Witamy na stronie parafii św. Wawrzyńca w Strzelcach Opolskich

Porządek nabożeństw 21 - 27.08.2023

Zapoznaj się z porządkiem nabożeństw oraz intencjami na najbliższy tydzień.

PONIEDZIAŁEK – WSPOMNIENIE ŚW. PIUSA X, PAPIEŻA (21 SIERPNIA)

6.30 Za ++ z pokrewieństwa MELSON-PYSIK.
7.00 1. Za ++: Bernarda PYSIK, brata Jana, ++ rodziców Marię i Marcina, ++ z pokrewieństwa oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie.
2. Za + Włodzimierza ŁUKASIEWICZA w rocznicę urodzin.
17.30 RÓŻANIEC ZA CHORYCH (RODZINA BŁ. EDMUNDA BOJANOWSKIEGO)
18.00 1. O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej Nieustającej Pomocy, Światło i Moc Ducha Świętego, łaskę zdrowia dla Joanny i jej rodziny, a także w intencji Dominika o Boże prowadzenie.
2. Za ++: rodziców Stefana i Marię JASKÓŁA, Michała i Marię ŻMINKOWSKICH, dziadków, siostry i braci, szwagrów i szwagierki oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Najświętszej. W rodzinach.
3. Do Boskiej Opatrzności za wstawiennictwem Matki Bożej Fatimskiej z podziękowaniem za otrzymane ła-ski, z prośbą o Dary Ducha Świętego, opiekę św. Józefa i zdrowie dla Tomasza w 20. rocznicę urodzin.
4. Do Boskiej Opatrzności za wstawiennictwem Matki Bożej Fatimskiej i św. Wawrzyńca z po-dziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i błogosławieństwo Boże w pewnej intencji z okazji 85. rocznicy urodzin oraz za ++ z rodziny i pokrewieństwa.

WTOREK – WSPOMNIENIE NMP, KRÓLOWEJ (22 SIERPNIA)

6.30 1. W intencji czcicieli św. Antoniego (INTENCJE ZE SKARBONKI).
2. O radość życia wiecznego dla ++: Augusta PSCHOWSKI w rocznicę urodzin, jego żony Klary oraz wszystkich ++ z rodzin PSCHOWSKI-NEUMANN-RUDNER-SOJKA.
7.00 Za ++: Zdzisławę, Marię i Jana MAJKUT, braci Józefa i Edwarda, Bronisławę i Stanisława GULAN, ++ z rodzin ZARYCHTA-MROZEK-LACH-CZYSZCZOŃ oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie.
18.00 Za + męża Tomasza BARON w rocznicę urodzin oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie.

ŚRODA – DZIEŃ POWSZEDNI (23 SIERPNIA)

6.30 W intencjach polecanych w kościele Bożego Ciała.
7.00 W intencji żyjących i ++ dobrodziejów Parafii.
17.45 KORONKA DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO W INTENCJI MIASTA.
18.00 1. Za + mamę Eugenię WIECZOREK w 1. rocznicę śmierci – o radość życia wiecznego.
2. Za ++: żonę Halinę SOKOLICKĄ, rodziców Annę i Józefa SOKOLICKICH, Mieczysława i Le-okadię SOKOLICKICH, Leoniłłę i Włodzimierza FABIAŃSKICH, Wandę i Andrzeja GROCH-MAL, ++ z pokrewieństwa oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie.
3. Do Boskiej Opatrzności za wstawiennictwem Matki Bożej Śnieżnej i św. Wawrzyńca z podzię-kowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże w intencji Anny z okazji 89. rocznicy urodzin oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie.

CZWARTEK - ŚWIĘTO ŚW. BARTŁOMIEJA, APOSTOŁA (24 SIERPNIA)

6.30 Za + brata Bartłomieja o potrzebne łaski z okazji imienin.
7.00 Za ++: mamę Adelajdę w rocznicę śmierci, ojca Rajnholda, dziadków Albinę i Piotra, Marię i Jana, ++ z rodziny i pokrewieństwa, dusze w czyśćcu cierpiące oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla całej rodziny.
17.30 RÓŻANIEC ZA MŁODE POKOLENIE (ODNOWA W DUCHU ŚWIĘTYM)
18.00 1. Za ++ rodziców Rozalię i Jana SZYMOSZ, ++ z pokrewieństwa oraz o zdrowie i Boże błogosła-wieństwo w rodzinie.
2. Do Boskiej Opatrzności za wstawiennictwem Matki Bożej Śnieżnej i św. Wawrzyńca z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i błogosławieństwo Boże w intencji Piotra KOZIOŁ z okazji 50. rocznicy urodzin oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie.

PIĄTEK – DZIEŃ POWSZEDNI (25 SIERPNIA)

6.30 W intencji żyjących i ++ dobrodziejów Parafii.
7.00 1. Za + Marię JURKIEWICZ w rocznicę urodzin, rodziców JURKIEWICZ-FRANK-KARA-ŚLEDŹ.
2. Do Boskiej Opatrzności za wstawiennictwem Matki Bożej Śnieżnej i św. Wawrzyńca w intencji Patrycji ARNO i Szymona z prośbą o zdanie egzaminów oraz w intencji Bogu wiadomej.
18.00 1. Za ++: Adelajdę KUNERT w rocznicę śmierci, męża Ewalda, rodziców i rodzeństwo – o radość życia wiecz-nego oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla całej rodziny.
2. Za + Gertrudę GLIK, ojca Piotra w rocznicę urodzin, zięcia oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzi-nie.
3. O Boże błogosławieństwo dla właścicieli i pracowników firmy KAPICA oraz ich rodzin.
19.00 Nabożeństwo i Msza św. ku czci NMP Królowej Pokoju.

SOBOTA – UROCZYSTOŚĆ NMP CZĘSTOCHOWSKIEJ (26 SIERPNIA)

6.30 Za + dusze w czyśćcu cierpiące.
7.00 Za żyjących i ++ czcicieli NMP Częstochowskiej.
9.00 Za żyjących i ++ czcicieli NMP Częstochowskiej.
15.00 MSZA ŚW. W DPS.
17.30 NABOŻEŃSTWO DO MATKI BOŻEJ ŚNIEŻNEJ.
18.00 MSZA ŚW. ZBIOROWA
1. Za ++: matkę Małgorzatę MUSZALIK, dziadków Magdalenę i Teodora HANUSZ, ++ z pokrewieństwa KAU-CZOR-BARTNIAK i dusze w czyśćcu cierpiące.
2. Za ++: mamę i babcię Józefę ŚLIMAK w kolejną rocznicę śmierci, dziadków Stanisławę i Feliksa, Michała i Krystynę oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo rodzinach STERNICKICH-HEJNO.
3. Za ++: męża, ojca i dziadka Władysława, rodziców, siostrę Helenę, brata Czesława, teścia An-drzeja oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie.
4. Za + siostrę Józefę CHROBAK w 1. rocznicę śmierci – o radość życia wiecznego (od siostry Wandy).
5. Do Boskiej Opatrzności za wstawiennictwem Matki Bożej Śnieżnej i św. Wawrzyńca z po-dziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze zdrowie, Dary Ducha Świętego i błogosła-wieństwo Boże w intencji Piotra z okazji 50. rocznicy urodzin oraz o zdrowie i Boże bło-gosławieństwo w rodzinie.
6. Za ++: siostrę Barbarę MIŁOSZEWSKĄ, rodziców Janinę i Jerzego, Katarzynę i Jana BUDZA-NOWSKICH, ++ z pokrewieństwa oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie.
7. Za + Erykę MALCHEREK w rocznicę urodzin (od koleżanek).

XXI NIEDZIELA ZWYKŁA (27 SIERPNIA)

6.45 j. niemiecki Za ++: mamę Monikę NOWAK w 100. rocznicę urodzin, ojca Augustyna, syna Jana, teściową Ludwinę NOCOŃ.
7.00 MSZA ŚW. W SZPITALU.
7.45 1. Za ++: żonę Annę POPANDA w 3. rocznicę śmierci, rodziców Łucję i Hagena BRZEZINA, Te-resę i Wilhelma LEPICH, ++ z pokrewieństwa obu stron oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie.
2. Za ++ męża Henryka i syna Janusza DYSZCZYK, ++ z rodzin DYSZCZYK-PRZYBYŁA.
3. Za + mamę Różę KASPERCZYK w rocznicę urodzi i ++ z rodziny.
9.00 MSZA ŚW. W KSIĘŻYM LESIE.
9.00 1. Do Boskiej Opatrzności za wstawiennictwem Matki Bożej Śnieżnej i św. Wawrzyńca z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i błogosławieństwo Boże w intencji Bogumiły i Mariu-sza ZIĘBA z okazji 20. rocznicy ślubu, w intencji córki Julii oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla całej rodziny.
2. Za ++: męża Konrada GRUSZKA, teściów, rodziców Pawła i Weronikę FUHL, dziadków obu stron, siostry Klarę i Elżbietę, ich mężów Józefa i Hermana, ich syna Jana, jego żonę Aleksan-drę, brata Pawła, żonę Katarzynę, ++ z rodzin FUHL-LISEK-LEBEK-SCHOT oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie.
3. Do Boskiej Opatrzności za wstawiennictwem Matki Bożej Śnieżnej i św. Wawrzyńca z po-dziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i błogosławieństwo Boże w intencji Judyty z okazji 50. rocznicy urodzin oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie.
10.15 1. Za ++: rodziców Bronisławę i Stanisława DEMBIŃSKICH, Marię i Jana WRÓBEL oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
2. Do Boskiej Opatrzności za wstawiennictwem Matki Bożej Śnieżnej i św. Wawrzyńca z po-dziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i błogosławieństwo Boże w intencji Marii z okazji 80. rocznicy urodzin oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie.
3. Do Boskiej Opatrzności za wstawiennictwem Matki Bożej Śnieżnej i św. Wawrzyńca z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i błogosławieństwo Boże w intencji Elżbiety i Wiesława ZIEMBA z okazji 50. rocznicy ślubu oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla całej rodziny.
4. O radość życia wiecznego dla ++: rodziców Ewy i Józefa MALYSEK, Aurelii i Władysława ZIEMBA i 3 szwa-grów.
5. Do Boskiej Opatrzności za wstawiennictwem Matki Bożej Śnieżnej i św. Wawrzyńca z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i błogosławieństwo Boże w intencji Anny i Łukasza KOSIK z okazji 1. rocznicy ślubu oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla całej rodziny.
11.30 suma
1. Do Boskiej Opatrzności za wstawiennictwem Matki Bożej Śnieżnej i św. Wawrzyńca z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże w posłudze duszpasterskiej w naszej parafii w intencji no-wych księży wikariuszy: Kamila BANIA i Łukasza KAUFA.
2. Do Boskiej Opatrzności za wstawiennictwem Matki Bożej Śnieżnej i św. Wawrzyńca z po-dziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i błogosławieństwo Boże w intencji Huberta MAKSE-LON z okazji 70. rocznicy urodzin oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie.
3. Za ++: Karola HORNIKA w kolejną rocznicę śmierci, jego żonę Małgorzatę, Jerzego i Magdalenę WOLANY, oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie.
4. Za ++: rodziców Jana i Agnieszkę ROMANOWICZ, braci Stanisława i Czesława, siostrę Irenę, ++ z rodzin ROMANOWICZ-BIENKIEWICZ oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla całej rodziny.
5. Za ++: męża i ojca Stanisława DŁUTOWSKIEGO w 5. rocznicę śmierci, rodziców obu stron, synową Beatę, Zofię KRÓL, ++ z pokrewieństwa oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla całej rodziny.
6. Do Boskiej Opatrzności za wstawiennictwem Matki Bożej Śnieżnej i św. Wawrzyńca z po-dziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i błogosławieństwo Boże w intencji Mireli KAPICA z okazji 40. rocznicy urodzin, w intencji Mireli i Piotra z okazji 15. rocznicy ślubu oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie, a także za + ojca Herberta WERNER i ++ z rodziny.
7. Do Boskiej Opatrzności za wstawiennictwem Matki Bożej Śnieżnej i św. Wawrzyńca z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i błogosławieństwo Boże w intencji Stanisławy i Mie-czysława z okazji 50. rocznicy ślubu oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla całej rodziny.
8. Do Boskiej Opatrzności za wstawiennictwem Matki Bożej Śnieżnej, św. Wawrzyńca i Anioła Stróża z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i błogosławień-stwo Boże w intencji rocznego dziecka Łucji PYTKO, rodziców, chrzestnych i w in-tencji Malwiny PYTKO z okazji 8. rocznicy urodzin oraz o zdrowie i Boże błogosławień-stwo w rodzinie.
17.30 NABOŻEŃSTWO NIEDZIELNE.
18.00 MSZA ŚW. ZBIOROWA
1. Za żyjących i ++ Parafian i Gości.
2. Do Boskiej Opatrzności za wstawiennictwem Matki Bożej Śnieżnej i św. Wawrzyńca z po-dziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i błogosławieństwo Boże w pewnej intencji z okazji 70. rocznicy urodzin oraz w intencji wnuka z okazji 18. rocznicy urodzin.
3. Za + żonę i matkę Krystynę w 1. rocznicę śmierci – o radość życia wiecznego.
4. Za + ojca Eugeniusza KRUKOWSKIEGO w 12. rocznicę śmierci, ++ z rodziny KRUKOWSKICH.

Kontakt

  • ul. Kołłątaja 9, 47-100 Strzelce Opolskie
  • parafia@parafia-strzelce.pl
  • +48 77 461 24 42
  • PKO BP SA O/Strzelce Opolskie nr 19 1020 3714 0000 4102 0007 8600