XXI NIEDZIELA ZWYKŁA (22 sierpnia 2021)

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

XXI NIEDZIELA ZWYKŁA (22 SIERPNIA):
•  Księdzu Sebastianowi dziękujemy za posługę w naszej parafii. Od środy 25 VIII podejmie obowiązki wikariusza w parafii św. Mikołaja w Raciborzu. Życzymy Bożego błogosławieństwa w posłudze kapłańskiej w nowym miejscu i zapew-niamy o naszej modlitwie. Msza św. dziękczynna w intencji ks. Sebastiana dziś o godz. 11.30.
•    O godz. 17.30 Nabożeństwo Niedzielne.
•    Kolekta na potrzeby parafii.
•    Dziękujemy ks. Danielowi i uczestnikom Pielgrzymki Opolskiej
•   Dziękujemy wszystkim, którzy przygotowali przyjęcie pielgrzymów w środę: p. Marii KAŁA, Beacie RUDNER, Teresie GRUSZKA, Kazimierze WOLNY, Gertrudzie BARON, Brygidzie RZEPKA, Barbarze PIOSEK, Anicie i Kindze WILCZEK oraz p. Arnoldowi KOZIOŁ, Krzysztofowi DOBROWOLSKIEMU, Kamilowi WILCZKOWI i Alfredowi SOLGA.
•    Ks. radca Joachim DEMBONCZYK dziękuje za modlitwy i wyrazy życzliwości z okazji urodzin.
•    Gorące „Bóg zapłać” wszystkim księżom pomagającym nam w pracy duszpasterskiej.
•   W okresie wakacyjnym (od poniedziałku 28 czerwca br. do 31 sierpnia br.) Kancelaria Parafialna czynna będzie popo-łudniu jedynie we wtorki i czwartki. Dyżury poranne – bez zmian. Zasadniczo także w tym okresie okazja do Sakramentu Pokuty i Pojednania – jedynie pół godziny przed Mszą św. o godz. 7.00 i 18.00 – w ciągu tygodnia i w niedziele w czasie Mszy św. o godz. 6.45, 7.45 i 11.30.
•    Od 26 czerwca br. w kościołach czy kaplicach w obrzędach kultu religijnego może być zajęte 75%, dostępnych miejsc sie-dzących i stojących, z zastrzeżeniem, że do tych limitów nie wlicza się osób w pełni zaszczepionych przeciw SARS-CoV-2.
•    Wierni zobowiązani są do zakrywania ust i nosa maseczką podczas przebywania w obiektach kultu religijnego.
•    Na zewnątrz świątyń nie obowiązują limity wiernych.
•    Biskup - w nawiązaniu do przepisów obowiązującego prawa kościelnego i świeckiego - zobowiązuje wiernych do zakrywania maską ust i nosa podczas przebywania w obiektach kultu religijnego. Z tego obowiązku wyłączeni są jedynie główni celebransi oraz ci, którym zezwalają na to odrębne przepisy państwowe.
•    Ksiądz Biskup odwołuje w całości dyspensę ogólną od uczestnictwa we Mszy św. niedzielnej i świątecznej.
•    Zapraszamy do kościoła Bożego Ciała na codzienną Adorację Najświętszego Sakramentu.
•    Wszystkich, którzy nie mogą fizycznie uczestniczyć we Mszach świętych i nabożeństwach do duchowego uczestnictwa w transmisjach na-bożeństw z naszego kościoła. Link na naszej stronie internetowej. Ksiądz Biskup jednak zachęca do ograniczenia transmisji Mszy świętych i nabożeństw.
•    Bóg zapłać za okazane serce i wszelkie ofiary złożone w ramach kolekty, przelane na konto czy złożone w kancelarii. Dobrodziejów naszej parafii polecamy opiece Matki Boskiej Śnieżnej. Konto parafialne: PKO BP SA O/Strzelce Opolskie nr 19 1020 3714 0000 4102 0007 8600. Dziękujemy także za dary na stół plebanijny (szczególnie solenizantom i jubilatom).
•    Prasa katolicka jest wyłożona przy wyjściu z kościoła.

PONIEDZIAŁEK – DZIEŃ POWSZEDNI (23 SIERPNIA)

WTOREK – ŚWIĘTO ŚW. BARTŁOMIEJA, APOSTOŁA (24 SIERPNIA):
•    Apostoł Bartłomiej, nazywany także Natanaelem, urodził się w Kanie. Apostoł Filip przyprowadził go do Jezusa, któ-ry zaliczył Bartłomieja do grona Apostołów. Według tradycji głosił on Ewangelię w Indiach i tam poniósł śmierć męczeń-ską [https://misericors.org/24-sierpnia-swieto-sw-bartlomieja-apostola/, 21 VIII 2021].

ŚRODA – DZIEŃ POWSZEDNI (25 SIERPNIA):
•    O godz. 19.00 Nabożeństwo i Msza św. ku czci Matki Boskiej Królowej Pokoju.

CZWARTEK – UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY CZĘSTOCHOWSKIEJ (26 SIERPNIA):
•    O godz. 9.00 dodatkowa Msza św.: w intencji żyjących i ++ Czcicieli Matki Boskiej Częstochowskiej.
•    Ojcowie Franciszkanie z Góry św. Anny serdecznie zapraszają do udziału w  Odpuście ku czci Aniołów Stróżów.

PIĄTEK – WSPOMNIENIE ŚW. MONIKI (27 SIERPNIA):
•    Monika urodziła się w Tagaście w Afryce, około roku 330, w rodzinie chrześcijańskiej. W bardzo młodym wieku wydano ją za mąż. Wiele trosk sprawił jej syn Augustyn. Przez długie lata ze łzami modliła się o jego nawrócenie. Bóg wysłuchał jej modlitw. Augustyn nawrócił się, przyjął chrzest i poświęcił się służbie Bożej. Monika zmarła w Ostii koło Rzymu w roku 387 [https://misericors.org/27-sierpnia-wspomnienie-sw-moniki/, 21 VIII 2021].
•    We wszystkie piątki sierpnia o godz. 17.30 Różaniec o trzeźwość w naszych rodzinach (inicjatywa grup parafialnych).
SOBOTA – WSPOMNIENIE ŚW. AUGUSTYNA, BISKUPA I DOKTORA KOŚCIOŁA (28 SIERPNIA):
•    „Rzadko kiedy cywilizacja znajdowała tak wielkiego ducha, który potrafił podejmować jej wartości i podnosić wpisane w nią bogactwo, wy-najdując idee i formy, którymi mieli się karmić potomni” – papież Benedykt XVI. Augustyn urodził się w Tagaście w Afryce, w roku 354. Po burz-liwej młodości nawrócił się i przyjął chrzest w Mediolanie z rąk św. Ambrożego w roku 387. Po powrocie do Afryki prowadził życie ascetyczne. Wybrany na biskupa Hippony przez 34 lata był wzorowym pasterzem. Napisał wiele dzieł teologicznych i apologetycznych. Zmarł w roku 430 [https://misericors.org/28-sierpnia-wspomnienie-sw-augustyna-biskupa-i-doktora-kosciola/, 21 VIII 2021].
•    77. urodziny ks. radcy Józefa MROCHENIA. Msza św. w Jego intencji o godz. 18.00.
•    O godz. 15.00 Msza. św. w DPS.
•    Od godz. 17.00 okazja do Spowiedzi św.

XXII NIEDZIELA ZWYKŁA (29 SIERPNIA):
•    Na Mszy św. o godz. 11.30 witamy nowego wikariusza ks. Andrzeja GLINKĘ.
•    O godz. 17.30 Nabożeństwo Niedzielne.
•    12. rocznica konsekracji ks. biskupa Andrzeja Czai, biskupa opolskiego.
•    Kolekta na potrzeby parafii.
•    W niedzielę 5 września nasze parafialne dożynki. O godz. 14.00 Msza św. Po Eucharystii piknik dożynkowy w ogrodzie parafialnym. W tym roku organizatorem dożynek jest Sołectwo Suche Łany.  
•    W sobotę 4 września od godz. 8.30 odwiedziny chorych i starszych parafian. Prosimy o zgłaszanie tej prośby w kance-larii parafialnej w godzinach urzędowania (także telefonicznie).
•    W sobotę 4 września w Sanktuarium na Górze św. Anny odbędzie się Pielgrzymka Kobiet. Szczegóły na plakacie.
•    Franciszkanie z Góry św. Anny zapraszają w niedzielę 5 września do wspólnego dziękczynienia św. Annie za uprosze-nie daru potomstwa. O 11.30 Msza św. dziękczynna w Grocie Lourdzkiej, a po niej błogosławieństwo rodzin. W przypad-ku niepogody Msza św. zostanie przeniesiona do bazyliki. O 14.00 nabożeństwo do św. Anny.
•      Prosimy o segregację odpadów na cmentarzu parafialnym.
•    Do wieczności odeszli:  Śp. Krystyna SZCZOTKA (l. 78, zam. przy ul. Jankowskiego); Śp. Władysław KANIAK (l. 75, zam. przy ul. J. Rychla); Śp. Stanisław SZYMANEK (l. 77, zam. przy ul. Jankowskiego); Śp. Róża URBANCZYK (l. 83, zam. przy ul. Osieckiej); Śp. Stanisława GRODZKA (l. 73, zam. przy ul. Torowej). Wieczny odpoczynek…
•    Parafianom i Gościom życzymy miłej, spokojnej niedzieli i dobrego tygodnia. Wszystkim, którzy wyruszają na wakacje - bezpiecznej podróży i dobrego wypoczynku. A tych, którzy w naszej wspólnocie będą spędzać czas wolny, serdecznie pozdrawiamy. Rolnikom i wszystkim pracującym – wielu łask i błogosławieństwa Bożego w pracy! Uzdrowienie Chorych – módl się za nami!

Informacje

informacjeMsze Święte:
Dni powszednie: 6.30, 7:00, 18:00
Sobota: 15.00 (w DPS). Niedziela: 6:45 (niemiecka), 7.00 (w szpitalu), 7:45, 9:00 (młodzieżowa), 9:00 (w Księżym Lesie), 10:15 (rodzinna), 11:30 (suma), 15.00 (chrzcielna w każdą pierwszą niedzielę miesiąca), 18:00. Czwartek: 16.30 (szkolna).

Sakrament Pokuty: pół godziny przed Mszą św. o godz. 7.00 i 18.00 - w ciągu tygodnia i w niedziele w czasie Mszy św. o godz. 6.45, 7.45 i 11.30.

Kancelaria Parafialna: czynna w poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki w godzinach: 8.00-9.30 i 16.00-17.30. Wezwania do chorych, sprawy pogrzebów załatwiamy na bieżąco.

Adoracja w kościele Bożego Ciała: w dni powszednie: 6.30 - 17.15; w niedziele i uroczystości: 7.00 - 16.45.

Konto parafii: PKO BP SA O/Strzelce Opolskie nr 19 1020 3714 0000 4102 0007 8600

 

Menu duchowe

czytania

brewiarz

dla ducha

Modlitwa do Patrona

modlitwaŚwięty Wawrzyńcu, zaufany diakonie papieża św. Sykstusa II i męczenniku rzymski, módl się za nami. Ty umiałeś stać się ziarnem wydającym obfity plon. Poszedłeś za Chrystusem, służąc Kościołowi przy boku papieża. Po uwięzieniu i odejściu do Pana św. Sykstusa II, zachowałeś bardzo trzeźwy osąd sytuacji i pieniądze kościelne, których zarządzanie Tobie powierzono, wszystkie rozdałeś pomiędzy ubogich. Była to dobra lokata i wspaniałe świadectwo, kiedy sądzony wskazałeś tychże ubogich mówiąc: Oto są skarby Kościoła. Wypraszaj nam współczesnym członkom tegoż Kościoła posiadanie takiego konta zysków. Ty nie umiłowałeś tego życia i bogactw, ale wszystko widziałeś w perspektywie życia wiecznego. Żyłeś wezwaniem Chrystusa, idąc za Nim wiernie jak mąż sprawiedliy, który obdarza ubogich. Na koniec umiałeś z godnością oddać ducha Panu, któremu przez całe życie służyłeś. Dziękujemy dobremu Bogu za światło Twojego przykładu. Jak silny musiał być ogień miłości ku Chrystusowi w Tobie, skoro gasił żar ognia naturalnego. Prosimy, wspieraj nas swoim wsawiennictwem w walce z mocami ciemności. Amen.

Licznik

17442846
Dzisiaj
Wczoraj
W tym tygodniu
W poprzenim tygodniu
W tym miesiącu
W poprzenim miesiącu
Wszystkie
6292
4283
10575
17390212
43865
185851
17442846

Twoje IP: 54.144.55.253
Czas: 2021-12-07 22:09:49