Witamy na stronie parafii św. Wawrzyńca w Strzelcach Opolskich

Porządek nabożeństw 13 - 19.11.2023

Zapoznaj się z porządkiem nabożeństw oraz intencjami na najbliższy tydzień.

PONIEDZIAŁEK – WSPOMNIENIE ŚW. BENEDYKTA, JANA, MATEUSZA, IZAAKA I KRYSTYNA, PIERWSZYCH MĘ-CZENNIKÓW POLSKI. DZIEŃ FATIMSKI (13 LISTOPADA)

6.30 Za + Adriana PANEK (13).
7.00 1. Za + brata Waleriana KAMIŃSKIEGO (11).
2. Przez wstawiennictwo Matki Boskiej Fatimskiej o nawrócenie Rosji.
17.30 RÓŻANIEC ZA CHORYCH (RODZINA BŁ. EDMUNDA BOJANOWSKIEGO).
18.00 1. Za ++: Janinę REWERSKĄ i Agatkę TARASIUK, dusze w czyśćcu cierpiące oraz o zdrowie i Boże błogosławień-stwo w rodzinie.
2. Za dusze w czyśćcu cierpiące.
3. Za + Irenę GASZ (13).
4. Do Miłosierdzia Bożego za + Elżbietę SOKOŁOWSKĄ – o radość życia wiecznego.
5. Do Miłosierdzia Bożego za + Pawła SOKOŁOWSKIEGO – o radość życia wiecznego.
6. Za + Stanisława PRES oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla dzieci z rodzinami.
18.30 RÓŻANIEC FATIMSKI.

WTOREK – WSPOMNIENIE BŁ. MARII LUIZY MERKERT, DZIEWICY (14 LISTOPADA)

6.30 1. W intencji czcicieli św. Antoniego (INTENCJE ZE SKARBONKI).
2. Za dusze w czyśćcu cierpiące.
3. Za + Adriana PANEK (14).
7.00 1. O radość życia wiecznego dla ++: taty Kazimierza WASZCZUKA, mamy Cecylii, wujka Kazimierza JURKOWSKIE-GO, dziadka Bronisława, ++ z rodzin WASZCZUKÓW-JURKOWSKICH-RATYŃSKICH-LIPKÓW.
2. Za ++: Emilię DATKO, rodziców i rodzeństwo, ++ z pokrewieństwa, dusze w czyśćcu cierpiące oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie.
3. Za + brata Waleriana KAMIŃSKIEGO (12).
4. Do Boskiej Opatrzności za wstawiennictwem Matki Bożej Śnieżnej i św. Wawrzyńca z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i błogosławieństwo Boże w intencji Katarzyny SKÓRA z okazji 79. roczni-cy urodzin oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie
18.00 1. Za ++: braci Grzegorza i Jana, siostrę Halinę, bratowe Genowefę i Krystynę, rodziców Weronikę i Wincentego WIT-CZAK oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie.
2. Za + Irenę GASZ (14).
3. Do Boskiej Opatrzności za wstawiennictwem Matki Bożej Śnieżnej i św. Wawrzyńca z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i błogosławieństwo Boże w intencji Teresy i Bogusława KRAWIEC z oka-zji 40. rocznicy ślubu oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie.
4. Do Boskiej Opatrzności za wstawiennictwem Matki Bożej Śnieżnej i św. Wawrzyńca z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i błogosławieństwo Boże w intencji żyjących i ++ Członków oraz Sympa-tyków Rodziny bł. Edmunda Bojanowskiego i ich rodzin, a także w intencji Sióstr Służebniczek, które posługi-wały w naszej Parafii.
5. Za ++: rodziców Marię i Ludwika KLIMEK, Annę i Piotra ŁABUDA, braci Andrzeja i Stanisława, szwagra Antoniego oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie.

ŚRODA – DZIEŃ POWSZEDNI (15 LISTOPADA)

6.30 1. W intencjach polecanych w kościele Bożego Ciała.
2. Za + Adriana PANEK (15).
7.00 1. Za ++: męża i ojca Mieczysława ZAMBRZYCKIEGO w rocznicę śmierci, jego rodziców Stanisławę i Stanisława, braci Kazimierza, Henryka i Pawła, bratowe Renatę i Lucynę, szwagrów Władysława SOBONKIEWICZA, Bronisława WRÓ-BEL i Kazimierza SOBONKIEWICZA oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie.
2. Za + Karola GUZ, ++ z pokrewieństwa GUZ-NIEPALA i dusze w czyśćcu cierpiące
3. Za ++: rodziców Wiesławę i Mieczysława HOŁOBUT oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie.
17.45 KORONKA DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO W INTENCJI MIASTA (ODNOWA W DUCHU ŚWIĘTYM).
18.00 1. Za dusze w czyśćcu cierpiące.
2. Za ++: rodziców Michała i Marię ŻMINKOWSKICH, Stefana i Marię JASKÓŁA, dziadków, siostry i braci, szwagrów i szwagierki oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Najświętszej w rodzinach.
3. Za ++: Marię HOROSZCZAK, Anielę HADASIK i Anielę STARZEC w kolejne rocznice śmierci oraz ++ z pokrewieństwa.
4. Za + brata Waleriana KAMIŃSKIEGO (13).
5. Za + Irenę GASZ (15).

CZWARTEK – ŚWIĘTO ROCZNICY POŚWIĘCENIA KOŚCIOŁA KATEDRALNEGO W OPOLU (16 LISTOPADA)

6.30 1. Za ++: Elisabeth KROCZEK, jej syna Reinera, rodziców i rodzeństwo, dusze w czyśćcu cierpiące.
2. Za + Adriana PANEK (16).
7.00 1. Za dusze w czyśćcu cierpiące.
2. Za + brata Waleriana KAMIŃSKIEGO (14).
17.30 RÓŻANIEC ZA MŁODE POKOLENIE (ODNOWA W DUCHU ŚWIĘTYM)
18.00 Msza św. szkolna.
1. Do Boskiej Opatrzności za wstawiennictwem Anioła Stróża z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i błogosławieństwo Boże, Dary Ducha Świętego w intencji wnuka Maksymiliana z okazji 3. rocznicy urodzin oraz w intencji rodziców i całej rodziny.
2. Za ++: męża Mirosława JAWORSKIEGO, rodziców Różę i Henryka KRAKA, teściów Martę i Stefana JAWORSKICH oraz ++ z pokrewieństwa JAWORSKICH-KRAKA-BOGUS.
3. Za ++: męża Leonarda MROZEK, rodziców Jana i Elżbietę SMANDZICH, Franciszka i Weronikę MROZEK, Jana i Stefanię DANIŁA, ++ z pokrewieństwa MROZEK-SMANDZICH-MAJNUSZ-DANIŁA oraz o zdrowie i Boże błogosła-wieństwo w rodzinie.
4. Za + Irenę GASZ (16).
5. Do Boskiej Opatrzności za wstawiennictwem Matki Bożej Śnieżnej i św. Wawrzyńca z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i błogosławieństwo Boże w intencji Jarosława z okazji 50. rocznicy uro-dzin oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie.
6. Za ++: męża Ewalda CZOK, rodziców i dusze w czyśćcu cierpiące.

PIĄTEK – WSPOMNIENIE ŚW. ELŻBIETY WĘGIERSKIEJ, ZAKONNICY (17 LISTOPADA)

6.30 1. Za dusze w czyśćcu cierpiące.
2. Za ++: Alojzego ZWIOR, rodziców i rodzeństwo i ++ z pokrewieństwa.
7.00 1. Za + brata Waleriana KAMIŃSKIEGO (15).
2. Za + Adriana PANEK (17).
3. Za ++: żonę Agnes LASOŃCZYK w 8. rocznicę śmierci, rodziców i teściów – o radość życia wiecznego oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie.
18.00 1. Za + męża Mariana PAWŁOWSKIEGO, + ojca Jana DRYKA, ++ teściów Stanisława i Agnieszkę PAWŁOWSKICH, ++ z pokrewieństwa obu stron.
2. O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Właścicieli i Pracowników Grupy ADAMIETZ oraz ich rodzin.
3. Za ++: Zofię JOKIEL w rocznicę śmierci, braci Jana i Bernarda PYSIK, ++ z pokrewieństwa oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla całej rodziny.
4. Za + matkę Elżbietę GRUSZKA, męża Walentego, Amelię, Klarę i Waleskę BLASZCZYK, jej męża Albina, Huberta i Rolanda SZNURA.
5. Za + męża Edwarda KUNACH.
6. Za + Irenę GASZ (17).

SOBOTA – WSPOMNIENIE BŁ. KAROLINY KÓZKÓWNY, DZIEWICY I MĘCZENNICY (18 LISTOPADA)

6.30 1. Za + brata Waleriana KAMIŃSKIEGO (16).
2. Za + Adriana PANEK (18).
7.00 1. Za ++: rodziców Monikę i Józefa SŁADEK, rodziców SŁADEK-KALISZ, ks. prał. Franciszka KALISZ, Teodora JOCHEM, ++ z pokrewieństwa oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie.
2. Do Boskiej Opatrzności za wstawiennictwem Matki Bożej Śnieżnej i św. Wawrzyńca z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie, błogosławieństwo Boże i Dary Ducha Świętego w intencji syna Mateusza z okazji 18. rocznicy urodzin oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie.
3. Za + Irenę GASZ (18).
15.00 MSZA ŚW. W DPS.
17.30 NABOŻEŃSTWO DO MATKI BOŻEJ ŚNIEŻNEJ .
18.00 MSZA ŚW. ZBIOROWA
1. Za ++: Stanisława i Katarzynę PAWŁOWSKICH, Tadeusza MIKUŁĘ, Wandę i Michała MIKUŁA, ++ z pokrewień-stwa oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie.
2. Za ++: rodziców Annę i Kazimierza, teściów Krystynę i Antoniego, ++ z rodzin DRĄŻEK-ORŁOWSKICH-SŁUPSKICH-BARANIAK oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie.
3. Za ++: Mariannę DRAPIEWSKĄ, Floriana DRAPIEWSKIEGO, Kazimierza CISZEWSKIEGO, dusze w czyśćcu cierpiące oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie.
4. Do Boskiej Opatrzności za wstawiennictwem Matki Bożej Śnieżnej i św. Wawrzyńca z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i błogosławieństwo Boże w intencji Bronisławy DĄBROWSKIEJ z okazji 90. rocznicy urodzin oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie.

XXXIII NIEDZIELA ZWYKŁA (19 LISTOPADA)

6.45 j. niemiecki Za ++: męża i ojca Bernarda STACH w 3. rocznicę śmierci, rodziców, braci i teścia oraz o zdrowie i Boże błogosławień-stwo w rodzinie.
7.00 MSZA ŚW. W SZPITALU.
7.45 1. Za + Marię SZWACZ w kolejną rocznicę śmierci – o radość życia wiecznego.
2. Za ++: męża Zygmunta w 5. rocznicę śmierci, rodziców i teściów, rodzeństwo, wszystkich ++ z ro-dzin ZDOBYLAK-WOŚ.
9.00 MSZA ŚW. W KSIĘŻYM LESIE.
9.00 1. Za ++: rodziców Marię i Michała LECHOWICZ, Teresę i Władysława MAZIARZ, Anielę LECHOWICZ, ++ z pokre-wieństwa obu stron oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie.
2. Za ++: Karola GLOBISZ, rodziców Antoniego i Marię GLOBISZ, Wiktora i Gertrudę PANEK, Joannę, Ryszarda i Józefa PANEK, ++ z pokrewieństwa oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie.
3. Za ++: rodziców Erikę i Ryszarda PAWLICZEK, dziadków Gertrudę i Augustyna MUSZKIET, Wil-helma SCHOLZ, wujka Krystiana MUSZKIET.
4. Za + brata Waleriana KAMIŃSKIEGO (17).
5. Za + Elżbietę MALACH (od Mieczysława z rodziną).
10.15 1. Msza św. z okazji Światowego Dnia Ubogich.
2. Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże w intencji Uczestników i ich rodzin oraz Pracowników Środowiskowego Domu Samopomocy w Strzelcach Opolskich z okazji jubileuszu 25-lecia działalności oraz o radość życia wiecznego dla zmarłych uczestników i opiekunów.
3. Za ++: Edmunda GALEJA, Krzysztofa CICHEGO, Georga GLOMB, ++ z pokrewieństwa DĄBROWI-CZÓW-GALEJÓW-RZEPKÓW-KUBASZKÓW.
4. Za + Adriana PANEK (19).
5. Za ++: rodziców Salomeę i Bogusława KRZYŻANOWSKICH, siostrę Halinę ADAMSKĄ, ++ z pokrewieństwa i dusze czyśćcowe oraz z okazji 40. rocznicy urodzin córki Katarzyny z prośbą o zdrowie i błogosławień-stwo Boże.
11.30 1. Za ++: męża Stanisława BROŻYNA, rodziców Genowefę i Jana, teściów Zofię i Jana, siostrę Wandę, szwagrów Pawła i Marka, ++ z pokrewieństwa, dusze w czyśćcu cierpiące oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie.
2. Za ++: Marię NIEŚWIEC, ojca Leopolda, brata Józefa, szwagra Andrzeja MRÓZ, za ++ z rodzin NIEŚWIEC-PIONTEK.
3. Do Boskiej Opatrzności za wstawiennictwem Matki Bożej Śnieżnej i św. Wawrzyńca z podziękowaniem za otrzy-mane łaski, z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i błogosławieństwo Boże w intencji Aleksandry i Edmunda z oka-zji 56. rocznicy ślubu oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie.
4. Za + Irenę GASZ (19).
5. Za ++: rodziców Kornelię i Józefa WIECZOREK, Różę i Franciszka FOGEL, siostrę Annę, szwagra Gerarda, chrze-śniaka Dastina,, ++ z pokrewieństwa oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie.
17.30 NABOŻEŃSTWO.
18.00 MSZA ŚW. ZBIOROWA
1. Za żyjących i ++ Parafian i Gości.
2. Za ++ rodziców Cecylię i Michała MARCINIAK, ++ z pokrewieństwa obu stron oraz o zdrowie i Boże błogosławień-stwo w rodzinie.
3. Za + ciocię Elżbietę POLA oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla synów.

Kontakt

  • ul. Kołłątaja 9, 47-100 Strzelce Opolskie
  • parafia@parafia-strzelce.pl
  • +48 77 461 24 42
  • PKO BP SA O/Strzelce Opolskie nr 19 1020 3714 0000 4102 0007 8600