III Niedziela Wielkanocna 2014

Ogłoszenia duszpasterskie
Niedziela III Wielkanocna (4 maja 2014):

Niedziela III Wielkanocna (4 maja 2014):
•    O godz. 15.00 Msza św. chrzcielna.
•    O godz. 16.00 w kościele Bożego Ciała spotkanie modlitewne Franciszkańskiego Zakonu Świeckich.
•    O godz. 16.00 Nabożeństwo Majowe przy kapliczce na Suchych Łanach. Potem przemarsz do placu przy ul. Floriana, gdzie planowany jest krótki program artystyczny i ustawienie drzewka majowego (Maibaum).
•    „Bóg zapłać” za kolektę z ostatniej niedzieli na Caritas Diecezji. Dziś kolekta na Seminarium Duchowne i instytucje diecezjalne. Dziękujemy!
•    Zachęcamy do lektury „Gościa Niedzielnego”.

Poniedziałek – Dzień powszedni (5 maja 2014):
•    O godz. 16.30 w ogrodzie parafialnym próba dzieci przygotowujących się do przyjęcia I Komunii Świętej. Obecność obowiązkowa!
•    O godz. 18.00 Msza św. w intencji Maturzystów i Nabożeństwo Majowe w Ich intencji.
•    O godz. 19.00 w Domu Katechetycznym Spotkanie Kręgu Biblijnego.

Wtorek - Święto Świętych Apostołów Filipa i Jakuba (6 maja 2014):
•    O godz. 16.30 w ogrodzie parafialnym próba dzieci przygotowujących się do przyjęcia I Komunii Świętej. Obecność obowiązkowa!
•    W godz. 13.30-17.00 Dyrektor i Grono Pedagogiczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich zapraszają uczniów i rodziców na „Drzwi Otwarte” szkoły. Będzie możliwość zwiedzania szkoły oraz zapoznania się z ofertą kształcenia.

Środa - Dzień powszedni (7 maja 2014):
•    O godz. 16.30 w ogrodzie parafialnym próba dzieci przygotowujących się do przyjęcia I Komunii Świętej. Obecność obowiązkowa!
•    O godz. 19.00 w kościele spotkanie formacyjne dla młodzieży przygotowującej się do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania (klasa I gimnazjalna).

Czwartek – Uroczystość św. Stanisława, Biskupa i Męczennika, głównego Patrona Polski (8 maja 2014):
•    O godz. 16.00 ostatnia próba dzieci przygotowujących się do przyjęcia I Komunii Świętej. Po próbie zapraszamy na Mszę św. szkolną. Prosimy o punktualne przybycie. Obecność obowiązkowa!
•    O godz. 16.30 Msza św. szkolna. Od godz. 16.00 okazja do spowiedzi dla dzieci i gimnazjalistów.

Sobota – Dzień powszedni (10 maja 2014):
•     Święcenia diakonatu w Wyższym Międzydiecezjalnym Seminarium Duchownym w Opolu.
•     O godz. 15.00 Sakrament Pokuty i Pojednania dla dzieci przygotowujących się do przyjęcia I Komunii Świętej i ich Rodziców. O godz. 15.00 - spowiedź dla dziewczynek z rodzicami; o godz. 16.00 – dla chłopców z rodzicami. W tym dniu także wszystkie dzieci otrzymają pamiątkowe krzyżyki. Obecność obowiązkowa!
•    Od godz. 17.00 okazja do Spowiedzi Św.

Niedziela IV Wielkanocna (11 maja 2014):
•    Dzień modlitw o powołania kapłańskie i zakonne.
•    Na Górze św. Anny pielgrzymka Strażaków.
•    Kolekta specjalna na remont ogrzewania.
•    Na Mszy św. o godz. 10.15 UROCZYSTOŚĆ I KOMUNII ŚWIĘTEJ. Uroczystości pierwszokomunijne rozpoczną się zbiórką dzieci o godz. 9.45 w ogrodzie parafialnym. O godz. 15.00 – Nabożeństwo Majowe dla dzieci I-Komunijnych i ich najbliższych (po nabożeństwie zdjęcia grupowe). Już dziś zapraszamy wszystkie dzieci, by w ramach Białego Tygodnia uczestniczyły codziennie wieczorem we Mszy św.
•    Młodzież naszej parafii będzie rozprowadzać cegiełki w postaci płyt z poezją św. Jana Pawła II śpiewaną przez artystów polskich. Koszt cegiełki – 20 zł. Dochód zostanie przeznaczony na akcję „Bilet dla Brata”. To pomoc dla młodzieży ze Wschodu na możliwość wyjazdu na Światowe Dni Młodzieży do Krakowa w 2016 r.
•    18 maja na Mszy św. o godz. 10.15 - Uroczystość Pierwszej Rocznicy Komunii Świętej. Dzieci i Szanownych Rodziców, prosimy o przygotowanie się do tego Dnia. To okazja przypomnienia sobie tego uroczystego dnia i na nowo odnowienia przyjaźni ze swoim Przyjacielem - Jezusem. W poniedziałek (12 maja) po wieczornym nabożeństwie majowym, ok. godz. 19.00, spotkanie z rodzicami dzieci klas IV w tej sprawie. W środę (14 maja) o godz. 17.00 i w czwartek (15 maja) o godz. 16.00 – próby dla dzieci klas IV przed I Rocznicą Komunii Świętej. W sobotę (17 maja) o godz. 16.00 spowiedź przed Uroczystością Pierwszej Rocznicy Komunii Świętej.
•    Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym zaprasza serdecznie 17 maja br. na XIX Ogólnopolskie Czuwanie na Jasnej Górze. Koszt wyjazdu 25 zł. Zgłoszenia przyjmuje ks. Janusz Sobiś. Szczegóły na plakacie.
•    20 maja br. (wtorek) o godz. 18.00 Ksiądz Biskup Opolski Andrzej Czaja w naszym kościele Parafialnym udzieli Sakramentu Bierzmowania młodzieży naszej Parafii, parafii Podwyższenia Krzyża Świętego, parafii Dolna, Dziewkowice i Szymiszów.
•    Wspomnienie św. Floriana, męczennika i patrona strażaków. Uroczysta Msza św. w intencji wszystkich strażaków zostanie odprawiona 22 maja o godz. 11.00. Już dziś zapraszamy!
•    W związku z wysokimi kosztami wywozu śmieci z cmentarza parafialnego od 1 maja br. podejmiemy próbę segregacji odpadów. Duże kontenery (specjalnie oznaczone) będą przeznaczone na odpady zielone (kwiaty, trawa, ziemia, wieńce żywe…). Wszystkie inne odpady (znicze, plastik, szkło, metale) prosimy wrzucać do kontenerów mniejszych. Bardzo serdecznie prosimy o wsparcie naszej inicjatywy!
•    W związku z planami uruchomienia ogrzewania w kościele parafialnym, w zakres którego wchodzi także ocieplenie stropu kościoła i uszczelnienie okien, zgodnie z sugestiami Rady Duszpasterskiej - kolekta w każdą drugą niedzielę miesiąca będzie przeznaczona na ten cel. Ofiary z tym związane można także składać w skarbonce umieszczonej przy wyjściu z kościoła. Mile widziane będą także wszelkie inne formy wsparcia. Gorąco prosimy, Was Drodzy Parafianie i Goście, o zrozumienie i poparcie – także modlitewne - tej wspólnej i niezbędnej inicjatywy - w miarę Waszych możliwości!
•    Na Mszach św. ku czci Maryi Królowej Pokoju 25 maja i 25 czerwca br. możliwość podjęcia duchowej adopcji dziecka poczętego.
•    W dniach od 4 do 10 maja Kościół Polski przeżywać będzie 6. Tydzień Biblijny pod patronatem Dzieła Biblijnego im. Jana Pawła II. Hasłem tego tygodnia będą słowa zaczerpnięte z Ewangelii św. Jana: „Tak Panie! Ja mocno wierzę, że Ty jesteś Mesjaszem, Synem Bożym, który miał przyjść na świat” (J 11,27).
•    W dniach 23-24 czerwca br. planowana jest pielgrzymka do miejsc związanych z życiem bł. Edmunda Bojanowskiego. Koszt: dorośli - 115 zł.; młodzież do 16 roku życia - 90 zł. Szczegółowe informacje u S. M. Gizeli.
•    Skupienie dla prawników - rozpocznie się w niedzielę 18 maja 2014 r. o godzinie 15.00 Mszą świętą w kościele św. Apostołów Piotra i Pawła w Opolu (Plac Mickiewicza 1). Po Mszy świętej w Domu Katechetycznym tamtejszej parafii przewidziany jest kolejny wykład z cyklu poświęconego wielkim osobowościom świata prawniczego; tym razem zostanie zaprezentowana sylwetka i dzieło biskupa Michała Sebastiana Pelczara (1842-1924). Po wykładzie będzie okazja do dyskusji i wspólnej modlitwy.
•    Informacja dla rolników. W roku 2014 rolnicy po raz jedenasty mogą ubiegać się o przyznanie płatności bezpośrednich, płatności ONW i płatności rolnośrodowiskowych. Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przypomina, że wnioski o przyznanie tych płatności można składać na jednym formularzu do dnia 15 maja 2014 r. Można je przesłać pocztą lub złożyć osobiście w biurach powiatowych Agencji. Złożenie wniosku po 15 maja ale przed 9 czerwca skutkować będzie pomniejszeniem płatności o 1%za każdy dzień roboczy opóźnienia.
•    Przypominamy, że Ogłoszenia Parafialne i Intencje Mszalne dostępne są na stronie internetowej naszej parafii: www.parafia-strzelce.pl, do odwiedzania której serdecznie zapraszamy.
•      Życzymy miłej, spokojnej niedzieli i dobrego tygodnia!.

Informacje

informacjeMsze Święte:
Dni powszednie: 6.30, 7:00, 18:00
Niedziela: 6:45 (niemiecka), 7.00 (w szpitalu), 7:45, 9:00 (młodzieżowa), 9:00 (w Księżym Lesie), 10:15 (rodzinna), 11:30 (suma), 15.00 (chrzcielna w każdą pierwszą niedzielę miesiąca), 18:00.

Sakrament Pokuty: w dni powszednie (zasadniczo): 6.30-7.30 i 17.30-18.00; w soboty: od godz. 17.00; w niedziele i uroczystości: w czasie Mszy św. o godz.: 6.45, 7. 45, 11.30 i 18.00.

Kancelaria Parafialna: czynna w poniedziałki, wtorki, czwartki i piatki w godzinach: 8.00-9.30 i 16.00-17.30. Wezwania do chorych, sprawy pogrzebów załatwiamy na bieżąco.

Adoracja w kościele Bożego Ciała: w dni powszednie: 6.30 - 17.15; w niedziele i uroczystości: 7.00 - 16.45.

Konto parafii: PKO BP SA O/Strzelce Opolskie nr 19 1020 3714 0000 4102 0007 8600

 

Menu duchowe

czytania

brewiarz

dla ducha

Modlitwa do Patrona

modlitwaŚwięty Wawrzyńcu, zaufany diakonie papieża św. Sykstusa II i męczenniku rzymski, módl się za nami. Ty umiałeś stać się ziarnem wydającym obfity plon. Poszedłeś za Chrystusem, służąc Kościołowi przy boku papieża. Po uwięzieniu i odejściu do Pana św. Sykstusa II, zachowałeś bardzo trzeźwy osąd sytuacji i pieniądze kościelne, których zarządzanie Tobie powierzono, wszystkie rozdałeś pomiędzy ubogich. Była to dobra lokata i wspaniałe świadectwo, kiedy sądzony wskazałeś tychże ubogich mówiąc: Oto są skarby Kościoła. Wypraszaj nam współczesnym członkom tegoż Kościoła posiadanie takiego konta zysków. Ty nie umiłowałeś tego życia i bogactw, ale wszystko widziałeś w perspektywie życia wiecznego. Żyłeś wezwaniem Chrystusa, idąc za Nim wiernie jak mąż sprawiedliy, który obdarza ubogich. Na koniec umiałeś z godnością oddać ducha Panu, któremu przez całe życie służyłeś. Dziękujemy dobremu Bogu za światło Twojego przykładu. Jak silny musiał być ogień miłości ku Chrystusowi w Tobie, skoro gasił żar ognia naturalnego. Prosimy, wspieraj nas swoim wsawiennictwem w walce z mocami ciemności. Amen.

Licznik

14403313
Dzisiaj
Wczoraj
W tym tygodniu
W poprzenim tygodniu
W tym miesiącu
W poprzenim miesiącu
Wszystkie
3083
5806
37539
14313701
213128
249293
14403313

Twoje IP: 75.101.220.230
Czas: 2020-09-26 14:23:41