IV Niedziela Wielkanocna 2014

Ogłoszenia duszpasterskie
Niedziela IV Wielkanocna (11 maja 2014):

Niedziela IV Wielkanocna (11 maja 2014):
•    Dzień modlitw o powołania kapłańskie i zakonne, który rozpoczyna - trwający do 17 maja - Tydzień Modlitw o Powołania. Hasłem tego tygodnia będą słowa „Powołania świadectwem wiary”.
•    Na Mszy św. o godz. 10.15 UROCZYSTOŚĆ I KOMUNII ŚWIĘTEJ. Uroczystości pierwszokomunijne rozpoczną się zbiórką dzieci o godz. 9.45 w ogrodzie parafialnym. O godz. 15.00 – Nabożeństwo Majowe dla dzieci I-Komunijnych i ich najbliższych (po nabożeństwie zdjęcia grupowe). Zapraszamy wszystkie dzieci pierwszokomunijne, by w ramach Białego Tygodnia uczestniczyły codziennie wieczorem we Mszy św. „Bóg zapłać” za ofiary złożone przez Rodziców. Dziękujemy za dary na stół plebanijny.
•    O godz. 17.30 Nabożeństwo Majowe.
•    Młodzież naszej parafii rozprowadza cegiełki w postaci płyt z poezją św. Jana Pawła II śpiewaną przez artystów polskich. Koszt cegiełki – 20 zł. Dochód zostanie przeznaczony na akcję „Bilet dla Brata”. To pomoc dla młodzieży ze Wschodu na udział w Światowych Dniach Młodzieży w Krakowie w 2016 r.
•    Gratulujemy naszemu drogiemu ks. proboszczowi Wolfgangowi Jośko zwycięstwa w plebiscycie „Człowiek 25-lecia Powiatu Strzeleckiego”. To niesamowite docenienie Jego wkładu nie tylko w rozwój Parafii ale także całego naszego strzeleckiego regionu. Dziś podczas gali Złotych Spinek w opolskim amfiteatrze Ksiądz Proboszcz otrzyma statuetkę Człowieka 25-lecia.
•    Dziękujemy Gromadzie Suche Łany za zorganizowanie Nabożeństwa Majowego przy kapliczce.
•    „Bóg zapłać” za kolektę z ostatniej niedzieli na Seminarium Duchowne i instytucje diecezjalne. Dziś kolekta specjalna na remont ogrzewania w kościele parafialnym. Dziękujemy!
•    Na Górze św. Anny pielgrzymka Strażaków.
•    Zachęcamy do lektury „Gościa Niedzielnego” (z filmem „Cristiada”).

Poniedziałek – Dzień powszedni (12 maja 2014):
•    Na Mszy św. wieczornej o godz. 18.00 poświęcenie wszystkich pamiątek religijnych, otrzymanych przez Dzieci Pierwszokomunijne. Prosimy o ich przyniesienie do kościoła.
•    Po wieczornym nabożeństwie majowym, ok. godz. 19.00, spotkanie z rodzicami dzieci klas IV w sprawie rocznicy I Komunii Świętej.

Wtorek – dzień powszedni (13 maja 2014):
•    O godz. 19.00 próba dla gimnazjalistów klas III z naszej parafii przygotowujących się do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania.
•    W liturgii wspominamy Matkę Bożą Fatimską oraz 33. rocznicę zamachu na św. Jana Pawła II.

Środa – Święto św. Macieja, Apostoła (14 maja 2014):
•    11. rocznica sakry biskupiej ks. bpa Pawła Stobrawy.
•    O godz. 17.00 próba dla dzieci klas IV przed rocznicą I Komunii Świętej.
•    O godz. 19.00 w kościele spotkanie formacyjne dla młodzieży przygotowującej się do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania (klasa II gimnazjalna).

Czwartek – Dzień powszedni (15 maja 2014):
•    O godz. 16.00 – próba dla dzieci klas IV przed rocznicą I Komunii Świętej.
•    O godz. 16.30 Msza św. szkolna. Od godz. 16.00 okazja do spowiedzi dla dzieci i gimnazjalistów.

Piątek – Święto św. Andrzeja Boboli, prezbitera i męczennika (16 maja 2014):
•    32. Rocznica Święceń Kapłańskich ks. proboszcza Wolfganga Jośko. Msza św. w Jego intencji o godz. 7.00.
•    O godz. 19.00 próba dla gimnazjalistów klas III z naszej parafii, parafii Podwyższenia Krzyża Św. w Strzelcach Op. oraz z parafii w Szymiszowie, Dolnej i Dziewkowicach – przygotowujących się do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania.

Sobota – Dzień powszedni (17 maja 2014):
•    O godz. 16.00 spowiedź przed Uroczystością Rocznicy I Komunii Świętej.
•    Od godz. 17.00 okazja do Spowiedzi Św.
•    XIX Ogólnopolskie Czuwanie Wspólnot Odnowy w Duchu Świętym na Jasnej Górze. Koszt wyjazdu 25 zł. Zgłoszenia przyjmuje ks. Janusz Sobiś. Szczegóły na plakacie

Niedziela V Wielkanocna (18 maja 2014):
•    Kolekta na potrzeby naszej Parafii.
•    O godz. 10.15 - Uroczystość Rocznicy I Komunii Świętej.
•     94. Rocznica Urodzin św. Jana Pawła II.
•    W poniedziałek, 19 maja br. o godz. 17.00 okazja do Spowiedzi Św. dla młodzieży przygotowującej się do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania.
•    20 maja br. (wtorek) o godz. 18.00 Ksiądz Biskup Opolski Andrzej Czaja w naszym kościele Parafialnym udzieli Sakramentu Bierzmowania młodzieży naszej Parafii, parafii Podwyższenia Krzyża Świętego, parafii Dolna, Dziewkowice i Szymiszów.
•    22 maja br. o godz. 11.00. uroczysta Msza św. w intencji wszystkich strażaków. Już dziś zapraszamy!
•    Kolejne odwiedziny naszych starszych i chorych Parafian - 7 czerwca br. od godz. 8.30. Zapisy w kancelarii parafialnej (również telefonicznie, 77 461 24 42).
•    Przygotowanie do bierzmowania w sytuacjach nadzwyczajnych. W trzech ośrodkach katechumenalnych diecezji opolskiej rozpoczynają się spotkania formacyjne przygotowujące dorosłych do przyjęcia sakramentu bierzmowania: w Opolu – Dom Katechetyczny parafii śś. Apostołów Piotra i Pawła, w poniedziałki o godz. 19.00 (cykl już się rozpoczął); w Kędzierzynie-Koźlu – Dom Katechetyczny przy parafii Ducha Świętego i NMP Matki Kościoła, w czwartki – 8, 15 i 22 maja o godz. 19.00; w Nysie – Dom Katechetyczny przy bazylice św. Jakuba i św. Agnieszki - 4, 5 i 6 czerwca o godz. 19.00. Sakrament udzielany będzie w katedrze opolskiej w Uroczystość Zesłania Ducha Świętego, 8 czerwca o godz. 16.00.
•    W związku z wysokimi kosztami wywozu śmieci z cmentarza parafialnego od 1 maja br. podejmiemy próbę segregacji odpadów. Duże kontenery (specjalnie oznaczone) będą przeznaczone na odpady zielone (kwiaty, trawa, ziemia, wieńce żywe…). Wszystkie inne odpady (znicze, plastik, szkło, metale) prosimy wrzucać do kontenerów mniejszych. Bardzo serdecznie prosimy o wsparcie naszej inicjatywy!
•    W związku z planami uruchomienia ogrzewania w kościele parafialnym, w zakres którego wchodzi także ocieplenie stropu kościoła i uszczelnienie okien, zgodnie z sugestiami Rady Duszpasterskiej - kolekta w każdą drugą niedzielę miesiąca będzie przeznaczona na ten cel. Ofiary z tym związane można także składać w skarbonce umieszczonej przy wyjściu z kościoła. Mile widziane będą także wszelkie inne formy wsparcia. Gorąco prosimy, Was Drodzy Parafianie i Goście, o zrozumienie i poparcie – także modlitewne - tej wspólnej i niezbędnej inicjatywy - w miarę Waszych możliwości!
•    Na Mszach św. ku czci Maryi Królowej Pokoju 25 maja i 25 czerwca br. możliwość podjęcia duchowej adopcji dziecka poczętego.
•    Informacja dla rolników. W roku 2014 rolnicy po raz jedenasty mogą ubiegać się o przyznanie płatności bezpośrednich, płatności ONW i płatności rolnośrodowiskowych. Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przypomina, że wnioski o przyznanie tych płatności można składać na jednym formularzu do dnia 15 maja 2014 r. Można je przesłać pocztą lub złożyć osobiście w biurach powiatowych Agencji. Złożenie wniosku po 15 maja ale przed 9 czerwca skutkować będzie pomniejszeniem płatności o 1%za każdy dzień roboczy opóźnienia.
•    Przypominamy, że Ogłoszenia Parafialne i Intencje Mszalne dostępne są na stronie internetowej naszej parafii: www.parafia-strzelce.pl, do odwiedzania której serdecznie zapraszamy.
•    Życzymy miłej, spokojnej niedzieli i dobrego tygodnia!.

Informacje

informacjeMsze Święte:
Dni powszednie: 6.30, 7:00, 18:00
Niedziela: 6:45 (niemiecka), 7.00 (w szpitalu), 7:45, 9:00 (młodzieżowa), 9:00 (w Księżym Lesie), 10:15 (rodzinna), 11:30 (suma), 15.00 (chrzcielna w każdą pierwszą niedzielę miesiąca), 18:00.

Sakrament Pokuty: w dni powszednie (zasadniczo): 6.30-7.30 i 17.30-18.00; w soboty: od godz. 17.00; w niedziele i uroczystości: w czasie Mszy św. o godz.: 6.45, 7. 45, 11.30 i 18.00.

Kancelaria Parafialna: czynna w poniedziałki, wtorki, czwartki i piatki w godzinach: 8.00-9.30 i 16.00-17.30. Wezwania do chorych, sprawy pogrzebów załatwiamy na bieżąco.

Adoracja w kościele Bożego Ciała: w dni powszednie: 6.30 - 17.15; w niedziele i uroczystości: 7.00 - 16.45.

Konto parafii: PKO BP SA O/Strzelce Opolskie nr 19 1020 3714 0000 4102 0007 8600

 

Menu duchowe

czytania

brewiarz

dla ducha

Modlitwa do Patrona

modlitwaŚwięty Wawrzyńcu, zaufany diakonie papieża św. Sykstusa II i męczenniku rzymski, módl się za nami. Ty umiałeś stać się ziarnem wydającym obfity plon. Poszedłeś za Chrystusem, służąc Kościołowi przy boku papieża. Po uwięzieniu i odejściu do Pana św. Sykstusa II, zachowałeś bardzo trzeźwy osąd sytuacji i pieniądze kościelne, których zarządzanie Tobie powierzono, wszystkie rozdałeś pomiędzy ubogich. Była to dobra lokata i wspaniałe świadectwo, kiedy sądzony wskazałeś tychże ubogich mówiąc: Oto są skarby Kościoła. Wypraszaj nam współczesnym członkom tegoż Kościoła posiadanie takiego konta zysków. Ty nie umiłowałeś tego życia i bogactw, ale wszystko widziałeś w perspektywie życia wiecznego. Żyłeś wezwaniem Chrystusa, idąc za Nim wiernie jak mąż sprawiedliy, który obdarza ubogich. Na koniec umiałeś z godnością oddać ducha Panu, któremu przez całe życie służyłeś. Dziękujemy dobremu Bogu za światło Twojego przykładu. Jak silny musiał być ogień miłości ku Chrystusowi w Tobie, skoro gasił żar ognia naturalnego. Prosimy, wspieraj nas swoim wsawiennictwem w walce z mocami ciemności. Amen.

Licznik

14403426
Dzisiaj
Wczoraj
W tym tygodniu
W poprzenim tygodniu
W tym miesiącu
W poprzenim miesiącu
Wszystkie
3196
5806
37652
14313701
213241
249293
14403426

Twoje IP: 75.101.220.230
Czas: 2020-09-26 14:45:23