XIX NIEDZIELA ZWYKŁA. ODPUST PARAFIALNY (8 sierpnia 2021)

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

XIX NIEDZIELA ZWYKŁA. ODPUST PARAFIALNY (8 SIERPNIA):
• Msze św. odpustowe o: 6.45 (w języku niemieckim). 8.00, 9.30, 11.00 (uroczysta suma odpustowa), 18.00. Msze św. także w szpitalu (7.00) i w Księżym Lesie (9.00). Uroczyste Nieszpory odpustowe o godz. 17.30.
• Serdecznie witamy naszego tegorocznego kaznodzieję odpustowego ks. dr. Roberta SADLAKA, prefekta Wyższego Międzydiecezjalnego Seminarium Duchownego w Opolu i pracownika naukowego Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego.
•    Kolekta na potrzeby parafii.
•    Dziękujemy za sobotnią możliwość odwiedzin chorych i starszych parafian.
•   W okresie wakacyjnym (od poniedziałku 28 czerwca br. do 31 sierpnia br.) Kancelaria Parafialna czynna będzie popołudniu jedynie we wtorki i czwartki. Dyżury poranne – bez zmian. Zasadniczo także w tym okresie okazja do Sakramentu Pokuty i Pojednania – jedynie pół godziny przed Mszą św. o godz. 7.00 i 18.00 – w ciągu tygodnia i w niedziele w czasie Mszy św. o godz. 6.45, 7.45 i 11.30.
•   W Kamieniu Śląskim uroczystości patronalne ku czci św. Jacka połączone w tym roku z Pielgrzymką Rodzin. Szczegóły na plakacie i na stronie internetowej parafii.
•    Od 26 czerwca br. w kościołach czy kaplicach w obrzędach kultu religijnego może być zajęte 75%, dostępnych miejsc siedzących i stojących, z zastrzeżeniem, że do tych limitów nie wlicza się osób w pełni zaszczepionych przeciw SARS-CoV-2.
•    Wierni zobowiązani są do zakrywania ust i nosa maseczką podczas przebywania w obiektach kultu religijnego.
•    Na zewnątrz świątyń nie obowiązują limity wiernych.
•   Biskup - w nawiązaniu do przepisów obowiązującego prawa kościelnego i świeckiego - zobowiązuje wiernych do zakrywania maską ust i nosa podczas przebywania w obiektach kultu religijnego. Z tego obowiązku wyłączeni są jedynie główni celebransi oraz ci, którym zezwalają na to odrębne przepisy państwowe.
•   Ksiądz Biskup odwołuje w całości dyspensę ogólną od uczestnictwa we Mszy św. niedzielnej i świątecznej.
•   Zapraszamy do kościoła Bożego Ciała na codzienną Adorację Najświętszego Sakramentu.
•  Wszystkich, którzy nie mogą fizycznie uczestniczyć we Mszach świętych i nabożeństwach do duchowego uczestnictwa w transmisjach na-bożeństw z naszego kościoła. Link na naszej stronie internetowej. Ksiądz Biskup jednak zachęca do ograniczenia transmisji Mszy świętych i nabożeństw.
•  Bóg zapłać za okazane serce i wszelkie ofiary złożone w ramach kolekty, przelane na konto czy złożone w kancelarii. Dobrodziejów naszej parafii polecamy opiece Matki Boskiej Śnieżnej. Konto parafialne: PKO BP SA O/Strzelce Opolskie nr 19 1020 3714 0000 4102 0007 8600. Dziękujemy także za dary na stół plebanijny (szczególnie solenizantom i jubilatom).
•   Prasa katolicka jest wyłożona przy wyjściu z kościoła.

PONIEDZIAŁEK – ŚWIĘTO ŚW. TERESY BENEDYKTY OD KRZYŻA, DZIEWICY I MĘCZENNICY, PATRONKI EUROPY (9 SIERPNIA):
•  Edyta Stein urodziła się we Wrocławiu w roku 1891. Wychowana w religii żydowskiej, przez kilka lat nie bez dużych kłopotów znakomicie wykładała filozofię. Przez chrzest otrzymała nowe życie w Chrystusie i przybrawszy imię Teresa Benedykta od Krzyża, kontynuowała je we wspólnocie karmelitanek bosych, do których wstąpiła w Kolonii. Z powodu prześladowania Żydów przez niemieckich faszystów schroniła się w klasztorze Echt w Holandii. Aresztowana w roku 1942, została przewieziona do obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu i tam zagazowana w dniu 9 sierpnia tegoż roku.

WTOREK – ŚWIĘTO ŚW. WAWRZYŃCA, DIAKONA I MĘCZENNIKA (10 SIERPNIA):
Wawrzyniec był diakonem Kościoła rzymskiego. Poniósł śmierć męczeńską podczas prześladowania za cesarza Waleriana, w czternaście dni po śmierci papieża Sykstusa II, którego umęczono razem z czterema diakonami. Nad grobem św. Wawrzyńca cesarz Konstantyn Wielki zbudował bazylikę. Kult świętego Męczennika już w IV wieku rozpowszechnił się w Kościele. Był on w starożytności i średniowieczu jednym z najbardziej popularnych świętych. To szczególny patron ubo-gich, piekarzy, kucharzy i bibliotekarzy. Wzywano go na pomoc w czasie pożarów i w chorobach reumatycznych.
• O godz. 9.00 Msza św. odpustowa w intencji żyjących Parafian i Gości.

ŚRODA – WSPOMNIENIE ŚW.  KLARY, DZIEWICY (11 SIERPNIA):
Wraz ze św. Franciszkiem św. Klara dała początek wielkiej rodzinie zakonu franciszkańskiego. Oboje byli niezrówna-nym przykładem duchowej przyjaźni i radykalnie ewangelicznego życia. Święta, mistyczka i założycielka kontemplacyj-nego zakonu klarysek, jest m.in. patronką dziennikarzy i pracowników telewizji. Klara urodziła się w Asyżu w roku 1193. Idąc w ślady św. Franciszka założyła zakon żeński oparty na jego Regule. Zmarła 11 sierpnia 1253 r. w klasztorze św. Damiana w Asyżu. Już dwa lata później Aleksander IV, po zebraniu koniecznych materiałów kanonizacyjnych, ogłosił ją świętą. Papież Pius XII ogłosił ją 14 lutego 1958 r.

PIĄTEK – WSPOMNIENIE MB FATIMSKIEJ (13 SIERPNIA):
•  We wszystkie piątki sierpnia o godz. 17.30 Różaniec o trzeźwość w naszych rodzinach (inicjatywa grup parafialnych).
•  Po Mszy św. wieczornej Różaniec Fatimski.

SOBOTA – WSPOMNIENIE ŚW. MAKSYMILIANA MARII KOLBEGO, PREZBITERA I MĘCZENNIKA (14 SIERPNIA):
•  Rajmund Kolbe urodził się w Zduńskiej Woli w roku 1894. Wstąpił do zakonu franciszkanów konwentualnych i w roku 1918 otrzymał święcenia kapłańskie. Gorliwy czciciel Matki Bożej założył stowarzyszenie “Milicja Maryi Niepokalanej” (Rycerstwo Niepokalanej) i powołał do życia największy w II Rzeczypospolitej klasztor i wydawnictwo prasy oraz książki religijnej w Niepokalanowie k. Warszawy oraz klasztor i wydawnic-two w Nagasaki w Japonii (Mugenzai no Sono). W roku 1941 został przez Niemców osadzony w obozie koncentracyjnym w Oświęcimiu, gdzie dawał wszystkim przykład cierpliwości. Dobrowolnie ofiarował swoje życie za współwięźnia – Franciszka Gajowniczka. Zmarł 14 sierpnia 1941 roku w bunkrze głodowym KL Auschwitz, dobity zastrzykiem trucizny. Beatyfikowany w 1971 r. przez bł. papieża Pawła VI, kanonizowany w 1982 r. jako męczennik przez św. papieża Jana Pawła II.
•   O godz. 15.00 Msza. św. w DPS.
•   Od godz. 17.00 okazja do Spowiedzi św.

NIEDZIELA – UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWZIĘCIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY (15 SIERPNIA):
•   Na wszystkich Mszach błogosławieństwo ziół i kwiatów.
•   O godz. 17.30 Nabożeństwo Niedzielne.
•   O godz. 16.30 w kościele Bożego Ciała adoracja w obronie życia.
•   Kolekta na Wydział Teologiczny.
•  W dniach od 15 do 22 sierpnia odbędzie się 45. Piesza Pielgrzymka Opolska na Jasną Górę. Tegoroczne hasło „Życiem eucharystycznym wypełnić codzienność”. Nasza grupa pielgrzymkowa (2 niebieska, przewodnikiem będzie ks. Daniel) pójdzie 18 sierpnia (środa) od Góry Św. Anny do Jemielnicy i 19 sierpnia (czwartek) od Zawadzkiego do Ciasnej. Grupa może  liczyć 80 osób bez limitów wiekowych. Do tej liczby nie wliczają się osoby w pełni zaszczepione. Będziemy organi-zowali transport powrotny w drugi dzień pielgrzymowania (z Ciasnej do Strzelec). Zapisy osobiście w kancelarii parafial-nej.
•   W sobotę 4 września w Sanktuarium na Górze św. Anny odbędzie się Pielgrzymka Kobiet. Szczegóły na plakacie.
•  Ojcowie Franciszkanie z Góry św. Anny serdecznie zapraszają do udziału w tegorocznych Wielkich Odpustach Kalwaryjskich, które będą miały miejsce: 12-15 sierpnie (ku czci Wniebowzięcia NMP), 26-29 sierpnia (ku czci Aniołów Stróżów), 8-12 września (ku czci Krzyża Świętego). Szczegóły na plakatach.
•   Uwaga dla odwiedzających nasz parafialny cmentarz! W dniach 3-21 VIII 2021 planujemy prace związane z fumigacją kościoła św. Barbary (fumigacja to zabieg zwalczania szkodników drewna przez gazowanie kościoła). Zamknięte zostanie wejście na cmentarz od strony miasta. Kościół zostanie otoczony ogrodzeniem zabezpieczającym na całej szerokości cmentarza w tym miejscu oraz parę metrów w stronę Kauflandu. Bardzo serdecznie prosimy o stosowanie się do oznakowań w tym miejscu i niezbliżanie się do miejsca planowanej fumigacji. Wyczuwalna zapachowo na cmentarzu substancja używana do fumigacji nie jest szkodliwa dla zdrowia.
•   Prosimy o segregację odpadów na cmentarzu parafialnym.
•   Do wieczności odeszli: Śp. Elżbieta RACZEK (l. 76, zam. przy ul. Asnyka); Śp. Stanisław KOZIELEC (l. 66, zam. przy ul. 1 Maja); Śp. Feliks PACIOREK (l. 83, zam. DPS Strzelce Op.); Śp. Werner CHLUBA (l. 79, zam. przy ul. Asnyka); Śp. Maria BIELSKA (l. 88, zam. przy ul. 1 Maja, pogrzeb w poniedziałek [9 VIII 2021] o godz. 10.00); Śp. Zofia MAĆKULA (l. 69, zam. przy ul. Asnyka, pogrzeb w poniedziałek [9 VIII 2021] o godz. 12.00).  Wieczny odpoczynek…
•  Parafianom i Gościom życzymy miłej, spokojnej niedzieli i dobrego tygodnia. Wszystkim, którzy wy-ruszają na wakacje - bezpiecznej podróży i dobrego wypoczynku. A tych, którzy w naszej wspólnocie będą spędzać czas wolny, serdecznie pozdrawiamy. Rolnikom i wszystkim pracującym – wielu łask i błogo-sławieństwa Bożego w pracy! Uzdrowienie Chorych – módl się za nami!

Informacje

informacjeMsze Święte:
Dni powszednie: 6.30, 7:00, 18:00
Sobota: 15.00 (w DPS). Niedziela: 6:45 (niemiecka), 7.00 (w szpitalu), 7:45, 9:00 (młodzieżowa), 9:00 (w Księżym Lesie), 10:15 (rodzinna), 11:30 (suma), 15.00 (chrzcielna w każdą pierwszą niedzielę miesiąca), 18:00. Czwartek: 16.30 (szkolna).

Sakrament Pokuty: pół godziny przed Mszą św. o godz. 7.00 i 18.00 - w ciągu tygodnia i w niedziele w czasie Mszy św. o godz. 6.45, 7.45 i 11.30.

Kancelaria Parafialna: czynna w poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki w godzinach: 8.00-9.30 i 16.00-17.30. Wezwania do chorych, sprawy pogrzebów załatwiamy na bieżąco.

Adoracja w kościele Bożego Ciała: w dni powszednie: 6.30 - 17.15; w niedziele i uroczystości: 7.00 - 16.45.

Konto parafii: PKO BP SA O/Strzelce Opolskie nr 19 1020 3714 0000 4102 0007 8600

 

Menu duchowe

czytania

brewiarz

dla ducha

Modlitwa do Patrona

modlitwaŚwięty Wawrzyńcu, zaufany diakonie papieża św. Sykstusa II i męczenniku rzymski, módl się za nami. Ty umiałeś stać się ziarnem wydającym obfity plon. Poszedłeś za Chrystusem, służąc Kościołowi przy boku papieża. Po uwięzieniu i odejściu do Pana św. Sykstusa II, zachowałeś bardzo trzeźwy osąd sytuacji i pieniądze kościelne, których zarządzanie Tobie powierzono, wszystkie rozdałeś pomiędzy ubogich. Była to dobra lokata i wspaniałe świadectwo, kiedy sądzony wskazałeś tychże ubogich mówiąc: Oto są skarby Kościoła. Wypraszaj nam współczesnym członkom tegoż Kościoła posiadanie takiego konta zysków. Ty nie umiłowałeś tego życia i bogactw, ale wszystko widziałeś w perspektywie życia wiecznego. Żyłeś wezwaniem Chrystusa, idąc za Nim wiernie jak mąż sprawiedliy, który obdarza ubogich. Na koniec umiałeś z godnością oddać ducha Panu, któremu przez całe życie służyłeś. Dziękujemy dobremu Bogu za światło Twojego przykładu. Jak silny musiał być ogień miłości ku Chrystusowi w Tobie, skoro gasił żar ognia naturalnego. Prosimy, wspieraj nas swoim wsawiennictwem w walce z mocami ciemności. Amen.

Licznik

20492803
Dzisiaj
Wczoraj
W tym tygodniu
W poprzenim tygodniu
W tym miesiącu
W poprzenim miesiącu
Wszystkie
17858
5533
49775
20420123
156002
145627
20492803

Twoje IP: 34.239.152.207
Czas: 2023-03-27 18:03:26