Witamy na stronie parafii św. Wawrzyńca w Strzelcach Opolskich

Aktualności

Fulltext alt text

Święcenia prezbiteratu

W sobotę, 27 maja 2023 r., o godz. 10.00 zapraszamy do udziału w Eucharystii z obrzędem święceń prezbiteratu. Eucharystia będzie sprawowana w kościele seminaryjno-akademickim w Opolu.

Poniżej przedstawiamy sylwetki ośmiu diakonów, absolwentów Wyższego Międzydiecezjalnego Seminarium Duchownego w Opolu i Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego, którzy zostaną wyświęceni na kapłanów diecezji opolskiej:

Dk. Daniel BUBIK

Pochodzi z parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Gościęcinie. Urodził się 17 września 1997 r. jako syn Grażyny i Joachima. Ukończył szkołę średnią w Kędzierzynie-Koźlu. Pracę magisterską pt. „Jezus jako obrońca godności kobiety. Studium historyczno-krytyczne perykopy J 7,53– 8,11” napisał z Teologii Biblijnej pod kierunkiem ks. dr. Łukasza Florczyka. Na obrazku prymicyjnym umieścił słowa z Księgi proroka Izajasza: „Drogi jesteś w moich oczach, nabrałeś wartości i Ja cię miłuję”.

 

 

 

 

 


Dk. Denis GACH

Pochodzi z parafii św. Jakuba Apostoła w Mechnicy. Urodził się 18 kwietnia 1997 r. jako syn Dariusza i Sabiny. Ukończył Technikum w Kędzierzynie-Koźlu. Pracę magisterską pt. „Gościnność Marty i Marii względem Jezusa. Studium historyczno-krytyczne perykopy Łk 10,38-42” napisał z Biblistyki pod kierunkiem ks. dr. Łukasza Florczyka. Na obrazku prymicyjnym umieścił słowa „Kim jestem Panie, że doprowadziłeś mnie aż dotąd”.

 

 

 

 

 


Dk. Patryk KONTNY

Pochodzi z parafii św. Marii Magdaleny w Racławiczkach. Urodził się 3 sierpnia 1996 r. jako syn Jolanty i Zygmunta. Ukończył Zespół Szkół Elektrycznych w Opolu. Pracę magisterską pt. „Rozwój liturgii Wielkiego Piątku od Piusa V do Pawła VI” napisał z Liturgiki pod kierunkiem ks. prof. dr. hab. Marcina Worbsa. Na obrazku prymicyjnym umieścił słowa „Bóg jest miłością”.

 

 

 

 

 Dk. Paweł KUCHTA

Pochodzi z parafii Michała Archanioła w Prudniku. Urodził się 18 listopada 1998 r. jako syn Małgorzaty i Adama. Ukończył szkołę średnią w Prudniku. Pracę magisterską pt. „Duchowość kapłańska w świetle książki Kapłan nie należy do siebie Fultona J. Sheena” napisał z Teologii Fundamentalnej pod kierunkiem ks. prof. dr. hab. Andrzeja Anderwalda. Na obrazku prymicyjnym umieścił słowa: „Ojcze, w Twoje ręce powierzam ducha mojego” (Łk 23, 46).

 

 

 

 

 


Dk. Marcin KUJAWA

Pochodzi z parafii św. Jakuba Apostoła w Skorogoszczy. Urodził się 14 maja 1992 r. jako syn Grażyny i Ryszarda. Ukończył szkołę średnią w Opolu. Pracę magisterską pt. „Samarytanin jako przykład braterstwa i miłosierdzia. Studium historyczno-krytyczne perykopy Łk 10, 30-37” napisał z Biblistyki pod kierunkiem ks. dr. Łukasza Florczyka. Na obrazku prymicyjnym umieścił słowa „Czym się Panu odpłacę za wszystko co mi wyświadczył? Podniosę kielich zbawienia i wezwę imienia Pana”.

 

 

 

 

 


Nowak m 1

Dk. Krystian NOWAK

Pochodzi z parafii Nawiedzenia NMP w Łowkowicach. Urodził się 11 marca 1996 r. jako syn Edyty i Jerzego. Ukończył technikum w Kluczborku. Pracę magisterską pt „Duchowość chrześcijańska w świetle homilii świętego Jana Marii Vianneya” napisał z Teologii Fundamentalnej pod kierunkiem ks. prof. dr. hab. Andrzeja Anderwalda. Na obrazku prymicyjnym umieścił słowa „Synu, daj mi swe serce”.

 

 

 

 

 


Nowak m 1

Dk. Krzysztof RENCHEN

Pochodzi z parafii Bożego Ciała w Oleśnie. Urodził się 11 czerwca 1991 r. jako syn Magdaleny i Eryka. Ukończył szkołę średnią w Oleśnie. Pracę magisterską pt. „Jezus Chrystus jako uzdrowiciel w oparciu o Homilię na Ewangelię według św. Mateusza św. Jana Chryzostoma oraz Komentarz do Ewangelii według św. Mateusza św. Hieronima ze Strydonu” napisał z Patrologii pod kierunkiem ks. prof. dr. hab. Norberta Widoka. Na obrazku prymicyjnym umieścił słowa „Lecz kto by między wami chciał stać się wielkim, niech będzie waszym sługą”.

 

 

 

 


Nowak m 1

Dk. Marcin ZALEWSKI

Pochodzi z parafii bł. Czesława w Opolu. Urodził się 28 lipca 1997 r. jako syn Joanny i Andrzeja. Ukończył Technikum Elektryczne w Opolu. Pracę magisterską pt. „Potrójny wymiar posługi biskupa w świetle obrzędów święceń Soboru Trydenckiego oraz Soboru Watykańskiego II. Studium historyczno-liturgiczne” napisał z Liturgiki pod kierunkiem ks. dr. hab. Mateusza Rafała Potocznego, dziekana WT UO. Na obrazku prymicyjnym umieścił słowa „Jezus ujrzał człowieka imieniem Mateusz, siedzącego w komorze celnej, i rzekł do niego «Pójdź za Mną!» On wstał i poszedł za Nim”.

 

 

 

 

Żródło: www.diecezja.opole.pl

Zdjęcia: Gość Niedzielny

 

Kontakt

  • ul. Kołłątaja 9, 47-100 Strzelce Opolskie
  • parafia@parafia-strzelce.pl
  • +48 77 461 24 42
  • PKO BP SA O/Strzelce Opolskie nr 19 1020 3714 0000 4102 0007 8600