Witamy na stronie parafii św. Wawrzyńca w Strzelcach Opolskich

Historia miasta

Historia miasta

Strzelce Opolskie rozwinęły się z pierwotnej osady targowej, o której pierwsze wzmianki pojawiają się w dokumentach w XIII wieku. Nazwa osady, później miasta, wywodzi się od strzelców – łowców książęcych, urządzających w okolicy łowy. Lokacja Strzelec miała miejsce najprawdopodobniej w 1281 roku, za panowania księcia Władysława I opolskiego, chociaż sama rozbudowa strzeleckiego grodu przypadła na okres rządów jego syna, Bolesława I opolskiego. Zasługą tego ostatniego władcy była m.in. budowa zamku strzeleckiego, o którym pierwsze
informacje pochodzą z 1303 roku. W 1362 roku Strzelce zostały lokowane po raz drugi, tym razem na prawie magdeburskim. Do 1532 roku miasto było w posiadaniu książąt piastowskich. Po wygaśnięciu rodu przeszło pod panowanie austriackie, a od XVIII wieku – pruskie. Mieszkańcy miasta i okolic zajmowali się rolnictwem, m.in. uprawą chmielu, potem winorośli,  rzemiosłem i handlem.

Strzelce w XVI wieku

stare strzelce

Strzelce były znaną osadą targową. Prowadził tu szlak handlowy z Hamburga do Kijowa, przez Wrocław i Kraków, tzw. szlak hanzeatycki. Od II połowy XIX wieku miasto stało się ważnym ośrodkiem przemysłu wapienniczego i maszynowego. Po I wojnie światowej w okolicach Strzelec toczyły się walki o przyłączenie Górnego Śląska do Polski. W 1921 roku, po  przeprowadzonym plebiscycie i podziale prowincji, Strzelce pozostały w państwie niemieckim. Działania wojenne 1945 roku spowodowały w nim kolosalne zniszczenia. Miasto, które po wojnie znalazło się w granicach Polski, obecnie jest stolicą powiatu strzeleckiego.

Kontakt

  • ul. Kołłątaja 9, 47-100 Strzelce Opolskie
  • parafia@parafia-strzelce.pl
  • +48 77 461 24 42
  • PKO BP SA O/Strzelce Opolskie nr 19 1020 3714 0000 4102 0007 8600