XV NIEDZIELA ZWYKŁA (11 lipca 2021)

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

XV NIEDZIELA ZWYKŁA (11 LIPCA):
•     Kolekta na potrzeby parafii.
•    O godz. 17.30 Nabożeństwo Niedzielne.
•    Na Górze św. Anny Dzień modlitw Osób Niewidomych.
•    Ksiądz proboszcz dziękuje za życzenia zdrowia, życzliwe zainteresowanie i modlitwę.
•    W okresie wakacyjnym (od poniedziałku 28 czerwca br. do 31 sierpnia br.) Kancelaria Parafialna czynna będzie popołudniu jedynie we wtorki i czwartki. Dyżury poranne – bez zmian. Zasadniczo także w tym okresie okazja do Sakramentu Pokuty i Pojednania – jedynie pół godziny przed Mszą św. o godz. 7.00 i 18.00 – w ciągu tygodnia i w niedzie-le w czasie Mszy św. o godz. 6.45, 7.45 i 11.30.
•    Od 26 czerwca br. w kościołach czy kaplicach w obrzędach kultu religijnego może być zajęte 75%, dostępnych miejsc siedzących i stojących, z zastrzeżeniem, że do tych limitów nie wlicza się osób w pełni zaszczepionych przeciw SARS-CoV-2.
•    Wierni zobowiązani są do zakrywania ust i nosa maseczką podczas przebywania w obiektach kultu religijnego. Również koncelebransi i usługujący. Z tego obowiązku wyłączeni są główni celebransi oraz ci, którym zezwalają na to odrębne przepisy państwowe.
•    Na zewnątrz świątyń nie obowiązują limity wiernych.
•    Biskup - w nawiązaniu do przepisów obowiązującego prawa kościelnego i świeckiego - zobowiązuje wiernych do zakrywania maską ust i nosa podczas przebywania w obiektach kultu religijnego. Z tego obowiązku wyłączeni są jedynie główni celebransi oraz ci, którym zezwalają na to odrębne przepisy państwowe.
•    Ksiądz Biskup odwołuje w całości dyspensę ogólną od uczestnictwa we Mszy św. niedzielnej i świątecznej.
•    Zapraszamy do kościoła Bożego Ciała na codzienną Adorację Najświętszego Sakramentu.
•    Wszystkich, którzy nie mogą fizycznie uczestniczyć we Mszach świętych i nabożeństwach do duchowego uczestnictwa w transmisjach na-bożeństw z naszego kościoła. Link na naszej stronie internetowej. Ksiądz Biskup jednak zachęca do ograniczenia transmisji Mszy świętych i nabożeństw.
•    Bóg zapłać za okazane serce i wszelkie ofiary złożone w ramach kolekty, przelane na konto czy złożone w kancelarii. Dobrodziejów naszej parafii polecamy opiece Matki Boskiej Śnieżnej. Konto parafialne: PKO BP SA O/Strzelce Opolskie nr 19 1020 3714 0000 4102 0007 8600. Dziękujemy za dary na stół plebanijny (szczególnie solenizantom i jubilatom).
•    Prasa katolicka jest wyłożona przy wyjściu z kościoła.

PONIEDZIAŁEK – WSPOMNIENIE ŚW. BRUNONA BONIFACEGO Z KWERFURTU, BISKUPA I MĘCZENNIKA (12 LIPCA):
• Bruno, urodzony w możnej rodzinie niemieckiej w roku 974, był w młodości kapelanem cesarza Ottona III. W roku 998 wstąpił do benedyktynów w Rzymie i przyjął imię Bonifacy. Następnie żył w pustelni św. Romualda w Pereum pod Rawenną. Wysłany przez papieża Sylwestra II na czele misji do Prus, otrzymał święcenia biskupie w Magdeburgu. W roku 1008 dotarł do Prus, ale w następnym roku poniósł śmierć męczeńską wraz z 18 towarzyszami w ziemi Jaćwingów. Jest autorem Żywota świętego Wojciecha, Żywota pięciu braci męczenników i Listu do cesarza Henryka II, w którym energicznie występował w obronie Polski.

WTOREK – WSPOMNIENIE ŚWIĘTYCH PUSTELNIKÓW ANDRZEJA ŚWIERADA I BENEDYKTA. WSPOMNIENIE NMP Z FATIMY (13 LIPCA):
•    Andrzej Świerad żył w początkach XI wieku. Według tradycji pochodził z południowej Polski. Wstąpił do benedyk-tyńskiego klasztoru świętego Hipolita na górze Zabor koło Nitry. Po jakimś czasie przeniósł się na pustelnię w pobliżu klasztoru, gdzie zasłynął z surowej pokuty. Zmarł około roku 1030-1034. Benedykt, towarzysz i uczeń św. Andrzeja, mnich z tego samego klasztoru świętego Hipolita, pozostał nadal w pustelni po śmierci mistrza i prowadził również surowe życie. Trzy lata później został zamordowany przez zbójców. Relikwie obydwu świętych spoczywają w katedrze w Nitrze.
•    Po wieczornej Mszy św. Różaniec Fatimski.

CZWARTEK – WSPOMNIENIE ŚW. BONAWENTURY, BISKUPA I DOKTORA KOŚCIOŁA (15 LIPCA):
•     Św. Bonawentura, a właściwie Giovanni Fidanza przyszedł na świat około 1217 r. w Bognoregio we Włoszech, zmarł 15 lipca 1274 r. w Lyonie (miasto we Francji). Jest świętym kościoła katolickiego, doktorem kościoła. Był biskupem, a następnie kardynałem. Często nazywany również Doktorem Serafickim. Jest patronem zakonu franciszkanów, a także dzieci, robotników i teologów. Na jego wsparcie mogą liczyć również kobiety oczekujące dziecka. Jego grób znajduje się w Lyonie. Ustanowioną przez niego formą kultu Matki Bożej, która zachowała się do dzisiaj, jest dzwonienie, jako wezwanie do modlitwy Anioł Pański.

PIĄTEK – WSPOMNIENIE NMP Z GÓRY KARMEL (16 LIPCA):
•    Pismo Święte wysławia piękno Góry Karmel, na której prorok Eliasz bronił czystości wiary Izraela. Pod koniec XII wieku na Górze Karmel osiedli pustelnicy, wznosząc tam kaplicę, w której czcili Matkę Bożą. Obrali Ją sobie za główną Patronkę oraz wzór życia kontemplacyjnego, dla-tego też zostali nazwani Braćmi Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel. Uroczystość ku Jej czci była obchodzona w niektórych miejscach już w XIV wieku. Powoli rozszerzyła się na cały Zakon, jako wyraz wdzięczności braci za liczne dobrodziejstwa udzielane Rodzinie Karmelitańskiej przez Matkę Bożą. Do znaków pełnej miłości opieki Maryi nad Zakonem oraz wiernymi duchowo z nim związanymi należy szkaplerz święty, który od chwili nadania go św. Szymonowi Stock w roku 1251, na przestrzeni wieków został obdarowany przez Kościół wieloma przywilejami. Dziś nabożeństwo szkaplerzne jest znane i chętnie praktykowane przez wiernych
w Kościele Powszechnym.

SOBOTA – DZIEŃ POWSZEDNI (17 LIPCA):
•    O godz. 15.00 Msza. św. w DPS.
•    Od godz. 17.00 okazja do Spowiedzi św.

XVI NIEDZIELA ZWYKŁA (18 LIPCA):
• Będziemy gościć ks. Daniela Chudalę, neoprezbitera z Rozmierzy. Wygłosi do nas słowo Boże i będzie udzielał błogosławieństwa prymicyjnego.
•  Kolekta na potrzeby parafii.
•  O godz. 17.30 Nabożeństwo Niedzielne.
• W kancelarii parafialnej przyjmujemy zgłoszenia na wrześniowe Pielgrzymki Srebrnych (5 września) i Złotych (12 września) Jubilatów Małżeńskich. W zgłoszeniu prosimy podać: imiona i nazwisko, adres z numerem telefonu oraz datę i miejsce zawarcia ślubu kościelnego. Na podane przez Jubilatów adresy zostaną wysłane indywidualne zaproszenia, a w przypadku konieczności ograniczenia tradycyjnej formuły pielgrzymek – specjalne listy Biskupa Opolskiego.
•  W dniach od 15 do 22 sierpnia odbędzie się 45. Piesza Pielgrzymka Opolska na Jasną Górę. Tegoroczne hasło „Życiem eucharystycznym wypełnić codzienność”. Nasza grupa pielgrzymkowa (2 niebieska, przewodnikiem będzie ks. Daniel) pójdzie 18.08 (środa) od Góry Św. Anny do Jemielnicy i 19.08 (czwartek) od Zawadzkiego do Ciasnej. Grupa może  liczyć 80 osób bez limitów wiekowych. Do tej liczby nie wliczają się osoby w pełni zaszczepione. Będziemy organizowali trans-port powrotny w drugi dzień pielgrzymowania (z Ciasnej do Strzelec). Zapisy osobiście w kancelarii parafialnej od poniedziałku 5 lipca.
•  Kolejna katecheza przedmałżeńska: 24-26 września br. Początek w piątek, godz. 17.30; zakończenie: niedziela, godz. 13.00. Zapisy od 13 września br. od godziny 8.00 w kancelarii parafialnej (także telefonicznie).
•    Maryjna Wspólnota Opiekunek Dziecięctwa Bożego zaprasza na spotkanie w piątek 23 lipca w ramach obchodów odpustowych ku czci św. Anny w Oleśnie (ul. Gorzowska 76). Podczas liturgii odbędzie się przyjęcie nowych członkiń – deklarację można pobrać ze strony www.opiekunkizycia.pl. Wypełnioną deklarację należy zabrać ze sobą na spotkanie do Olesna lub wcześniej wysłać na adres parafii.
•    Beatyfikacja kard. Stefana Wyszyńskiego i matki Elżbiety Róży Czackiej odbędzie się w Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie 12 września br. o godz. 12.00.
•    Prosimy o segregację odpadów na cmentarzu parafialnym.
•    Do wieczności odeszli: Śp. Artur SZENDZIELORZ (l. 50, zam. w Krupskim Młynie, dawniej przy ul. A. Mickiewicza); Śp. Jan FELISIAK (3 miesiące, zam. przy ul. Okrężnej; pogrzeb w poniedziałek o godz. 11.00); Śp. Mieczysław KOHLMAN (l. 80, zam. w Księżym Lesie; pogrzeb we wtorek o godz. 15.00 na cmentarzu komunalnym); Śp. Aniela KURIATA (l. 91, zam. przy ul. K. Habryki; pogrzeb w piątek o godz. 13.00). Wieczny odpoczynek…
•    Parafianom i Gościom życzymy miłej, spokojnej niedzieli i dobrego tygodnia. Wszystkim, którzy wyruszają na wakacje - bezpiecznej podróży i dobrego wypoczynku. A tych, którzy w naszej wspólnocie będą spędzać czas wolny, serdecznie pozdrawiamy. Rolnikom i wszystkim pracującym – wielu łask i błogosławieństwa Bożego w pracy! Uzdrowienie Chorych – módl się za nami!

Informacje

informacjeMsze Święte:
Dni powszednie: 6.30, 7:00, 18:00
Sobota: 15.00 (w DPS). Niedziela: 6:45 (niemiecka), 7.00 (w szpitalu), 7:45, 9:00 (młodzieżowa), 9:00 (w Księżym Lesie), 10:15 (rodzinna), 11:30 (suma), 15.00 (chrzcielna w każdą pierwszą niedzielę miesiąca), 18:00. Czwartek: 16.30 (szkolna).

Sakrament Pokuty: pół godziny przed Mszą św. o godz. 7.00 i 18.00 - w ciągu tygodnia i w niedziele w czasie Mszy św. o godz. 6.45, 7.45 i 11.30.

Kancelaria Parafialna: czynna w poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki w godzinach: 8.00-9.30 i 16.00-17.30. Wezwania do chorych, sprawy pogrzebów załatwiamy na bieżąco.

Adoracja w kościele Bożego Ciała: w dni powszednie: 6.30 - 17.15; w niedziele i uroczystości: 7.00 - 16.45.

Konto parafii: PKO BP SA O/Strzelce Opolskie nr 19 1020 3714 0000 4102 0007 8600

 

Menu duchowe

czytania

brewiarz

dla ducha

Modlitwa do Patrona

modlitwaŚwięty Wawrzyńcu, zaufany diakonie papieża św. Sykstusa II i męczenniku rzymski, módl się za nami. Ty umiałeś stać się ziarnem wydającym obfity plon. Poszedłeś za Chrystusem, służąc Kościołowi przy boku papieża. Po uwięzieniu i odejściu do Pana św. Sykstusa II, zachowałeś bardzo trzeźwy osąd sytuacji i pieniądze kościelne, których zarządzanie Tobie powierzono, wszystkie rozdałeś pomiędzy ubogich. Była to dobra lokata i wspaniałe świadectwo, kiedy sądzony wskazałeś tychże ubogich mówiąc: Oto są skarby Kościoła. Wypraszaj nam współczesnym członkom tegoż Kościoła posiadanie takiego konta zysków. Ty nie umiłowałeś tego życia i bogactw, ale wszystko widziałeś w perspektywie życia wiecznego. Żyłeś wezwaniem Chrystusa, idąc za Nim wiernie jak mąż sprawiedliy, który obdarza ubogich. Na koniec umiałeś z godnością oddać ducha Panu, któremu przez całe życie służyłeś. Dziękujemy dobremu Bogu za światło Twojego przykładu. Jak silny musiał być ogień miłości ku Chrystusowi w Tobie, skoro gasił żar ognia naturalnego. Prosimy, wspieraj nas swoim wsawiennictwem w walce z mocami ciemności. Amen.

Licznik

20492351
Dzisiaj
Wczoraj
W tym tygodniu
W poprzenim tygodniu
W tym miesiącu
W poprzenim miesiącu
Wszystkie
17406
5533
49323
20420123
155550
145627
20492351

Twoje IP: 34.239.152.207
Czas: 2023-03-27 16:29:17