Witamy na stronie parafii św. Wawrzyńca w Strzelcach Opolskich

Porządek nabożeństw 23-29.10.2023

Zapoznaj się z porządkiem nabożeństw oraz intencjami na najbliższy tydzień.

PONIEDZIAŁEK – DZIEŃ POWSZEDNI (23 PAŹDZIERNIKA)

6.30 1. Za ++: Dorotę i Tomasza GLINKA, córkę Renatę, rodziców, rodzeństwo i krewnych – o radość życia wiecznego oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie.
2. W intencji Jasminy, Denisa, Eli i Sary z okazji urodzin.
3. Za + Antoniego PSZOWSKIEGO (23).
7.00 1. Za dusze w czyśćcu cierpiące.
2. Za ++: rodziców Józefa i Urszulę MIŚ, brata Piotra, Jadwigę BOREK, Marię MIŚ, Józefa SZALA, Barbarę i Jolantę HORWAT, ++ z pokrewieństwa oraz za dusze w czyśćcu cierpiące.
3. Za + Józefa MOJZA (23).
17.30 Nabożeństwo Różańcowe.
18.00 1. Do Boskiej Opatrzności za wstawiennictwem Matki Bożej Śnieżnej i św. Wawrzyńca z podziękowaniem za otrzy-mane łaski, z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i błogosławieństwo Boże w intencji Stanisława DANIŁA z okazji 70. rocznicy urodzin oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie.
2. Za ++: syna Piotra PAŹDZIOR w rocznicę śmierci, męża Engelberta, rodziców i teściów, ++ z pokrewieństwa oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie.
3. Za + Danutę SZUMIEC w 2. rocznicę odejścia do Pana – o radość życia wiecznego oraz dusze z rodziny w czyść-cu cierpiące.
4. Za + Cecylię MARCINIAK (23).
5. Za + Łucję NIESZWIEC – o radość życia wiecznego (od Pracowników plebanii).

WTOREK – DZIEŃ POWSZEDNI (24 PAŹDZIERNIKA)

6.30 1. W intencji czcicieli św. Antoniego (INTENCJE ZE SKARBONKI).
2. Za + Józefa MOJZA (24).
3. Za dusze w czyśćcu cierpiące.
4. Do Matki Bożej Nieustającej Pomocy z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze, zdrowie i błogosła-wieństwo Boże w rodzinie oraz za ++: ojca Teodora BYTOMSKIEGO, dziadków, wujków i ciocie, Gabrielę i Rafała OCHMANN, ++ z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące.
7.00 1. Za + Cecylię MARCINIAK (24).
2. Za + Antoniego PSZOWSKIEGO (24).
17.30 Nabożeństwo Różańcowe.
18.00 1. Za dusze w czyśćcu cierpiące.
2. Za ++: Helenę i Kazimierza WIDERA w rocznice śmierci, ++ z pokrewieństwa obu stron oraz o zdrowie i Boże błogo-sławieństwo w rodzinie.
3. Za ++: mamę i babcię Adelajdę MOCZYGEMBA w rocznicę urodzin, ojca i dziadka Antoniego, ++ z pokrewieństwa MOCZYGEMBA-JELITO oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie.
4. Za ++ rodziców Antoniego i Annę KOPIEC, braci Piotra i Józefa, ciocię siostrę zakonną Bertinę CZAPLIK, ++ z pokre-wieństwa oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie.
5. Za ++ rodziców Józefa i Klarę PLACHETKA, ++ z pokrewieństwa oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie.
6. Za ++: żonę Reginę FREIER i ojca Norberta FREIER – o radość życia wiecznego.

ŚRODA – DZIEŃ POWSZEDNI (25 PAŹDZIERNIKA)

6.30 1. W intencjach polecanych w kościele Bożego Ciała.
2. Za ++: Gerharda KUBITZA i jego matkę Annę KUBITZA – o radość życia wiecznego.
3. Za dusze w czyśćcu cierpiące.
4. Za + Antoniego PSZOWSKIEGO (25).
7.00 1. Za ++: męża Franciszka, rodziców Jana i Waleskę REINERT, mamę Łucję i brata Józefa, ++ z pokrewieństwa oraz o zdrowie i Boże błogo-sławieństwo w rodzinie.
2. Za + Cecylię MARCINIAK (25).
3. Za + Józefa MOJZA (25).
17.30 Nabożeństwo Różańcowe.
18.00 1. Do Boskiej Opatrzności za wstawiennictwem Matki Bożej Fatimskiej z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i błogosławieństwo Boże w intencji Roksany i synów.
2. Za ++: Hildegardę i Franciszka NIEWCZAS, rodziców, teściów i rodzeństwo oraz o zdrowie i Boże błogosławień-stwo w rodzinie.
3. Za + Józefa SOLGA w 1. rocznicę śmierci.
4. Za ++: żonę Cecylię GOTTSCHLING w 20. rocznicę śmierci, rodziców obu stron, Małgorzatę i Edmunda KOWAL-CZYK, Annę i Maxa GOTTSCHLING, ++ z pokrewieństwa obu stron.
5. Za + syna Tomasza BORKA w 2. rocznicę śmierci – o radość życia wiecznego.
19.00 Nabożeństwo i Msza św. ku czci Matki Bożej Królowej Pokoju.

CZWARTEK – DZIEŃ POWSZEDNI (26 PAŹDZIERNIKA)

6.30 1. Za + Cecylię MARCINIAK (26).
2. Do Bożego Miłosierdzia za dusze w czyśćcu cierpiące z pokrewieństwa i powinowactwa w pewnej intencji.
7.00 1. Za dusze w czyśćcu cierpiące.
2. Za + Józefa MOJZA (26).
3. Za + Antoniego PSZOWSKIEGO (26).
17.30 Nabożeństwo Różańcowe.
18.00 MSZA ŚW. SZKOLNA
1. Za ++: mamę Agnieszkę PAWŁOWSKĄ, ojca Stanisława, brata Mariana, teściów Stanisława i Genowefę, dziadków obu stron, dusze w czyśćcu cierpiące oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie.
2. Za + męża Tadeusza CYGAN w rocznicę śmierci, ++ z pokrewieństwa oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie.
3. Za ++: Hildegardę MORAWIEC w 10. rocznicę śmierci, męża Zygmunta, ++ z rodziny i pokrewieństwa obu stron oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie.
4. Za ++: rodziców Janinę i Piotra HRABAŃSKICH, brata Mirosława, ++ z rodzin HRABAŃSKICH-MARZEC oraz za dusze w czyśćcu cierpiące.
5. Za ++: rodziców Alfredę i Jana BIELEWICZ, braci Ryszarda, Zbigniewa i Jana, bratanka Macieja, ++ z pokrewieństwa BRZOZOW-SKICH i BIELEWICZÓW oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie.

PIĄTEK – DZIEŃ POWSZEDNI (27 PAŹDZIERNIKA)

6.30 1. Za dusze w czyśćcu cierpiące.
2. Za + Antoniego PSZOWSKIEGO (27).
7.00 1. Za + Cecylię MARCINIAK (27).
2. Za + Józefa MOJZA (27).
3. Dziękczynno-błagalna do Bożego Miłosierdzia w intencji rodziny Anny z prośbą o siłę i ulgę w cierpieniu.
17.30 Nabożeństwo Różańcowe.
18.00 1. Za ++: rodziców Stanisława i Helenę HOSZMAN, ich córki z mężami, męża Eugeniusza, jego rodziców, siostrę Helenę, brata Mieczysła-wa, ++ z pokrewieństwa HOSZMAN-BIENKIEWICZ oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie.
2. Za + męża Jana SNADNY w rocznicę śmierci, ++ z pokrewieństwa oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie.
3. Do Boskiej Opatrzności za wstawiennictwem Matki Bożej Nieustającej Pomocy z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i błogosławieństwo Boże w intencji Krystyny z okazji 70. rocznicy urodzin, za + męża Włodzimierza oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie.
4. O Boże błogosławieństwo dla Właścicieli i Pracowników firmy KAPICA oraz ich rodzin.
5. Za ++: męża i ojca Piotra GOTTWALD, rodziców i teściów, ++ z pokrewieństwa GOTTWALD-WATOLLA-MACIEJCZYK.

SOBOTA – ŚWIĘTO ŚWIĘTYCH APOSTOŁÓW SZYMONA I JUDY TADEUSZA (28 PAŹDZIERNIKA)

6.30 1. Za + Józefa MOJZA (28).
2. Do Matki Bożej Nieustającej Pomocy z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze, zdrowie i błogosła-wieństwo Boże w rodzinie oraz za ++: ojca Teodora BYTOMSKIEGO , dziadków, wujków i ciocie, Gabrielę i Rafała OCHMANN, ++ z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące.
7.00 1. Za ++: Katarzynę i Wilhelma RUDNER, Józefa i Marię WYSADA, Wilhelma RUDNER, dziadków Marię i Walentego WITTON, Piotra i Anastazję WYSADA oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie.
2. Za + Antoniego PSZOWSKIEGO (28).
3. Za Radio Maryja i TV Trwam o Boże błogosławieństwo w pracy ewangelizacyjnej i informacyjnej.
11.30 Do Boskiej Opatrzności przez wstawiennictwo Anioła Stróża z podziękowaniem za dar życia i otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie, błogosławieństwo Boże i Dary Ducha Świętego w intencji rocznego dziecka Wiktorii JUREK, rodziców, chrzestnych i całej rodziny.
13.00 Do Boskiej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i błogosławieństwo Boże w intencji Beaty i Krystiana TARLINSKI z okazji 60. rocznic urodzin i 35. rocznicy ślubu oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie.
15.00 MSZA ŚW. W DPS.
17.30 NABOŻEŃSTWO RÓŻAŃCOWE.
18.00 MSZA ŚW. ZBIOROWA
1. Za ++: rodziców Jadwigę i Edwarda KOWALSKICH, rodziców obu stron, wujka Staszka, dusze w czyśćcu cierpiące oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie.
2. Za + Cecylię MARCINIAK (28).
3. Za + córkę Iwonę w 2. rocznicę śmierci.
4. Za + Tadeusza SZYMAŃSKIEGO, z rodziny oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie.
5. Do Boskiej Opatrzności za wstawiennictwem Matki Bożej Śnieżnej i św. Wawrzyńca z podziękowa-niem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i błogosławieństwo Boże w intencji Ur-szuli i Manfreda z okazji 60. rocznicy ślubu oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie.
6. Za ++: Helenę JOKIEL, jej męża Ryszarda, ojca Ryszarda GRALKA, wszystkich ++ z rodzin JO-KIEL-GRALKA.
7. Za ++: rodziców Janinę i Antoniego GIBOWICZ, ++ z rodziny GIBOWICZ.
8. Za + ks. Józefa SZPEKA, ówczesnego opiekuna Liturgiczne Służby Ołtarza naszej Parafii (od byłych Ministrantów).

XXX NIEDZIELA ZWYKŁA. NIEDZIELA MISYJNA (29 PAŹDZIERNIKA)

6.45 j. niemiecki Za żyjących i ++ Dobrodziejów Parafii.
7.00 MSZA ŚW. W SZPITALU.
7.45 1. Za + Józefa MOJZA (29).
2. Za + Antoniego PSZOWSKIEGO (29).
3. Za ++ z rodzin JASKULLA-SPYRA-WALETZKO-CEBULLA oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie.
9.00 MSZA ŚW. W KSIĘŻYM LESIE.
9.00 1. Za ++: Annę i Henryka GIZA, Annę i Reinholda KAMIŃSKICH, Marię i Jana GIZA, Różę i Emila URBANCZYK, Jana KLYSZCZ oraz ++ z pokrewieństwa.
2. Za ++: męża Bernarda CIOŁEK w kolejną rocznicę śmierci, rodziców Stanisława i Marię CIOŁEK, Jerzego i Bertę DUDA, szwagra Joachima, brata Ryszarda oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie.
3. Za ++: męża Tadeusza JAGUDZKIEGO w 22. rocznicę śmierci, teściów i rodzeństwo oraz o zdrowie i Boże błogosła-wieństwo w rodzinie.
4. Za + mamę Gertrudę WALETZKO – o radość życia wiecznego.
10.15 1. Za ++: Martę i Alfonsa PANEK, Jana i Anielę MUSKUS, brata Piotra, syna Adriana, dusze w czyśćcu cierpiące oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie.
2. Do Boskiej Opatrzności za wstawiennictwem Matki Bożej Śnieżnej i św. Wawrzyńca z podziękowaniem za otrzyma-ne łaski, z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i błogosławieństwo Boże w intencji Wioletty i Adriana z okazji 25. rocznicy ślubu oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie.
3. Za ++: Mieczysława i Irenę CHUCHLA, brata Janusza, ++ z rodzin CHUCHLA-ODROBIŃSKICH oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie.
4. Do Boskiej Opatrzności przez wstawiennictwem Anioła Stróża z podziękowaniem za dar życia i już otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie, błogosławieństwo Boże i Dary Ducha Świętego w intencji rocznego dziecka Wik-tora KANIAK, rodziców, chrzestnych i całej rodziny.
11.30 suma
1. Za + brata Bogusława KIERMASZEK, ++ z pokrewieństwa i oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie.
2. Za + męża Piotra HADASIKA w 2. rocznicę śmierci, rodziców obu stron, ++ z pokrewieństwa oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie.
3. Za + męża, ojca i dziadka Kazimierza ROCHECKIEGO w 3. rocznicę śmierci – o radość życia wiecznego.
4. Do Boskiej Opatrzności za wstawiennictwem Matki Bożej Śnieżnej i św. Wawrzyńca z podziękowaniem za otrzyma-ne łaski, z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i błogosławieństwo Boże w intencji Pawła RZEPKA z okazji 88. rocz-nicy urodzin, za ++: żonę Elżbietę, ++ z pokrewieństwa oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie.
5. Do Boskiej Opatrzności za wstawiennictwem Matki Bożej Śnieżnej i św. Wawrzyńca z podziękowaniem za otrzyma-ne łaski, z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i błogosławieństwo Boże w intencji Franciszka SKRZYPCZYK z okazji 90. rocznicy urodzin oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie.
17.30 NABOŻEŃSTWO RÓŻAŃCOWE.
18.00 MSZA ŚW. ZBIOROWA
1. Za żyjących i ++ Parafian i Gości.
2. Za ++: synów Przemysława w 36. rocznicę urodzin, Stanisława, Łukasza, córkę Joannę, męża Ludwika PAWLIK, rodziców Apolonię i Stefana, braci Henryka, Andrzeja, Juliana KWAŚNIAK oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie.
3. Za + Cecylię MARCINIAK (29).
4. O radość życia wiecznego dla ++: męża i ojca Edwarda BALAWENDER w 11. rocznicę śmierci, ++ z pokrewieństwa BALAWENDER-ROGALA oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie.
5. Za ++: mamę Annę SKORUPA, siostrę Monikę, Henryka, ++ z pokrewieństwa oraz o zdrowie i Boże błogosławień-stwo w rodzinie.
6. Za ++: Tadeusza ŚWIST w rocznicę urodzin, żonę Gabrielę, ++ z pokrewieństwa ŚWIST-KOWALCZYK oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie.
7. Za ++: męża Jana, ojca Józefa, rodziców Jana i Irenę, ++ z pokrewieństwa obu stron – o radość życia wiecznego.

Kontakt

  • ul. Kołłątaja 9, 47-100 Strzelce Opolskie
  • parafia@parafia-strzelce.pl
  • +48 77 461 24 42
  • PKO BP SA O/Strzelce Opolskie nr 19 1020 3714 0000 4102 0007 8600