NIEDZIELA PALMOWA CZYLI MĘKI PAŃSKIEJ (28 marca 2021)

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

NIEDZIELA PALMOWA CZYLI MĘKI PAŃSKIEJ  (28 MARCA):   
•     Początek Wielkiego Tygodnia. Podczas każdej Mszy św. możliwość skorzystania z Sakramentu Pokuty i Pojednania.
•    Podczas każdej Mszy błogosławieństwo palm.
•    O godz. 17.15 Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym.
•    O godz. 7.00 Msza św. w szpitalu.
•    Plan spowiedzi świętej w naszym kościele w Wielkim Tygodniu na plakacie w gablocie, w informatorach i na stronie internetowej parafii. Prosimy nie odkładać tego elementu osobistego przygotowania na ostatnią chwilę!
•    Dziękujemy ks. Danielowi i uczestnikom Nocnej Drogi Krzyżowej.
•    Kolekta na potrzeby parafii.
•   W kościołach czy kaplicach w obrzędach kultu religijnego nie może uczestniczyć więcej niż 1 osoba na 20 m2, (w naszym kościele parafialnym – 56 os., w kościele Bożego Ciała – 11 os.) zachowując dystans między sobą nie mniejszy niż 1,5 m, chyba, że wspólnie zamieszkują.
•    Wierni zobowiązani są do zakrywania ust i nosa maseczką podczas przebywania w obiektach kultu religijnego. Dotyczy to również koncele-bransów i usługujących. Z tego obowiązku wyłączeni są główni celebransi oraz ci, którym zezwalają na to odrębne przepisy państwowe.
•    Na zewnątrz kościoła obowiązuje tylko zasada dystansowania się i obowiązek zasłonięcia ust i nosa.
•    Nadal obowiązuje dyspensa Biskupa od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej i świątecznej Mszy świętej udzielona osobom
w podeszłym wieku i innym poważnie zagrożonym z uwagi na tzw. choroby towarzyszące czy stan błogosławiony, osobom z objawami infekcji, przebywającym w kwarantannie i samoizolacji, odczuwającym wzmożoną obawę przed zakażeniem oraz tym wszystkim, którzy nie z własnej winy nie mogą uczestniczyć w Eucharystii (np. ze względu na ustanowione ograniczenia nie dostaną się do kościoła).
•    Zapraszamy do kościoła Bożego Ciała na codzienną Adorację Najświętszego Sakramentu.
•    Wszystkich, którzy nie mogą fizycznie uczestniczyć we Mszach świętych i nabożeństwach do duchowego uczestnictwa w transmisjach na-bożeństw z naszego kościoła. Link na naszej stronie internetowej.
•    Bóg zapłać za okazane serce i wszelkie ofiary złożone w ramach kolekty, przelane na konto czy złożone w kancelarii. Wszystkich Dobrodziejów naszej parafii polecamy opiece Matki Boskiej Śnieżnej. Konto parafialne: PKO BP SA O/Strzelce Opolskie nr 19 1020 3714 0000 4102 0007 8600. Dziękujemy za dary na stół plebanijny.
•    Ks. Paweł LISOŃ dziękuje serdecznie za ofiary złożone z racji rekolekcji.
•    Prasa katolicka jest wyłożona przy wyjściu z kościoła.

WIELKI PONIEDZIAŁEK (29 MARCA)

WIELKI WTOREK (30 MARCA)

WIELKA ŚRODA (31 MARCA)

WIELKI CZWARTEK (1 KWIETNIA):
•    W tym roku, z racji obostrzeń co do liczby uczestników nabożeństw, będziemy celebrować dwie Msze Wieczerzy Pańskiej, na pamiątkę ustanowienia Eucharystii i kapłaństwa. Rozpoczynają one Triduum Paschalne. W naszej parafii w godzinach: 16.00 i 18.00 Msza św. w intencji za kapłanów pracujących w naszej Parafii, ich najbliższych, za ++ kapłanów oraz o nowe i święte powołania kapłańskie i za naszego kleryka An-drzeja. Na Mszy św. o godz. 18.00 po Komunii Świętej Najświętszy Sakrament zostanie przeniesiony do ołtarza adoracji, zwanego Ciemnicą.
•    Komunia św. nie będzie udzielana pod dwiema postaciami.
•    O godz. 18.00 Msza św. w intencji ++ pod koniec lutego i w marcu 2021 r.
•    Kancelaria Parafialna będzie nieczynna w dniach od 1 do 5 kwietnia br. (włącznie).

WIELKI PIĄTEK MĘKI PAŃSKIEJ (2 KWIETNIA):
•    O godz. 9.00 nabożeństwo Drogi Krzyżowej z wypominkami.
•    W Wielki Piątek wszystkich obowiązuje post ścisły, polegający na powstrzymaniu się od potraw mięsnych oraz na ograniczeniu jedzenia. Tego dnia na znak smutku i żałoby nie sprawuje się Eucharystii. O godz. 16.00 i 18.00 LITURGIE NA CZEŚĆ MĘKI PAŃSKIEJ. Na zakończenie liturgii o godz. 18.00 Najświętszy Sakrament zostanie przeniesiony do Gro-bu Pańskiego. Adoracja przy Bożym Grobie do godz. 21.00. Nie będzie możliwości dotykania i całowania Krzyża, a jedynie oddanie mu czci poprzez pokłon bądź przyklęknięcie przed nim.
•    Ofiary składane przy Bożym Grobie przeznaczone są na kościoły Ziemi Świętej.

WIELKA SOBOTA (3 KWIETNIA):
•    O godz. 7.00 w kościele parafialnym „Ciemna Jutrznia”. To modlitwa odprawiana przed świtem w Triduum Paschalne. Nazwa „ciemna jutrznia” wiąże się ze starym (sięgającym średniowiecza) zwyczajem zapalania i gaszenia świec.
•    Wielka Sobota jest dniem adoracji Najświętszego Sakramentu w Grobie Pańskim. W naszym kościele adoracja przy Bożym Grobie od 6.00 do 17.30. Nie będzie możliwości dotykania i całowania Krzyża, a jedynie oddanie mu czci poprzez pokłon bądź przyklęknięcie przed nim.
•    Błogosławieństwo pokarmów w godzinach 10.00-16.00 (co pół godziny). Także na placu kościelnym. W tym roku nie stawiamy koszyka z pokarmami do poświęcenia przed ołtarzem. Trzymamy go cały czas przy sobie.    
•    O godz. 18.00 i 20.00 odprawimy dwie WIGILIE ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO. W czasie nabożeństwa o godz. 20.00 poświęcenie paschału od ognia w kościele, poświęcenie wody chrzcielnej i Rezurekcja w kościele. Prosimy przynieść paschaliki  (świece).

NIEDZIELA WIELKANOCNA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO (4 KWIETNIA):
•    O godz. 6.30 Uroczysta Msza św. w intencji Parafian i Gości z Procesją Rezurekcyjną w kościele. Nie będzie Mszy św. w języku niemieckim.
•    O godz. 7.45 Msza św. za ++ w 1. rocznicę śmierci.
•    O godz. 15.00 Msza św. chrzcielna.
•    Msze św.: o godz. 7.00 w szpitalu, o godz. 7.45 w DPS, o godz. 9.00 w Księżym Lesie.
•    Kolekta na potrzeby naszej Parafii.
•    O godz. 17.30 Nieszpory Wielkanocne.
•    W dniach 22-26 marca br. Na terenie naszego cmentarza parafialnego był prowadzony I etap prac Biura Poszukiwań i Identyfikacji Instytutu Pamięci Narodowej. Celem działań jest zlokalizowanie miejsc pochówków szczątków więźniów politycznych z lat 1945-1956. Minione prace sondażowe prowadzono w trzech wytypowanych miejscach, gdzie odnaleziono prawdopodobne szczątki poszukiwanych osób. Przeprowadzenie kolejnego etapu prac zaplanowane jest jeszcze w tym roku. Pracownicy IPN dziękują za okazywaną życzliwość i proszą o wyrozumiałość w przyszłości.
•    Prosimy o segregację odpadów na cmentarzu parafialnym.
•    Do wieczności odeszli: Śp. Józef KALICIAK (l. 90, zam. przy ul. A. Asnyka); Śp. Katarzyna PACZKOWSKA (l. 30, zam. przy ul. A. Mickiewicza); Śp. Jan GOLA (l. 74, zam. przy ul. J. Rychla, pogrzeb we wtorek [30 III] o godz. 11.00); Śp. Norbert SOWA-MÜLLER (l. 56, zmarł w Niemczech, dawniej zam. w Barucie, pogrzeb w środę [31 III] o godz. 11.00); Śp. Janina BABICZ (l. 80, zam. przy ul. Fabrycznej, daty pogrzebu jeszcze nie ustalono); Śp. Wojciech BABICZ (l. 54, zam. przy ul. Fabrycznej, daty pogrzebu jeszcze nie ustalono); Śp. ks. Konrad KOBINSKI (l. 77, zmarł w Niemczech, daty pogrzebu jeszcze nie ustalono). Wieczny odpoczynek…
•    Wszystkim Drogim Parafianom i Gościom życzymy głębokiego i owocnego przeżycia Wielkiego Tygodnia, Triduum Paschalnego i Świąt Wielkanocnych. Uzdrowienie Chorych – módl się za nami!

Informacje

informacjeMsze Święte:
Dni powszednie: 6.30, 7:00, 18:00
Sobota: 15.00 (w DPS). Niedziela: 6:45 (niemiecka), 7.00 (w szpitalu), 7:45, 9:00 (młodzieżowa), 9:00 (w Księżym Lesie), 10:15 (rodzinna), 11:30 (suma), 15.00 (chrzcielna w każdą pierwszą niedzielę miesiąca), 18:00. Czwartek: 16.30 (szkolna).

Sakrament Pokuty: pół godziny przed Mszą św. o godz. 7.00 i 18.00 - w ciągu tygodnia i w niedziele w czasie Mszy św. o godz. 6.45, 7.45 i 11.30.

Kancelaria Parafialna: czynna w poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki w godzinach: 8.00-9.30 i 16.00-17.30. Wezwania do chorych, sprawy pogrzebów załatwiamy na bieżąco.

Adoracja w kościele Bożego Ciała: w dni powszednie: 6.30 - 17.15; w niedziele i uroczystości: 7.00 - 16.45.

Konto parafii: PKO BP SA O/Strzelce Opolskie nr 19 1020 3714 0000 4102 0007 8600

 

Menu duchowe

czytania

brewiarz

dla ducha

Modlitwa do Patrona

modlitwaŚwięty Wawrzyńcu, zaufany diakonie papieża św. Sykstusa II i męczenniku rzymski, módl się za nami. Ty umiałeś stać się ziarnem wydającym obfity plon. Poszedłeś za Chrystusem, służąc Kościołowi przy boku papieża. Po uwięzieniu i odejściu do Pana św. Sykstusa II, zachowałeś bardzo trzeźwy osąd sytuacji i pieniądze kościelne, których zarządzanie Tobie powierzono, wszystkie rozdałeś pomiędzy ubogich. Była to dobra lokata i wspaniałe świadectwo, kiedy sądzony wskazałeś tychże ubogich mówiąc: Oto są skarby Kościoła. Wypraszaj nam współczesnym członkom tegoż Kościoła posiadanie takiego konta zysków. Ty nie umiłowałeś tego życia i bogactw, ale wszystko widziałeś w perspektywie życia wiecznego. Żyłeś wezwaniem Chrystusa, idąc za Nim wiernie jak mąż sprawiedliy, który obdarza ubogich. Na koniec umiałeś z godnością oddać ducha Panu, któremu przez całe życie służyłeś. Dziękujemy dobremu Bogu za światło Twojego przykładu. Jak silny musiał być ogień miłości ku Chrystusowi w Tobie, skoro gasił żar ognia naturalnego. Prosimy, wspieraj nas swoim wsawiennictwem w walce z mocami ciemności. Amen.

Licznik

17141088
Dzisiaj
Wczoraj
W tym tygodniu
W poprzenim tygodniu
W tym miesiącu
W poprzenim miesiącu
Wszystkie
602
25885
40934
17054961
144993
133647
17141088

Twoje IP: 3.236.51.151
Czas: 2021-10-22 02:31:13