Europejski Trybunał Praw Człowieka zajmie się sprawą prof. Chazana

Europejski Trybunał Praw Człowieka zajmie się sprawą dotyczącą odmowy przeprowadzenia aborcji przez warszawski szpital, którym kierował prof. Bogdan Chazan. Wraca spór o klauzulę sumienia lekarzy.
– W 1956 r. w krajach „demokracji ludowej” została wprowadzona aborcja ze względów społecznych, czyli de facto na życzenia. Wkrótce potem tą drogą poszły kraje zachodnie (w 1993 r. w Polsce udało się zmienić prawo). Z objęć marksizmu społecznego i ekonomicznego wpadliśmy w objęcia marksizmu kulturowego – powiedział prof. Bogdan Chazan, który komentuje sprawę dla portalu JedenzNas.pl podkreślając, że w Europie panuje aktualnie wojna kulturowa. Zaczęła się na Zachodzie i zmierza w naszą stronę. Trwa walka z tradycją, rodziną, z Kościołem, z Bogiem. – Europejski Trybunał Praw Człowieka podąża tym śladem wartkim krokiem – zaznaczył polski ginekolog i położnik. Prof. Chazan zwrócił uwagę, że władze Unii Europejskiej w brutalny sposób potraktowały Europejską Inicjatywę Obywatelską „Jeden z nas” chroniącą ludzki zarodek, „wyrzucając 2 miliony podpisów Europejczyków do kosza”. – Polska jest w tej chwili ostatnim bastionem ochrony prawa wolności sumienia, tradycji, ochrony chrześcijaństwa przed tym, co idzie z Zachodu, a co pierwotnie przychodziło ze Wschodu – podkreślił profesor.
Komentując fakt, że jego sprawa stanie przed ETPC prof. Chazan zauważył, że prawo – zarówno polskie, jak i europejskie – gwarantuje wolność sumienia. Konstytucja RP w artykule 53 stwierdza, że każdemu zapewnia się wolność sumienia i religii. Rezolucja zgromadzenia parlamentarnego Rady Europy nr 1763 z 2010 r. mówi, że „żaden szpital, placówka czy osoba nie mogą być przedmiotem żadnej presji czy dyskryminacji ani ponosić żadnej odpowiedzialności, jeśli odmówią wykonania, asystowania czy proponowania aborcji”. Powszechna Deklaracja Praw Człowieka trzy razy odwołuje się do sumienia – można znaleźć w niej m.in. zdanie, że „każdy człowiek ma prawo do wolności myśli, sumienia i wyznania”.– Okazuje się, że każdy, ale nie lekarz, który to sumienie stara się zachować… – zauważył profesor. – Przy różnych okazjach mówi się o wartościach europejskich. Ale jakie to wartości, jeśli one każą lekarzom zabijać chore dzieci? Na Zachodzie bioetycy coraz częściej mówią o tym, że kandydaci na lekarzy będą selekcjonowani przed rozpoczęciem studiów, a najpóźniej przed specjalizacją – zwłaszcza w takich wrażliwych obszarach medycyny jak położnictwo i ginekologia czy genetyka – by nie dopuszczać do pracy tych, którzy będą rościli sobie prawo do wolności sumienia i do tolerancji ich poglądów. Jest to perspektywa bardzo smutna – skomentował prof. Chazan wskazując na przykład Islandii, która zadeklarowała, że jej kraj będzie wolny od zespołu Downa, czyli wszystkie dzieci z trisomią 21 będą zamordowane. – Mam nadzieję, że my do tego ideału nigdy nie doszlusujemy, ale to wskazuje się nam za wzór – powiedział prof. Bogdan Chazan.
Sprawa B.B. przeciwko Polsce, którą zajmie się Europejski Trybunał Praw Człowieka, oparta jest na odmowie wykonania aborcji w Szpitalu św. Rodziny w Warszawie w 2014 r., którym wówczas kierował prof. Bogdan Chazan. Do placówki zgłosiła się wówczas kobieta chcąca dokonać aborcji. Istniały przesłanki do jej legalnego przeprowadzenia – chodzi o jedną z trzech dopuszczonych przez przepisy z 1993 roku przesłanek – ciężkie wady płodu, w tym m.in. uszkodzenie mózgu. Prof. Chazan odmówił, powołując się na klauzulę sumienia. Zdaniem matki lekarz starał się opóźnić procedurę w ten sposób, by legalne przeprowadzenie aborcji przestało być możliwe. Zarekomendował jej, by po urodzeniu dziecka skorzystała z usług hospicjum dziecięcego, nie poinformował jej, w jakiej innej placówce mogłaby legalnie dokonać zabiegu. – Kierowany przeze mnie szpital wypełnił prawo pacjentki do informacji - mówi prof. Chazan. Inaczej rzecz przedstawia dokument Europejskiego Trybunału Praw Człowieka: „16 kwietnia 2014 r. prof. B. Ch. wręczył pacjentce „odmowę z powodu sprzeciwu sumienia” i nie udzielił żadnych informacji o innej placówce, w której można dokonać aborcji, choć wymaga tego prawo. W dniu 30 czerwca 2014 r. syn skarżącej urodził się przez cesarskie cięcie w Szpitalu Bielańskim w trzydziestym piątym tygodniu ciąży, z wieloma wadami, w szczególności z masywnym wodogłowiem i brakiem części kości czaszki. Otrzymał opiekę paliatywną (w tym morfinę) i zmarł 9 lipca 2014 r.”. W 2015 roku stołeczna prokuratura okręgowa umorzyła śledztwo w sprawie odmowy aborcji pacjentce szpitala im. Świętej Rodziny w Warszawie przez prof. Bogdana Chazana.
pra / Kraków

[Internetowy Dziennik Katolicki 18 III 2020, 19 III 2020]

Informacje

informacjeMsze Święte:
Dni powszednie: 6.30, 7:00, 18:00
Sobota: 15.00 (w DPS). Niedziela: 6:45 (niemiecka), 7.00 (w szpitalu), 7:45, 9:00 (młodzieżowa), 9:00 (w Księżym Lesie), 10:15 (rodzinna), 11:30 (suma), 15.00 (chrzcielna w każdą pierwszą niedzielę miesiąca), 18:00. Czwartek: 16.30 (szkolna).

Sakrament Pokuty: pół godziny przed Mszą św. o godz. 7.00 i 18.00 - w ciągu tygodnia i w niedziele w czasie Mszy św. o godz. 6.45, 7.45 i 11.30.

Kancelaria Parafialna: czynna w poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki w godzinach: 8.00-9.30 i 16.00-17.30. Wezwania do chorych, sprawy pogrzebów załatwiamy na bieżąco.

Adoracja w kościele Bożego Ciała: w dni powszednie: 6.30 - 17.15; w niedziele i uroczystości: 7.00 - 16.45.

Konto parafii: PKO BP SA O/Strzelce Opolskie nr 19 1020 3714 0000 4102 0007 8600

 

Menu duchowe

czytania

brewiarz

dla ducha

Modlitwa do Patrona

modlitwaŚwięty Wawrzyńcu, zaufany diakonie papieża św. Sykstusa II i męczenniku rzymski, módl się za nami. Ty umiałeś stać się ziarnem wydającym obfity plon. Poszedłeś za Chrystusem, służąc Kościołowi przy boku papieża. Po uwięzieniu i odejściu do Pana św. Sykstusa II, zachowałeś bardzo trzeźwy osąd sytuacji i pieniądze kościelne, których zarządzanie Tobie powierzono, wszystkie rozdałeś pomiędzy ubogich. Była to dobra lokata i wspaniałe świadectwo, kiedy sądzony wskazałeś tychże ubogich mówiąc: Oto są skarby Kościoła. Wypraszaj nam współczesnym członkom tegoż Kościoła posiadanie takiego konta zysków. Ty nie umiłowałeś tego życia i bogactw, ale wszystko widziałeś w perspektywie życia wiecznego. Żyłeś wezwaniem Chrystusa, idąc za Nim wiernie jak mąż sprawiedliy, który obdarza ubogich. Na koniec umiałeś z godnością oddać ducha Panu, któremu przez całe życie służyłeś. Dziękujemy dobremu Bogu za światło Twojego przykładu. Jak silny musiał być ogień miłości ku Chrystusowi w Tobie, skoro gasił żar ognia naturalnego. Prosimy, wspieraj nas swoim wsawiennictwem w walce z mocami ciemności. Amen.

Licznik

20492443
Dzisiaj
Wczoraj
W tym tygodniu
W poprzenim tygodniu
W tym miesiącu
W poprzenim miesiącu
Wszystkie
17498
5533
49415
20420123
155642
145627
20492443

Twoje IP: 34.239.152.207
Czas: 2023-03-27 16:49:35