XVII Niedziela Zwykła (27.07.2014)

Ogłoszenia duszpasterskie
NIEDZIELA XVII ZWYKŁA (27 lipca 2014)

NIEDZIELA XVII ZWYKŁA (27 lipca 2014):
•    O godz. 17.30 Nabożeństwo Niedzielne ku czci św. Krzysztofa z błogosławieństwem kierowców  z poświęceniem pojazdów. O godz. 18.00 Msza św. przez wstawiennictwo św. Krzysztofa w intencji wszystkich kierowców.
•    „Bóg zapłać” za kolektę z ostatniej niedzieli na potrzeby Parafii. Dziś kolekta jako ofiara kierowców dla misjonarzy z naszej diecezji. Dziękujemy za złożone ofiary.
•    Zachęcamy do lektury „Gościa Niedzielnego”. W najnowszym numerze jest akcent strzelecki. Biskup Banja Luki poszukuje danych na temat urodzonego w Strzelcach kapłana-męczennika II wojny światowej.
•    W okresie wakacyjnym (lipiec-sierpień) Kancelaria Parafialna czynna będzie popołudniu jedynie we wtorki i czwartki. Dyżury poranne – bez zmian. Zasadniczo także w tym okresie okazja do Sakramentu Pokuty i Pojednania – jedynie pół godziny przed każdą Mszą św.
•    W najbliższy wtorek o godz. 11.00 spodziewamy się transportu wełny do ocieplenia poddasza kościoła. W związku z tym zwracamy się z prośbą o pomoc w rozładunku i przeniesieniu tych materiałów na strych kościoła. Potrzeba będzie wielu rąk do pracy… Gdyby zgłosiło się nawet kilkudziesięciu chętnych – byłoby bardzo dobrze! Wszyscy będą mile widziani! Bardzo prosimy o pomoc i zgłaszanie się na plebanii osobiście lub telefonicznie do poniedziałkowego wieczoru.

Wtorek – Wspomnienie św. Marty (29 lipca 2014):
•    Św. Marta, siostra Łazarza i Marii, która pokazuje nam wartość służby drugiemu człowiekowi w wyrażaniu miłości do Boga.
•    O godz. 9.30 Msza św. w intencji Funkcjonariuszy i Pracowników Cywilnych Policji oraz ich rodzin - z okazji Święta Policji. Z tej okazji naszej strzeleckiej Policji dziękujemy za pracę i trud, jaki wnosi na co dzień na rzecz naszej społeczności. Jednocześnie wszystkim Funkcjonariuszom i Pracownikom Cywilnym Policji oraz ich rodzinom życzymy Bożego błogosławieństwa. Niech Wasza służba daje Wam satysfakcję i znajduje uznanie wśród mieszkańców.

Środa – Dzień powszedni (30 lipca 2014):
•    W Opolu w kościele Świętych Apostołów Piotra i Pawła spotkanie modlitewne Odnowy w Duchu Świętym ze Mszą św. Początek o godz. 17.30.

Czwartek – Wspomnienie św. Ignacego z Loyoli, prezbitera (31 lipca 2014):
•    Św. Ignacy z Loyoli (1491-1556), prezbiter, wybitny teolog, dla którego najważniejszy był radykalizm chrześcijański, wielki założyciel zakonu jezuitów.

Piątek – Wspomnienie św. Alfonsa Marii Liguoriego, biskupa i doktora Kościoła (1 sierpnia 2014):
•    Pierwszy Piątek Miesiąca.
•  Św. Alfons Maria Liguori (1696-1787), biskup i doktor Kościoła, gorliwy spowiednik, misjonarz i kaznodzieja, jeden z największych pisarzy chrześcijańskich, założyciel zgromadzenie ojców redemptorystów.
•  Sierpień to także tradycyjnie miesiąc trzeźwości w naszym kraju. Do powstrzymania się od spożywania alkoholu w tym miesiącu jesteśmy zachęcani wszyscy, a nie tylko ci, którzy mają z tym problem. Chodzi o to, byśmy przez swoją postawę przeciwstawili się kulturze picia w naszym kraju. Nasz gest możemy również ofiarować w intencji kogoś z naszej rodziny czy znajomych, którzy mają problemy z nadużywaniem alkoholu i sami już nie potrafią z tego wyjść. Być może nasza ofiara połączona z modlitwą wyprosi im łaskę odwrócenia się od tego nałogu. Szereg inicjatyw w tym zakresie na plakatach przy wejściu do kościoła.

Sobota – Dzień powszedni (2 sierpnia 2014):
•    Pierwsza Sobota Miesiąca.
•   Odpust Porcjunkuli, związany z postacią świętego Franciszka z Asyżu. Warunkiem jego uzyskania jest wzbudzenie właściwej intencji, stan łaski uświęcającej, wyzbycie się przywiązania nawet do grzechów powszednich, modlitwa w intencjach wyznaczonych przez papieża oraz nawiedzenie parafialnego kościoła. Dokładnie odpust ten można uzyskać w czasie od południa 1 sierpnia do północy 2 sierpnia. Skorzystajmy z tej nadzwyczajnej łaski darowania kar doczesnych za grzechy odpuszczone w sakramencie pojednania, a jeszcze przez nas nie naprawione.
•    O godz. 17.00 okazja do Spowiedzi Św.
•    O godz. 19.00 w Domu Katechetycznym nauka przedchrzcielna.

NIEDZIELA XVIII ZWYKŁA (3 sierpnia 2014):
•    Kolekta na Seminarium Duchowne i instytucje diecezjalne.
•    O godz. 15.00 Msza św. chrzcielna.
•    O godz. 17.30 Nabożeństwo Niedzielne.
•  9 sierpnia br. (sobota przed Odpustem Parafialnym) o godz. 8.30 odwiedziny chorych i starszych Parafian. Zapisy w Kancelarii Parafialnej (również telefonicznie, 77 461 24 42). Zadbajmy, aby w naszych domach osoby starsze i chore nie były pozbawione sakramentów świętych!
•  W tym miesiącu rozpoczynamy kilkuetapową termomodernizację kościoła, aby ogrzewanie naszej świątyni spełniało pokładane efekty muszą być usunięte szyby zbrojone chroniące witraże i wstawione w ich miejsce szyby niskoemisyjne - będzie to miało miejsce na przełomie lipca i sierpnia. Zostaną również wymienione górne okna, będą one miały możliwość elektrycznego uchylania co pozwoli na wentylację kościoła. W miesiącach sierpniu i wrześniu zostanie ocieplony strop kościoła. Rozpoczęcie modernizacji kotłowni będzie możliwe po wcześniejszym wykonaniu przyłącza gazowego na terenie naszej działki przez Zakład Gazowniczy - planowany termin jego wykonania to druga połowa sierpnia. Wszystkie projekty i pozwolenia są już uzyskane i czekamy na rozpoczęcie prac. Mamy nadzieję, że dzięki naszemu wspólnemu wysiłkowi planowane zadanie zostanie zrealizowane w najbliższym czasie i okres zimowy rozpoczniemy z ogrzewanym i ciepłym kościołem. Za wszelką Waszą pomoc i za wszystkie ofiary związane z planowaną inwestycją serdecznie Wam dziękujemy.
•    Zbliża się nasz Odpust Parafialny. Tradycyjnie planujemy zorganizowanie Festynu w ogrodzie parafialnym. Jego celem ma być przede wszystkim integracja społeczności parafialnej i lokalnej, a także materialne wsparcie termomodernizacji naszego parafialnego kościoła (sprzedaż cegiełek). Zwracamy się, jak co roku, do osób prywatnych, instytucji, przedsiębiorców, właścicieli sklepów i hurtowni, firm – z prośbą o zbiórkę fantów do małej loterii (dziękujemy za fanty już przyniesione). Przedmioty, które sprawią radość uczestnikom festynu można składać w kancelarii w godzinach jej otwarcia. Główną atrakcją festyny będzie występ Zbigniewa Wodeckiego.
•     W Kancelarii Parafialnej można się zapisywać na pieszą pielgrzymkę do Częstochowy (18-23 sierpnia 2014 r.). Koszt 25 zł. + 30 zł. (opłata bagażowa przy zdaniu bagażu). Zachęcamy do udziału.
•    W Kancelarii Parafialnej przyjmujemy zgłoszenia na wrześniowe Pielgrzymki Złotych i Srebrnych Jubilatów Małżeńskich. Pielgrzymka Srebrnych Jubilatów odbędzie się w Opolu w niedzielę 7 września, Złotych zaś – 14 września.
•    Nasz parafialny zespół Caritas dziękuje za przynoszoną odzież i bardzo prosi, by nie zostawiać przynoszonych rzeczy pod drzwiami. Przypominamy, że punkt jest czynny w każdą pierwszą i trzecią sobotę miesiąca w godzinach 10.00-14.00.
•  Przypominamy, że Ogłoszenia Parafialne i Intencje Mszalne dostępne są na stronie internetowej naszej parafii: www.parafia-strzelce.pl, do odwiedzania której serdecznie zapraszamy.
•    Wszystkim rozpoczynającym i kontynuującym letni wypoczynek życzymy dobrego i owocnego, szczególnie duchowo, przeżycia tego czasu. A tym, dla których on się już skończył, również życzymy pogodnego i pełnego pokoju ducha powrotu do codziennych obowiązków. Rolnikom i wszystkim pracującym – wielu łask i błogosławieństwa Bożego w pracy!

Informacje

informacjeMsze Święte:
Dni powszednie: 6.30, 7:00, 18:00
Niedziela: 6:45 (niemiecka), 7.00 (w szpitalu), 7:45, 9:00 (młodzieżowa), 9:00 (w Księżym Lesie), 10:15 (rodzinna), 11:30 (suma), 15.00 (chrzcielna w każdą pierwszą niedzielę miesiąca), 18:00.

Sakrament Pokuty: w okresie wakacji (do 30 VIII br.) w dni powszednie (zasadniczo): 6.30-7.00 i 17.30-18.00; w soboty: od godz. 17.00; w niedziele i uroczystości: w czasie Mszy św. o godz.: 6.45, 7. 45 i 11.30.

Kancelaria Parafialna: czynna w poniedziałki i piątki w godzinach: 8.00-9.30; we wtorki i czwartki w godzinach: 8.00-9.30 i 16.00-17.30. Wezwania do chorych, sprawy pogrzebów załatwiamy na bieżąco.

Adoracja w kościele Bożego Ciała: w dni powszednie: 6.30 - 17.15; w niedziele i uroczystości: 7.00 - 16.45.

Konto parafii: PKO BP SA O/Strzelce Opolskie nr 19 1020 3714 0000 4102 0007 8600

 

Menu duchowe

czytania

brewiarz

dla ducha

Modlitwa do Patrona

modlitwaŚwięty Wawrzyńcu, zaufany diakonie papieża św. Sykstusa II i męczenniku rzymski, módl się za nami. Ty umiałeś stać się ziarnem wydającym obfity plon. Poszedłeś za Chrystusem, służąc Kościołowi przy boku papieża. Po uwięzieniu i odejściu do Pana św. Sykstusa II, zachowałeś bardzo trzeźwy osąd sytuacji i pieniądze kościelne, których zarządzanie Tobie powierzono, wszystkie rozdałeś pomiędzy ubogich. Była to dobra lokata i wspaniałe świadectwo, kiedy sądzony wskazałeś tychże ubogich mówiąc: Oto są skarby Kościoła. Wypraszaj nam współczesnym członkom tegoż Kościoła posiadanie takiego konta zysków. Ty nie umiłowałeś tego życia i bogactw, ale wszystko widziałeś w perspektywie życia wiecznego. Żyłeś wezwaniem Chrystusa, idąc za Nim wiernie jak mąż sprawiedliy, który obdarza ubogich. Na koniec umiałeś z godnością oddać ducha Panu, któremu przez całe życie służyłeś. Dziękujemy dobremu Bogu za światło Twojego przykładu. Jak silny musiał być ogień miłości ku Chrystusowi w Tobie, skoro gasił żar ognia naturalnego. Prosimy, wspieraj nas swoim wsawiennictwem w walce z mocami ciemności. Amen.

Licznik

13675528
Dzisiaj
Wczoraj
W tym tygodniu
W poprzenim tygodniu
W tym miesiącu
W poprzenim miesiącu
Wszystkie
6051
6249
52531
13576656
33998
194510
13675528

Twoje IP: 18.232.186.117
Czas: 2020-07-05 19:07:15