III Niedziela Wielkiego Postu

Ogłoszenia duszpasterskie

Niedziela III Wielkiego Postu (3 marca 2013 r.)

Niedziela III Wielkiego Postu (3 marca):

 • Dzień dziękczynienia za pontyfikat Benedykta XVI w parafiach.
 • Pamiętajmy, że najważniejszym zadaniem w tym świętym czasie jest nasze nawrócenie. Chodzi o nawrócenie we wszystkich wymiarach naszego życia osobistego i społecznego, rodzinnego. Potrzeba wiele pokory i silnej wiary w Boże miłosierdzie, nawrócenie ma się bowiem dokonać przede wszystkim w naszym sercu. Pomagają w tym zewnętrzne praktyki pokutne oraz udział w wielkopostnych nabożeństwach: piątkowej Drodze Krzyżowej i niedzielnych Gorzkich Żalach. Przypominam, że za pobożny udział w tych nabożeństwach można uzyskać odpust zupełny.
 •     Wielki Post jest czasem dobrych postanowień, odwrócenia się od zła i czynienia dobra. Warto, żeby miały one konkretny wymiar. Niech to będą konkretne wyrzeczenia, niech to będzie codzienna dodatkowa chwila przeznaczona na lekturę Pisma Świętego, na rozmyślanie męki i śmierci Pana Jezusa, na modlitwę i zastanowienie się nad własnym życiem, postępowaniem. Pamiętajmy o dobrym przeżyciu sakramentu pokuty i pojednania. Przystąpienie do niego w tym czasie jest przecież naszym obowiązkiem.
 •     Przez cały Wielki Post trwa wielkopostna akcja trzeźwości. Trud związany z abstynencją ofiarujemy w intencji dzieci przygotowujących się do Pierwszej Komunii Świętej oraz ich rodzin, aby Chrystus naprawdę i w pełni zamieszkał w ich sercach i aby ta przyjaźń przetrwała wszelkie życiowe próby. Niech nasze rodziny będą prawdziwymi Kościołami domowymi, które będą promieniowały żywą wiarą.
 • W ubiegłą niedzielę przeżywaliśmy - jako wspólnota parafialna - Wizytację Kanoniczną naszej Parafii. Jesteśmy wdzięczni Bogu za dar obecności wśród nas Księdza Biskupa Andrzeja Czai, Ordynariusza Diecezji Opolskiej. Dziękujemy Księdzu Biskupowi za to, że mogliśmy mu towarzyszyć w jego pasterskiej posłudze. Serdeczne „Bóg zapłać” Wam, Drodzy Parafianie, z Radą Duszpasterską na czele, za twórcze zaangażowanie w przebieg Wizytacje i za obecność i wspólną modlitwę z Księdzem Biskupem. Dyrekcjom naszego Szpitala i Domu Pomocy Społecznej, Siostrom Zakonnym  oraz Panu Staroście Strzeleckiemu - dziękujemy za piękne przyjęcia naszego Pasterza Diecezji. Niech słowa, miłe słowa, jakie przyszło nam usłyszeć w ciągu tej wizytacji od naszego Biskupa, Jego obecność i modlitwa stanowią dla każdego z nas zachętę na całe lata do jeszcze większego zaangażowania się na rzecz naszej chrześcijańskiej wspólnoty.
 • O godz. 15.00 Msza św. chrzcielna.
 • O godz. 16.00 w kościele Bożego Ciała spotkanie modlitewne Franciszkańskiego Zakonu Świeckich. Zapraszamy!
 • O godz. 17.15 Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym. Za udział można uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami. Zapraszamy!
 • Dyrekcjom: Centrum Kształcenia Ustawicznego i Zawodowego, Zespołu Szkół Ogólnokształcących oraz Gimnazjum nr 2 dziękujemy za możliwość przeprowadzenia rekolekcji szkolnych. Dziękujemy nauczycielom i katechetom tych szkół za zaangażowanie, a młodzieży - za udział.
 • „Bóg zapłać” za udział we Mszy św. dziękczynnej za pontyfikat Benedykta XVI (czwartek, 28 lutego), w Wieczystej Adoracji (1 marca) oraz w Katechezie dla Dorosłych.
 •     Serdeczne „Bóg zapłać” za specjalną kolektę z ostatniej niedzieli, przeznaczoną na remont organów oraz za zbiórkę do puszek na Misyjne Dzieło Pomocy „Ad Gentes”. Dziś kolekta na Seminarium Duchowne i inne instytucje diecezjalne.
 • Zachęcamy do lektury „Gościa Niedzielnego”. Dziś „Gość” z filmem dokumentalnym „Brat. Przyjaciel. Papież”

 

Poniedziałek (4 marca):

 • W liturgii czcimy Świętego Kazimierza (1458-1484), polskiego królewicza, który swym bogobojnym życiem udowodnił,że władza wcale nie musi być okazją do nadużyć, korupcji ani wyścigu w gromadzeniu doczesnego bogactwa. Władza i polityka jest dziełem Boga i traktowana jako powołanie może stać się też drogą do świętości. Ponieważ Święty Kazimierz jest patronem naszych braci Litwinów, przez jego wstawiennictwo polecajmy Bożej opatrzności Kościół i cały naród litewski.
 • O 19.00 w Domu Katechetycznym Krąg Biblijny.

 

Wtorek (5 marca):

 • O godz. 18.30 w kościele spotkanie formacyjne dla młodzieży przygotowującej się do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania (klasa I gimnazjalna).

 

Środa (6 marca):

 • O godz. 18.30 w kościele spotkanie formacyjne dla młodzieży przygotowującej się do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania (klasa III gimnazjalna).

 

Czwartek (7 marca):

 • O godz. 16.30 Msza św. szkolna i Droga Krzyżowa. Od godz. 16.00 okazja do Spowiedzi św. dla dzieci i młodzieży. Zapraszamy!
 • O godz. 18.00 Msza św. o wybór Papieża. Modlitwa w tej intencji niech towarzyszy naszym osobistym modlitwom, a także codziennym liturgiom i nabożeństwom sprawowanym w Parafii do czasu zakończenia konklawe.
 • W każdy Pierwszy Czwartek Miesiąca o godz. 19.00 zapraszamy naszą młodzież, studentów i gimnazjalistów, zwłaszcza klas III, na Mszę św. do kościoła Bożego Ciała. Można przynosić napisane na kartkach swoje własne intencje i wrzucać je do umieszczonej tam specjalnej skrzynki. Od godz. 18.30 będzie także okazja do skorzystania z Sakramentu Pokuty. Serdecznie zapraszamy już 7 marca br.

 

Piątek (8 marca):

 • Dzień Kobiet. Choć to świecka uroczystość, pamiętajmy w modlitwach o wszystkich kobietach, zwłaszcza o tych najbardziej utrudzonych matkach wielodzietnych rodzin, o kobietach opiekujących się chorymi i niedołężnymi, a także o kobietach poniżanych i prześladowanych w wielu częściach świata. Wszak kobiety wypełniają szczególną rolę w świecie, w Kościele i w rodzinie. Polecajmy ich trud i życie Panu Bogu i Maryi, która jest najpiękniejszym wzorem żony i matki. Msza św. w intencji Kobiet naszej Parafii o zdrowie i Boże błogosławieństwo o godz. 18.00.
 • O godz. 17.15 nabożeństwo Drogi Krzyżowej. Zachęcamy do udziału. W kancelarii parafialnej można składać zalecki.  

 

Sobota (9 marca):

 • Pielgrzymka wielkopostna działającego przy naszej Parafii Podwórkowego Koła Różańcowego Dzieci do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach. Zapraszamy wszystkie chętne dzieci (można jechać z rodzicami lub opiekunami). Wstępny koszt – 25 zł.  Wyjazd o godz. 7.30 z parkingu za kościołem. Zapisy w Kancelarii Parafialnej lub zakrystii.
 • Od godz. 17.00 okazja do skorzystania z Sakramentu Pokuty i Pojednania.
 • O godz. 20.30 w kościele Bożego Ciała Adoracja Najświętszego Sakramentu w ramach cosobotniego cyklu wspólnych adoracji pod hasłem „Razem przed Panem”. Zakończenie błogosławieństwem sakramentalnym i Apelem Jasnogórskim o godz. 21.00. Zapraszamy!

 

Niedziela IV Wielkiego Postu (10 marca):

 •     O godz. 15.30 w kościele Bożego Ciała kolejne spotkanie ze „Świadkiem Wiary” w Roku Wiary. Naszym gościem będzie ks. Waldemar Musioł, Dyrektor Wydziału Duszpasterskiego Kurii Diecezjalnej w Opolu, Rektor (Asystent Kościelny) Bractwa św. Józefa. Zapraszamy!
 • O godz. 17.15 Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym. Za udział można uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami. Zapraszamy!
 • Kolekta na potrzeby naszej parafii.
 • Duszpasterze parafialnych wspólnot rejonowych oraz Rektor Bractwa św. Józefa zapraszają członków Bractwa i wszystkich zainteresowanych na rejonowe spotkanie modlitewno-formacyjne, które odbędzie się 23 marca o godz. 17.00 w Jemielnicy. W programie spotkania przewiduje się: Mszę św., konferencję formacyjną, nabożeństwo do św. Józefa oraz spotkanie w sprawach organizacyjnych podjętych na spotkaniu Kapituły Bractwa św. Józefa, które odbyło się 18 stycznia br. w Jemielnicy.
 • 15 marca br. o godz. 19.00. Dekanalne Spotkanie Młodzieży, tym razem w Kadłubie. Parafia gwarantuje przewóz w obie strony. Zapisy w Kancelarii Parafialnej, zakrystii bądź u katechetów. Serdecznie zachęcamy do udziału w tym spotkaniu!
 •     Wielkopostne czuwanie Ruchu Szensztackiego. W piątek 15 marca 2013 r. w sanktuarium Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej w Winowie, odbędzie się czuwanie wielkopostne dla Ruchu Szensztackiego i wszystkich jego sympatyków. Rozpoczęcie o godzinie 19.00 Hymnem do Ducha Świętego. W programie ponadto: konferencja, misterium, adoracja, okazja do spowiedzi i Eucharystia, Zakończenie około północy.
 • Wielkopostny Dzień Skupienia dla Dzieci Maryi. W sobotę 16 marca 2013 r. w Nysie odbędzie się Wielkopostny Dzień Skupienia dla Dzieci Maryi. Rozpoczęcie o godz. 10.00 w bazylice. W programie Msza św., wizyta u Sióstr Elżbietanek i Droga Krzyżowa w kościele św. Piotra i Pawła. Zakończenie przewiduje się ok. 14.00.
 • Przegląd Scholi Liturgicznych Wrzosola 2013. W sobotę 16 marca 2013 roku we Wrzoskach odbędzie się organizowany przez Referat ds. Muzyki Kościelnej przy Kurii Diecezjalnej w Opolu oraz Diecezjalny Instytut Muzyki Kościelnej w Opolu 11. Przegląd Scholi Liturgicznych.
 • Dzień Otwartych Drzwi w „Katoliku” w Nysie. Diecezjalne Gimnazjum i Liceum Humanistyczne w Nysie zaprasza na „Dzień otwartych drzwi”, który odbędzie się 16 marca 2013 r. w godz. 10.00 –13.00. Szczegóły na www.diec.nysa.pl
 • Rekolekcje małżeńskie. Rekolekcje „Spotkania Małżeńskie” są przeznaczone są dla małżeństw o różnym stażu małżeńskim, różnym poziomie wiedzy i zaangażowania religijnego, z różną skalą uczuć łączących lub dzielących małżonków. Najbliższe rekolekcje odbędą się w Nysie w dniach od 5-7 kwietnia 2013 r. Początek w piątek o godz. 17.30, zakończenie w niedzielę około godz. 15.00. Szczegóły na www.spotkaniamalzenskie.opole.pl.
 • W Roku Wiary parafia nasza organizuje Pielgrzymkę „Drogą Świadków Wiary” do Rzymu i okolic w dniach 20-29 sierpnia 2013 r. Szczegóły na plakacie w gablocie w przedsionku kościoła, specjalnych Informatorach wyłożonych przy wyjściu bądź na naszej stronie internetowej.
 • Nasze rekolekcje parafialne odbędą się w dniach 16 (sobota) – 20 (środa) marca br. Poprowadzi je ks. ppłk dr Jerzy Niedzielski, kapelan wojskowy, proboszcz Parafii Garnizonowej Świętego Kazimierza Królewicza w Katowicach, uczestnik najważniejszych misji polskiej armii za granicą w ostatnich latach. W dniach 18-20 marca w kościele Bożego Ciała rekolekcje dla dzieci i młodzieży naszych szkół podstawowych. Nauki rekolekcyjne wygłosi ks. Łukasz Knieć, wikariusz parafii św. Józefa w Opolu-Szczepanowicach. Szczegółowy plan rekolekcji podamy w najbliższym czasie.
 •  23 marca br. (sobota przed Niedzielą Palmową) odwiedziny chorych i starszych parafian. Zapisy w kancelarii parafialnej (również telefonicznie, 77 461 24 42).
 • W tym roku organizowana jest również Pielgrzymka do Ziemi Świętej. Szczegółowych informacji udziela P. Urszula Niewczas.
 • Zakończenie adoracji w kościele Bożego Ciała będzie miało miejsce codziennie  45 minut przed nabożeństwem wieczornym.

Losowa

Informacje

informacjeMsze Święte:
Dni powszednie: 6.30, 7:00, 18:00
Sobota: 15.00 (DPS); Niedziela: 6:45 (niemiecka), 7:00 (w szpitalu), 7:45, 9:00 (młodzieżowa), 9:00 (w Księżym Lesie), 10:15 (rodzinna), 11:30 (suma), 15.00 (chrzcielna w każdą pierwszą niedzielę miesiąca), 18:00.

Sakrament Pokuty: w dni powszednie: zasadniczo pół godziny przed Mszą św. W soboty: od godz. 17.00. W niedziele i uroczystości: w czasie Mszy św. o godz.: 6.45, 7. 45 i 11.30.

Kancelaria Parafialna: poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek: 8:00 - 9:30, 16.00 - 17.30. W środy - nieczynna.

Adoracja w kościele Bożego Ciała: w dni powszednie: 6.30 - 17.15; w niedziele i uroczystości: 7.00 - 16.45.

 

Menu duchowe

czytania

brewiarz

katechezy

minuta

mysl

dla ducha

Modlitwa do Patrona

modlitwaŚwięty Wawrzyńcu, zaufany diakonie papieża św. Sykstusa II i męczenniku rzymski, módl się za nami. Ty umiałeś stać się ziarnem wydającym obfity plon. Poszedłeś za Chrystusem, służąc Kościołowi przy boku papieża. Po uwięzieniu i odejściu do Pana św. Sykstusa II, zachowałeś bardzo trzeźwy osąd sytuacji i pieniądze kościelne, których zarządzanie Tobie powierzono, wszystkie rozdałeś pomiędzy ubogich. Była to dobra lokata i wspaniałe świadectwo, kiedy sądzony wskazałeś tychże ubogich mówiąc: Oto są skarby Kościoła. Wypraszaj nam współczesnym członkom tegoż Kościoła posiadanie takiego konta zysków. Ty nie umiłowałeś tego życia i bogactw, ale wszystko widziałeś w perspektywie życia wiecznego. Żyłeś wezwaniem Chrystusa, idąc za Nim wiernie jak mąż sprawiedliy, który obdarza ubogich. Na koniec umiałeś z godnością oddać ducha Panu, któremu przez całe życie służyłeś. Dziękujemy dobremu Bogu za światło Twojego przykładu. Jak silny musiał być ogień miłości ku Chrystusowi w Tobie, skoro gasił żar ognia naturalnego. Prosimy, wspieraj nas swoim wsawiennictwem w walce z mocami ciemności. Amen.

Licznik

12027944
Dzisiaj
Wczoraj
W tym tygodniu
W poprzenim tygodniu
W tym miesiącu
W poprzenim miesiącu
Wszystkie
1387
6484
26055
11968490
95449
143313
12027944

Twoje IP: 18.206.48.142
Czas: 2019-09-21 09:04:24