Święto Świętej Rodziny

Ogłoszenia duszpasterskie
NIEDZIELA I PO NARODZENIU PAŃSKIM –
ŚWIĘTO ŚWIĘTEJ RODZINY: JEZUSA, MARYI I JÓZEFA (29 grudnia 2013)

Niedziela I po Narodzeniu Pańskim – Święto Świętej Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa (29 grudnia 2013):
•    Przeżywamy dziś kolejny dzień w oktawie uroczystości Narodzenie Pańskiego, zaś liturgia tym razem kieruje nasz wzrok na Świętą Rodzinę z Nazaretu. Pomimo różnych trudności, z którymi się borykali, św. Józef i Maryja w związku z przyjściem na świat Jezusa pozostali otwarci na Boże działanie w ich życiu, odpowiadając całym swoim życiem na Boże zaproszenie do zawierzenia Panu Bogu. Dlatego też ta Rodzina może być dla nas przykładem i wzorem, z którego mamy czerpać inspiracje do pokonywania codziennych trudności.
•    O godz. 17.15 Nabożeństwo Kolędowe w intencji naszych rodzin z udziałem Zespołu Viva la Musica.
•    „Bóg zapłać” za ofiary złożone w ostatnią niedzielę na potrzeby naszej Parafii, w czasie Pasterki - na wsparcie Funduszu Obrony Życia i w II Święto - na Wydział Teologiczny Uniwersytetu Opolskiego. Dziś kolekta na potrzeby Parafii.
•    Bardzo dziękujemy wszystkim osobom, które przygotowały Uroczystość Bożego Narodzenia w naszej Parafii. Szczególne słowa wdzięczności Siostrze Zakrystiance – s. Angelice. Gorące „Bóg zapłać”!
•    Dziękujemy za tak liczny udział w roratnich i świątecznych Mszach św.
•    Dziękujemy Strzeleckiemu Ośrodkowi Kultury za życzliwość i współorganizację Koncertu „Najpiękniejszych Polskich Kolęd”.
•    „Bóg zapłać” instytucjom i osobom prywatnym za przesłane pod naszym adresem świąteczne życzenia.
•    Jako Proboszcz bardzo serdecznie dziękuję wszystkim księżom – wikariuszom, ks. proboszczowi Wolfgangowi i ks. Joachimowi za gorliwą postawę w konfesjonale i nie tylko! „Bóg zapłać” za pomoc duszpasterską ks. Reinholdowi Buczkowi, ks. Waldemarowi Musiołowi i o. Kamilowi OFM.

Poniedziałek (30 grudnia 2013):
•    Szósty Dzień w Oktawie Narodzenia Pańskiego.

Wtorek (31 grudnia 2013):
•    Siódmy Dzień w Oktawie Narodzenia Pańskiego. Wspomnienie św. Sylwestra, papieża. KONIEC ROKU PAŃSKIEGO 2013.
•     Zapraszamy do uczestnictwa we Mszy św. z tej okazji w intencji żyjących i zmarłych Parafian, Sióstr Zakonnych i Duszpasterzy naszej Parafii – o godz. 16.00. Nie będzie w tym dniu Mszy św. wieczornej o godz. 18.00. Z całą pewnością każdy z nas ma za co dziękować Bogu, jak i za co przepraszać, nie zapominając, że Boże miłosierdzie potrafi wyprowadzić dobro również z tego, co samo w sobie dobre nie jest czy nie było. Zechciejmy zatem włączyć się w to dziękczynienie na koniec roku, aby z godnością i radością Dzieci Bożych rozpocząć nowy rok kalendarzowy.
•    Dla wszystkich, którzy pragną w zadumie i na modlitwie pożegnać Stary Rok i powitać Nowy - w kościele Bożego Ciała - od godz. 21.00 do północy - Adoracja-Czuwanie przepraszające za grzechy popełnione w roku 2013.

Środa (1 stycznia 2014):
•    UROCZYSTOŚĆ ŚWIĘTEJ BOŻEJ RODZICIELKI MARYI. NOWY ROK 2014.
•    To zarazem Światowy Dzień Modlitw o Pokój. To nie jest przypadkowe połączenie. Ma ono bowiem przypominać nam o potrzebie dążenia do życia w pokoju przez cały rok, nie tylko na poziomie międzynarodowym, lecz przede wszystkim w naszych rodzinach, zakładach pracy i wreszcie w naszym sercu. Starajmy się przyczyniać do wzrostu pokoju na skalę międzynarodową, budując go w naszej małej społeczności, angażując się w różne inicjatywy na rzecz dobra wszędzie tam, gdzie jest to dla nas możliwe, nie zapominając o tym, co najważniejsze, czyli o modlitwie w tej intencji. Msze św. w naszym kościele 1 stycznia będę w porządku niedzielnym.
•    O godz. 6.45 Msza św. w języku niemieckim.
•    O godz. 10.15 Msza św. W intencji Rodzin naszej Parafii, które w tym roku przyjmą odwiedziny duszpasterskie (kolędę).
•    O godz. 11.30 Msza św. O błogosławieństwo Boże i zdrowie w Nowym Roku dla wszystkich Mieszkańców naszego Miasta i Gości.
•    O godz. 17.30 Nabożeństwo Noworoczne o pokój.
•    W okresie odwiedzin duszpasterskich (kolędy) nie będzie spotkań formacyjnych przygotowujących do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania.

Czwartek (2 stycznia 2014):
•    Wspomnienie świętych Bazylego Wielkiego i Grzegorza z Nazjanzu, biskupów i doktorów Kościoła.
•    Pierwszy Czwartek Miesiąca.
•    W czasie trwania odwiedzin duszpasterskich (kolędy) nie będzie Mszy św. szkolnej o godz. 16.30. Nie będzie także Mszy św. i spotkań dla młodzieży.
•    O godz. 18.00 Msza św. Za ++ w grudniu br.
•    Rozpoczyna się (o godz. 16.00) w naszej Parafii wizyta duszpasterska rodzin, tak zwana kolęda. Odwiedziny duszpasterskie to spotkanie duszpasterzy z wiernymi. Pragniemy zanieść do Waszych domów i rodzin Boże błogosławieństwo. Chcemy zaprosić także wszystkich do wspólnej modlitwy. Będzie to także dobra okazja do wzajemnego ubogacenia się swoją troską, pomysłami, uwagami, a nawet słowem zdrowej krytyki, byśmy tworząc jedną wspólnotę parafialną, w duchu wymagającej miłości, podążali do zbawienia. Bardzo prosimy, o ile to możliwe, aby na kolędzie byli wszyscy domownicy. Dzieci i młodzież prosimy o przygotowanie zeszytów z lekcji religii. Pielęgnujmy zwyczaj przygotowania stołu przykrytego białym obrusem, na którym znajduje się krzyż i dwie świece, może być naczynie z wodą święconą i Pismo św. Ewentualne ofiary dla ministrantów, przeznaczone na misje św. oraz ich letni wypoczynek, składamy wyłącznie do ministranckich puszek. Osobiście ministrantów możemy obdarować słodyczami. Ofiary kolędowe będzie można złożyć podczas tzw. „kolekty kolędowej”, która będzie w niedzielę 19 stycznia 2014 r. na wszystkich Mszach św. W tym dniu o godz. 11.30 odbędzie się Msza św. w intencji wszystkich odwiedzonych rodzin. Porządek kolędy wydrukowany jest w naszych Informatorach i wywieszony w gablocie w przedsionku kościoła.
•    W czasie odwiedzin kolędowych Kancelaria Parafialna nie będzie czynna w poniedziałki i piątki popołudniu (godz. 16.00-17.30).  

Piątek (3 stycznia 2014):
•    Pierwszy Piątek Miesiąca.

Sobota (4 stycznia 2014):
•    Pierwsza Sobota Miesiąca.
•    O godz. 14.30 w kościele Bożego Ciała Nabożeństwo i Msza św. wynagradzające  Niepokalanemu Sercu NMP.
•    O godz. 20.30 w kościele Bożego Ciała Adoracja Najświętszego Sakramentu „Razem przed Panem”. Zakończenie Apelem Jasnogórskim o godz. 21.00. Zapraszamy!

Niedziela II po Narodzeniu Pańskim. (5 stycznia 2014):
•    Kolekta na Seminarium Duchowne i inne instytucje diecezjalne.
•    Msza św. chrzcielna będzie 12 stycznia o godz. 15.00.
•    O godz. 17.30 Nabożeństwo Kolędowe
•    O godz. 16.00 w kościele Bożego Ciała spotkanie modlitewne Franciszkańskiego Zakonu Świeckich.
•    Dziękujemy p. Piotrowi Schnura za wykonanie i zainstalowanie dwóch skarbonek w kościele parafialnym.
•    Przypominamy, że Ogłoszenia Parafialne i Intencje Mszalne dostępne są na stronie internetowej naszej parafii: www.parafia-strzelce.pl, do odwiedzania której serdecznie zapraszamy.
•    Przeżyjmy te ostatnie dni starego i pierwsze dni nowego roku w atmosferze pokoju i radości ducha, rozważając jak Maryja w swoim sercu wielkie dzieła, w jakich już Pan Bóg pozwolił nam uczestniczyć, i prośmy, abyśmy zechcieli otworzyć się na to, czego Pan Bóg chce nam udzielić w tym nadchodzącym roku.

Informacje

informacjeMsze Święte:
Dni powszednie: 6.30, 7:00, 18:00
Niedziela: 6:45 (niemiecka), 7.00 (w szpitalu), 7:45, 9:00 (młodzieżowa), 9:00 (w Księżym Lesie), 10:15 (rodzinna), 11:30 (suma), 15.00 (chrzcielna w każdą pierwszą niedzielę miesiąca), 18:00.

Sakrament Pokuty: w okresie wakacji (do 30 VIII br.) w dni powszednie (zasadniczo): 6.30-7.00 i 17.30-18.00; w soboty: od godz. 17.00; w niedziele i uroczystości: w czasie Mszy św. o godz.: 6.45, 7. 45 i 11.30.

Kancelaria Parafialna: czynna w poniedziałki i piątki w godzinach: 8.00-9.30; we wtorki i czwartki w godzinach: 8.00-9.30 i 16.00-17.30. Wezwania do chorych, sprawy pogrzebów załatwiamy na bieżąco.

Adoracja w kościele Bożego Ciała: w dni powszednie: 6.30 - 17.15; w niedziele i uroczystości: 7.00 - 16.45.

Konto parafii: PKO BP SA O/Strzelce Opolskie nr 19 1020 3714 0000 4102 0007 8600

 

Menu duchowe

czytania

brewiarz

dla ducha

Modlitwa do Patrona

modlitwaŚwięty Wawrzyńcu, zaufany diakonie papieża św. Sykstusa II i męczenniku rzymski, módl się za nami. Ty umiałeś stać się ziarnem wydającym obfity plon. Poszedłeś za Chrystusem, służąc Kościołowi przy boku papieża. Po uwięzieniu i odejściu do Pana św. Sykstusa II, zachowałeś bardzo trzeźwy osąd sytuacji i pieniądze kościelne, których zarządzanie Tobie powierzono, wszystkie rozdałeś pomiędzy ubogich. Była to dobra lokata i wspaniałe świadectwo, kiedy sądzony wskazałeś tychże ubogich mówiąc: Oto są skarby Kościoła. Wypraszaj nam współczesnym członkom tegoż Kościoła posiadanie takiego konta zysków. Ty nie umiłowałeś tego życia i bogactw, ale wszystko widziałeś w perspektywie życia wiecznego. Żyłeś wezwaniem Chrystusa, idąc za Nim wiernie jak mąż sprawiedliy, który obdarza ubogich. Na koniec umiałeś z godnością oddać ducha Panu, któremu przez całe życie służyłeś. Dziękujemy dobremu Bogu za światło Twojego przykładu. Jak silny musiał być ogień miłości ku Chrystusowi w Tobie, skoro gasił żar ognia naturalnego. Prosimy, wspieraj nas swoim wsawiennictwem w walce z mocami ciemności. Amen.

Licznik

13675633
Dzisiaj
Wczoraj
W tym tygodniu
W poprzenim tygodniu
W tym miesiącu
W poprzenim miesiącu
Wszystkie
6156
6249
52636
13576656
34103
194510
13675633

Twoje IP: 18.232.186.117
Czas: 2020-07-05 19:28:55