XXXI Niedziela Zwykła

Ogłoszenia duszpasterskie
NIEDZIELA XXXI ZWYKŁA (3 listopada):

NIEDZIELA XXXI (3 listopada):
•    Dzisiejsza listopadowa niedziela, jak wszystkie pozostałe w ciągu roku liturgicznego, przypomina nam o zmartwychwstaniu Pana Jezusa. Nawet wpatrując się w mogiły naszych najbliższych, mamy pewność, że nie idziemy ku śmierci, ale ku pełni życia w Chrystusie zmartwychwstałym. On nie jest Bogiem umarłych, lecz żywych. Tworzymy „wspólnotę świętych” – communio sanctorum, to znaczy nadprzyrodzone zjednoczenie Kościoła na ziemi, w czyśćcu i w niebie. Communio sanctorum zobowiązuje do wzajemnej miłości żywych i umarłych. Kiedyś wszyscy będziemy razem wielbić Boga przed Jego tronem jako Kościół Świętych. Pielęgnujmy depozyt naszej wiary i nadzieję na szczęśliwą wieczność. Czerpmy siły z sakramentów, ze stołu słowa Bożego, a przede wszystkim z Eucharystii, która gromadzi nas wokół ołtarza. Pamiętajmy, że każdą Mszę Świętą sprawują z nami wszyscy aniołowie i całe zastępy świętych, choć ich nie widzimy. W centrum zawsze jest Chrystus, który gładzi grzechy świata.
•    Do 8 listopada duszom w czyśćcu możemy ofiarować dar odpustu zupełnego za pobożne nawiedzenie cmentarza i zmówienie modlitwy w ich intencji, spełniwszy pozostałe zwykłe warunki odpustu, to znaczy: stan łaski uświęcającej, przyjęcie Komunii Świętej, odmówienie modlitwy w intencjach wyznaczonych przez papieża i wyzbycie się przywiązania do najmniejszego nawet grzechu. Codziennie w naszym kościele modlimy się też za zmarłych polecanych w wypominkach, które można jeszcze składać w zakrystii.
•    O godz. 15.00 Msza św. chrzcielna.
•    O godz. 16.00 w kościele Bożego Ciała spotkanie modlitewne Franciszkańskiego Zakonu Świeckich.
•    O godz. 17.15 Nabożeństwo Różańcowe za zmarłych. Zapraszamy!
•    „Bóg zapłać” za kolektę z ostatniej niedzieli na Misje Święte i z Uroczystości Wszystkich Świętych na potrzeby Parafii. Dziś kolekta na Seminarium Duchownego i inne instytucje diecezjalne.
•    Dziękujemy za pamięć i modlitwę za zmarłych, za złożone w tej intencji ofiary, za udział w nabożeństwach za zmarłych na cmentarzach. Zapraszamy na Nabożeństwa Różańcowe za zmarłych polecanych w wypominkach codziennie, do 8 listopada – o godz. 17.15.
•    „Bóg zapłać” – dorosłym i dzieciom - za tak liczny udział w październikowych Nabożeństwach Różańcowych. Dziękujemy Rodzinie bł. Edmunda Bojanowskiego za Nabożeństwa Różańcowe w szpitalu.
•    Wyrażamy słowa wdzięczności za ofiary zebrane na cmentarzu w dniu Wszystkich Świętych w ramach kwesty na utrzymanie i bieżące funkcjonowanie naszego cmentarza parafialnego. Dziękujemy członkom Rady Duszpasterskiej za przeprowadzenie kwesty. Zebraliśmy 10 950 zł.
•    „Bóg zapłać” księdzu Krzysztofowi, młodzieży i klerykom za przygotowanie nabożeństwa medytacyjnego w kościele św. Barbary w dniu Wszystkich Świętych.
•     Zachęcamy do zyskiwania odpustów za zmarłych związanych z Uroczystością Wszystkich Świętych i Dniem Zadusznym. Wierni, którzy nawiedzą kościół, kaplicę publiczną lub półpubliczną w Uroczystość Wszystkich Świętych od południa i w dniu Wspomnienia Wszystkich Wiernych Zmarłych mogą dostąpić odpustu zupełnego za zmarłych. Można go uzyskać tylko jeden raz w ciągu dnia. Warunki: modlitwa Ojcze nasz, Wierzę i dowolna modlitwa w intencjach Ojca Świętego; przystąpienie do sakramentu pokuty i przyjęcie Komunii świętej. Wierni, którzy nawiedzą cmentarz w dniach od 1 do 8 listopada i spełnią przepisane wyżej warunki mogą także uzyskać każdego dnia odpust zupełny za zmarłych.
•    „Zachęcamy do lektury „Gościa Niedzielnego”.

Poniedziałek (4 listopada):
•    Św. Karola Boromeusza (1538-1584), biskupa, znakomitego teologa i wielkiego reformatora Kościoła; w tym dniu zawsze obchodziliśmy imieniny papieża bł. Jana Pawła II.
•    O godz. 18.45 w Domu Katechetycznym spotkanie Kręgu Biblijnego. Zapraszamy!

Środa (6 listopada):
•    O godz. 18.30 w kościele spotkanie formacyjne dla młodzieży przygotowującej się do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania (klasa I gimnazjalna).

Czwartek (7 listopada):
•    O godz. 16.30 Msza św. szkolna w intencji wszystkich dzieci, które uczęszczały na Nabożeństwa Różańcowe w październiku i w intencji ich najbliższych.. Od godz. 16.00 – okazja do spowiedzi dla dzieci i gimnazjalistów.
•    O godz. 18.00 Msza św. za ++ we wrześniu i październiku br.
•    O godz. 19.00 w kościele Bożego Ciała Msza św. dla młodzieży.

Piątek (8 listopada):
•     O godz. 18.30 Katecheza dla Dorosłych. Temat: Co robić, kiedy dzieci odchodzą od Boga? Prelekcję wygłosi ks. prof. dr hab. Radosław Chałupniak z Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego.
•    O godz. 19.30 w Domu Katechetycznym kolejne spotkanie w ramach Rekolekcji Odnowy Wiary.

Sobota (9 listopada):
•    W sobotę, 9 listopada, będziemy świętować rocznicę poświęcenia Bazyliki Laterańskiej. To święto podpowiada nam, że jesteśmy cząstką jednego wielkiego Kościoła powszechnego. Nazwa „rzymskokatolicki” wskazuje na szczególne znaczenie, jakie pełni w nim Rzym. Bazylika Laterańska jest katedrą Rzymu i matką wszystkich kościołów świata. Przez tysiąc lat koncentrowało się przy niej życie Kościoła i nawet kiedy wybudowano bazylikę nad grobem świętego Piotra Apostoła na Watykanie, Bazylika Laterańska zachowała status katedry biskupa Rzymu. Do dziś nad wejściem do Bazyliki Laterańskiej znajduje się łaciński napis: „Matka i Głowa wszystkich kościołów Miasta i Świata”.
•    Od godz. 8.30 kolejne odwiedziny naszych chorych i starszych parafian. Zapisy w Kancelarii Parafialnej (również telefonicznie, 77 461 24 42).
•     O godz. 16.30 Msza św. Przez wstawiennictwo św. Huberta w intencji myśliwych, ich rodzin i sympatyków z okazji 65-Lecia Koła Łowieckiego Nr 1 „Jeleń” w Strzelcach Opolskich oraz wszystkich, „którzy odeszli do krainy wiecznych łowów”.
•    O godz. 17.00 okazja do skorzystania z Sakramentu Pokuty i Pojednania.
•    O godz. 20.30 w kościele Bożego Ciała Adoracja Najświętszego Sakramentu „Razem przed Panem”.

NIEDZIELA XXXII ZWYKŁA (10 listopada):
•    Niedziela poświęcona bł. Edmundowi Bojanowskiemu. Będziemy się modlić o rychłą kanonizację Założyciela Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP Niepokalanie Poczętej. Postać Błogosławionego przybliży nam s. M. Gizela.
•    Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym.
•    Kolekta na potrzeby naszej Parafii. Przed kościołem zbiórka do puszek: Kościół w potrzebie.
•    O godz. 17.00 w Domu Katechetycznym spotkanie dla wszystkich zainteresowanych wyjazdem na kanonizację bł. Jana Pawła II.
•    Serdeczne „Bóg zapłać” firmie Projekt Parkiet Za odnowienie podług w kaplicy Domu Katechetycznego i na chórze kościoła parafialnego.
•    W niedzielę, 17 listopada br. na nabożeństwie o godz. 16.30 poświęcenie naszych odrestaurowanych organów w kościele parafialnym. Poświęcenia dokona ks. prof. dr hab. Grzegorz Poźniak, prezes Stowarzyszenia Polskich Muzyków Kościelnych, adiunkt katedry muzyki kościelnej i wychowania muzycznego na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Opolskiego. Ks. Poźniak wygłosi także Słowo Boże na wszystkich Mszach św. Po nabożeństwie Koncert Organowy w wykonaniu prof. Władysława Szymańskiego z Akademii Muzycznej z Katowic. Już dziś zapraszamy!
•    W niedzielę,  24 listopada br. o godz. 16.30 zapraszamy do kościoła parafialnego na uroczysty Koncert z okazji zakończenia Roku Wiary. Wystąpią: Monika Gruszczyńska – sopran, Witold Matulka – tenor i Mirosław Owczarek – słowo. W programie najpiękniejsze utwory muzyki sakralnej i nie tylko…
•    Przypominamy, że Ogłoszenia Parafialne i Intencje Mszalne dostępne są na stronie internetowej naszej parafii: www.parafia-strzelce.pl, do odwiedzania której serdecznie zapraszamy.
•    Solenizantom i Jubilatom tego tygodnia - składamy serdeczne życzenia. Wszystkim Parafianom i Gościom w parafii życzymy miłej niedzieli i udanego tygodnia.

Losowa

Informacje

informacjeMsze Święte:
Dni powszednie: 6.30, 7:00, 18:00
Sobota: 15.00 (DPS); Niedziela: 6:45 (niemiecka), 7:00 (w szpitalu), 7:45, 9:00 (młodzieżowa), 9:00 (w Księżym Lesie), 10:15 (rodzinna), 11:30 (suma), 15.00 (chrzcielna w każdą pierwszą niedzielę miesiąca), 18:00.

Sakrament Pokuty: w dni powszednie: zasadniczo pół godziny przed Mszą św. W soboty: od godz. 17.00. W niedziele i uroczystości: w czasie Mszy św. o godz.: 6.45, 7. 45 i 11.30.

Kancelaria Parafialna: poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek: 8:00 - 9:30, 16.00 - 17.30. W środy - nieczynna.

Adoracja w kościele Bożego Ciała: w dni powszednie: 6.30 - 17.15; w niedziele i uroczystości: 7.00 - 16.45.

 

Menu duchowe

czytania

brewiarz

katechezy

minuta

mysl

dla ducha

Modlitwa do Patrona

modlitwaŚwięty Wawrzyńcu, zaufany diakonie papieża św. Sykstusa II i męczenniku rzymski, módl się za nami. Ty umiałeś stać się ziarnem wydającym obfity plon. Poszedłeś za Chrystusem, służąc Kościołowi przy boku papieża. Po uwięzieniu i odejściu do Pana św. Sykstusa II, zachowałeś bardzo trzeźwy osąd sytuacji i pieniądze kościelne, których zarządzanie Tobie powierzono, wszystkie rozdałeś pomiędzy ubogich. Była to dobra lokata i wspaniałe świadectwo, kiedy sądzony wskazałeś tychże ubogich mówiąc: Oto są skarby Kościoła. Wypraszaj nam współczesnym członkom tegoż Kościoła posiadanie takiego konta zysków. Ty nie umiłowałeś tego życia i bogactw, ale wszystko widziałeś w perspektywie życia wiecznego. Żyłeś wezwaniem Chrystusa, idąc za Nim wiernie jak mąż sprawiedliy, który obdarza ubogich. Na koniec umiałeś z godnością oddać ducha Panu, któremu przez całe życie służyłeś. Dziękujemy dobremu Bogu za światło Twojego przykładu. Jak silny musiał być ogień miłości ku Chrystusowi w Tobie, skoro gasił żar ognia naturalnego. Prosimy, wspieraj nas swoim wsawiennictwem w walce z mocami ciemności. Amen.

Licznik

11896871
Dzisiaj
Wczoraj
W tym tygodniu
W poprzenim tygodniu
W tym miesiącu
W poprzenim miesiącu
Wszystkie
1017
3484
22825
11841590
107689
158566
11896871

Twoje IP: 3.227.233.6
Czas: 2019-08-24 07:37:10