NIEDZIELA – UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWZIĘCIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY (15 sierpnia 2021)

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

NIEDZIELA – UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWZIĘCIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY (15 SIERPNIA):
•    Na wszystkich Mszach błogosławieństwo ziół i kwiatów.
•    O godz. 17.30 Nabożeństwo Niedzielne.
•    O godz. 16.30 w kościele Bożego Ciała adoracja w obronie życia.
•    Kolekta na Wydział Teologiczny.
•    Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do przygotowania i przebiegu uroczystości odpustowej (naszym Ko-ścielnym, p. Grażynie DEMBOŃCZYK, p. Jerzemu GOSCE, p. Piotrowi SCHNURA, paniom i panom, którzy przygotowali ozdobne wianki, panom niosącym baldachim i feretrony, organistom, chórowi, orkiestrze, wszystkim zaangażowanym).
•    Organistom: p. Amelii WOŹNIAK, Karolowi GRACA i Adamowi JACKOWI dziękujemy za posługę przy organach w czasie urlopu p. Dawida GAŁUSZKI.
•    Gorące „Bóg zapłać” wszystkim księżom pomagającym nam w pracy duszpasterskiej.
•    W okresie wakacyjnym (od poniedziałku 28 czerwca br. do 31 sierpnia br.) Kancelaria Parafialna czynna będzie popo-łudniu jedynie we wtorki i czwartki. Dyżury poranne – bez zmian. Zasadniczo także w tym okresie okazja do Sakramentu Pokuty i Pojednania – jedynie pół godziny przed Mszą św. o godz. 7.00 i 18.00 – w ciągu tygodnia i w niedziele w czasie Mszy św. o godz. 6.45, 7.45 i 11.30.
•    Od 26 czerwca br. w kościołach czy kaplicach w obrzędach kultu religijnego może być zajęte 75%, dostępnych miejsc sie-dzących i stojących, z zastrzeżeniem, że do tych limitów nie wlicza się osób w pełni zaszczepionych przeciw SARS-CoV-2.
•    Wierni zobowiązani są do zakrywania ust i nosa maseczką podczas przebywania w obiektach kultu religijnego.
•    Na zewnątrz świątyń nie obowiązują limity wiernych.
•    Biskup - w nawiązaniu do przepisów obowiązującego prawa kościelnego i świeckiego - zobowiązuje wiernych do zakrywania maską ust i nosa podczas przebywania w obiektach kultu religijnego. Z tego obowiązku wyłączeni są jedynie główni celebransi oraz ci, którym zezwalają na to odrębne przepisy państwowe.
•    Ksiądz Biskup odwołuje w całości dyspensę ogólną od uczestnictwa we Mszy św. niedzielnej i świątecznej.
•    Zapraszamy do kościoła Bożego Ciała na codzienną Adorację Najświętszego Sakramentu.
•    Wszystkich, którzy nie mogą fizycznie uczestniczyć we Mszach świętych i nabożeństwach do duchowego uczestnictwa w transmisjach na-bożeństw z naszego kościoła. Link na naszej stronie internetowej. Ksiądz Biskup jednak zachęca do ograniczenia transmisji Mszy świętych i nabożeństw.
•    Bóg zapłać za okazane serce i wszelkie ofiary złożone w ramach kolekty, przelane na konto czy złożone w kancelarii. Dobrodziejów naszej parafii polecamy opiece Matki Boskiej Śnieżnej. Konto parafialne: PKO BP SA O/Strzelce Opolskie nr 19 1020 3714 0000 4102 0007 8600. Dziękujemy także za dary na stół plebanijny (szczególnie solenizantom i jubilatom).
•    Prasa katolicka jest wyłożona przy wyjściu z kościoła.

PONIEDZIAŁEK – WSPOMNIENIE ŚW. ROCHA (16 SIERPNIA):
•     Roch se la Croix urodził się w 1295 r. w magnackiej rodzinie na południu Francji, jako jedyny syn rządcy Montpellier. W wieku 19 lat stracił oboje rodziców. Po sprzedaniu odziedziczonego po nich majątku i rozdało wszystkiego ubogim i wyruszył do Rzymu. We włoskim miasteczku Acquapendente zastała go epidemia dżumy. Tam w miejscowym szpitalu opiekował się zarażonymi. W Rzymie spędził 3 lata, gdzie dokonał wielu cudownych uzdrowień. W czasie powrotu do Francji zaraził się dżumą w Piacenzie. By nie zarażać innych, ukrył się w pobliskim lesie. Tam odnalazł go pies, który przynosił mu pożywienie i nie pozwolił umrzeć. Po wyzdrowieniu udaje się w drogę powrotną do Francji. W drodze po-wrotnej został, jako domniemany szpieg włoski, wtrącony do więzienia, w którym zmarł nierozpoznany. W ikonografii przedstawiany jest jako młody pielgrzym lub żebrak w łachmanach, z psem liżącym mu rany albo biegnącym obok z chle-bem w pysku. Św. Roch jest patronem chroniącym od wszelkich chorób i szczególnym opiekunem zwierząt domowych. W Akwizgranie wzywany był w przypadku chorób koni. W 2001 r. kard. Józef Glemp ogłosił św. Rocha patronem polskich lekarzy weterynarii [http://www.kerygma.pl/liturgiczne/niedziele-swieta/655-16-08-sw-roch, 14 VIII 2021)].
•    85. rocznica urodzin ks. radcy Joachima DEMBONCZYKA. Msza św. w Jego intencji o godz. 18.00.

WTOREK – UROCZYSTOŚĆ ŚW. JACKA, PREZBITERA, GŁÓWNEGO PATRONA METROPOLII GÓRNOŚLĄSKIEJ (17 SIERPNIA):
•    Jacek (Hiacynt) Odrowąż urodził się w Kamieniu na Śląsku pod koniec XII wieku. Po studiach w Paryżu i w Bolonii został kapłanem i kanonikiem krakowskim. Towarzysząc biskupowi Iwonowi do Rzymu, zetknął się ze św. Dominikiem i razem z bł. Czesławem przyjął od niego habit. Wróciwszy do Krakowa, założył tam pierwszy w Polsce klasztor dominika-nów. Z Krakowa podejmował liczne wyprawy misyjne na Ruś, do Prus i na pogranicze Litwy. Wyniszczony pracą zmarł w Krakowie w dniu Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w 1257 roku [http://www.kerygma.pl/swieta/779-sw-jacek, 14 VIII 2021].
•    44. Rocznica konsekracji ks. arcybiskupa Alfonsa NOSSOLA.

ŚRODA – DZIEŃ POWSZEDNI (18 SIERPNIA):
•     Nasza grupa pielgrzymkowa (2 niebieska, przewodnikiem będzie ks. Daniel) wyrusza z Góry św. Anny o godz. 8.00 spod Bazyliki. Przejdzie przez nasze miasto i o godz. 14.00 zakończy trasę Mszą św. w Jemielnicy. Są jeszcze wolne miejsca.

CZWARTEK – DZIEŃ POWSZEDNI (19 SIERPNIA):
•    Nasza grupa pielgrzymkowa wyrusza o godz. 6.00 z Zawadzkiego i kończy trasę Mszą św. o godz. 16.00 w Ciasnej. Istnieje możliwość wspólnego powrotu autokarem po wcześniejszym zapisaniu się.

PIĄTEK – WSPOMNIENIE ŚW. BERNARDA, OPATA I DOKTORA KOŚCIOŁA (19 SIERPNIA):
•     Bernard urodził się w roku 1090 koło Dijon we Francji. Otrzymał staranne wychowanie chrześcijańskie. W roku 1111 wstąpił do opactwa cystersów w Citeaux. Wkrótce został opatem nowego klasztoru w Clairvaux. Słowem i pismami przyczyniał się do pogłębienia życia wewnętrz-nego i utwierdzenia wiary. Wywarł olbrzymi wpływ na Europę. Zmarł 20 sierpnia 1153 roku [http://www.kerygma.pl/swieta/783-sw-bernard-z-clairvaux, 14 VIII 2021].
•    We wszystkie piątki sierpnia o godz. 17.30 Różaniec o trzeźwość w naszych rodzinach (inicjatywa grup parafialnych).

SOBOTA – WSPOMNIENIE ŚW. PIUSA X, PAPIEŻA (21 SIERPNIA):
•     Józef Sarto (Giuseppe Melchiorre Sarto) urodził się w Riese w roku 1835. Wyświęcony na kapłana z wielką gorliwością spełniał obowiązki pasterskie. W roku 1884 został biskupem Mantui, w roku 1893 patriarchą Wenecji i kardynałem. W roku 1903 został wybrany papieżem i wybrał imię Pius X. Ożywił w Kościele życie eucharystyczne i rozpoczął reformę liturgii. Zmarł w roku 1914 [http://www.kerygma.pl/swieta/784-sw-pius-x, 14 VIII 2021].
•    O godz. 15.00 Msza. św. w DPS.
•    Od godz. 17.00 okazja do Spowiedzi św.

XXI NIEDZIELA ZWYKŁA (22 SIERPNIA):
•    Na Mszy św. o godz. 11.30 żegnamy (i dziękujemy za posługę w naszej parafii) ks. Sebastiana SZAJDĘ.
•    O godz. 17.30 Nabożeństwo Niedzielne.
•    Kolekta na potrzeby parafii.
•     W sobotę 4 września w Sanktuarium na Górze św. Anny odbędzie się Pielgrzymka Kobiet. Szczegóły na plakacie.
•    Franciszkanie z Góry św. Anny zapraszają w niedzielę 5 września do wspólnego dziękczynienia św. Annie za uproszenie daru potomstwa. O 11.30 Msza św. dziękczynna w Grocie Lourdzkiej, a po niej błogosławieństwo rodzin. W przypadku niepogody Msza św. zostanie przeniesiona do bazyliki. O 14.00 nabożeństwo do św. Anny.
•     Ojcowie Franciszkanie z Góry św. Anny serdecznie zapraszają do udziału w tegorocznych Wielkich Odpustach Kalwaryjskich, które będą miały miejsce: 12-15 sierpnie (ku czci Wniebowzięcia NMP), 26-29 sierpnia (ku czci Aniołów Stróżów), 8-12 września (ku czci Krzyża Świętego). Szczegóły na plakatach.
•     Uwaga dla odwiedzających nasz parafialny cmentarz! W dniach 3-21 VIII 2021 planujemy prace związane
z fumigacją kościoła św. Barbary (fumigacja to zabieg zwalczania szkodników drewna przez gazowanie kościoła). Za-mknięte zostanie wejście na cmentarz od strony miasta. Kościół zostanie otoczony ogrodzeniem zabezpieczającym na całej szerokości cmentarza w tym miejscu oraz parę metrów w stronę Kauflandu. Bardzo serdecznie prosimy o sto-sowanie się do oznakowań w tym miejscu i nie zbliżanie się do miejsca planowanej fumigacji. Wyczuwalna zapachowo na cmentarzu substancja używana do fumigacji nie jest szkodliwa dla zdrowia.
•    Prosimy o segregację odpadów na cmentarzu parafialnym.
•    Do wieczności odeszli: Śp. Maria BIELSKA (l. 88, zam. przy ul. 1 Maja); Śp. Zofia MAĆKULA (l. 69, zam. przy ul. Asnyka); Śp. Rozalia SZYMOSZ (l. 73, zam. przy Krakowskiej); Śp. Matylda MAŁEK (l. 83, zam. przy ul. Krakowskiej); Śp. Janusz ŁANOWY (l. 71, zam. przy ul. Moniuszki); Śp. Krystyna SZCZOTKA (l. 78, zam. przy ul. Jankowskiego, pogrzeb w poniedziałek [16 VIII 2021] o godz. 12.00).  Wieczny odpoczynek…
•    Parafianom i Gościom życzymy miłej, spokojnej niedzieli i dobrego tygodnia. Wszystkim, którzy wy-ruszają na wakacje - bezpiecznej podróży i dobrego wypoczynku. A tych, którzy w naszej wspólnocie będą spędzać czas wolny, serdecznie pozdrawiamy. Rolnikom i wszystkim pracującym – wielu łask i błogosławieństwa Bożego w pracy! Uzdrowienie Chorych – módl się za nami!

Informacje

informacjeMsze Święte:
Dni powszednie: 6.30, 7:00, 18:00
Sobota: 15.00 (w DPS). Niedziela: 6:45 (niemiecka), 7.00 (w szpitalu), 7:45, 9:00 (młodzieżowa), 9:00 (w Księżym Lesie), 10:15 (rodzinna), 11:30 (suma), 15.00 (chrzcielna w każdą pierwszą niedzielę miesiąca), 18:00. Czwartek: 16.30 (szkolna).

Sakrament Pokuty: pół godziny przed Mszą św. o godz. 7.00 i 18.00 - w ciągu tygodnia i w niedziele w czasie Mszy św. o godz. 6.45, 7.45 i 11.30.

Kancelaria Parafialna: czynna w poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki w godzinach: 8.00-9.30 i 16.00-17.30. Wezwania do chorych, sprawy pogrzebów załatwiamy na bieżąco.

Adoracja w kościele Bożego Ciała: w dni powszednie: 6.30 - 17.15; w niedziele i uroczystości: 7.00 - 16.45.

Konto parafii: PKO BP SA O/Strzelce Opolskie nr 19 1020 3714 0000 4102 0007 8600

 

Menu duchowe

czytania

brewiarz

dla ducha

Modlitwa do Patrona

modlitwaŚwięty Wawrzyńcu, zaufany diakonie papieża św. Sykstusa II i męczenniku rzymski, módl się za nami. Ty umiałeś stać się ziarnem wydającym obfity plon. Poszedłeś za Chrystusem, służąc Kościołowi przy boku papieża. Po uwięzieniu i odejściu do Pana św. Sykstusa II, zachowałeś bardzo trzeźwy osąd sytuacji i pieniądze kościelne, których zarządzanie Tobie powierzono, wszystkie rozdałeś pomiędzy ubogich. Była to dobra lokata i wspaniałe świadectwo, kiedy sądzony wskazałeś tychże ubogich mówiąc: Oto są skarby Kościoła. Wypraszaj nam współczesnym członkom tegoż Kościoła posiadanie takiego konta zysków. Ty nie umiłowałeś tego życia i bogactw, ale wszystko widziałeś w perspektywie życia wiecznego. Żyłeś wezwaniem Chrystusa, idąc za Nim wiernie jak mąż sprawiedliy, który obdarza ubogich. Na koniec umiałeś z godnością oddać ducha Panu, któremu przez całe życie służyłeś. Dziękujemy dobremu Bogu za światło Twojego przykładu. Jak silny musiał być ogień miłości ku Chrystusowi w Tobie, skoro gasił żar ognia naturalnego. Prosimy, wspieraj nas swoim wsawiennictwem w walce z mocami ciemności. Amen.

Licznik

17141654
Dzisiaj
Wczoraj
W tym tygodniu
W poprzenim tygodniu
W tym miesiącu
W poprzenim miesiącu
Wszystkie
1168
25885
41500
17054961
145559
133647
17141654

Twoje IP: 3.236.51.151
Czas: 2021-10-22 04:23:41