Witamy na stronie parafii św. Wawrzyńca w Strzelcach Opolskich

Porządek nabożeństw 20 - 26.11.2023

Zapoznaj się z porządkiem nabożeństw oraz intencjami na najbliższy tydzień.

PONIEDZIAŁEK – WSPOMNIENIE ŚW. RAFAŁA KALINOWSKIEGO, PREZBITERA (20 LISTOPADA)

6.30 Za dusze w czyśćcu cierpiące.
7.00 1. Za ++: teścia Stanisława, jego rodziców i teściów, 2 braci i szwagierkę, ++ z pokrewieństwa SZATKOWSKICH-KOWALEWSKICH oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie.
2. Za + Adriana PANEK (20).
3. Za + Zdzisława SZMIGOŃ (1).
17.30 RÓŻANIEC ZA CHORYCH (Rodzina Bł. Edmunda Bojanowskiego).
18.00 1. Za + Renatę SZKOP w kolejną rocznicę śmierci.
2. Za + brata Waleriana KAMIŃSKIEGO (18).
3. Za ++ męża Czesława KUCHAJEWICZA w 2. rocznicę śmierci oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
4. Za + Irenę GASZ (20).
5. Do Boskiej Opatrzności za wstawiennictwem Matki Bożej Śnieżnej i św. Wawrzyńca z podziękowaniem za otrzymane łaski, z proś-bą o dalszą opiekę, zdrowie i błogosławieństwo Boże w intencji Beaty PASIUT z okazji 50. rocznicy urodzin oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie.

WTOREK – WSPOMNIENIE OFIAROWANIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY (21 LISTOPADA)

6.30 1. W intencji czcicieli św. Antoniego (Intencje ze skarbonki).
2. Za dusze w czyśćcu cierpiące.
3. Za + Adriana PANEK (21).
4. Za ++: rodziców Teresę i Franciszka MACHA, teścia Alberta SZYRMOCH, dziadków obu stron i ++ z pokrewieństwa.
7.00 1. Za + brata Waleriana KAMIŃSKIEGO (19).
2. Za + Gertrudę RUBIS.
3. Za + Zdzisława SZMIGOŃ (2).
18.00 1. Za ++: córkę Elwirę w rocznicę śmierci, rodziców i teściów, dziadków, ++ z pokrewieństwa, dusze w czyśćcu cierpiące oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie.
2. Do Boskiej Opatrzności za wstawiennictwem Matki Bożej Śnieżnej i św. Wawrzyńca z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i błogosławieństwo Boże w intencji Czesławy i Tadeusza z okazji kolejnej rocznicy ślubu oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie.
3. Za + siostrę Edytę STEIN w rocznicę śmierci – o radość życia wiecznego.
4. Za + Irenę GASZ (21).
5. Za + syna Grzegorza DRZEWIECKIEGO w 50. rocznicę urodzin – o radość życia wiecznego.

ŚRODA – WSPOMNIENIE ŚW. CECYLII, DZIEWICY I MĘCZENNICY. PATRONKI MUZYKI KOŚCIELNEJ (22 LISTOPADA)

6.30 1. W intencjach polecanych w kościele Bożego Ciała.
2. Za dusze w czyśćcu cierpiące.
3. Za + Adriana PANEK (22).
7.00 1. O spokój duszy i Niebo dla ++: mamy Cecylii WASZCZUK z okazji imienin, ojca Kazimierza, ich rodziców i rodzeństwo.
2. Za + brata Waleriana KAMIŃSKIEGO (20).
3. Za + Zdzisława SZMIGOŃ (3).
4. Za + Irenę GASZ (22).
17.45 KORONKA DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO W INTENCJI MIASTA (FRANCISZKAŃSKI ZAKON ŚWIECKICH).
18.00 1. Za ++: matkę Martę JANIK, tatę Henryka, teściów Agnieszkę i Alfreda BODYNEK, szwagrów Jana i Joachima oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie.
2. Za ++: rodziców Stanisławę i Zdzisława, dziadków obu stron, ++ z pokrewieństwa oraz o zdrowie i Boże błogosła-wieństwo w rodzinie.
3. Za ++: synową Teresę, wnuczka Jana, wnuczkę Nadinkę w 9. rocznicę śmierci, męża Henryka HOTTGENROTH, rodziców Jana i Bronisławę STASZEWSKICH, ++ z rodziny GACKICH, Juliana i Annę KRAKOWSKICH, Dominika KOZIOŁEK – o dar Nieba oraz potrzebne łaski dla całej rodziny.
4. Za + męża i ojca Antoniego BURCEK z okazji urodzin, ++ z rodzin BURCEK-MUSKAŁA.
5. Do Boskiej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o miłość, wzajemny szacunek i zdrowie w rodzinie zastępczej URBAŃCZYK z okazji jej 10-lecia oraz o Boże błogosławieństwo i Dary Ducha Świętego w dorosłym życiu dla Beaty w 18. rocznicę urodzin.

CZWARTEK – DZIEŃ POWSZEDNI (23 LISTOPADA)

6.30 1. Za dusze w czyśćcu cierpiące.
2. Za + Adriana PANEK (23).
7.00 1. Za + ojca, teścia i dziadka Bronisława PELC w 10. rocznicę śmierci, ++ z pokrewieństwa.
2. Do Boskiej Opatrzności za wstawiennictwem Matki Bożej Śnieżnej i św. Wawrzyńca z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i błogosławieństwo Boże w intencji Urszuli i Piotra WIECZOREK z okazji 50. rocznicy ślubu oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie.
16.00 Z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i błogosławieństwo Boże w intencji Właścicieli i Pracowników Grupy ADAMIETZ oraz ich rodzin i zmarłych, a także za żyjących i zmarłych Pracowników byłego AGRO-METU i wszystkich Gości.
17.30 RÓŻANIEC ZA MŁODE POKOLENIE (Odnowa w Duchu Świętym)
18.00 Msza św. szkolna.
1. Za + brata Waleriana KAMIŃSKIEGO (21).
2. Za ++: Bronisławę w rocznicę urodzin, Janinę, Dorotę i Leszka, ++ z pokrewieństwa obu stron, dusze w czyśćcu cierpiące oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie Stanisławy.
3. Za + Irenę GASZ (23).
4. Za + mamę Barbarę w rocznicę urodzin – o radość życia wiecznego.
5. Za + Zdzisława SZMIGOŃ (4).

PIĄTEK – WSPOMNIENIE ŚWIĘTYCH MĘCZENNIKÓW ANDRZEJA DUNG-LAC, PREZBITERA I TOWARZYSZY (24 LISTOPADA)

6.30 1. Do Boskiej Opatrzności za wstawiennictwem Matki Bożej Śnieżnej i św. Wawrzyńca z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i błogosławieństwo Boże w intencji córki Aleksandry z okazji 40. rocznicy urodzin oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie.
2. Za + Adriana PANEK (24).
7.00 1. Za ++: Józefę PIWKO w kolejną rocznicę śmierci, męża Tadeusza PIWKO, rodziców obu stron – o radość życia wiecznego oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie.
2. Za + brata Waleriana KAMIŃSKIEGO (22).
3. Za + Irenę GASZ (24).
4. Za + Zdzisława SZMIGOŃ (5).
18.00 1. Do Boskiej Opatrzności, przez wstawiennictwo św. Cecylii, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i Boże błogosławieństwo w intencji Chóru, Scholi Dziecięcej, Scholi Dominikańskiej i naszych organi-stów oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla ich rodzin, a także o radość życia wiecznego dla ++ organistów i człon-ków chóru i scholi.
2. Za dusze w czyśćcu cierpiące.
3. Za ++: rodziców Pawła i Jadwigę DAMASZEK, dziadków i ++ z pokrewieństwa obu stron..
4. Za ++: Ditra PAWEŁEK w 1. rocznicę śmierci, mamę Krystynę, dziadków i pokrewieństwo obu stron oraz o zdrowie, zgodę i Boże błogo-sławieństwo w rodzinie.
5. Za ++: męża Ryszarda GOSPODARCZYKA, rodziców Józefa i Antoninę, teściów Antoniego i Annę GOSPODARCZYKÓW, Kazimierę i Zdzisława KRZYŻANOWSKICH, ++ z pokrewieństwa oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie.
6. Za ++: Marię i Józefa GOLEC, rodziców Annę i Augustyna CZOK, teściów Adelajdę i Sylwestra DEKERT, Mariana LABISZ, ++ z pokre-wieństwa, dusze w czyśćcu cierpiące oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie.
7. O Boże błogosławieństwo dla Właścicieli i Pracowników firmy KAPICA oraz ich rodzin.

SOBOTA – DZIEŃ POWSZEDNI (25 LISTOPADA)

6.30 Za + Adriana PANEK (25).
7.00 1. Za + brata Waleriana KAMIŃSKIEGO (23).
2. Za + Irenę GASZ (25).
3. Za + Zdzisława SZMIGOŃ (6).
15.00 MSZA ŚW. W DPS.
17.30 NABOŻEŃSTWO DO MATKI BOŻEJ ŚNIEŻNEJ .
18.00 MSZA ŚW. ZBIOROWA
1. Za + męża Jana HATALAK, ++ z rodzin HATALAK-RZYTKI-GOSPODAREK-SZUBRYCHT, dusze czyśćcowe oraz ++ parafian.
2. Za ++: mamę Genowefę WRZESZCZ, jej męża Jana, ++ rodziców i siostrę, ++ z pokrewieństwa obu stron.
3. Za ++: ojca Piotra MARCHEWKA, mamę Martę, ++ z pokrewieństwa oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie.
4. Za ++: Stanisława i Annę MUSIOLIK, brata Henryka, męża Tadeusza KOZOŁUP, ++ z pokrewieństwa MUSIOLIK-KOZOŁUP.
5. Za + Barbarę WIECZOREK w 2. rocznicę śmierci, ++ z rodziny i pokrewieństwa oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie.
6. Za ++: Łucję POPANDA, córkę Teresę LIBER oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo w intencji Pawła POPANDA z okazji 84. rocznicy urodzin oraz w intencji córki Heleny.
7. Do Boskiej Opatrzności za wstawiennictwem św. Jana Pawła II i św. Wawrzyńca z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i błogosławieństwo Boże w intencji Alfonsa z okazji 60. rocznicy urodzin oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie.
8. Za ++: męża, ojca i dziadka Ernesta CHWAŁEK w 5. rocznicę śmierci, jego rodziców Marię i Michała, Klarę GOLOMBEK, szwagrów: Piotra i Karola, Anielę BRONCEL, ++ z pokrewieństwa CHWAŁEK-GOLOMBEK, oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla całej rodziny.
9. Za + żonę Barbarę CZUBAK w dniu kolejnych urodzin.
10. Za ++: rodziców Różę i Hermana MICHALSKICH oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie MICHALSKICH.
11. Za ++: Eugeniusza KOTELUKA o dar życia wiecznego w Królestwie Niebieskim oraz za ++ z pokrewieństwa KOTELUK-GAWROŃSKI.
12. Za ++: rodziców Martę i Jerzego DOMAŃSKICH, siostrę Justynę oraz wszystkich ++ z pokrewieństwa.
[Do Boskiej Opatrzności przez wstawiennictwo Anioła Stróża z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie, błogosławieństwo Boże i Dary Ducha Świętego w intencji rocznego dziecka Wandy GABRYŚ oraz w intencji rodziców, chrzestnych i całej rodziny].
19.00 NABOŻEŃSTWO I MSZA ŚW. KU CZCI MATKI BOSKIEJ KRÓLOWEJ POKOJU

NIEDZIELA – UROCZYSTOŚĆ JEZUSA CHRYSTUSA, KRÓLA WSZECHŚWIATA (26 LISTOPADA)

6.45 j. niemiecki Za + Irenę GASZ (26).
7.00 MSZA ŚW. W SZPITALU.
7.45 1. Za ++: ojca Mariana BIEGA, matkę Anielę, synową Małgorzatę oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie.
2. Za ++: żonę Hildegardę GAWLIK, rodziców Marię i Pawła, rodzeństwo Alfonsa, Pawła i Hildegardę, dusze w czyść-cu cierpiące oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie.
3. Za ++: męża i ojca Stanisława KITA, rodziców obu stron, braci i bratową, synową Annę oraz o zdrowie i Boże błogo-sławieństwo w rodzinie.
4. Za ++: rodziców Wacława i Reginę MISZKIEL, ++ z pokrewieństwa.
9.00 MSZA ŚW. W KSIĘŻYM LESIE.
9.00 1. Do Boskiej Opatrzności za wstawiennictwem Matki Bożej Śnieżnej i św. Wawrzyńca z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i błogosławieństwo Boże w intencji Andrzeja z okazji 60. rocznicy urodzin oraz o zdrowie i Boże błogosła-wieństwo w rodzinie.
2. Za ++: rodziców Michała i Marię, dziadków, ++ z pokrewieństwa obu stron, szwagra Edmunda, ++ z rodziny KULIK, Matyldę SKOW-RONEK, Sebastiana, dusze w czyśćcu cierpiące oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie.
3. Za ++: Józefa MOJZA w 1. rocznicę śmierci, rodziców Marię i Jerzego MOJZA, ciocię Jadwigę KOWOLIK, Annę i Roberta ANIOŁ, dziadków obu stron, dusze w czyśćcu cierpiące oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie.
4. Za ++: rodziców Wandę i Gerharda KANDZIORA, męża Stefana, dziadków Jadwigę i Makarego, Dariusza PIĄTEK, Zofię i Fryderyka SCHEJA, teściów Agatę i Marka ZALEJSKICH, ++ z rodziny.
5. Za ++: rodziców Wandę i Bolesława JACKOWSKICH, brata Tadeusza, ++ z rodzin JACKOWSKICH-TYRCHNIEWICZ.
6. Za + Zdzisława SZMIGOŃ (7).
10.15 1. Za ++: rodziców Bronisławę i Bogusława BANEK, brata Edwarda, teściów Agnieszkę i Czesława WELTROW-SKICH, szwagrów Henryka, Jana i Józefa, ++ z pokrewieństwa oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie.
2. Za + brata Waleriana KAMIŃSKIEGO (24).
3. Za + Adriana PANEK (26).
4. Za + Marcina PŁACHETKA w 1. rocznicę śmierci – o radość życia wiecznego.
5. Do Boskiej Opatrzności za wstawiennictwem Matki Bożej Śnieżnej i św. Wawrzyńca z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i błogosławieństwo Boże w intencji Mieczysława KARPA z okazji 87. rocznicy urodzin oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie.
11.30 1. Za żyjących i ++ Pracowników Kolei – PKP.
2. Za ++: rodziców Marię i Rudolfa WAWRZYŃCZYK, siostrę Gabrielę, braci ks. Krystiana i Henryka, bratową Teresę, ++ z pokrewieństwa obu stron, dusze w czyśćcu cierpiące oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie.
3. Do Boskiej Opatrzności za wstawiennictwem Matki Bożej Śnieżnej i św. Wawrzyńca z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i błogosławieństwo Boże w intencji Wilhelma STOPPA z okazji 60. rocznicy urodzin oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie.
3. Za ++: Annę i Stanisława MUCHA, dziadków obu stron, Kingę PATER, oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie.
4. Za ++: rodziców Antoniego, Stanisławę i Katarzynę ZDOBYLAK, braci Tadeusza, Stanisława, Zygmunta w 5. rocznicę śmierci, siostrę Marię, szwagrów Józefa i Kazimierza, siostrzeńca Jarosława, dziadków, wszystkich ++ z rodziny i pokrewieństwa oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie.
5. Do Boskiej Opatrzności za wstawiennictwem Matki Bożej Śnieżnej, św. Wawrzyńca i św. Walentego z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i błogosławieństwo Boże w intencji Witolda LIPOK z okazji 50. rocznicy urodzin, w inten-cji najbliższych oraz za ++: 0jca Gerarda i brata Piotra.
17.30 NABOŻEŃSTWO.
18.00 MSZA ŚW. ZBIOROWA
1. Za żyjących i ++ Parafian i Gości.
2. Za ++: Gabrielę ŚWIST, męża Tadeusza, ++ z pokrewieństwa ŚWIST-KOWALCZYK oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie.
3. Do Boskiej Opatrzności z prośbą o szczęśliwy przebieg operacji prawnuczki Olgi oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie.
4. Za + tatę Bogumiła WITEK w kolejną rocznicę śmierci, wszystkich ++ z rodziny oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
5. Za + Henryka HABER w 30. dzień po śmierci.

Kontakt

  • ul. Kołłątaja 9, 47-100 Strzelce Opolskie
  • parafia@parafia-strzelce.pl
  • +48 77 461 24 42
  • PKO BP SA O/Strzelce Opolskie nr 19 1020 3714 0000 4102 0007 8600