V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU (21 marca 2021)

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU  (21 MARCA): 
•     Rozpoczęliśmy parafialne wielkopostne rekolekcje (potrwają do środy, 24 III,  włącznie) pod tytułem CIAŁO CHRYSTUSA. Rekolekcje prowadzi ks. Paweł LISOŃ. Prosimy o zapoznanie się z ich programem (kartki wyłożone przy wyjściu z kościoła, gablotka, strona internetowa). Zachęcamy także do duchowej łączności za pomocą łącz internetowych (link na stronie internetowej parafii. Przypominamy, że Msze św. w czasie rekolekcji o godz. 6.30, 9.00 i 18.00. W niedzielę okazja do spowiedzi św. przed Mszami św. W tygodniu – pół godziny przed Mszami porannymi, wieczorem  od godz. 17.00.
•    O godz. 17.15 Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym.
•    Kolekta na remonty obiektów diecezjalnych i konserwację zabytków sakralnych.
•    O godz. 16.30 w kościele Bożego Ciała adoracja Najświętszego Sakramentu w intencji obrony życia.
•    W kościołach czy kaplicach w obrzędach kultu religijnego nie może uczestniczyć więcej niż 1 osoba na 15 m2, (w naszym kościele parafialnym – 74 osoby, w kościele Bożego Ciała – 15 osób) zachowując dystans między sobą nie mniejszy niż 1,5 m, chyba, że wspólnie zamieszkują.
•    Wierni zobowiązani są do zakrywania ust i nosa maseczką podczas przebywania w obiektach kultu religijnego. Dotyczy to również koncele-bransów i usługujących. Z tego obowiązku wyłączeni są główni celebransi oraz ci, którym zezwalają na to odrębne przepisy państwowe.
•    Na zewnątrz kościoła obowiązuje tylko zasada dystansowania się i obowiązek zasłonięcia ust i nosa.
•    Nadal obowiązuje dyspensa Biskupa od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej i świątecznej Mszy świętej udzielona osobom
w podeszłym wieku i innym poważnie zagrożonym z uwagi na tzw. choroby towarzyszące czy stan błogosławiony, osobom z objawami infekcji, przebywającym w kwarantannie i samoizolacji, odczuwającym wzmożoną obawę przed zakażeniem oraz tym wszystkim, którzy nie z własnej winy nie mogą uczestniczyć w Eucharystii (np. ze względu na ustanowione ograniczenia nie dostaną się do kościoła).
•    Zapraszamy do kościoła Bożego Ciała na codzienną Adorację Najświętszego Sakramentu.
•    Wszystkich, którzy nie mogą fizycznie uczestniczyć we Mszach świętych i nabożeństwach do duchowego uczestnictwa w internetowych transmisjach nabożeństw z naszego kościoła. Link na naszej stronie internetowej.
•    Bóg zapłać za okazane serce i wszelkie ofiary złożone w ramach kolekty, przelane na konto czy złożone w kancelarii. Wszystkich Dobrodziejów naszej parafii polecamy opiece Matki Boskiej Śnieżnej. Konto parafialne: PKO BP SA O/Strzelce Opolskie nr 19 1020 3714 0000 4102 0007 8600. Dziękujemy za dary na stół plebanijny.
•    Prasa katolicka jest wyłożona przy wyjściu z kościoła.

PONIEDZIAŁEK – DZIEŃ POWSZEDNI. REKOLEKCJE PARAFIALNE (22 MARCA):
•    W kancelarii parafialnej można zapisywać intencje Mszy św. na rok 2022 i składać wypominki do nabożeństwa Drogi Krzyżowej. Formularze wyłożone są przy wyjściu z kościoła i w kancelarii.
•    Po Mszy św. o godz. 9.00 nauka stanowa dla seniorów.
•    Po Mszy św. o godz. 18.00 nauka stanowa dla młodzieży uczącej się (od klasy VII), pracującej i studentów.
•    O godz. 20.30 adoracja Najświętszego Sakramentu z wprowadzeniem oraz Apelem Jasnogórskim.
•    37. rocznica śmierci ks. bp. Wacława WYCISKA.

WTOREK – DZIEŃ POWSZEDNI. REKOLEKCJE PARAFIALNE (23 MARCA):
•    Po Mszy św. o godz. 18.00 nauka stanowa dla małżonków.
•    O godz. 20.30 adoracja Najświętszego Sakramentu z wprowadzeniem oraz Apelem Jasnogórskim.

ŚRODA – DZIEŃ POWSZEDNI. REKOLEKCJE PARAFIALNE (24 MARCA):
•    Na wszystkich Mszach św. kolekta dla Księdza Rekolekcjonisty, jako wyraz naszej wdzięczności za przeprowadzone rekolekcje.
•    O godz. 16.30 Droga Krzyżowa dla dzieci.

CZWARTEK – UROCZYSTOŚĆ ZWIASTOWANIA PAŃSKIEGO (25 MARCA):
•    Uroczystość tę obchodzimy w Kościele jako Dzień Świętości Życia oraz Dzień Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Msze św. w naszym kościele o godz. 6.30, 7.00, 9.00, 10.00 i 18.00.
•    Nie będzie Mszy św. szkolnej.
•    O godz. 19.00 Nabożeństwo i Msza św. ku czci Matki Boskiej Królowej Pokoju z możliwością podjęcia Adopcji Duchowej Dziecka Poczętego.

PIĄTEK – DZIEŃ POWSZEDNI (26 MARCA):
•    O godz. 17.15 Droga Krzyżowa z wypominkami.
•    O godz. 19.00 Odnowa w Duchu Świętym zaprasza do kościoła parafialnego na Mszę św. z adoracją.
•    O godz. 20.00 spod kościoła wyrusza Nocna Droga Krzyżowa na Górę św. Anny.

SOBOTA – DZIEŃ POWSZEDNI (27 MARCA):
•    O godz. 15.00 Msza w. w DPS.
•    Od godz. 17.00 okazja do Spowiedzi św.

NIEDZIELA PALMOWA CZYLI MĘKI PAŃSKIEJ (28 MARCA):
•    Początek Wielkiego Tygodnia. Wszystkie ceremonie odbywać się będą wewnątrz kościoła (bez procesji). Na wszystkich Mszach św. poświęcenie palm.
•    O godz. 7.00 Msza św. w szpitalu.
•    O godz. 11.30 Msza św. dziękczynna z okazji 100. rocznicy urodzin czcigodnego sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego, założyciela Ruchu Światło-Życie.
•    O godz. 17.15 Gorzkie Żale.
•    Kolekta na potrzeby parafii.
•    Prosimy o segregację odpadów na cmentarzu parafialnym.
•    Do wieczności odeszli: Śp. Jerzy STAGRACZYŃSKI (l. 71, ul. Sosnowa); Śp. Aleksander PATOŁA (l. 70, ul. Sosnowa); Śp. Józef KALICIAK (l. 90, ul. A. Asnyka; pogrzeb we wtorek o godz. 11.00); Śp. Katarzyna PACZKOWSKA (l. 30, ul. A. Mic-kiewicza; data pogrzebu nie została ustalona). Wieczny odpoczynek…
•    Drodzy Parafianie i Goście, łączymy się z Wami w trudzie zmagania się z tą sytuacją i w dziele duchowego przygotowania się do świętowania Paschy Chrystusa. Życzymy Wszystkim zdrowia duszy i ciała. i wspólnotową. Uzdrowienie Chorych – módl się za nami!

Informacje

informacjeMsze Święte:
Dni powszednie: 6.30, 7:00, 18:00
Sobota: 15.00 (w DPS). Niedziela: 6:45 (niemiecka), 7.00 (w szpitalu), 7:45, 9:00 (młodzieżowa), 9:00 (w Księżym Lesie), 10:15 (rodzinna), 11:30 (suma), 15.00 (chrzcielna w każdą pierwszą niedzielę miesiąca), 18:00. Czwartek: 16.30 (szkolna).

Sakrament Pokuty: pół godziny przed Mszą św. o godz. 7.00 i 18.00 - w ciągu tygodnia i w niedziele w czasie Mszy św. o godz. 6.45, 7.45 i 11.30.

Kancelaria Parafialna: czynna w poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki w godzinach: 8.00-9.30 i 16.00-17.30. Wezwania do chorych, sprawy pogrzebów załatwiamy na bieżąco.

Adoracja w kościele Bożego Ciała: w dni powszednie: 6.30 - 17.15; w niedziele i uroczystości: 7.00 - 16.45.

Konto parafii: PKO BP SA O/Strzelce Opolskie nr 19 1020 3714 0000 4102 0007 8600

 

Menu duchowe

czytania

brewiarz

dla ducha

Modlitwa do Patrona

modlitwaŚwięty Wawrzyńcu, zaufany diakonie papieża św. Sykstusa II i męczenniku rzymski, módl się za nami. Ty umiałeś stać się ziarnem wydającym obfity plon. Poszedłeś za Chrystusem, służąc Kościołowi przy boku papieża. Po uwięzieniu i odejściu do Pana św. Sykstusa II, zachowałeś bardzo trzeźwy osąd sytuacji i pieniądze kościelne, których zarządzanie Tobie powierzono, wszystkie rozdałeś pomiędzy ubogich. Była to dobra lokata i wspaniałe świadectwo, kiedy sądzony wskazałeś tychże ubogich mówiąc: Oto są skarby Kościoła. Wypraszaj nam współczesnym członkom tegoż Kościoła posiadanie takiego konta zysków. Ty nie umiłowałeś tego życia i bogactw, ale wszystko widziałeś w perspektywie życia wiecznego. Żyłeś wezwaniem Chrystusa, idąc za Nim wiernie jak mąż sprawiedliy, który obdarza ubogich. Na koniec umiałeś z godnością oddać ducha Panu, któremu przez całe życie służyłeś. Dziękujemy dobremu Bogu za światło Twojego przykładu. Jak silny musiał być ogień miłości ku Chrystusowi w Tobie, skoro gasił żar ognia naturalnego. Prosimy, wspieraj nas swoim wsawiennictwem w walce z mocami ciemności. Amen.

Licznik

17141232
Dzisiaj
Wczoraj
W tym tygodniu
W poprzenim tygodniu
W tym miesiącu
W poprzenim miesiącu
Wszystkie
746
25885
41078
17054961
145137
133647
17141232

Twoje IP: 3.236.51.151
Czas: 2021-10-22 03:01:18