II Niedziela Wielkiego Postu

Ogłoszenia duszpasterskie
Niedziela II Wielkiego Postu (24 lutego 2013 r.)

    Niedziela II Wielkiego Postu (24 lutego):
•        Dziś druga niedziela Wielkiego Postu. Kościół na różne sposoby pragnie nam pomóc, abyśmy ten święty czas przeżywali z jak największym pożytkiem. Czyni to zwłaszcza przez głoszenie słowa Bożego i sprawowanie sakramentu pojednania i pokuty, a także przez organizowanie w tym czasie rekolekcji, dni skupienia i specjalnych nabożeństw pokutnych. Przypominamy, że w naszym kościele w każdy piątek o godzinie 17.15 razem z Chrystusem i Jego bolejącą Matką przemierzamy Drogę Krzyżową, a w niedziele o godzinie 17.15 rozpamiętujemy Mękę Pana Jezusa podczas Gorzkich Żali. Wszystkich zachęcamy do licznego udziału w tych nabożeństwach. Nie lekceważmy i nie odrzucajmy możliwości pogłębienia wiary i prawdziwego nawrócenia, pogłębienia naszej komunii z Bogiem.
•    Dzisiaj w Kościele przeżywamy niedzielę Ad Gentes – naszymi modlitwami obejmujemy głoszenie Ewangelii Chrystusowej na misjach i tych, którzy tę Dobrą Nowinę o zbawieniu niosą na krańce ziemi. Oni często na wzór Chrystusa cierpią prześladowania i płacą najwyższą cenę z własnego życia dla odkupienia innych braci.
•    Wpatrzeni w Ukrzyżowanego, który dla nas wyrzekł się wszystkiego i złożył w ofierze swoje życie, z ochoczym sercem podejmujmy trud dobrowolnego umartwienia jako wynagrodzenie za grzechy nasze i naszych bliźnich. Zróbmy dobre postanowienia, powstrzymujmy się od udziału w głośnych rozrywkach, od spożywania napojów alkoholowych, palenia, aby w ten sposób wynagrodzić Bogu grzechy pijaństwa, rozwiązłości, nieuczciwości i wszelki brak pokory. Nie zapominajmy, że Wielki Post jest czasem powagi, pokuty i modlitwy. Niech go nie zakłócą huczne spotkania. Kochani Rodzice i Wychowawcy, z większą troską spojrzyjcie w tym czasie na swoje dzieci. To na Was spoczywa obowiązek dobrego wychowania dzieci, także w duchu pobożności i tradycji.
•    Przeżywamy dziś - jako wspólnota parafialna - Wizytację Kanoniczną naszej Parafii. Jesteśmy wdzięczni Bogu za dar obecności wśród nas Księdza Biskupa Andrzeja Czai, Ordynariusza Diecezji Opolskiej. Niech to będzie dla nas czas wielkiego przeżycia, nie tylko o charakterze zewnętrznym, ale także i duchowym. Ks. bp Andrzej Czaja odwiedzi nasz szpital (godz. 8.00), Dom Pomocy Społecznej (godz. 10.00), przewodniczyć będzie uroczystej Sumie i wygłosi Słowo Boże (godz. 11.30), spotka się z Liturgiczną Służbą Ołtarza (godz. 14.00 w Domu Katechetycznym), grupami oraz wspólnotami parafialnymi (godz. 15.00 w kościele) oraz z siostrami zakonnymi (godz. 16.30 - klasztor Sióstr Elżbietanek).
•    O godz. 19.00 w Domu Katechetycznym spotkanie dla młodzieży w ramach rozpoczynających się szkolnych rekolekcji wielkopostnych. Gościem spotkania będzie ks. Artur Godnarski ze Wspólnotą św. Tymoteusza z Gubina, organizator inicjatywy ewangelizacyjnej „Przystanek Jezus”. W programie: modlitwa, świadectwa, a także występ duetu wykonawców beatboxu i freestyle’u chrześcijańskiego z Poznania. Zapraszamy!
•    Od poniedziałku (25 luty) do środy (27 luty) zapraszamy młodzież na Mszę św. i „niezwykłe spotkania” do salek Domu Katechetycznego.
•        Serdeczne „Bóg zapłać” za kolektę z ostatniej niedzieli, przeznaczoną na potrzeby naszej Parafii. Dziś - kolekta specjalna na remont organów oraz zbiórka do puszek na Misyjne Dzieło Pomocy „Ad Gentes”.
•    Zachęcamy do lektury „Gościa Niedzielnego”.
•    Przypominamy, że w każdy piątek Wielkiego Postu za odmówienie modlitwy do Chrystusa ukrzyżowanego: „Oto ja, dobry i najsłodszy Jezu” oraz za udział w Drodze Krzyżowej, a także w każdą niedzielę za udział w nabożeństwie Gorzkich Żali oraz za odprawienie przynajmniej trzydniowych rekolekcji można uzyskać odpust zupełny.
    Poniedziałek (25 lutego):
•    SALKI KATECHETYCZNE: Msza św. i „niezwykłe spotkanie” dla młodzieży.
•    O godz. 19.00 Nabożeństwo i Msza św. ku czci Matki Bożej Królowej Pokoju.
    Wtorek (26 lutego):
•    SALKI KATECHETYCZNE: Msza św. i „niezwykłe spotkanie” dla młodzieży.
    Środa (27 lutego):
•    SALKI KATECHETYCZNE: Msza św. i „niezwykłe spotkanie” dla młodzieży.
•    O godz. 18.30 w kościele spotkanie formacyjne dla młodzieży przygotowującej się do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania (klasa III gimnazjalna).
•    O godz. 19.00 w Domu Katechetycznym katecheza przedmałżeńska.
    Czwartek (28 lutego):
•    O godz. 18.30 Księża Biskupi wraz z kapłanami i wiernymi będą dziękować Bogu za pontyfikat Benedykta XVI podczas Mszy św. w katedrze w Opolu. W naszej parafii Msza św. dziękczynna za pontyfikat Benedykta XVI. o godz. 18.00. Zapraszamy! Podczas Mszy św. sprawowanych po 28 lutego a przed wyborem nowego Następcy św. Piotra w Modlitwie eucharystycznej opuszcza się imię Papieża, wymienia się jedynie imię miejscowego biskupa.
•    O godz. 16.30 Msza św. szkolna i Droga Krzyżowa. Od godz. 16.00 okazja do Spowiedzi św. dla dzieci
    i młodzieży. Zapraszamy!
    Piątek (1 marca):
•    Wieczysta Adoracja Najświętszego Sakramentu w naszej Parafii. Po Mszy św. rannej, o godz. 7.30 wystawienie Najświętszego Sakramentu i całodzienna adoracja. Zakończenie krótkim nabożeństwem eucharystycznym i błogosławieństwem sakramentalnym o godz. 17.00. Porządek adoracji na plakacie,
    w Informatorze bądź na stronie internetowej Parafii. Gorąco zapraszamy!
•    Pierwszy Piątek Miesiąca. O godz. 6.30 Msza św. w intencji Czcicieli Najświętszego Serca Pana Jezusa. Zapraszamy!
•    O godz. 17.15 nabożeństwo Drogi Krzyżowej. Zachęcamy do udziału. W kancelarii parafialnej można składać zalecki.  
•    O godz. 18.30 w kościele parafialnym druga w tym roku Katecheza dla Dorosłych. Prelekcję na temat Od Pokuty do Sakramentu Pokuty wygłosi ks. dr Bernard Jurczyk, Ojciec Duchowny Wyższego Międzydiecezjalnego Seminarium Duchownego w Opolu, wykładowca teologii moralnej na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Opolskiego. Zapraszamy!
•    Zachęcamy do spowiedzi świętej pierwszopiątkowej, do pojednania się z Bogiem i braćmi oraz do licznego udziału we Mszy Świętej i Wieczystej Adoracji Najświętszego Sakramentu.
    Sobota (2 marca):
•    O godz. 14.30 w kościele Bożego Ciała Nabożeństwo Wynagradzające Niepokalanemu Sercu NMP.
•    Od godz. 17.00 okazja do skorzystania z Sakramentu Pokuty i Pojednania.
•    O godz. 19.00 w Domu Katechetycznym katecheza przedchrzcielna.
•    O godz. 20.30 w kościele Bożego Ciała Adoracja Najświętszego Sakramentu w ramach cosobotniego cyklu wspólnych adoracji pod hasłem „Razem przed Panem”. Zakończenie błogosławieństwem sakramentalnym i Apelem Jasnogórskim o godz. 21.00. Zapraszamy!
    Niedziela III Wielkiego Postu (3 marca):
•        Dzień dziękczynienia za pontyfikat Benedykta XVI w parafiach.
•    O godz. 15.00 Msza św. chrzcielna.    
•    O godz. 16.00 w kościele Bożego Ciała spotkanie modlitewne Franciszkańskiego Zakonu Świeckich. Zapraszamy!
•    O godz. 17.15 Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym. Za udział można uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami. Zapraszamy!
•    Kolekta na Seminarium Duchowne i inne instytucje diecezjalne.
•    W dniach 26-28 lutego 2013 r. w Raciborzu-Miedoni odbędą się rekolekcje formacyjne dla rolników (mężczyzn).
•    9 marca br. (sobota) pielgrzymka wielkopostna działającego przy naszej Parafii Podwórkowego Koła Różańcowego Dzieci do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach. Zapraszamy wszystkie chętne dzieci (można jechać z rodzicami lub opiekunami). Wstępny koszt – 25 zł.  Wyjazd o godz. 7.30 z parkingu za kościołem. Zapisy w Kancelarii Parafialnej lub zakrystii.
•     Duszpasterze parafialnych wspólnot rejonowych oraz Rektor Bractwa św. Józefa zapraszają członków Bractwa i wszystkich zainteresowanych na rejonowe spotkania modlitewno-formacyjne, które odbędą się w marcu 2013 r. wg następującego porządku: 1 marca o godz. 18.00 w Braciszowie; 13 marca o godz. 18.00 w Raciborzu-Ocicach,;15 marca o godz. 18.00
    w Opolu-Szczepanowicach; 19 marca o godz. 18.00 w Jełowej; 19 marca o godz. 18.30 we Wrzoskach; 21 marca o godz. 18.00 w Starym Koźlu; 22 marca o godz. 18.00 w Obrowcu; 23 marca o godz. 17.00 w Jemielnicy. W programie spotkania przewiduje się: Mszę św., konferencję formacyjną, nabożeństwo do św. Józefa oraz spotkanie w sprawach organizacyjnych podjętych na spotkaniu Kapituły Bractwa św. Józefa, które odbyło się 18 stycznia br. w Jemielnicy.
•        Wielkopostne czuwanie Ruchu Szensztackiego. W piątek 15 marca 2013 r. w sanktuarium Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej w Winowie, odbędzie się czuwanie wielkopostne dla Ruchu Szensztackiego i wszystkich jego sympatyków. Rozpoczęcie o godzinie 19.00 Hymnem do Ducha Świętego. W programie ponadto: konferencja, misterium, adoracja, okazja  do spowiedzi i Eucharystia, Zakończenie około północy.
•    W sobotę 16 marca 2013 r. w Nysie odbędzie się Wielkopostny Dzień Skupienia dla Dzieci Maryi. Rozpoczęcie o godz. 10.00 w bazylice. W programie Msza św., wizyta u Sióstr Elżbietanek i Droga Krzyżowa w kościele św. Piotra i Pawła. Zakończenie przewiduje się ok. 14.00.
•    W sobotę 16 marca 2013 roku we Wrzoskach odbędzie się organizowany przez Referat ds. Muzyki Kościelnej przy Kurii Diecezjalnej w Opolu oraz Diecezjalny Instytut Muzyki Kościelnej Przegląd Scholi Liturgicznych Wrzosola 2013.
•    W Roku Wiary parafia nasza organizuje Pielgrzymkę „Drogą Świadków Wiary” do Rzymu i okolic w dniach 20-29 sierpnia 2013 r. Szczegóły na plakacie w gablocie w przedsionku kościoła, specjalnych Informatorach wyłożonych przy wyjściu bądź na naszej stronie internetowej.
•    Dziękujemy Firmie p. Wincentego Obłonczek za naprawę okien w Domu Katechetycznym.
•    19 lutego br. w Niemczech w wieku 88 lat zmarła nasza była parafianka Luzie Kopczyk. Dawniej mieszkała przy ulicy Opolskiej 14. Wieczny odpoczynek …
•    W Kancelarii Parafialnej można zamawiać już intencje Mszy św. na rok 2014. Prosimy w sposób szczególny o zamawianie - w pierwszej kolejności - intencji jubileuszowych.
•    Wszystkim obecnym na Mszy św. życzymy radosnego przeżywania Dnia Pańskiego oraz wszelkiej pomyślności i obfitego Błogosławieństwa Bożego w pracy i wypoczynku w nadchodzącym tygodniu!

Losowa

Informacje

informacjeMsze Święte:
Dni powszednie: 6.30, 7:00, 18:00
Sobota: 15.00 (DPS); Niedziela: 6:45 (niemiecka), 7:00 (w szpitalu), 7:45, 9:00 (młodzieżowa), 9:00 (w Księżym Lesie), 10:15 (rodzinna), 11:30 (suma), 15.00 (chrzcielna w każdą pierwszą niedzielę miesiąca), 18:00.

Sakrament Pokuty: w dni powszednie: zasadniczo pół godziny przed Mszą św. W soboty: od godz. 17.00. W niedziele i uroczystości: w czasie Mszy św. o godz.: 6.45, 7. 45 i 11.30.

Kancelaria Parafialna: poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek: 8:00 - 9:30, 16.00 - 17.30. W środy - nieczynna.

Adoracja w kościele Bożego Ciała: w dni powszednie: 6.30 - 17.15; w niedziele i uroczystości: 7.00 - 16.45.

 

Menu duchowe

czytania

brewiarz

katechezy

minuta

mysl

dla ducha

Modlitwa do Patrona

modlitwaŚwięty Wawrzyńcu, zaufany diakonie papieża św. Sykstusa II i męczenniku rzymski, módl się za nami. Ty umiałeś stać się ziarnem wydającym obfity plon. Poszedłeś za Chrystusem, służąc Kościołowi przy boku papieża. Po uwięzieniu i odejściu do Pana św. Sykstusa II, zachowałeś bardzo trzeźwy osąd sytuacji i pieniądze kościelne, których zarządzanie Tobie powierzono, wszystkie rozdałeś pomiędzy ubogich. Była to dobra lokata i wspaniałe świadectwo, kiedy sądzony wskazałeś tychże ubogich mówiąc: Oto są skarby Kościoła. Wypraszaj nam współczesnym członkom tegoż Kościoła posiadanie takiego konta zysków. Ty nie umiłowałeś tego życia i bogactw, ale wszystko widziałeś w perspektywie życia wiecznego. Żyłeś wezwaniem Chrystusa, idąc za Nim wiernie jak mąż sprawiedliy, który obdarza ubogich. Na koniec umiałeś z godnością oddać ducha Panu, któremu przez całe życie służyłeś. Dziękujemy dobremu Bogu za światło Twojego przykładu. Jak silny musiał być ogień miłości ku Chrystusowi w Tobie, skoro gasił żar ognia naturalnego. Prosimy, wspieraj nas swoim wsawiennictwem w walce z mocami ciemności. Amen.

Licznik

12016753
Dzisiaj
Wczoraj
W tym tygodniu
W poprzenim tygodniu
W tym miesiącu
W poprzenim miesiącu
Wszystkie
1070
5450
14864
11968490
84258
143313
12016753

Twoje IP: 35.171.146.16
Czas: 2019-09-19 06:28:22