XXXII NIEDZIELA ZWYKŁA (8 listopada 2020)

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

XXXII NIEDZIELA ZWYKŁA (8 LISTOPADA):   
•    12. Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym. Obecnie jest on poświęcony sytuacji Kościoła w Republice Środkowoafrykańskiej. Wyrazem materialnego wsparcia chrześcijan będzie zbiórka do puszek. Kolekta na potrzeby parafii.
•    O godz. 17.15 Nabożeństwo różańcowe za zmarłych polecanych w wypominkach.
•    Do odwołania zawieszona jest Msza św. w szpitalu.
•    Dziękujemy za możliwość sobotnich odwiedzin starszych i chorych parafian.
•    Dziękujemy za pamięć i modlitwę za zmarłych, za złożone w tej intencji ofiary, za udział w nabożeństwach różań-cowych z wypominkami.
•    Na cmentarzach podczas pogrzebów nie obowiązuje limit liczby osób, lecz dystansowanie się na odległość nie mniejszą niż 1,5
m oraz zasłanianie ust i nosa.
•    W roku 2020 odpust zupełny za zmarłych można uzyskać pod innymi warunkami niż zwykle. Odpust zupełny dla tych, którzy nawiedzają cmentarze i modlą się za zmarłych choćby tylko duchowo zwykle ustanowiony tylko w dniach od 1 do 8 listopada,
a także odpust zupełny 2 listopada, ustanowiony z okazji wspomnienia wszystkich wiernych zmarłych uzyskany przez tych, którzy pobożnie nawiedzają kościół lub kaplicę i odmawiają tam „Ojcze nasz” i „Wierzę w Boga”, obowiązują w tym roku na terenie Diecezji Opolskiej przez cały listopad.
•    Osoby starsze, chore i ci wszyscy, którzy z poważnych powodów nie mogą opuścić domu, aby zapobiec gromadzeniu się wielu wiernych w miejscach świętych, będą mogli uzyskać odpust zupełny pod warunkiem, że duchowo dołączą do wszystkich pozostałych wiernych, wykluczą wszelkie przywiązanie do jakiegokolwiek grzechu i mają zamiar jak najszybciej spełnić trzy zwyczajowe warunki (spowiedź sakramentalna, Komunia eucharystyczna i modlitwa w intencji Ojca Świętego), przed obrazem Pana Jezusa lub Najświętszej Maryi Panny, odmówią pobożnie modlitwy za zmarłych, na przykład jutrznię i nieszpory brewiarzowego oficjum za zmarłych, Różaniec, Koronkę do Bożego Miłosierdzia, inne modlitwy za zmarłych najdroższych wiernym, albo podejmą medytacyjną lekturę jednego z fragmentów Ewangelii zaproponowanej w liturgii za zmarłych, albo wypełnią uczynki miłosierdzia poprzez ofiarowanie Bogu cierpień i niedogodności swego życia.
•    W dalszym ciągu obowiązuje ograniczenie liczby osób mogących brać udział w zgromadzeniach religijnych (1 osoba na 15 m2). Dla naszego kościoła parafialnego liczba ta wynosi – 74 wiernych, dla kościoła Bożego Ciała - 15 wiernych.
•    W dalszym ciągu obowiązuje dyspensa Biskupa od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej i świątecznej Mszy świętej udzielona osobom w podeszłym wieku i innym poważnie zagrożonym z uwagi na tzw. choro-by towarzyszące czy stan błogosławiony, osobom z objawami infekcji, przebywającym w kwarantannie i samoizolacji, odczuwającym wzmożoną obawę przed zakażeniem oraz tym wszystkim, którzy nie z własnej winy nie mogą uczestniczyć w Eucharystii (np. ze względu na ustanowione ograniczenia nie dostaną się do kościoła).
•    Przypominamy o obowiązku zasłaniania ust i nosa wiernym uczestniczącym w liturgii w kościele, przystępującym do spowiedzi
i przychodzącym do kancelarii parafialnej oraz o zasadzie dystansowania się wiernych przebywających na zewnątrz. Nawet zachowując dystans należy mieć zasłonięte usta i nos. Komunia Święta jest rozdzielana oddzielnie: Dla przyjmujących do ust - przy balaskach. Dla przyjmujących na rękę - przy ołtarzach bocznych.
•    Zapraszamy do kościoła Bożego Ciała na codzienną Adorację Najświętszego Sakramentu.
•    Zachęcamy wszystkich wiernych, którzy nie mogą fizycznie uczestniczyć we Mszach świętych i nabożeństwach do duchowego uczestnictwa w internetowych transmisjach nabożeństw z naszego kościoła. Link na naszej stronie internetowej.
•    Zawieszone zostają wszystkie spotkania formacyjne organizowane dla dzieci i młodzieży.
•    Dziękujemy wszystkim, wspierającym naszą parafię. Bóg zapłać za okazane serce i wszelkie ofiary złożone w ramach kolekty, przelane na konto czy złożone w kancelarii. Wszystkich Dobrodziejów naszej parafii polecamy opiece Matki Boskiej Śnieżnej. Dzięki za dary na stół plebanijny. Konto parafialne: PKO BP SA O/Strzelce Opolskie nr 19 1020 3714 0000 4102 0007 8600. Dziękujemy za kolekty i ofiary na funkcjonowanie naszej parafii złożone w ostatnim czasie.
•    Władzom naszego Miasta dziękujemy za przekazane nieodpłatnie kwiaty doniczkowe od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, która zakupiła je od lokalnego producenta.
•    Prasa katolicka  jest wyłożona przy wyjściu z kościoła.

PONIEDZIAŁEK – ŚWIĘTO ROCZNICY POŚWIĘCENIA BAZYLIKI LATERAŃSKIEJ (9 LISTOPADA)

WTOREK – WSPOMNIENIE ŚW. LEONA WIELKIEGO, PAPIEŻA I DOKTORA KOŚCIOŁA (10 LISTOPADA)

ŚRODA – WSPOMNIENIE ŚW. MARCINA Z TOURS, BISKUPA (11 LISTOPADA):
•    O godz. 9.00 Msza św. w intencji Ojczyzny.

CZWARTEK – WSPOMNIENIE ŚW. JOZAFATA, BISKUPA I MĘCZENNIKA (12 LISTOPADA):
•    Nie będzie aż do odwołania Mszy św. szkolnych.

PIĄTEK – WSPOMNIENIE ŚW. BENEDYKTA, JANA, MATEUSZA, IZAAKA I KRYSTYNA, PIERWSZYCH MĘCZENNIKÓW POLSKI (13 LISTOPADA):
•    Po wieczornej Mszy św. Różaniec Fatimski.

SOBOTA –  WSPOMNIENIE BŁ. MARII LUIZY MERKERT, DZIEWICY (14 LISTOPADA):
•    Bł. Maria Luiza Merkert (1817-1872), dziewica, współzałożycielka Zgromadzenia Sióstr Świętej Elżbiety (1842, Nysa). Pamiętajmy o Siostrach Elżbietankach, które w naszej parafii służyły prawie 150 lat. O godz. 18.00 Msza św.: Przez wstawiennictwo Bł. Marii Luizy Merkert w intencji żyjących i ++ Sióstr Elżbietanek, które posługiwały w naszej parafii.
•    Od godz. 17.00 okazja do Spowiedzi św.

XXXIII NIEDZIELA ZWYKŁA (15 LISTOPADA):
•    IV Światowy Dzień Ubogich pod hasłem: Wyciągnij rękę do ubogiego. O godz. 11.30 zostanie odprawiona Msza św. w tej intencji. Przed Kościołem odbędzie się również zbiórka do puszek z przeznaczeniem na  wsparcie funk-cjonowania w okresie zimowym Punktu „Przytulisko” przy ul. M. Prawego 30b. „Przytulisko” jest miejscem, w którym osoby potrzebujące wsparcia mogą skorzystać z doraźnej pomocy.
•    O godz. 17.30 Nabożeństwo Niedzielne.
•    W Foto-Studio HEXA przy Placu Żeromskiego możliwość odbioru filmu i zdjęć z Uroczystości I Komunii Świętej.
•    Do wieczności odeszli: Śp. Tomasz BARON (l. 83, zam. przy ul. Kozielskiej); Śp. Kazimierz ROCHECKI (l. 67, zam. przy ul. 1 Maja); Śp. Beata ZMYSŁOWSKA (l. 51, zam. przy ul. Strażackiej); Śp. Piotr PIECHA (l. 79, zam. przy ul. Jana Rychla); Śp. Józef WOJTALA (l. 78, zam. przy ul. Ujazdowskiej); Śp. Albert WRZECIONO (l. 53, zam. w Barce); Śp. Bernard GIZA (l. 71, zam. w Grodzisku); Śp. Józef MALCHEREK (l. 84, zam. przy ul. Wawrzyńca Świerzego; pogrzeb w poniedziałek (9 XI) o godz. 11.00); Śp. Arnolda KRYSZTALIK (l. 64, zam. przy ul. Krakowskiej; pogrzeb w poniedziałek (9 XI) o godz. 13.30); Śp. Franciszek SWADŹBA (l. 80, zam. przy ul. Jana Rychla; pogrzeb w środę (11 XI) o godz. 12.00); Śp. Irena KAZAN (l. 87, zam. przy ul. Żwirki i Wigury, dawniej przy ul. 1 Maja; pogrzeb w środę (11 XI) o godz. 14.00); Śp. Cecylia BIENIEK (l. 74, zam. przy ul. Krakowskiej; pogrzeb w czwartek (12 XI) o godz. 11.00); Śp. Janina SZULC (l. 96, zam. przy ul. Jana Rychla; data pogrzebu nie została jeszcze ustalona). Wieczny odpoczynek ….
•    Parafianom i Gościom życzymy miłej, spokojnej niedzieli i dobrego tygodnia. Uzdrowienie Chorych – módl się za nami!

Informacje

informacjeMsze Święte:
Dni powszednie: 6.30, 7:00, 18:00
Niedziela: 6:45 (niemiecka), 7.00 (w szpitalu), 7:45, 9:00 (młodzieżowa), 9:00 (w Księżym Lesie), 10:15 (rodzinna), 11:30 (suma), 15.00 (chrzcielna w każdą pierwszą niedzielę miesiąca), 18:00.

Sakrament Pokuty: w dni powszednie (zasadniczo): 6.30-7.30 i 17.30-18.00; w soboty: od godz. 17.00; w niedziele i uroczystości: w czasie Mszy św. o godz.: 6.45, 7. 45, 11.30 i 18.00.

Kancelaria Parafialna: czynna w poniedziałki, wtorki, czwartki i piatki w godzinach: 8.00-9.30 i 16.00-17.30. Wezwania do chorych, sprawy pogrzebów załatwiamy na bieżąco.

Adoracja w kościele Bożego Ciała: w dni powszednie: 6.30 - 17.15; w niedziele i uroczystości: 7.00 - 16.45.

Konto parafii: PKO BP SA O/Strzelce Opolskie nr 19 1020 3714 0000 4102 0007 8600

 

Menu duchowe

czytania

brewiarz

dla ducha

Modlitwa do Patrona

modlitwaŚwięty Wawrzyńcu, zaufany diakonie papieża św. Sykstusa II i męczenniku rzymski, módl się za nami. Ty umiałeś stać się ziarnem wydającym obfity plon. Poszedłeś za Chrystusem, służąc Kościołowi przy boku papieża. Po uwięzieniu i odejściu do Pana św. Sykstusa II, zachowałeś bardzo trzeźwy osąd sytuacji i pieniądze kościelne, których zarządzanie Tobie powierzono, wszystkie rozdałeś pomiędzy ubogich. Była to dobra lokata i wspaniałe świadectwo, kiedy sądzony wskazałeś tychże ubogich mówiąc: Oto są skarby Kościoła. Wypraszaj nam współczesnym członkom tegoż Kościoła posiadanie takiego konta zysków. Ty nie umiłowałeś tego życia i bogactw, ale wszystko widziałeś w perspektywie życia wiecznego. Żyłeś wezwaniem Chrystusa, idąc za Nim wiernie jak mąż sprawiedliy, który obdarza ubogich. Na koniec umiałeś z godnością oddać ducha Panu, któremu przez całe życie służyłeś. Dziękujemy dobremu Bogu za światło Twojego przykładu. Jak silny musiał być ogień miłości ku Chrystusowi w Tobie, skoro gasił żar ognia naturalnego. Prosimy, wspieraj nas swoim wsawiennictwem w walce z mocami ciemności. Amen.

Licznik

15165461
Dzisiaj
Wczoraj
W tym tygodniu
W poprzenim tygodniu
W tym miesiącu
W poprzenim miesiącu
Wszystkie
4664
6875
19709
15098964
124063
213739
15165461

Twoje IP: 3.232.96.22
Czas: 2021-01-20 14:21:44