XVII NIEDZIELA ZWYKŁA (30 lipca 2017)

Ogłoszenia duszpasterskie
XVII NIEDZIELA ZWYKŁA (30 lipca)

XVII NIEDZIELA ZWYKŁA (30 lipca):
•    Głównym tematem dzisiejszych czytań jest dar mądrości Bożej. Księga Królewska stawia przed nami postać Salomona, który jako młody, wstępujący na tron władca, prosi Pana Boga o mądrość. Chce być królem sprawiedliwym, dlatego prosi o dar, który pozwoli mu odróżniać dobro od zła. Wierność sprawiedliwości jest bowiem najważniejszym obowiązkiem króla. Mądrość w Nowym Testamencie utożsamiona jest ze zdolnością wytrwałego zabiegania o zdobycie królestwa Bożego, którego obrazem jest ewangeliczna perła oraz skarb ukryty w roli. Dlatego Święty Paweł w Liście do Rzymian powie, że chrześcijanin to człowiek, który nie lęka się o swoją przyszłość, ale z wiarą prosi Pana Boga, by przygotował go na jej przyjęcie.
•    Dziękujemy ks. Tomaszowi Danile za duszpasterską pomoc w naszej parafii. Życzymy błogosławieństwa Bożego w pracy duszpasterskiej w parafii w Kluczborku.
•    O godz. 17.30 Nabożeństwo Niedzielne.
•    Bóg zapłać za ostatnią kolektę i inne ofiary na remonty i bieżące funkcjonowanie naszej parafii, za ofiary kierowców dla misjonarzy z naszej diecezji i za zbiórkę do puszek dla ofiar kataklizmu w Landzmierzu w parafii Cisek (2500 PLN + 30 euro). Dziś kolekta na potrzeby parafii.
•    Na Górze św. Anny Uroczystości Odpustowe ku czci św. Anny. Przedsiębiorstwo PKS w Strzelcach Opolskich SA informuje, że uruchamia w dniu 30 lipca przewozy osób na Uroczystości Odpustowe na Górze św. Anny. 30 lipca wyjazd autobusu z Dworca Autobusowego o godz. 9.00, na przystanku Agromet – godz. 9.05, powrót o godz. 14.30. Bardzo serdecznie dziękujemy firmie PKS.
•    W okresie wakacyjnym (lipiec-sierpień) Kancelaria Parafialna czynna będzie popołudniu jedynie we wtorki i czwartki. Dyżury poranne – bez zmian. Zasadniczo także w tym okresie okazja do Sakramentu Pokuty i Pojednania – jedynie pół godziny przed każdą Mszą św.
•    Zachęcamy do lektury "Gościa Niedzielnego".

Poniedziałek – Wspomnienie św. Ignacego z Loyoli, prezbitera (31 lipca):
•    Św. Ignacy z Loyoli (1491-1556), prezbiter, wybitny teolog, dla którego najważniejszy był radykalizm chrześcijański, wielki założyciel zakonu jezuitów.

Wtorek – Wspomnienie św. Alfonsa Marii Liguoriego, biskupa i doktora Kościoła (1 sierpnia):
•    Św. Alfons Maria Liguori (1696-1787), biskup i doktor Kościoła, gorliwy spowiednik, misjonarz i kaznodzieja, jeden z największych pisarzy chrześcijańskich, założyciel zgromadzenie ojców redemptorystów.
•    Rozpoczynamy sierpień - tradycyjnie miesiąc trzeźwości w naszym kraju.  

Środa – Dzień powszedni (2 sierpnia):
•    Odpust Porcjunkuli, związany z postacią św. Franciszka z Asyżu. Warunkiem jego uzyskania jest wzbudzenie właściwej intencji, stan łaski uświęcającej, modlitwa w intencjach wyznaczonych przez papieża oraz nawiedzenie parafialnego kościoła. Dokładnie odpust ten można uzyskać w czasie od południa 1 sierpnia do północy 2 sierpnia. Skorzystajmy z tej nadzwyczajnej łaski darowania kar doczesnych za grzechy odpuszczone w sakramencie pojednania, a jeszcze przez nas nienaprawione.
•    O godz. 18.30 na plebanii spotkanie Parafialnej Rady Duszpasterskiej.

Czwartek – Pierwszy Czwartek Miesiąca (3 sierpnia):
•    O godz. 18.00 Msza św. za zmarłych w końcu czerwca i w lipcu br.
•    W godz. 20.00 - 24.00 w domu Sióstr Wspólnoty Błogosławieństw nabożeństwo i adoracja w ciszy.

Piątek – Wspomnienie św. Jana Marii Vianneya, prezbitera. Pierwszy Piątek Miesiąca (4 sierpnia):
•    Św. Jan Maria Vianney (1786-1859), prezbiter, proboszcz, gorliwy spowiednik, który miłością, surową pokutą i wytrwałą modlitwą dokonał cudu nawrócenia swojej parafii w Ars koło Lyonu.

Sobota – Wspomnienie Matki Boskiej Śnieżnej. Pierwsza Sobota Miesiąca (5 sierpnia):
•     Obraz Matki Boska Śnieżnej w głównym ołtarzu w naszym kościele parafialnym. Według legendy, upowszechnionej w końcu XIII wieku, „za papieża Liberiusza (352-366) patrycjusz rzymski Jan i jego szlachetna małżonka, nie mając potomstwa postanowili Matkę Bożą uczynić spadkobierczynią swego wielkiego majątku. Oboje małżonkowie prosili gorąco Boga, by wola Najświętszej Panny dotycząca dobrego zużytkowania ich posiadłości została im w jakiś sposób objawiona. Matka Boża wysłuchała ich prośby i potwierdziła to niezwykłym zjawiskiem. W nocy 5 sierpnia, a więc w czasie, gdy w Rzymie bywają największe upały, część wzgórza eskwilińskiego pokryła się śniegiem. Tej nocy Matka Boża objawiła się we śnie obojgu małżonkom i każdemu z nich przedłożyła swoje życzenie, aby tam, gdzie znajdą śnieg na wzgórzu, ku Jej czci zbudowali kościół. Nazwa ikony — Ocalenie Ludu Rzymskiego- nawiązuje do przekonania mieszkańców Wiecznego Miasta, że Matka Boska Śnieżna wiele razy spieszyła im z pomocą.
•    Od godz. 8.30 odwiedziny chorych i starszych parafian. Zapisy w kancelarii (tel. 77 4461 24 42).
•    Punkt Caritas czynny od godz. 9.00 do godz. 11.00.
•    Od godz. 17.00 okazja do spowiedzi.
•    O godz. 19.00 w domu katechetycznym katecheza przedchrzcielna.

NIEDZIELA – ŚWIĘTO PRZEMIENIENIA PAŃSKIEGO (6 sierpnia):
•    Kolekta na Seminarium Duchowne i inne instytucje diecezjalne.
•    O godz. 7.45 Msza św. za ++ w 1. Rocznicę Śmierci.
•    O godz. 15.00 Msza św. chrzcielna.
•    O godz. 17.30 Nabożeństwo Niedzielne.
•    W kancelarii parafialnej można się zapisywać na 41. Pieszą Pielgrzymkę Opolską na Jasną Górę. 16 sierpnia pielgrzymka będzie gościć w naszej parafii.
•    Dziękujemy ofiarodawcom na restaurację drzwi kościoła. W dalszym ciągu o to prosimy, by można było jak najszybciej zakończyć to dzieło uczczenia przypadającej w tym roku 110. Rocznicy konsekracji naszego kościoła. Szczegółowe informacje na stronie internetowej parafii, na plakacie w gablotce przy wejściu do kościoła.
•    W niedzielę 13 sierpnia br. nasz odpust parafialny ku czci św. Wawrzyńca. Uroczysta suma odpustowa o godz. 11.00. Przewodniczyć jej będzie i Słowo Boże wygłosi ks. dr Piotr Tarlinski, pochodzący z Dziewkowic teolog i muzykolog, adiunkt w Instytucie Liturgii, Muzyki i Sztuki Sakralnej UO, duszpasterz mniejszości narodowych i dyrektor Centralnej Biblioteki Polsko-Niemieckiej Caritas im. J. von Eichendorffa w Opolu.
•    W związku z festynem odpustowym  zwracamy się, jak co roku, do osób prywatnych, instytucji, przedsiębiorców, właścicieli sklepów i hurtowni, firm – z prośbą o zbiórkę fantów do małej loterii. Przedmioty, które sprawią radość uczestnikom festynu można składać w kancelarii w godzinach jej otwarcia. Dochód z loterii w tym roku przeznaczony będzie także na renowację drzwi zewnętrznych naszego kościoła. Dziękujemy tym, którzy już się do tej akcji włączyli.
•    Atrakcją Festynu – jak co roku - są także wypieki naszych gospodyń. Prosimy, by i w tym roku ich nie zabrakło… Zgłoszenia w tej sprawie prosimy kierować do Przewodniczącej Rady Duszpasterskiej p. Grażyny Walczak (tel. 507 178 808).
•    Koło Przyjaciół Radia Maryja zaprasza na pielgrzymkę do miejsc kultu religijnego na Ziemi Zamojskiej w dniach 28-30 sierpnia 2017 r. Szczegółowy program na plakacie. Zgłoszenia przyjmuje p. Anna Pochrzęst.
•    XV Pielgrzymka Motocyklistów na Górę Świętej Anny. Szczegóły na plakacie.
•    12-13 sierpnia br. odpust ku czci św. Jacka w Kamieniu Śląskim. Szczegóły na plakacie.
•    Oferta pielgrzymki do Ziemi Świętej w dniach 17-26/27 kwietnia 2018 r. Szczegóły na plakacie.
•    Wakacyjne miesiące to także czas wytężonej pracy na polach. Wypraszajmy u Pana Boga dar sprzyjającej pogody na czas żniw oraz obfite plony.
•    Do wieczności odszedł Śp. Jan JURKIEWICZ (l. 81, zam. przy ul. Moniuszki). Wieczny odpoczynek …
•     Parafianom i Gościom życzymy miłej, spokojnej niedzieli i dobrego tygodnia. Wszystkim, którzy niebawem wyruszą na wakacje - bezpiecznej podróży i dobrego wypoczynku. A tych, którzy w naszej wspólnocie będą spędzać czas wolny, serdecznie pozdrawiamy. Rolnikom i wszystkim pracującym – wielu łask i błogosławieństwa Bożego w pracy!

Losowa

Informacje

informacjeMsze Święte:
Dni powszednie: 6.30, 7:00, 18:00
Sobota: 15.00 (DPS); Niedziela: 6:45 (niemiecka), 7:00 (w szpitalu), 7:45, 9:00 (młodzieżowa), 9:00 (w Księżym Lesie), 10:15 (rodzinna), 11:30 (suma), 15.00 (chrzcielna w każdą pierwszą niedzielę miesiąca), 18:00.

Sakrament Pokuty: w dni powszednie: zasadniczo pół godziny przed Mszą św. W soboty: od godz. 17.00. W niedziele i uroczystości: w czasie Mszy św. o godz.: 6.45, 7. 45 i 11.30.

Kancelaria Parafialna: poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek: 8:00 - 9:30, 16.00 - 17.30. W środy - nieczynna.

Adoracja w kościele Bożego Ciała: w dni powszednie: 6.30 - 17.15; w niedziele i uroczystości: 7.00 - 16.45.

 

Menu duchowe

czytania

brewiarz

katechezy

minuta

mysl

dla ducha

Modlitwa do Patrona

modlitwaŚwięty Wawrzyńcu, zaufany diakonie papieża św. Sykstusa II i męczenniku rzymski, módl się za nami. Ty umiałeś stać się ziarnem wydającym obfity plon. Poszedłeś za Chrystusem, służąc Kościołowi przy boku papieża. Po uwięzieniu i odejściu do Pana św. Sykstusa II, zachowałeś bardzo trzeźwy osąd sytuacji i pieniądze kościelne, których zarządzanie Tobie powierzono, wszystkie rozdałeś pomiędzy ubogich. Była to dobra lokata i wspaniałe świadectwo, kiedy sądzony wskazałeś tychże ubogich mówiąc: Oto są skarby Kościoła. Wypraszaj nam współczesnym członkom tegoż Kościoła posiadanie takiego konta zysków. Ty nie umiłowałeś tego życia i bogactw, ale wszystko widziałeś w perspektywie życia wiecznego. Żyłeś wezwaniem Chrystusa, idąc za Nim wiernie jak mąż sprawiedliy, który obdarza ubogich. Na koniec umiałeś z godnością oddać ducha Panu, któremu przez całe życie służyłeś. Dziękujemy dobremu Bogu za światło Twojego przykładu. Jak silny musiał być ogień miłości ku Chrystusowi w Tobie, skoro gasił żar ognia naturalnego. Prosimy, wspieraj nas swoim wsawiennictwem w walce z mocami ciemności. Amen.

Licznik

9944273
Dzisiaj
Wczoraj
W tym tygodniu
W poprzenim tygodniu
W tym miesiącu
W poprzenim miesiącu
Wszystkie
2464
5796
35078
9872258
117399
164267
9944273

Twoje IP: 54.225.32.164
Czas: 2018-07-22 14:42:05