Witamy na stronie parafii św. Wawrzyńca w Strzelcach Opolskich

Porządek nabożeństw 28.08 - 3.09.2023

Zapoznaj się z porządkiem nabożeństw oraz intencjami na najbliższy tydzień.

PONIEDZIAŁEK – WSPOMNIENIE ŚW. AUGUSTYNA , BISKUPA I DOKTORA KOŚCIOŁA (28 SIERPNIA)

6.30 1. Za ++ z pokrewieństwa MELSON-PYSIK.
2. Za + Barbarę BABICZ w 1. rocznicę śmierci (od koleżanek z AL-MEDU).
7.00 1. Do Boskiej Opatrzności za wstawiennictwem Matki Bożej Śnieżnej i św. Wawrzyńca z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i błogosławieństwo Boże w pewnej intencji rodziny STRZELECKICH.
2. Do Bożego Miłosierdzia za dusze w czyśćcu cierpiące z pokrewieństwa i powinowactwa w pewnej intencji.
17.30 RÓŻANIEC ZA CHORYCH (RODZINA BŁ. EDMUNDA BOJANOWSKIEGO)
18.00 1. Do Boskiej Opatrzności przez wstawiennictwo Matki Boskiej Śnieżnej, świętych Józefa i Wawrzyńca z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i Boże błogosławieństwo w intencji ks. prałata Józefa MROCHENIA z okazji 79. rocznicy urodzin oraz o Boże błogosławieństwo w pracy duszpasterskiej.
2. Do Boskiej Opatrzności za wstawiennictwem Matki Bożej Śnieżnej i św. Wawrzyńca z podziękowaniem za otrzy-mane łaski, z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i błogosławieństwo Boże w rodzinie STRZELCZYK oraz za ++ z rodziny i pokrewieństwa STRZELCZYK-WAWRZYŃCZYK.

WTOREK – WSPOMNIENIE MĘCZEŃSTWA ŚW. JANA CHRZCICIELA (29 SIERPNIA)

6.30 W intencji czcicieli św. Antoniego (INTENCJE ZE SKARBONKI).
7.00 Za dusze w czyśćcu cierpiące.
18.00 1. Za ++: synów Przemysława w 19. rocznicę śmierci, Stanisława i Łukasza, córkę Joannę, męża Ludwika PAWLIK, rodziców Apolonię i Stefana, braci Henryka, Andrzeja i Juliana KWAŚNIAK oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie.
2. Za ++: Wilhelma SKOPP, jego żonę Gertrudę, Martę i Alojzego KUCHARCZYK, ++ z rodzin SKOPP- KUCHARCZYK.
3. Do Boskiej Opatrzności za wstawiennictwem Matki Bożej Śnieżnej i św. Wawrzyńca z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i błogosławieństwo Boże w intencji Joachima z okazji kolejnej rocznicy urodzin.

ŚRODA – DZIEŃ POWSZEDNI (30 SIERPNIA)

6.30 W intencjach polecanych w kościele Bożego Ciała.
7.00 1. W intencji żyjących i ++ dobrodziejów Parafii.
17.45 KORONKA DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO W INTENCJI MIASTA.
18.00 1. Za ++: Barbarę PASCHMANN w rocznicę śmierci, męża Waltera, ++ z pokrewieństwa KLIMEK-ZMUDA.
2. Za + szwagra Jana KULASZA.
3. Za ++: męża Stanisława SZYMANEK, rodziców Gertrudę i Wiktora, teściów Mariannę i Tadeusza, ciocię Stanisławę, dziadków obu stron, ++ z pokrewieństwa SZYMANEK-KULIK-WYRWA oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie.
4. Za ++: rodziców Helenę i Wilhelma, brata Gintra, bratową Roswithę, ++ z pokrewieństwa KALUZA-BIENIEK oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie.

CZWARTEK - DZIEŃ POWSZEDNI (31 SIERPNIA)

6.30 Za dusze w czyśćcu cierpiące.
7.00 Za ++: męża i ojca Pawła w dniu urodzin, rodziców, córkę Różę THOMALA, zięcia Siegfrieda, ++ z pokrewieństwa LIPOK-KRAKA-SZLAPA-MRÓZ oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie.
17.30 RÓŻANIEC ZA MŁODE POKOLENIE (ODNOWA W DUCHU ŚWIĘTYM)
18.00 1. Za ++: Wandę i Stanisława KUCHARZ, Annę i Mariana GŁADKIEWICZ, Józefa KASPRZYK, Stanisława i Zofię TOBOŁA, Marcela OTTEN, Jenny i Waleri MELIS, ++ z pokrewieństwa KUCHARZ-GŁADKIEWICZ-KASPRZYK oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie.
2. Do Boskiej Opatrzności za wstawiennictwem Matki Bożej Śnieżnej i św. Wawrzyńca z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i błogosławieństwo Boże w intencji Katarzyny i Pawła z okazji 14. rocznicy ślubu oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie.
3. Za + Barbarę WIECZOREK, ++ z rodziny i pokrewieństwa oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie.
4. Za ++: rodziców Leokadię i Wacława MAŁAGOWSKICH, ++ z pokrewieństwa MAŁAGOWSKICH-ZALEJSKICH-PURGAŁÓW oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie.

PIĄTEK – WSPOMNIENIE BŁ. BRONISŁAWY, DZIEWICY, PATRONKI DIECEZJI OPOLSKIEJ. PIERWSZY PIĄTEK MIESIĄCA (1 WRZEŚNIA)

6.30 1. W intencji czcicieli Najświętszego Serca Pana Jezusa.
2. Za ++: Huberta Sznura, syna Rolanda, dziadków obu stron, wszystkich ++ z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cier-piące.
7.00 1. Za dusze w czyśćcu cierpiące.
2. Za + Guido PASTUSZKA (1).
3. Za + Renatę GREIFF (1).
4. Za + męża i ojca Andrzeja PUCHOWSKIEGO, rodziców obu stron oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie.
9.00 W intencji żyjących i ++ Weteranów z Powiatu Strzeleckiego (od Starostwa).
18.00 1. Do Boskiej Opatrzności przez wstawiennictwo Matki Boskiej Śnieżnej i św. Wawrzyńca z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i Boże błogosławieństwo w życiu i pracy duszpasterskiej w intencji ks. Kamila BANIA z okazji 33. rocznicy urodzin.
2. Za ++: rodziców Stanisława i Annę RAL, 3 braci i 2 siostry, męża Zdzisława PIOTROWSKIEGO oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie.
3. Do Boskiej Opatrzności za wstawiennictwem Matki Bożej Śnieżnej i św. Wawrzyńca z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i błogosławieństwo Boże w intencji Marii i Eugeniusza z okazji 50. rocznicy ślubu oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla dzieci i ich rodzin.
4. Za + Marię FRAYER (1).
5. Do Boskiej Opatrzności za wstawiennictwem Matki Bożej Śnieżnej i św. Wawrzyńca z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i błogosławieństwo Boże w intencji Agnieszki i Dawida z okazji 1. rocznicy ślubu.

SOBOTA – PIERWSZA SOBOTA MIESIĄCA (2 WRZEŚNIA)

6.30 1. W intencji kapłanów i sióstr zakonnych z naszej Parafii pochodzących i pracujących.
2. Za + ks. kanonika Michała SOBEJKO.
7.00 1. W intencji czcicieli Matki Boskiej Różańcowej.
2. Za ++: męża Jana PROŃ, rodziców Alfonsa i Helenę LIPOK, ++ z pokrewieństwa LIPOK-KURZELA-PROŃ oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie.
3. Za ++: Pawła KACZMARCZYKA w 13. rocznicę śmierci, jego żonę Anielę, rodziców Franciszkę i Stanisława, ++ z rodzin KACZMARCZYK-PATEROK oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie.
15.00 Do Boskiej Opatrzności za wstawiennictwem Matki Bożej Śnieżnej i św. Wawrzyńca z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i błogosławieństwo Boże w intencji Huberta HAJDUK z okazji 70. rocznicy urodzin oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie.
15.00 MSZA ŚW. W DPS.
17.30 NABOŻEŃSTWO DO MATKI BOŻEJ ŚNIEŻNEJ.
18.00 MSZA ŚW. ZBIOROWA
1. Za + mamę Franciszkę ŁUPAK w 6. rocznicę śmierci, ojca Franciszka, ++ z pokrewieństwa obu stron, rodziców Helenę i Ludwika DŻALUK, brata Józefa oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie.
2. Za ++: męża i ojca Eugeniusza WANAT, córkę Krystynę, rodziców obu stron, ++ z pokrewieństwa WANAT-SKOP-SZAFRANIEC oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie.
3. Za ++: Józefę i Jana KALICIAK, siostrę Wandę CHOINKA, dziadków obu stron, ++ z pokrewieństwa KALICIAK i HOŁOBUT, siostrę Krystynę SZAFRANIEC i ojca Eugeniusza WANAT oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie.
4. Za ++: ojca Ludwika BUGIEL w 19. rocznicę śmierci, matkę Annę, siostrę Teresę, ++ z pokrewieństwa BUGIEL-WIECZOREK oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie.
5. Za + męża, ojca i dziadka Stanisława STROŻEK, synową Iwonę, rodziców obu stron, ++ z pokrewieństwa oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie.
6. Za ++: Krzysztofa MIŁOŃ w 24. rocznicę śmierci, ++ z rodzin CZARDUŁA-MIŁOŃ-UJEJSKICH-MACIEJCZYK oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie.
7. Za ++: Krystynę i Sebastiana KRZYŻOK, ++ z pokrewieństwa PSZOWSKICH-STILLER-CZABAŃKA-KRZYŻOK oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie.
8. Za ++: Michała NOCOŃ w 4. rocznicę śmierci, rodziców Franciszka i Elżbietę, brata Jerzego.
9. Do Boskiej Opatrzności za wstawiennictwem Matki Bożej Śnieżnej, św. Wawrzyńca i ich Patronów z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i wspieranie w trudnych chwilach życia i Dary Ducha Świętego dla Agnieszki i Dawida.
10. Za ++: Jana BUDZANOWSKIEGO, mamę Katarzynę, braci Stanisława i Mieczysława, siostrę Janinę, szwagra Jerzego, siostrzenicę Barbarę oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie.
11. Za ++: rodziców Franciszkę i Franciszka ŁUPAK w 6. rocznicę śmierci, Anielę i Ludwika DŻALUK w rocznice śmierci, brata Józefa i ++ z pokrewieństwa.
12. Do Boskiej Opatrzności za wstawiennictwem Matki Bożej Śnieżnej z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę i błogosławieństwo Boże w intencji Anieli z okazji 60. rocznicy urodzin oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie.
13. Do Boskiej Opatrzności za wstawiennictwem Matki Bożej Śnieżnej i św. Wawrzyńca z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i błogosławieństwo Boże w intencji mamy Elżbiety z okazji 92. rocznicy urodzin, za ++: męża Huberta i córkę Barbarę oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie.
14. Za ++: Reginę KANIA, rodziców Martę i Ludwika, ++ z pokrewieństwa oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie.
15. Do Boskiej Opatrzności za wstawiennictwem Matki Bożej Śnieżnej i św. Wawrzyńca z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i błogosławieństwo Boże w intencji Klaudii i Damiana z okazji kolejnej rocznicy ślubu oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie.
16. Za + Marię FRAYER (2).
17. Za + Renatę GREIFF (2).
18. Za + Guido PASTUSZKA (2).

XXII NIEDZIELA ZWYKŁA (3 WRZEŚNIA)

6.45
j. niemiecki Za ++: Alojzego KUCHARCZYK w rocznicę śmierci, żonę Martę, rodziców oraz ++ z pokrewieństwa KUCHARCZYK-SKOPP-OLBRICH-BEM oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie.
7.00 MSZA ŚW. W SZPITALU.
7.45 1. Za ++ w 1. rocznicę śmierci: Marię PAWLICZEK, Huberta PIETRUSZKA, Lesława PAWŁOWCA, Teresę BACHEN, Marię PRUS, Elisabeth NAMYSŁO, Pelagię BROL, Gintera MAŃCZYKA, Beatę GRABEUS, Zdzisława HASIKA, Oswalda BISCHOFA, Weronikę MIGA, Polę PYKA, Jacka LYKA, Reinholda BOM-BELKA, Marka SABADASZA, Jadwigę POLA, Jana SZERA, Felicję KOGUT.
2. Za ++: ojca Józefa w rocznicę śmierci, matkę Kornelę, brata Andrzeja, ++ z pokrewieństwa oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie.
3. Za + szwagra Jana KULASZA.
9.00 MSZA ŚW. W KSIĘŻYM LESIE.
9.00 1. Za ++: Krystynę i Gintra CZEMPIEL oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie.
2. Za ++: rodziców Waltra i Marię SZOTKA, synów Waltra, Jerzego i Pawła, córkę Hildegardę, synową Annę, ++ z pokrewieństwa oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie.
3. Za ++: żonę Edeltraud DAMRAT, rodziców DAMRAT-NIESTRÓJ, ++ z pokrewieństwa oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie.
4. Za ++: męża Norberta BYTOMSKIEGO w rocznicę śmierci, mamę Jadwigę, teścia Waltra, ojca Alfreda, Jadwigę i Wilhelma KLEMAN oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla całej rodziny.
5. Do Boskiej Opatrzności za wstawiennictwem Matki Bożej Śnieżnej i św. Wawrzyńca z podziękowaniem za otrzy-mane łaski, z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i błogosławieństwo Boże w intencji Kariny i Mariusza MACHURA z okazji 20. rocznicy ślubu oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie.
10.15 Za ++: mamę Krystynę SADOWSKĄ–GRACA i Bogusławę PODGÓRSKĄ.
11.30 suma
1. Do Boskiej Opatrzności za wstawiennictwem Matki Bożej Śnieżnej i św. Wawrzyńca z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i błogosławieństwo Boże w intencji Magdaleny i Sebastiana WOLNY z okazji 25. rocznicy ślubu oraz za + babcię Helenę CZARNIECKĄ.
2. Do Boskiej Opatrzności za wstawiennictwem Matki Bożej Śnieżnej i św. Wawrzyńca z prośbą o Boże błogosławieństwo i Dary Ducha Świętego dla wnuków Karoliny, Jakuba i Jana w nowym roku szkolnym.
3. Za ++ Klarę i Alfonsa NOWARA, ++ z rodzin NOWARA-TOMASZOWSKI-SÓWKA oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie.
4. Za ++: teściów Henrykę i Franciszka KACZMARKÓW, ++ z rodzin KACZMAREK-BEDNARSKICH oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie.
15.00 Msza św. z udzielaniem Sakramentu Chrztu Świętego

17.30 NABOŻEŃSTWO NIEDZIELNE.

18.00 MSZA ŚW. ZBIOROWA
1. Za żyjących i ++ Parafian i Gości.
2. Za + Marię FRAYER (3).
3. Za + Renatę GREIFF (3).
4. Za + Guido PASTUSZKA (3).

Kontakt

  • ul. Kołłątaja 9, 47-100 Strzelce Opolskie
  • parafia@parafia-strzelce.pl
  • +48 77 461 24 42
  • PKO BP SA O/Strzelce Opolskie nr 19 1020 3714 0000 4102 0007 8600