XXXIII Niedziela Zwykła (16 XI 2014)

Ogłoszenia duszpasterskie
NIEDZIELA XXXIII ZWYKŁA (16 listopada 2014):

NIEDZIELA XXXIII ZWYKŁA (16 listopada 2014):
• Przeżywamy dziś 33. niedzielę w ciągu roku, a to oznacza, że zbliżamy się ku końcowi roku liturgicznego. Zarówno ten fakt, jak i listopadowa aura mogą sprzyjać refleksji nad tym, na co jest ukierunkowane nasze życie. Do czego dążymy? Co jest dla nas najważniejsze?
• W naszej parafii to Niedziela poświęcona bł. Edmundowi Bojanowskiemu. Kończy ona Rok Edmundowy. W związku z tym przeznaczony do odczytania w dzisiejszą niedzielę List Biskupa Opolskiego z okazji 25-lecia Caritas Diecezji Opolskiej odczytany zostanie za tydzień. „Bóg zapłać” naszym Siostrom Służebniczkom i Rodzinie bł. Edmunda Bojanowskiego za propagowanie kultu Błogosławionego w naszej parafii.
• „Bóg zapłać za kolektę specjalną z ostatniej niedzieli na termomodernizację kościoła parafialnego. Zebraliśmy 11 500 zł. Dziękujemy za wszelkie ofiary składane na ten cel. Dziękujemy za ofiary złożone do puszek na prześladowany Kościół Syryjski. Zebrana kwota wyniosła 1400 zł. Dziś kolekta na potrzeby naszej parafii a przed kościołem zbiórka do puszek jako wsparcie dla diecezji sosnowieckiej po pożarze katedry.
• Dziękujemy uczestnikom nabożeństwa ku czci św. Marcina. Słowa wdzięczności katechetom i młodzieży Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich za przygotowanie, strzeleckiemu Kołu DFK – za współorganizację i rogaliki, państwu Walczakom za wypożyczenie koni, jeźdźcom oraz wszystkim życzliwym i zaangażowanym.
• Dziękujemy za pierwszy nasz Fatimski Różaniec.
• Zachęcamy do lektury „Gościa Niedzielnego” (m.in.: O Światowych Dniach Młodzieży; Skąd się bierze ciągle rosnąca popularność bł. Karoliny Kózkówny?; krótki przewodnik dla wyborców.).

Poniedziałek – Wspomnienie św. Elżbiety Węgierskiej, zakonnicy (17 listopada 2014):
• Św. Elżbieta Węgierska (1207-1231), zakonnica; zostawszy wdową w wieku 20 lat oddała się wychowaniu dzieci, modlitwie, uczynkom pokutnym i miłosierdziu; ostatnie lata spędziła w skrajnym ubóstwie, oddając się bez reszty chorym i biednym.
• O godz. 17.00 na plebanii spotkanie parafialnej Caritas.
• O godz. 18.45 w Domu Katechetycznym spotkanie Kręgu Biblijnego. Temat spotkania: Księgi Starego Testamentu.

Wtorek – Wspomnienie bł. Karoliny Kózkówny, dziewicy i męczennicy (18 listopada 2014):
• Bł. Karolina Kózkówna (1898-1914), dziewica i męczennica; jest nazywana polską Marią Goretti, gdyż tak jak ona zginęła, broniąc swojej godności i czystości.
• O godz. 16.30 w kościele Bożego Ciała Msza św. Koła Przyjaciół Radia Maryja w intencji Ojca Świętego, Ojczyzny, Radia Maryja i Telewizji Trwam – o dalszy ich rozwój. Po Eucharystii spotkanie formacyjne.

Środa – Wspomnienie bł. Salomei, zakonnicy (19 listopada 2014):
• Bł. Salomea († 1268), zakonnica, córka Leszka Białego, która poślubiła węgierskiego księcia Kolomana, a po jego śmierci wstąpiła do klasztoru klarysek w Zawichoście koło Sandomierza.
• O godz. 18.30 w kościele spotkanie formacyjne dla młodzieży przygotowującej się do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania (klasa II gimnazjalna).

Czwartek – Wspomnienie św. Rafała Kalinowskiego, prezbitera (20 listopada 2014):
• Św. Rafał Kalinowski (1835-1907), prezbiter, jeden z przywódców powstania styczniowego w 1863 roku, Sybirak, karmelita i kapłan galicyjski; miał niezwykły dar jednania grzeszników z Bogiem; jest patronem ludzi poszukujących sensu życia i zagubionych na drogach wiary.
• O godz. 16.30 Msza św. szkolna. Od godz. 16.00 okazja do spowiedzi.

Piątek – Wspomnienie Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny (21 listopada 2014):
• Wspomnienie to ma podstawę w przekonaniu ludzi wierzących, które sięga bardzo daleko wstecz, do początków chrześcijaństwa. Obecnie ma ono nam przede wszystkim ukazywać znaczenia ofiarowania swojego życia Bogu, całkowitego zdania się na Niego. Wspomnienie to jest też okazją do szczególnej pamięci o siostrach klauzurowych, które swoje życie poświęcają przede wszystkim modlitwie.
• O godz. 19.00 w Piotrówce Dekanalne Czuwanie Młodzieży. Zapisy do środy u ks. Janusza. W związku z tym nie będzie spotkania młodzieży w czwartek.

Sobota – Wspomnienie św. Cecylii, dziewicy i męczennicy (22 listopada 2014):
• Jednodniowa parafialna pielgrzymka autokarowa do Sanktuarium Krzyża Św. na Świętym Krzyżu koło Kielc. Po drodze zwiedzimy także Opactwo Cysterskie w Jędrzejowie. Koszt – 100 zł (w tym cena przejazdu, ubezpieczenia i posiłku). Zapisy w Kancelarii Parafialnej do poniedziałku włącznie. Prosimy o uzupełnienie danych potrzebnych do ubezpieczenia (adres, data urodzenia). Spotkanie w kościele o godz. 4.45. Wyjazd o godz. 5.00 z ul. Kościuszki. Powrót ok. 23.00.
• Św. Cecylia († III wiek), dziewica i męczennica, patronka chórzystów, lutników, muzyków, organistów, zespołów wokalno-muzycznych. O godz. 18.00 Msza św. Do Boskiej Opatrzności przez wstawiennictwo św. Cecylii z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i błogosławieństwo Boże w intencji Organistów, Członków scholi dziecięcej i dominikańskiej oraz w intencji zespołów „Viva la Musica” i „Sen”, a także o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla ich bliskich.
• Od godz. 17.00 okazja do Spowiedzi Świętej.

NIEDZIELA XXXIV ZWYKŁA. UROCZYSTOŚĆ JEZUSA CHRYSTUSA, KRÓLA WSZECHŚWIATA (23 listopada 2014):
• Tradycyjnie jest to święto Akcji Katolickiej. Organizacja ta jest stowarzyszeniem powołanym przez papieża Piusa XI w roku 1928 i zrzesza osoby pragnące promować i wprowadzać w życie społeczne nauczanie Kościoła w ścisłej współpracy z hierarchią Kościoła. Zadaniem członków stowarzyszenia jest oddziaływanie na bliskie im środowiska, zwłaszcza związane z miejscem pracy, dokąd nie zawsze mogą dotrzeć kapłani. Jest to praca ewangelizacyjna i formacyjna, prowadzona wśród własnych członków, jak i w najbliższym otoczeniu.
• Kolekta na potrzeby Parafii.
• O godz. 11.30 Msza św. W intencji Kolejarzy i Ich rodzin oraz za zmarłych pracowników kolejnictwa.
•     Na Mszy św. o godz. 10.15 podsumowanie Parafialnego konkursu „ROK RODZINY W MOJEJ PARAFII” i wręczenie nagród laureatom.
• W I Niedzielę Adwentu (30 listopada br.) po wszystkich Mszach św. przed kościołem zbiórka do puszek na pomoc mieszkańcom i wsparcie odbudowy „Barki”.
• Panu Karolowi Cebuli dziękujemy za pomoc w remoncie systemów alarmowych w kościołach św. Barbary i Bożego Ciała.
• Kochane Dzieci! Drodzy Rodzice! Dużymi krokami zbliża się Adwent. Zachęcamy już do przygotowań z tym związanych, m.in. przez zaopatrzenie się w wieńce adwentowe i lampiony…
• Zachęcamy do nawiedzania kościoła Bożego Ciała. Codzienna całodzienna adoracja Najświętszego Sakramentu w godz. 6.30-17.15 (niedziele i uroczystości: 7.00-16.45). Adoracje kończy krótkie nabożeństwo z błogosławieństwem sakramentalnym.
• Przypominamy i prosimy o segregację odpadów na cmentarzu parafialnym. To znacznie zmniejszy koszty utrzymania cmentarza.
• Przypominamy, że Ogłoszenia Parafialne i Intencje Mszalne dostępne są na stronie internetowej naszej parafii: www.parafia-strzelce.pl, do odwiedzania której serdecznie zapraszamy.
• Solenizantom i Jubilatom tego tygodnia - składamy serdeczne życzenia. Wszystkim Parafianom i Gościom w parafii życzymy wielu łask Bożych na cały rozpoczęty dzisiaj tydzień.

Informacje

informacjeMsze Święte:
Dni powszednie: 6.30, 7:00, 18:00
Niedziela: 6:45 (niemiecka), 7.00 (w szpitalu), 7:45, 9:00 (młodzieżowa), 9:00 (w Księżym Lesie), 10:15 (rodzinna), 11:30 (suma), 15.00 (chrzcielna w każdą pierwszą niedzielę miesiąca), 18:00.

Sakrament Pokuty: w okresie wakacji (do 30 VIII br.) w dni powszednie (zasadniczo): 6.30-7.00 i 17.30-18.00; w soboty: od godz. 17.00; w niedziele i uroczystości: w czasie Mszy św. o godz.: 6.45, 7. 45 i 11.30.

Kancelaria Parafialna: czynna w poniedziałki i piątki w godzinach: 8.00-9.30; we wtorki i czwartki w godzinach: 8.00-9.30 i 16.00-17.30. Wezwania do chorych, sprawy pogrzebów załatwiamy na bieżąco.

Adoracja w kościele Bożego Ciała: w dni powszednie: 6.30 - 17.15; w niedziele i uroczystości: 7.00 - 16.45.

Konto parafii: PKO BP SA O/Strzelce Opolskie nr 19 1020 3714 0000 4102 0007 8600

 

Menu duchowe

czytania

brewiarz

dla ducha

Modlitwa do Patrona

modlitwaŚwięty Wawrzyńcu, zaufany diakonie papieża św. Sykstusa II i męczenniku rzymski, módl się za nami. Ty umiałeś stać się ziarnem wydającym obfity plon. Poszedłeś za Chrystusem, służąc Kościołowi przy boku papieża. Po uwięzieniu i odejściu do Pana św. Sykstusa II, zachowałeś bardzo trzeźwy osąd sytuacji i pieniądze kościelne, których zarządzanie Tobie powierzono, wszystkie rozdałeś pomiędzy ubogich. Była to dobra lokata i wspaniałe świadectwo, kiedy sądzony wskazałeś tychże ubogich mówiąc: Oto są skarby Kościoła. Wypraszaj nam współczesnym członkom tegoż Kościoła posiadanie takiego konta zysków. Ty nie umiłowałeś tego życia i bogactw, ale wszystko widziałeś w perspektywie życia wiecznego. Żyłeś wezwaniem Chrystusa, idąc za Nim wiernie jak mąż sprawiedliy, który obdarza ubogich. Na koniec umiałeś z godnością oddać ducha Panu, któremu przez całe życie służyłeś. Dziękujemy dobremu Bogu za światło Twojego przykładu. Jak silny musiał być ogień miłości ku Chrystusowi w Tobie, skoro gasił żar ognia naturalnego. Prosimy, wspieraj nas swoim wsawiennictwem w walce z mocami ciemności. Amen.

Licznik

13675996
Dzisiaj
Wczoraj
W tym tygodniu
W poprzenim tygodniu
W tym miesiącu
W poprzenim miesiącu
Wszystkie
6519
6249
52999
13576656
34466
194510
13675996

Twoje IP: 18.232.186.117
Czas: 2020-07-05 20:37:38