NIEDZIELA – ŚWIĘTO ŚWIĘTEJ RODZINY JEZUSA, MARYI I JÓZEFA (27 GRUDNIA 2020)

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

NIEDZIELA – ŚWIĘTO ŚWIĘTEJ RODZINY JEZUSA, MARYI I JÓZEFA  (27 GRUDNIA):    
•    Po każdej Mszy św. błogosławieństwo wina ku czci św. Jana.
•    Na wszystkich Mszach św. małżeństwa będą mogły odnowić przyrzeczenia i otrzymać specjalne błogosławieństwo. Dodatkowa Msza św. o godz. 16.00.
•    O godz. 17.30 Nabożeństwo kolędowe.
•    Kancelaria parafialna czynna będzie od 4 stycznia 2021 r.
•    Pani Grażynie DEMBOŃCZYK, panom Wojciechowi KRAJEWSKIEMU, Jerzemu NIESZWIEC, Arnoldowi KOZIOŁ i Alfredowi SOLGA oraz naszym kościelnym: pani Marii KAŁA i panu Sebastianowi WYPCHOŁ - dziękujemy za wykonanie dekoracji świątecznej kościoła.
•    Wszystkim księżom: Wikariuszom i Emerytom i ks. Piotrowi WOJTALI dziękuję za duszpasterską posługę w konfesjonale i przy ołtarzu.
•    W kościołach czy kaplicach w obrzędach kultu religijnego nie może uczestniczyć więcej niż 1 osoba na 15 m2, (w naszym kościele parafialnym – 74 osoby, w kościele Bożego ciała – 15 osób) zachowując dystans między sobą nie mniejszy niż 1,5 m, chyba, że wspólnie zamieszkują.
•    Zobowiązuje się wiernych do zakrywania ust i nosa podczas przebywania w obiektach kultu religijnego częścią odzieży, maską, maseczką bądź przyłbicą. Dotyczy to również koncelebransów i usługujących. Z tego obowiązku wyłączeni są główni celebransi oraz ci, którym zezwalają na to odrębne przepisy państwowe.
•    Na zewnątrz kościoła obowiązuje tylko zasada dystansowania się i obowiązek zasłonięcia ust i nosa.
•    Nadal obowiązuje dyspensa Biskupa od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej i świątecznej Mszy świętej udzielona oso-bom w podeszłym wieku i innym poważnie zagrożonym z uwagi na tzw. choroby towarzyszące czy stan błogosławiony, osobom z objawami infekcji, przebywającym w kwarantannie i samoizolacji, odczuwającym wzmożoną obawę przed za-każeniem oraz tym wszystkim, którzy nie z własnej winy nie mogą uczestniczyć w Eucharystii (np. ze względu na usta-nowione ograniczenia nie dostaną się do kościoła).
•    Zapraszamy do kościoła Bożego Ciała na codzienną Adorację Najświętszego Sakramentu.
•    Zachęcamy wszystkich, którzy nie mogą fizycznie uczestniczyć we Mszach świętych i nabożeństwach do duchowego uczestnictwa w internetowych transmisjach nabożeństw z naszego kościoła. Link na naszej stronie internetowej.
•    Bóg zapłać za okazane serce i wszelkie ofiary złożone w ramach kolekty, przelane na konto czy złożone w kancelarii. Wszystkich Dobrodziejów naszej parafii polecamy opiece Matki Boskiej Śnieżnej. Konto pa-rafialne: PKO BP SA O/Strzelce Opolskie nr 19 1020 3714 0000 4102 0007 8600. Dziękujemy za kolekty i ofiary na funkcjonowanie naszej parafii złożone w ostatnim czasie. Dziś kolekta potrzeby parafii.
•    Dziękujemy za dary na stół plebanijny i życzenia.
•     Przypominamy, że zgodnie z postanowieniami Biskupa Opolskiego w naszej diecezji nie odbędą się w tym roku odwiedziny duszpasterskie w tradycyjnej formie. Zastąpią je Msze św. w intencji parafian kolejnych ulic naszej parafii z kazaniem, wspólnym kolędowaniem i błogosławieństwem rodzin, które uczestniczyć będą w liturgii. Przedstawiciele rodzin otrzymają pamiątki, które zaniosą do swoich domów. Początek takiej formy odwiedzin duszpasterskich w naszej parafii od poniedziałku 4 stycznia 2021. Dokładny porządek przedstawimy za tydzień  
•    Prasa katolicka  jest wyłożona przy wyjściu z kościoła.

PONIEDZIAŁEK – ŚWIĘTO ŚW. MŁODZIANKÓW, MĘCZENNIKÓW (28 GRUDNIA):
•    O godz. 9.00 Msza św. w intencji wszystkich dzieci. Po Eucharystii losowanie nagród dla uczestników tegorocznych rorat. Prosimy o dostarczanie wypełnionych i podpisanych plansz adwentowych do rozpoczęcia Mszy św.

WTOREK – PIĄTY DZIEŃ W OKTAWIE NARODZENIA PAŃSKIEGO (29 GRUDNIA)

ŚRODA – SZÓSTY DZIEŃ W OKTAWIE NARODZENIA PAŃSKIEGO (30 GRUDNIA)

CZWARTEK – SIÓDMY DZIEŃ W OKTAWIE NARODZENIA PAŃSKIEGO. ŚW. SYLWESTRA I, PAPIEŻA. ZAKOŃCZENIE STAREGO ROKU (31 GRUDNIA):
•    O godz. 16.00 ZAKOŃCZENIE STAREGO ROKU. Msza św. za żyjących i ++ Parafian, Siostry Zakonne, Duszpasterzy naszej Parafii i Gości. Nie będzie Mszy św. o godz. 18.00.
•    Nie będzie czuwania w kościele Bożego Ciała.

PIĄTEK – UROCZYSTOŚĆ ŚWIĘTEJ BOŻEJ RODZICIELKI MARYI. NOWY ROK. OKTAWA NARODZENIA PAŃSKIEGO (1 STYCZNIA 2021):
•     54. Światowy Dzień Modlitw o Pokój.
•     O godz. 6.45 Msza św. w języku niemieckim.
•     O godz. 17.30 nabożeństwo noworoczne o pokój.

SOBOTA –  WSPOMNIENIE ŚWIĘTYCH BAZYLEGO WIELKIEGO I GRZEGORZA Z NAZJANZU, BISKUPÓW I DOKTORÓW KOŚCIOŁA. PIERWSZA SOBOTA MIESIĄCA (2 STYCZNIA):
•    O godz. 14.30 w kościele Bożego Ciała nabożeństwo i Msza św. ku czci Niepokalanego Serca Maryi.
•    O godz. 17.00 Msza św. w intencji Pracowników wraz z rodzinami oraz zmarłych Pracowników Grupy ADAMIETZ.
•    O godz. 19.00 w domu katechetycznym katecheza przedchrzcielna.

II NIEDZIELA PO NARODZENIU PAŃSKIM  (3 STYCZNIA):
•    O godz. 7.45 Msza św. za ++ w 1. rocznicę śmierci.
•    O godz. 15.00 Msza św. chrzcielna.
•    Kolekta na seminarium duchowne i inne instytucje diecezjalne.  
•    Do wieczności odeszli: Śp. Zofia PLOCH (l. 71, zam. przy ul. K. Miarki); Śp. Zenon SAWICKI (l. 52, zam. przy ul. Toszeckiej); Śp. Agata MOCEK (l. 49, zam. w Jemielnicy, dawniejk przy ul. Brzezińskiej; pogrzeb w środę o 13.00). Wieczny odpoczynek ….
•    Wszystkim Drogim Parafianom i Gościom życzymy spokojnych, rodzinnych i przepełnionych radością Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku. Niech ten czas będzie okazją do ponownego zbudowania nadziei i wiary, chwilą zapomnienia o zgiełku i momentem wsłuchania się w samych siebie.

Informacje

informacjeMsze Święte:
Dni powszednie: 6.30, 7:00, 18:00
Niedziela: 6:45 (niemiecka), 7.00 (w szpitalu), 7:45, 9:00 (młodzieżowa), 9:00 (w Księżym Lesie), 10:15 (rodzinna), 11:30 (suma), 15.00 (chrzcielna w każdą pierwszą niedzielę miesiąca), 18:00.

Sakrament Pokuty: w dni powszednie (zasadniczo): 6.30-7.30 i 17.30-18.00; w soboty: od godz. 17.00; w niedziele i uroczystości: w czasie Mszy św. o godz.: 6.45, 7. 45, 11.30 i 18.00.

Kancelaria Parafialna: czynna w poniedziałki, wtorki, czwartki i piatki w godzinach: 8.00-9.30 i 16.00-17.30. Wezwania do chorych, sprawy pogrzebów załatwiamy na bieżąco.

Adoracja w kościele Bożego Ciała: w dni powszednie: 6.30 - 17.15; w niedziele i uroczystości: 7.00 - 16.45.

Konto parafii: PKO BP SA O/Strzelce Opolskie nr 19 1020 3714 0000 4102 0007 8600

 

Menu duchowe

czytania

brewiarz

dla ducha

Modlitwa do Patrona

modlitwaŚwięty Wawrzyńcu, zaufany diakonie papieża św. Sykstusa II i męczenniku rzymski, módl się za nami. Ty umiałeś stać się ziarnem wydającym obfity plon. Poszedłeś za Chrystusem, służąc Kościołowi przy boku papieża. Po uwięzieniu i odejściu do Pana św. Sykstusa II, zachowałeś bardzo trzeźwy osąd sytuacji i pieniądze kościelne, których zarządzanie Tobie powierzono, wszystkie rozdałeś pomiędzy ubogich. Była to dobra lokata i wspaniałe świadectwo, kiedy sądzony wskazałeś tychże ubogich mówiąc: Oto są skarby Kościoła. Wypraszaj nam współczesnym członkom tegoż Kościoła posiadanie takiego konta zysków. Ty nie umiłowałeś tego życia i bogactw, ale wszystko widziałeś w perspektywie życia wiecznego. Żyłeś wezwaniem Chrystusa, idąc za Nim wiernie jak mąż sprawiedliy, który obdarza ubogich. Na koniec umiałeś z godnością oddać ducha Panu, któremu przez całe życie służyłeś. Dziękujemy dobremu Bogu za światło Twojego przykładu. Jak silny musiał być ogień miłości ku Chrystusowi w Tobie, skoro gasił żar ognia naturalnego. Prosimy, wspieraj nas swoim wsawiennictwem w walce z mocami ciemności. Amen.

Licznik

15165313
Dzisiaj
Wczoraj
W tym tygodniu
W poprzenim tygodniu
W tym miesiącu
W poprzenim miesiącu
Wszystkie
4516
6875
19561
15098964
123915
213739
15165313

Twoje IP: 3.232.96.22
Czas: 2021-01-20 13:41:59