IV NIEDZIELA ZWYKŁA (31 stycznia 2021)

GŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

IV NIEDZIELA ZWYKŁA (31 STYCZNIA):    
•    68. Światowy Dzień Trędowatych.
•    O godz. 17.30 Nabożeństwo niedzielne.
•    Kolekta na potrzeby Parafii.
•    Dziękujemy za ofiary trzęsienia ziemi w Chorwacji. Zebraliśmy 4890 PLN i 10 euro.
•    W kościołach czy kaplicach w obrzędach kultu religijnego nie może uczestniczyć więcej niż 1 osoba na 15 m2, (w naszym kościele parafialnym – 74 osoby, w kościele Bożego Ciała – 15 osób) zachowując dystans między sobą nie mniejszy niż 1,5 m, chyba, że wspólnie zamieszkują.
•    Wierni zobowiązani są do zakrywania ust i nosa podczas przebywania w obiektach kultu religijnego częścią odzieży, maską, maseczką bądź przyłbicą. Dotyczy to również koncelebransów i usługujących. Z tego obowiązku wyłączeni są główni celebransi oraz ci, którym zezwalają na to odrębne przepisy państwowe.
•    Na zewnątrz kościoła obowiązuje tylko zasada dystansowania się i obowiązek zasłonięcia ust i nosa.
•    Nadal obowiązuje dyspensa Biskupa od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej i świątecznej Mszy świętej udzielona osobom w podeszłym wieku i innym poważnie zagrożonym z uwagi na tzw. choroby towarzyszące czy stan błogosławiony, osobom z objawami infekcji, przebywającym w kwarantannie i samoizolacji, odczuwającym wzmożoną obawę przed zakażeniem oraz tym wszystkim, którzy nie z własnej winy nie mogą uczestniczyć w Eucharystii (np. ze względu na ustanowione ograniczenia nie dostaną się do kościoła).
•    Zapraszamy do kościoła Bożego Ciała na codzienną Adorację Najświętszego Sakramentu.
•    Zachęcamy wszystkich, którzy nie mogą fizycznie uczestniczyć we Mszach świętych i nabożeństwach do duchowego uczestnictwa w internetowych transmisjach nabożeństw z naszego kościoła. Link na naszej stronie internetowej.
•    Bóg zapłać za okazane serce i wszelkie ofiary złożone w ramach kolekty, przelane na konto czy złożone w kancelarii. Wszyst-kich Dobrodziejów naszej parafii polecamy opiece Matki Boskiej Śnieżnej. Konto parafialne: PKO BP SA O/Strzelce Opolskie nr 19 1020 3714 0000 4102 0007 8600. Dziękujemy za kolekty i ofiary na funkcjonowanie naszej parafii złożone w ostatnim czasie.
•    Dziękujemy za dary na stół plebanijny.
•     Prasa katolicka jest wyłożona przy wyjściu z kościoła.

PONIEDZIAŁEK – DZIEŃ POWSZEDNI (1 LUTEGO):
•    W kancelarii parafialnej można zapisywać intencje Mszy św. na rok 2022.

WTOREK – ŚWIĘTO OFIAROWANIA PAŃSKIEGO (2 LUTEGO):
•    Światowy Dzień Życia Konsekrowanego.
•    Msze św. w naszym kościele o godz.: 6.30, 7.00, 9.00, 10.00, 18.00. Na każdej Mszy św. błogosławieństwo świec.
•    Zbiórka do puszek na klasztory klauzurowe. O godz. 10.00 Msza św. w intencji naszych Sióstr.

ŚRODA – WSPOMNIENIE ŚW. BŁAŻEJA, BISKUPA I MĘCZENNIKA (3 LUTEGO):
•    Po wszystkich Mszach św. błogosławieństwo gardła ku czci św. Błażeja.

CZWARTEK – PIERWSZY CZWARTEK MIESIĄCA (4 LUTEGO):
•    O godz. 18.00 Msza św. za ++ w styczniu 2021 r.
•    Wspólnota Błogosławieństw zaprasza do kościoła parafialnego na adorację Najświętszego Sakramentu (20.00-23.00). Tematem spotkania: "Spotkać Boga w codzienności". Istnieje możliwość łączenia się za pomocą parafialnej transmisji internetowej.

PIĄTEK – WSPOMNIENIE ŚW. AGATY, DZIEWICY I MĘCZENNICY. PIERWSZY PIĄTEK MIESIĄCA (5 LUTEGO):
•    Po wszystkich Mszach św. błogosławieństwo chleba i wody ku czci św. Agaty.

SOBOTA – WSPOMNIENIE ŚWIĘTYCH MĘCZENNIKÓW PAWŁA MIKI I TOWARZYSZY. PIERWSZA SOBOTA MIESIĄCA (6 LUTEGO):
•    O godz. 14.30 w kościele Bożego Ciała nabożeństwo i Msza św. ku czci Niepokalanego Serca Maryi.
•    Od godz. 17.00 okazja do Spowiedzi św.
•    O godz. 18.oo Msza św. z okazji Dnia handlowca w intencji Pracowników, byłych Pracowników, Emerytów, Członków Strzeleckiej Spółdzielni Spożywców PIAST oraz ich rodzin.
•    O godz. 19.00 katecheza przedchrzcielna w domu katechetycznym.

V NIEDZIELA ZWYKŁA (7 LUTEGO):
•    O godz. 7.45 Msza św. za ++ w 1. rocznicę śmierci.
•    O godz. 15.00 Msza św. chrzcielna.
•    O godz. 17.30 Nabożeństwo niedzielne.
•    Kolekta na seminarium duchowne i inne obiekty diecezjalne.
•    Najbliższe odwiedziny chorych i starszych parafian w sobotę 6 lutego br. (tylko za wiedzą i zgodą najbliższej rodziny). Prosimy o zgłoszenia w kancelarii.
•    W środę 3 lutego br. po wieczornej Mszy św. (ok. godz. 18.00) spotkanie w kościele z rodzicami dzieci, które przyjmą Komunię Świętą 2 maja 2021 r.
•    W sobotę 6 lutego br. o godz. 19.00 w kościele spotkanie z rodzicami dzieci, które planowo powinny przyjąć I Komunię Świętą 9 V 2021. Będą omawiane sprawy organizacyjne (m.in.: strojów i zdjęć).
•    W sobotę 13 lutego 2021 r. w domu katechetycznym w godzinach 8.00-14.00 przymiarki strojów pierwszokomunijnych. Ze względu na panujące obostrzenia, prosimy, by przychodzić na nie stopniowo - według następującego porządku: 8.00-9.00 - szkoła nr 1, klasa 3a; 9.00-10.00 - szkoła nr 1, klasa 3b; 10.00-11.00 - szkoła nr 1, klasa 3c; 11.00-12.00 - szkoła nr 4, klasa 3a; 12.00-13.00 - szkoła nr. 4; klasa 3b; 13.00-14.00 - szkoły nr 7 i 8, dzieci innych szkół i dzieci, które przyjmą I Komunię Świętą 2 maja br.
•    Katecheza przedmałżeńska odbywać się będzie według nowej formy w dniach 5-7 marca br. Zapisy od 22 lutego (poniedziałek), od godziny 8.00. Nauki rozpoczną się w piątek wieczorem (godz. 18.00) i będą trwały przez sobotę aż do niedzielnego południa. Liczba miejsc ograniczona.
•    Pięknym przejawem wiary są intencje polecane (nie mszalne), które odczytujemy w czasie prawie każdej Mszy św. Dotyczą najczęściej zdarzeń losowych (choroba, badania, operacja) i szczególnych okazji życiowych (urodziny, jubileusze, egzaminy). Są wyrazem naszego wołania o Boża pomoc, czy formą wdzięczności Bogu za jakiś dar otrzymany w życiu. Nie mogą one jed-nak przesłaniać istoty Mszy św. Dlatego prosimy, by dotyczyły one krótkiego czasu, np. tygodnia.   
•    Od 1 stycznia br. wszystkie odpady muszą być segregowane. Dotyczy to także naszego cmentarza parafialnego. W związku z tym zwracamy się z prośbą do wszystkich parafian i gości związanych z tym miejscem o dostosowanie się do tego przepisu. Inaczej odpady nie będą odbierane.
•    Wszystkich, którzy nabyli drzewka choinkowe w doniczkach i nie mają pomysłu na ich dalsze zagospodarowanie, prosimy o przekazanie ich na rzecz parafii. Zostaną posadzone w odpowiednim miejscu z myślą o dekoracji kościoła w przyszłości.   
•    Do wieczności odeszli: Śp. Arnold MASELI (l. 58, zam. przy ul. Kard. Wyszyńskiego); Śp. Emil WRĘCZYŃSKI (l. 79, zam. przy ul. J. Rychla); Śp. Irena SKRZYPIEC (l. 69, zam. przy pl. Targowym); Śp. Jarosław SIKORA (l. 67, zam. przy ul. B. Krzywoustego); Śp. Genowefa KABAJ (l. 88, zam. przy ul. Gogolińskiej); Śp. Wilhelm Jerzy MAŃKA (l. 85, zam. przy ul. Krakowskiej). Wieczny odpoczynek…
•    Parafianom i Gościom życzymy miłej, spokojnej niedzieli i dobrego tygodnia. Uzdrowienie Chorych – módl się za nami!

Informacje

informacjeMsze Święte:
Dni powszednie: 6.30, 7:00, 18:00
Sobota: 15.00 (w DPS/czasowo zawieszona). Niedziela: 6:45 (niemiecka/czasowo zawieszona), 7.00 (w szpitalu), 7:45, 9:00 (młodzieżowa), 9:00 (w Księżym Lesie), 10:15 (rodzinna), 11:30 (suma), 15.00 (chrzcielna w każdą pierwszą niedzielę miesiąca), 18:00.

Sakrament Pokuty: w dni powszednie (zasadniczo): 6.30-7.30 i 17.30-18.00; w soboty: od godz. 17.00; w niedziele i uroczystości: w czasie Mszy św. o godz.: 6.45, 7. 45, 11.30 i 18.00.

Kancelaria Parafialna: czynna w poniedziałki, wtorki, czwartki i piatki w godzinach: 8.00-9.30 i 16.00-17.30. Wezwania do chorych, sprawy pogrzebów załatwiamy na bieżąco.

Adoracja w kościele Bożego Ciała: w dni powszednie: 6.30 - 17.15; w niedziele i uroczystości: 7.00 - 16.45.

Konto parafii: PKO BP SA O/Strzelce Opolskie nr 19 1020 3714 0000 4102 0007 8600

 

Menu duchowe

czytania

brewiarz

dla ducha

Modlitwa do Patrona

modlitwaŚwięty Wawrzyńcu, zaufany diakonie papieża św. Sykstusa II i męczenniku rzymski, módl się za nami. Ty umiałeś stać się ziarnem wydającym obfity plon. Poszedłeś za Chrystusem, służąc Kościołowi przy boku papieża. Po uwięzieniu i odejściu do Pana św. Sykstusa II, zachowałeś bardzo trzeźwy osąd sytuacji i pieniądze kościelne, których zarządzanie Tobie powierzono, wszystkie rozdałeś pomiędzy ubogich. Była to dobra lokata i wspaniałe świadectwo, kiedy sądzony wskazałeś tychże ubogich mówiąc: Oto są skarby Kościoła. Wypraszaj nam współczesnym członkom tegoż Kościoła posiadanie takiego konta zysków. Ty nie umiłowałeś tego życia i bogactw, ale wszystko widziałeś w perspektywie życia wiecznego. Żyłeś wezwaniem Chrystusa, idąc za Nim wiernie jak mąż sprawiedliy, który obdarza ubogich. Na koniec umiałeś z godnością oddać ducha Panu, któremu przez całe życie służyłeś. Dziękujemy dobremu Bogu za światło Twojego przykładu. Jak silny musiał być ogień miłości ku Chrystusowi w Tobie, skoro gasił żar ognia naturalnego. Prosimy, wspieraj nas swoim wsawiennictwem w walce z mocami ciemności. Amen.

Licznik

15424234
Dzisiaj
Wczoraj
W tym tygodniu
W poprzenim tygodniu
W tym miesiącu
W poprzenim miesiącu
Wszystkie
1281
7541
58345
15320775
191726
191110
15424234

Twoje IP: 3.239.192.241
Czas: 2021-02-25 01:46:58