XVII NIEDZIELA ZWYKŁA (25 lipca 2021)

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

XVII NIEDZIELA ZWYKŁA (25 LIPCA):
•    Wspomnienie św. Krzysztofa, patrona kierowców.
•    Dzień solidarności modlitewnej i materialnej z ofiarami tragicznych powodzi w Europie.
•    Kolekta na potrzeby parafii. Zbiórka przed kościołem do puszek na pomoc ofiarom powodzi w Europie.
•    Światowy Dzień Dziadków i Osób Starszych. Tegoroczne obchody przebiegają pod hasłem „Ja jestem z tobą przez wszystkie dni.”
•    O godz. 17.30 Nabożeństwo Niedzielne ku czci św. Krzysztofa z błogosławieństwem kierowców i poświęceniem pojazdów. Ofiara kierowców składana przy poświęceniu pojazdów przeznaczona jest na wsparcie misjonarzy z naszej diecezji
•    O godz. 19.00 Nabożeństwo i Msza św. ku czci Matki Bożej Królowej Pokoju.
•    O godz. 18.00 Msza św.: Przez wstawiennictwo św. Krzysztofa w intencji wszystkich kierowców.
•    Odpust na Górze św. Anny. Suma odpustowa w Grocie Lurdzkiej o godz. 11.oo.
•   Dziś PKS Strzelce Opolskie S.A uruchamia specjalne kursy na Górę św. Anny "Odpust ku czci św. Anny". Strzelce Op. (Dworzec Autobusowy) – odjazd 9:00; Strzelce Op. (ul. Strzelców Byt.) - 9:03; Rożniątów - 9:08; Kalinów - 9:12. Odjazd powrotny z rynku na Górze św. Anny o godz. 14:30 (cena 7 PLN).
•   W okresie wakacyjnym (od poniedziałku 28 czerwca br. do 31 sierpnia br.) Kancelaria Parafialna czynna będzie popołudniu jedynie we wtorki i czwartki. Dyżury poranne – bez zmian. Zasadniczo także w tym okresie okazja do Sakramentu Pokuty i Pojednania – jedynie pół godziny przed Mszą św. o godz. 7.00 i 18.00 – w ciągu tygodnia i w niedziele w czasie Mszy św. o godz. 6.45, 7.45 i 11.30.
•   Od 26 czerwca br. w kościołach czy kaplicach w obrzędach kultu religijnego może być zajęte 75%, dostępnych miejsc siedzących i stojących, z zastrzeżeniem, że do tych limitów nie wlicza się osób w pełni zaszczepionych przeciw SARS-CoV-2.
•   Wierni zobowiązani są do zakrywania ust i nosa maseczką podczas przebywania w obiektach kultu religijnego.
•   Na zewnątrz świątyń nie obowiązują limity wiernych.
•   Biskup - w nawiązaniu do przepisów obowiązującego prawa kościelnego i świeckiego - zobowiązuje wiernych do zakrywania maską ust i nosa podczas przebywania w obiektach kultu religijnego. Z tego obowiązku wyłączeni są jedynie główni celebransi oraz ci, którym zezwalają na to odrębne przepisy państwowe.
•   Ksiądz Biskup odwołuje w całości dyspensę ogólną od uczestnictwa we Mszy św. niedzielnej i świątecznej.
•   Zapraszamy do kościoła Bożego Ciała na codzienną Adorację Najświętszego Sakramentu.
•   Wszystkich, którzy nie mogą fizycznie uczestniczyć we Mszach świętych i nabożeństwach do duchowego uczestnictwa w transmisjach nabo-żeństw z naszego kościoła. Link na naszej stronie internetowej. Ksiądz Biskup jednak zachęca do ograniczenia transmisji Mszy świętych i nabożeństw.
•  Bóg zapłać za okazane serce i wszelkie ofiary złożone w ramach kolekty, przelane na konto czy złożone w kancelarii. Dobrodziejów naszej parafii polecamy opiece Matki Boskiej Śnieżnej. Konto parafialne: PKO BP SA O/Strzelce Opolskie nr 19 1020 3714 0000 4102 0007 8600. Dziękujemy za dary na stół plebanijny (szczególnie solenizantom i jubilatom). Bóg zapłać rodzinie Jendrzejek z Adamowic za wymalowanie kaplicy Serca Jezusowego przy ul. T. Kościuszki.
•    Prasa katolicka jest wyłożona przy wyjściu z kościoła.

PONIEDZIAŁEK – UROCZYSTOŚĆ ŚW. ANNY, MATKI NMP, GŁÓWNEJ PATRONKI DIECEZJI OPOLSKIEJ (26 LIPCA):
•  Kult świętych Joachima i Anny rozwijał się już w pierwszych wiekach chrześcijaństwa. W Jerozolimie przy Sadzawce Owczej zwanej Betesda powstał wtedy kościółek ku czci św. Joachima i Anny. Św. Anna jest także uznawana m.in. za patronkę kobiet rodzących, matek, wdów i położnych. „Imię Anna oznacza „łaska”, możemy przyzywać więc jej wstawiennictwa w trudnych życiowych sytuacjach. Jest wiele świadectw osób, które prosiły tę świętą o pomoc i zostały wysłuchane. W Polsce liczni pielgrzymi przybywają m.in. do Sanktuarium św. Anny na Górze św. Anny na Śląsku. Św. Anna jest główną Patronką naszej diecezji.
•   O godz. 7.00 Msza św. Do Boskiej Opatrzności przez wstawiennictwo św. Anny w intencji mieszkańców Gromady Mokre Łany.
•   O godz. 9.00 Msza św. w intencji Czcicieli św. Anny i z prośba o dobrą pogodę i szczęśliwe zebranie zbóż z pola.

WTOREK – WSPOMNIENIE ŚW. JOACHIMA, OJCA NMP (27 LIPCA)

ŚRODA – WSPOMNIENIE ŚW.  SZARBELA MAKHLUFA, PREZBITERA (28 LIPCA):
•   Józef Makhluf urodził się w miejscowości Biga Kafra w Libanie w roku 1828. Po wstąpieniu do zakonu libańskich ma-ronitów przyjął imię Szarbel. Wyświęcony na prezbitera, pragnąc żyć w ścisłej samotności i osiągnąć wyższą doskonałość, z klasztoru w Annaja odszedł na pustynię, gdzie służył Bogu przez niezwykle surowe życie, nieustanne posty i modlitwy. Zmarł 24 grudnia 1898 roku. 5 grudnia 1965, na zakończenie Soboru Watykańskiego II, został on beatyfikowany przez Pawła VI. 9 października 1977 Paweł VI kanonizował św. Szarbela. Do jego grobu odbywają się liczne pielgrzymki, a uzdrowienia za jego przyczyną są czytelnym znakiem Bożej działalności we współczesnym świecie. Relikwie Świętego znajdują się między innymi w Sanktuarium św. Jana Pawła II w Łagiewnikach.
•    O godz. 18.00 Msza św. W intencji Pielgrzymów udających się szlakiem św. Matki Teresy z Kalkuty.

CZWARTEK – WSPOMNIENIE ŚW. MARTY (29 LIPCA):
•     Marta była siostrą Marii i Łazarza; w Betanii gościnnie przyjmowała Chrystusa i chętnie Mu usługiwała, a swoimi modlitwami wyjednała wskrzeszenie z martwych swojego brata. Na Wschodzie cześć św. Marty datuje się od wieku V, na Zachodzie – od wieku VIII. Już w wieku VI istniała w Betanii bazylika na miejscu, gdzie miał stać dom Łazarza i jego sióstr. Św. Marta jest patronką gospodyń domowych, hotelarzy, kucharek, sprzątaczek i właścicieli zajazdów. Legenda prowansalska głosi, że po wniebowstąpieniu Jezusa Żydzi wprowadzili Łazarza, Marię i Martę na statek bez steru i tak puścili ich na Morze Śródziemne. Dzięki Opatrzności wszyscy wylądowali szczęśliwie u wybrzeży Francji, niedaleko Marsylii. Łazarz miał zostać pierwszym biskupem tego miasta, Marta założyła w pobliżu żeński klasztor, a Maria pokutowała w niedalekiej pustelni….
•    Diecezjalne Duszpasterstwo Młodzieży „Ławka” organizuje kolejne jednodniowe spotkania dla młodzieży w domu duszpasterstwa – tzw. Kurniku na Górze św. Anny (ul. Leśna 8). Program spotkania: 16:00 spotkanie z gościem 19:00 koncert, a po nim ognisko. Ostatni wakacyjny otwarty czwartek w Kurniku odbędzie się 26 sierpnia.

PIĄTEK – DZIEŃ POWSZEDNI (30 LIPCA)

SOBOTA – WSPOMNIENIE ŚW. IGNACEGO Z LOYOLI, PREZBITERA (31 LIPCA):
•  Ignacy (Inigo Lopez) urodził się w roku 1491 w Loyoli w Kantabrii. Prowadził swobodne życie rycerskie na dworze królewskim; kiedy się na-wrócił do Boga, skończył studia teologiczne w Paryżu; tu zebrał pierwszych towarzyszy, z którymi później założył w Rzymie Towarzystwo Jezusowe. Działalność tego zakonu przyczyniła się do odnowy Kościoła. Ignacy zmarł w Rzymie 31 lipca 1556 roku.
•    O godz. 15.00 Msza. św. w DPS.
•    Od godz. 17.00 okazja do Spowiedzi św.
•    O godz. 19.00 w domu katechetycznym katecheza przedchrzcielna.

XVIII NIEDZIELA ZWYKŁA (1 SIERPNIA):
•    Rozpoczynamy sierpień - tradycyjnie miesiąc trzeźwości w naszym kraju.
•    O godz. 7.45 Msza św. za ++ w 1. rocznicę śmierci.
•    O godz. 17.30 Nabożeństwo Niedzielne.
•    O godz. 15.00 Msza św. chrzcielna.
•    Kolekta na seminarium i inne instytucje diecezjalne.
•    Na Górze św. Anny Międzynarodowa Pielgrzymka Motocyklistów. Mszy św. o godz. 11.30 przewodniczyć będzie ks. prof. Waldemar Cisło, przewodniczący polskiej sekcji Pomocy Kościołowi w Potrzebie.
•   W niedzielę 8 sierpnia br. nasz parafialny odpust, na który już dziś zapraszamy. Suma o godz. 11.00. Eucharystii prze-wodniczyć będzie i Słowo Boże wygłosi ks. dr Robert Sadlak, prefekt Wyższego Międzydiecezjalnego Seminarium Du-chownego w Opolu i pracownik naukowy Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego.
•     Odpustowe odwiedziny chorych i starszych parafian w sobotę 7 sierpnia br. Prosimy o zgłaszanie tej prośby w kancelarii parafialnej w godzinach urzędowania (także telefonicznie).
•     W dniach od 7-9 sierpnia 2021 r. w Kamieniu Śląskim odbędą się uroczystości patronalne ku czci św. Jacka połączone w tym roku z zapowiedzianą przez Biskupa Opolskiego Pielgrzymką Rodzin. Szczegóły na plakacie i na stronie internetowej parafii..
•    W kancelarii parafialnej przyjmujemy zgłoszenia na wrześniowe Pielgrzymki Srebrnych (5 września) i Złotych (12 września) Jubilatów Małżeńskich. W zgłoszeniu prosimy podać: imiona i nazwisko, adres z numerem telefonu oraz datę i miejsce zawarcia ślubu kościelnego. Na podane przez Jubilatów adresy zostaną wysłane indywidualne zaproszenia, a w przypadku konieczności ograniczenia tradycyjnej formuły pielgrzymek – specjalne listy Biskupa Opolskiego.
•    W dniach od 15 do 22 sierpnia odbędzie się 45. Piesza Pielgrzymka Opolska na Jasną Górę. Tegoroczne hasło „Życiem eucharystycznym wypełnić codzienność”. Nasza grupa pielgrzymkowa (2 niebieska, przewodnikiem będzie ks. Daniel) pójdzie 18 sierpnia (środa) od Góry Św. Anny do Jemielnicy i 19 sierpnia (czwartek) od Zawadzkiego do Ciasnej. Grupa może  liczyć 80 osób bez limitów wiekowych. Do tej liczby nie wliczają się osoby w pełni zaszczepione. Będziemy organizowali transport powrotny w drugi dzień pielgrzymowania (z Ciasnej do Strzelec). Zapisy osobiście w kancelarii parafial-nej.
•    W ramach Narodowego Programu Szczepień Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przy udziale Wojewody Opolskiego organizuje  w przyszłą niedzielę tj. 1 sierpnia punkt szczepień przeciwko Covid-19 w naszym domu katechetycznych. Punkt szczepień, czynny w godz. 7.30-14.00, będzie oferował jednodawkową szczepionkę Johnson&Johnson. Osoby chcące przyjąć szczepienie powinny mieć przy sobie dowód osobisty. W kontekście minionych wydarzeń i niebezpieczeństwa kolejnego wzrostu zachorowań potraktujmy szczepienia przeciw Covid-19 jako wyraz troski o życie własne i naszych najbliższych.
•    Prosimy o segregację odpadów na cmentarzu parafialnym.
•    Do wieczności odeszły: Śp. Zofia JELONEK (l. 79, zam. przy ul. Blokowej); Śp. Józefa KINASZ (l. 88, zam. przy ul. Piłsudskiego). Wieczny odpoczynek…
•    Parafianom i Gościom życzymy miłej, spokojnej niedzieli i dobrego tygodnia. Wszystkim, którzy wyruszają na wakacje - bezpiecznej podróży i dobrego wypoczynku. A tych, którzy w naszej wspólnocie będą spędzać czas wolny, serdecznie pozdrawiamy. Rolnikom i wszystkim pracującym – wielu łask i błogosławieństwa Bożego w pracy! Uzdrowienie Chorych – módl się za nami!

Informacje

informacjeMsze Święte:
Dni powszednie: 6.30, 7:00, 18:00
Sobota: 15.00 (w DPS). Niedziela: 6:45 (niemiecka), 7.00 (w szpitalu), 7:45, 9:00 (młodzieżowa), 9:00 (w Księżym Lesie), 10:15 (rodzinna), 11:30 (suma), 15.00 (chrzcielna w każdą pierwszą niedzielę miesiąca), 18:00. Czwartek: 16.30 (szkolna).

Sakrament Pokuty: pół godziny przed Mszą św. o godz. 7.00 i 18.00 - w ciągu tygodnia i w niedziele w czasie Mszy św. o godz. 6.45, 7.45 i 11.30.

Kancelaria Parafialna: czynna w poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki w godzinach: 8.00-9.30 i 16.00-17.30. Wezwania do chorych, sprawy pogrzebów załatwiamy na bieżąco.

Adoracja w kościele Bożego Ciała: w dni powszednie: 6.30 - 17.15; w niedziele i uroczystości: 7.00 - 16.45.

Konto parafii: PKO BP SA O/Strzelce Opolskie nr 19 1020 3714 0000 4102 0007 8600

 

Menu duchowe

czytania

brewiarz

dla ducha

Modlitwa do Patrona

modlitwaŚwięty Wawrzyńcu, zaufany diakonie papieża św. Sykstusa II i męczenniku rzymski, módl się za nami. Ty umiałeś stać się ziarnem wydającym obfity plon. Poszedłeś za Chrystusem, służąc Kościołowi przy boku papieża. Po uwięzieniu i odejściu do Pana św. Sykstusa II, zachowałeś bardzo trzeźwy osąd sytuacji i pieniądze kościelne, których zarządzanie Tobie powierzono, wszystkie rozdałeś pomiędzy ubogich. Była to dobra lokata i wspaniałe świadectwo, kiedy sądzony wskazałeś tychże ubogich mówiąc: Oto są skarby Kościoła. Wypraszaj nam współczesnym członkom tegoż Kościoła posiadanie takiego konta zysków. Ty nie umiłowałeś tego życia i bogactw, ale wszystko widziałeś w perspektywie życia wiecznego. Żyłeś wezwaniem Chrystusa, idąc za Nim wiernie jak mąż sprawiedliy, który obdarza ubogich. Na koniec umiałeś z godnością oddać ducha Panu, któremu przez całe życie służyłeś. Dziękujemy dobremu Bogu za światło Twojego przykładu. Jak silny musiał być ogień miłości ku Chrystusowi w Tobie, skoro gasił żar ognia naturalnego. Prosimy, wspieraj nas swoim wsawiennictwem w walce z mocami ciemności. Amen.

Licznik

17442824
Dzisiaj
Wczoraj
W tym tygodniu
W poprzenim tygodniu
W tym miesiącu
W poprzenim miesiącu
Wszystkie
6270
4283
10553
17390212
43843
185851
17442824

Twoje IP: 54.144.55.253
Czas: 2021-12-07 21:58:35