XXIV NIEDZIELA ZWYKŁA (12 września 2021)

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

XXIV NIEDZIELA ZWYKŁA (12 WRZEŚNIA):
•    Beatyfikacja kard. Stefana Wyszyńskiego i matki Elżbiety Czackiej.
•    Odpust w parafii Podwyższenia Krzyża Świętego na Osiedlu. Suma odpustowa o godz. 11.00.
•   Między godz. 17.00-18.00 przy ul. Dolińskiej przywitanie pielgrzymów z Góry Świętej Anny. Potem przejście ul. Kozielską, Szkolną, Mickiewicza, Opolską, Rynkiem i Kołłątaja do kościoła.
•    O godz. 17.30 Nabożeństwo Niedzielne.
•    Kolekta na seminarium duchowne i inne instytucje diecezjalne. Przed kościołem do puszek na Wydział Teologiczny.
•    Początek XI Tygodnia Wychowania. W związku z Rokiem św. Józefa towarzyszyć mu będzie motto «W blasku ojcostwa».
•    Dziękujemy Sołectwu Suche Łany za organizację dożynek. Sołtys Suchych Łanów dziękuje wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji tej uroczystości.
•    Od 26 czerwca br. w kościołach czy kaplicach w obrzędach kultu religijnego może być zajęte 75%, dostępnych miejsc sie-dzących i stojących, z zastrzeżeniem, że do tych limitów nie wlicza się osób w pełni zaszczepionych przeciw SARS-CoV-2.
•   Na zewnątrz świątyń nie obowiązują limity wiernych.
•   Biskup - w nawiązaniu do przepisów obowiązującego prawa kościelnego i świeckiego - zobowiązuje wiernych do zakrywania maską ust i nosa podczas przebywania w obiektach kultu religijnego. Z tego obowiązku wyłączeni są jedynie główni celebransi oraz ci, którym zezwalają na to odrębne przepisy państwowe.
•    Ksiądz Biskup odwołuje w całości dyspensę ogólną od uczestnictwa we Mszy św. niedzielnej i świątecznej.
•    Zapraszamy do kościoła Bożego Ciała na codzienną Adorację Najświętszego Sakramentu.
•    Wszystkich, którzy nie mogą fizycznie uczestniczyć we Mszach świętych i nabożeństwach do duchowego uczestnictwa w transmisjach na-bożeństw z naszego kościoła. Link na naszej stronie internetowej. Ksiądz Biskup jednak zachęca do ograniczenia transmisji Mszy świętych i nabożeństw.
•    Bóg zapłać za okazane serce i wszelkie ofiary złożone w ramach kolekty, przelane na konto czy złożone w kancelarii. Dobrodziejów naszej parafii polecamy opiece Matki Boskiej Śnieżnej. Konto parafialne: PKO BP SA O/Strzelce Opolskie nr 19 1020 3714 0000 4102 0007 8600. Dla uchodźców z Afganistanu w ostatnią niedziele zebraliśmy 2100 PLN i 15 euro. Dziękujemy. Dziękujemy także za dary na stół plebanijny (szczególnie solenizantom i jubilatom).
•    Prasa katolicka jest wyłożona przy wyjściu z kościoła.

PONIEDZIAŁEK – WSPOMNIENIE ŚW. JANA CHRYZOSTOMA, BISKUPA I DOKTORA KOŚCIOŁA. WSPOMNIENIE MATKI BOSKIEJ Z FATIMY (13 WRZEŚNIA):
•    Jan urodził się w Antiochii około roku 349. Otrzymał staranne wykształcenie i poświęcił się życiu monastycznemu. Zasłynął jako złotousty kaznodzieja, stąd przydomek Chryzostom. Wybrany biskupem Konstantynopola okazał się gorli-wym pasterzem. Ściągnął na siebie nienawiść dworu cesarskiego i został skazany na wygnanie, gdzie zmarł 14 września 407 roku.
•    W kancelarii parafialnej zapisy na nauki przedmałżeńskie (24-26 września br.).
•    Po wieczornej Mszy św. Różaniec Fatimski.

WTOREK – ŚWIĘTO PODWYŻSZENIA KRZYŻA ŚWIĘTEGO (14 WRZEŚNIA):
•    Krzyż jest znakiem zwycięstwa Chrystusa nad szatanem i śmiercią. W Jerozolimie od V wieku oddawano cześć krzyżowi w dniu następującym po rocznicy poświęcenia kościoła Zmartwychwstania, to jest 14 września. Z tego zwyczaju powstało osobne święto, które rozpowszechniło się w całym Kościele.

ŚRODA – WSPOMNIENIE NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY BOLESNEJ (15 WRZEŚNIA):
•    Maryja trwała w zjednoczeniu ze swoim Synem aż do krzyża, pod którym stanęła zgodnie z Bożym zamiarem. Głęboko współcierpiała ze swoim Synem i złączyła się macierzyńskim sercem z Jego Ofiarą. Najświętsza Dziewica, ofiarując Jezusa w świątyni i współcierpiąc ze swoim Synem umierającym na krzyżu, w szczególny sposób współpracowała z dziełem Zbawiciela przez wiarę, nadzieję i żarliwą miłość, aby odnowić nadprzyrodzone życie dusz ludzkich. Dlatego stała się naszą Matką w porządku łaski (por. KK).
•    Do niedzieli kwartalne dni modlitw za uczniów i wychowawców.

CZWARTEK – WSPOMNIENIE ŚWIĘTYCH MĘCZENNIKÓW KORNELIUSZA, PAPIEŻA I CYPRIANA, BISKUPA (16 WRZEŚNIA):
•    Korneliusz został biskupem Kościoła rzymskiego w roku 251. Zwalczał schizmę Nowacjana. Popierał go biskup Karta-giny, Cyprian. Cesarz Gallus skazał Korneliusza na wygnanie do Civitavecchii, gdzie zmarł w roku 253. Cyprian urodził się w Kartaginie około roku 210 w rodzinie pogańskiej. Po nawróceniu na chrześcijaństwo został kapłanem i biskupem Kartaginy. Okazał się znakomitym pasterzem i obrońcą wiary. Został ścięty 14 września 258 roku w czasie prześladowa-nia Waleriana.
•    Dzień Katechety i Nauczyciela. W kościele seminaryjnym w Opolu Msza św. o godz. 16.30. Szczegóły na plakacie.
•    O godz. 16.30 Msza św. szkolna. Od godz. 16.00 okazja do spowiedzi św. Po Mszy św. w domu katechetycznym próba scholi dziecięcej.
•    O godz. 19.00 w domu katechetycznym spotkanie Oazy.

PIĄTEK – DZIEŃ POWSZEDNI (17 WRZEŚNIA):
•    Po Mszy św. wieczornej (ok. godz. 18.30) spotkanie dla rodziców i uczniów klas VI, rozpoczynających trzyletnie przygotowanie do bierzmo-wania. Prosimy o niezawodne przybycie zainteresowanych. Uczniowie klas VII, VIII oraz I ponadpodstawowych kolejny rok formacji do bierzmowania podejmą w kolejnych tygodniach. Katecheci i animatorzy prowadzący dotychczas „małe grupy” proszeni są o szybki kontakt z ks. Andrzejem.

SOBOTA – ŚWIĘTO ŚW. STANISŁAWA KOSTKI, ZAKONNIKA, PATRONA POLSKI (18 WRZEŚNIA):
•    Stanisław urodził się w Rostkowie na Mazowszu w końcu grudnia 1550 roku. Wychowany w atmosferze religijnej, odznaczał się głęboką pobożnością. Razem z bratem został wysłany do szkół jezuickich w Wiedniu. Cudownie uzdrowiony z ciężkiej choroby przez Matkę Najświętszą, postanowił wstąpić do Towarzystwa Jezusowego. Opuścił więc potajemnie Wiedeń w roku 1567 roku i przez Dylingę udał się do Rzymu, gdzie został przyjęty do nowicjatu przez św. Franciszka Borgiasza. Zmarł w Rzymie w nocy z 14 na 15 sierpnia 1568 roku w opinii świętości. Został zaliczony w poczet świętych przez papieża Benedykta XIII w roku 1726. Relikwie Świętego spoczywają w kościele św. Andrzeja na Kwirynale w Rzymie.
•    O godz. 18.00 Msza św. przez wstawiennictwo św. Stanisława Kostki, patrona dzieci i młodzieży - w intencji naszych dzieci i młodzieży.
•    25 Pielgrzymka Narodów do Sankturiaum Maria Hilf w Zlatých Horach (Czechy). Szczegóły na plakacie.
•    O godz. 10.00 zbiórka ministrancka w domu katechetycznym. Zachęcamy uczniów szkół podstawowych (od 2. klasy) do włączenia się w grono Liturgicznej Służby Ołtarza.
•    Nasz chór parafialny Canticum novum zaprasza chętnych do śpiewania. Próba o godz. 16.00 w domu katechetycznym.
•    Od godz. 17.00 okazja do Spowiedzi św.

XXV NIEDZIELA ZWYKŁA (19 WRZEŚNIA):
•    Urodziny ks. Daniela JASZCZYSZYNA. Msza św. w Jego intencji o godz. 11.30.
•    O godz. 17.30 Nabożeństwo Niedzielne.
•    O godz. 16.30 w kościele Bożego Ciała Adoracja w Obronie Życia.
•    Kolekta na remonty obiektów diecezjalnych i konserwację zabytków sakralnych.
•   Rodziców dzieci, które w tym roku przygotowywać się będą do przyjęcia I Komunii Św. prosimy o pobranie w kancela-rii deklaracji zgłoszeniowych i oddanie ich do 26 września w kancelarii bądź u katechetów.
•    Dożynki Diecezjalne na Górze św. Anny. Suma Dożynkowa będzie odprawiona o godz. 11.00.
•    W niedzielę 26 września 2021 r. liczenie wiernych oraz przystępujących do Komunii Świętej.
•    Prosimy o segregację odpadów na cmentarzu parafialnym.
•    Do wieczności odeszli: Śp. Alojzy KUCHARCZYK (l. 86, zam. przy ul. Kozielskiej); Śp. Łucja SUCHY (l. 71, zam. przy ul. Opolskiej); Śp. Wiesław SAPA (l. 65, zam. przy ul. Jana Matejki; pogrzeb we wtorek [14 IX] o godz. 11.00).  Wieczny odpoczynek…
•    Parafianom i Gościom życzymy miłej, spokojnej niedzieli i dobrego tygodnia. Uzdrowienie Chorych – módl się za nami!

Informacje

informacjeMsze Święte:
Dni powszednie: 6.30, 7:00, 18:00
Sobota: 15.00 (w DPS). Niedziela: 6:45 (niemiecka), 7.00 (w szpitalu), 7:45, 9:00 (młodzieżowa), 9:00 (w Księżym Lesie), 10:15 (rodzinna), 11:30 (suma), 15.00 (chrzcielna w każdą pierwszą niedzielę miesiąca), 18:00. Czwartek: 16.30 (szkolna).

Sakrament Pokuty: pół godziny przed Mszą św. o godz. 7.00 i 18.00 - w ciągu tygodnia i w niedziele w czasie Mszy św. o godz. 6.45, 7.45 i 11.30.

Kancelaria Parafialna: czynna w poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki w godzinach: 8.00-9.30 i 16.00-17.30. Wezwania do chorych, sprawy pogrzebów załatwiamy na bieżąco.

Adoracja w kościele Bożego Ciała: w dni powszednie: 6.30 - 17.15; w niedziele i uroczystości: 7.00 - 16.45.

Konto parafii: PKO BP SA O/Strzelce Opolskie nr 19 1020 3714 0000 4102 0007 8600

 

Menu duchowe

czytania

brewiarz

dla ducha

Modlitwa do Patrona

modlitwaŚwięty Wawrzyńcu, zaufany diakonie papieża św. Sykstusa II i męczenniku rzymski, módl się za nami. Ty umiałeś stać się ziarnem wydającym obfity plon. Poszedłeś za Chrystusem, służąc Kościołowi przy boku papieża. Po uwięzieniu i odejściu do Pana św. Sykstusa II, zachowałeś bardzo trzeźwy osąd sytuacji i pieniądze kościelne, których zarządzanie Tobie powierzono, wszystkie rozdałeś pomiędzy ubogich. Była to dobra lokata i wspaniałe świadectwo, kiedy sądzony wskazałeś tychże ubogich mówiąc: Oto są skarby Kościoła. Wypraszaj nam współczesnym członkom tegoż Kościoła posiadanie takiego konta zysków. Ty nie umiłowałeś tego życia i bogactw, ale wszystko widziałeś w perspektywie życia wiecznego. Żyłeś wezwaniem Chrystusa, idąc za Nim wiernie jak mąż sprawiedliy, który obdarza ubogich. Na koniec umiałeś z godnością oddać ducha Panu, któremu przez całe życie służyłeś. Dziękujemy dobremu Bogu za światło Twojego przykładu. Jak silny musiał być ogień miłości ku Chrystusowi w Tobie, skoro gasił żar ognia naturalnego. Prosimy, wspieraj nas swoim wsawiennictwem w walce z mocami ciemności. Amen.

Licznik

17141469
Dzisiaj
Wczoraj
W tym tygodniu
W poprzenim tygodniu
W tym miesiącu
W poprzenim miesiącu
Wszystkie
983
25885
41315
17054961
145374
133647
17141469

Twoje IP: 3.236.51.151
Czas: 2021-10-22 03:52:05