Witamy na stronie parafii św. Wawrzyńca w Strzelcach Opolskich

Porządek nabożeństw 4-10.09.2023

Zapoznaj się z porządkiem nabożeństw oraz intencjami na najbliższy tydzień.

PONIEDZIAŁEK – ROZPOCZĘCIE NOWEGO ROKU SZKOLNEGO (4 WRZEŚNIA)

6.30 1. W intencji chrześnicy Justyny z okazji urodzin.
2. O zdrowie duszy i ciała dla dzieci i ich rodzin.
7.00 Za + Guido PASTUSZKA (4).
2. Za + Renatę GREIFF (4).
3. Za + Marię FRAYER (4).
16.30 1. O Boże błogosławieństwo i Dary Ducha Świętego dla uczniów szkół podstawowych, rodziców, wychowawców, nauczycieli, katechetów i pracowników oświaty z okazji roz-poczynającego się nowego roku szkolnego.
17.30 RÓŻANIEC ZA CHORYCH (RODZINA BŁ. EDMUNDA BOJANOWSKIEGO)
18.00 1. O Boże błogosławieństwo i Dary Ducha Świętego dla młodzieży szkół średnich, rodziców, wycho-wawców, nauczycieli, katechetów i pracowników oświaty z okazji rozpoczynającego się nowego roku szkolnego.
2. Za ++: żonę i matkę Anielę WAJS, rodziców obu stron, + z rodziny i pokrewieństwa.
3. Za ++: Floriana DRAPIEWSKIEGO w 8. rocznicę śmierci, jego żonę Mariannę, dusze w czyśćcu cierpiące oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie.
4. Za ++: męża Ewalda CZOK, rodziców i braci, ++ z pokrewieństwa oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzi-nie.
5. Za ++: rodziców Jana i Marię STALICKICH, braci Jerzego i Ryszarda, bratową Krystynę oraz o zdrowie i Boże błogo-sławieństwo w rodzinach ŁOPUSZAŃSKICH i STALICKICH.

WTOREK – DZIEŃ POWSZEDNI (5 WRZEŚNIA)

6.30 1. W intencji czcicieli św. Antoniego (INTENCJE ZE SKARBONKI).
2. Za + Marię FRAYER (5).
7.00 1. Za + Guido PASTUSZKA (5).
2. Za + Renatę GREIFF (5).
18.00 1. Za ++: rodziców Jana i Agnieszkę LEDWON, dziadków i pradziadków, szwagrów Stefana i Franciszka, teściów Ge-rarda i Róże BOBAK, Piotra, sąsiadki i dusze w czyśćcu cierpiące.
2. Do Boskiej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski w intencji Zuzanny z okazji 2. rocznicy urodzin, z prośbą o łaskę zdrowia, Dary Ducha Świętego i opiekę Anioła Stróża oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie.

ŚRODA – DZIEŃ POWSZEDNI (6 WRZEŚNIA)

6.30 1. W intencjach polecanych w kościele Bożego Ciała.
2. Za ++: ojca Henryka, matkę Elfrydę, dziadków obu stron, ++ z pokrewieństwa oraz o zdrowie i Boże błogosławień-stwo w rodzinie.
7.00 1. Za + Guido PASTUSZKA (6).
2. Za + Renatę GREIFF (6).
3. Za + Marię FRAYER (6).
17.45 KORONKA DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO W INTENCJI MIASTA.
18.00 1. Za ++: Annę SUCHANEK w 12. rocznicę śmierci, jej 3 braci i 2 siostry, rodziców, kuzyna Henryka oraz ++ z pokrewieństwa.
2. Za ++: rodziców Alfreda i Annę GAGON, brata Gerarda, ++ z pokrewieństwa GAGON-GARBACIK.
3. Za + mamę Jadwigę KOŁODZIEJ w kolejną rocznicę urodzin, wszystkich ++ z rodziny oraz o zdro-wie i Boże błogosławieństwo w rodzinie.
4. Do Boskiej Opatrzności za wstawiennictwem Matki Bożej Śnieżnej i św. Wawrzyńca z podziękowa-niem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i błogosławieństwo Boże w intencji Do-miniki i Adriana z okazji 1. rocznicy ślubu oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie.

PIERWSZY CZWARTEK MIESIĄCA (7 WRZEŚNIA)

6.30 1. O nowe powołania kapłańskie i zakonne z naszej parafii.
2. Za + Marię FRAYER (7).
7.00 1. Za dusze w czyśćcu cierpiące.
2. O Boże błogosławieństwo, zdrowie i ulgę w cierpieniu dla mamy Janiny w 82. rocznicę urodzin, w intencji ro-dziny i za + ojca Józefa (od córki Beaty z Kanady).
3. Za + Guido PASTUSZKA (7).
4. Za + Renatę GREIFF (7).
17.30 RÓŻANIEC ZA MŁODE POKOLENIE (ODNOWA W DUCHU ŚWIĘTYM)
18.00 1. Za ++ w końcu lipca i w sierpniu br.: Janusza FROELICHA, Bożenę SZABLEWSKĄ, Ire-nę HAJDUK, Wandę KAPELA, Danutę KORNAŚ, Bernarda WILK, Marię POPANDA, Gra-żynę STACHOWIAK, Wandę JACHEĆ, Józefa WELTROWSKIEGO, Józefa ZIARKA, Kazi-mierza STRZAŁKOWSKIEGO, Irenę GASZ.
2. Za + Teresę BACHEN w 1. rocznicę śmierci.

PIĄTEK – ŚWIĘTO NARODZENIA NMP (8 WRZEŚNIA)

6.30 1. Za + Guido PASTUSZKA (8).
2. Za + Renatę GREIFF (8).
3. Za + Marię FRAYER (8).
7.00 1. Za ++: rodziców Stefana i Władysławę, teściów Jana i Mariannę, ++ z pokrewieństwa oraz o potrzebne łaski dla rodziny.
2. Za ++: rodziców Anielę i Antoniego, brata Krzysztofa i bratową Małgorzatę, teścia Stanisława, dziadków obu stron, ++ z pokrewieństwa SZYDŁAK-WINIARZ-LECHOWICZ-SZATKOWSKICH oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie.
9.00 W intencji czcicieli Matki Bożej i w intencji żyjących i ++ Sióstr Służebniczek, które pracowały w na-szej parafii.
14.00 Do Boskiej Opatrzności za wstawiennictwem Matki Bożej Śnieżnej i św. Wawrzyńca z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i błogosławieństwo Boże w intencji żyjących i ++ Potomków Klary i Franciszka GOLEC.
18.00 1. Za + Adriana w dniu urodzin.
2. Za ++: rodziców Jana i Marię KUCHARCZYK, ich rodziców KUCHARCZYK i HILSZER oraz ++ z pokrewieństwa oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie.
3. Za wstawiennictwem Matki Bożej Śnieżnej w intencji małżeństw starających się o potomstwo.
4. Do Boskiej Opatrzności za wstawiennictwem Matki Bożej Śnieżnej i św. Wawrzyńca z podziękowaniem za otrzyma-ne łaski, z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i błogosławieństwo Boże w intencji Bogumiły i Jarosława z okazji kolejnej rocznicy ślubu oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie.
5. Do Boskiej Opatrzności za wstawiennictwem Matki Bożej Śnieżnej i św. Wawrzyńca z podziękowaniem za otrzyma-ne łaski, z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i błogosławieństwo Boże w intencji Anieli i Jana POLOK z okazji 59. rocznicy ślubu oraz w intencji dzieci i ich rodzin.
6. Do Boskiej Opatrzności za wstawiennictwem Matki Bożej Śnieżnej, św. Wawrzyńca i św. Józefa z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie, błogosławieństwo Boże i Dary Ducha Świętego w intencji Nata-lii z okazji 20. rocznicy urodzin oraz za żyjących i ++ z rodziny.

SOBOTA – DZIEŃ POWSZEDNI (9 WRZEŚNIA)

6.30 1. Za + Renatę GREIFF (9).
2. Za + mamę i babcię Agnieszkę PALUS.
3. Za + męża i ojca Joachima CZAJA.
7.00 Za + Guido PASTUSZKA (9).
15.00 MSZA ŚW. W DPS.
17.30 NABOŻEŃSTWO DO MATKI BOŻEJ ŚNIEŻNEJ.
18.00 MSZA ŚW. ZBIOROWA
1. Za ++: Elżbietę, Romana, Zdzisława, Renatę SZPAK, Bronisława KONIOR, ++ z rodziny oraz o zdrowie i Boże błogo-sławieństwo w rodzinie.
2. Za ++: żonę i mamę Barbarę WÓJCIK w 16. rocznicę śmierci, ++ z rodziny i pokrewieństwa oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla całej rodziny.
3. Za ++: rodziców Tadeusza i Janinę, Karola i Edwarda, dusze w czyśćcu cierpiące.
4. Za ++: teściów Waltra i Monikę JENDRYKA, mamę Erikę JĘDRZEJEWSKĄ, ++ z pokrewieństwa GAWLIK oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie.
5. Za + Henryka MUSIAŁ w 10. rocznicę śmierci, ++ z pokrewieństwa obu stron.
6. Za + Marię FRAYER (9).
7. Za ++: męża Emanuela SLADEK, rodziców Wilhelma i Różę PYKA, ++ z pokrewieństwa oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla całej rodziny.
8. Za ++: Cecylię ŚWIĘTEK z okazji urodzin, Jana NAWROTEK, ++ z pokrewieństwa oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie.


XXIII NIEDZIELA ZWYKŁA. DOŻYNKI PARAFIALNE (10 WRZEŚNIA)

6.45 j. niemiecki W intencji żyjących i ++ Dobrodziejów Parafii.
7.00 MSZA ŚW. W SZPITALU.
7.45 1. Za ++: brata Władysława, jego żonę Renatę, brata Kazimierza SOBONKIEWICZA, szwagrów Mieczy-sława, Bronisława i Pawła WRÓBEL.
2. Za ++: rodziców Erykę i Emila, wnuka Pawełka, rodziców Jana i Barbarę KIEŁBASA, Jadwigę i Bru-nona GRABIEC, ++ z rodzin GAJDA-GRABIEC oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie.
3. Za ++: rodziców Jadwigę i Pawła DAMASZEK, dziadków i pokrewieństwo obu stron.
9.00 MSZA ŚW. W KSIĘŻYM LESIE.
9.00 1. Za ++: ojca Bronisława PRZYSUCHA, mamę Zofię, brata Zbigniewa, ++ z pokrewieństwa, dusze w czyśćcu cierpiące oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie.
2. Za ++: Ryszarda i Agnieszkę WILK, Józefa i Klarę WILK, Danutę WILK, Jana, Łucję i Bernarda POLACZEK, ++ z pokrewieństwa, dusze w czyśćcu cierpiące oraz w intencji rodziny.
3. Za ++: żonę Edeltraud DAMRAT, rodziców DAMRAT-NIESTRÓJ, ++ z pokrewieństwa oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie.
4. Za ++: mamę Marię PAWLICZEK w 1. rocznicę śmierci, ojca Ryszarda, ++ z pokrewieństwa oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie.
10.15 1. Za ++: męża Bernarda ROTHER w 12. rocznicę śmierci, rodziców obu stron, ++ z pokrewieństwa oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla całej rodziny.
2. Za ++: matkę Bernadetę SOBEK, ojca Helmuta, ++ z pokrewieństwa oraz w intencji rodziny.
3. Za + Mariannę POPIELA w 5. rocznicę śmierci, ++ z rodzin POPIELA-GOŁĘBIEWSKICH-KOŁODZIEJ.
11.30 suma
1. Za ++: męża Huberta PIETRZYŃSKIEGO, teściów Ludwinę i Ignacego, rodziców Elżbietę i Pawła KASZTAN, siostry Emilię, Elżbietę i Helenę, szwagrów Helmuta i Jana, braci Henryka i Józefa oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla całej rodziny.
2. Do Boskiej Opatrzności za wstawiennictwem Matki Bożej Śnieżnej i św. Wawrzyńca z podziękowaniem za otrzyma-ne łaski, z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i błogosławieństwo Boże w intencji Danuty z okazji 85. rocznicy uro-dzin oraz za + męża Henryka.
3. Za ++: ojca Teodora BYTOMSKIEGO, dziadków, wujków i ciocie, Gabrielę i Rafała OCHMANN i dusze w czyśćcu cierpiące.
4. Do Boskiej Opatrzności za wstawiennictwem Anioła Stróża z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie, błogosławieństwo Boże i Dary Ducha Świętego w intencji Klary TARLIŃSKIEJ z okazji przyjęcia Sakramentu Chrztu Świętego oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla rodziców, siostry, chrzestnych i całej rodziny.
5. Do Boskiej Opatrzności za wstawiennictwem Anioła Stróża z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie, błogosławieństwo Boże i Dary Ducha Świętego w intencji rocznej Mai MELCHIOR oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla rodziców, chrzestnych i całej rodziny.
14.00 Msza św. dziękczynna, dożynkowa za szczęśliwie zakończone żniwa i zebrane plony w intencji rolni-ków, działkowiczów i pracowników rolnictwa.
17.30 NABOŻEŃSTWO NIEDZIELNE.
18.00 MSZA ŚW. ZBIOROWA
1. Za żyjących i ++ Parafian i Gości.
2. Za + Marię FRAYER (10).
3. Za + Renatę GREIFF (10).
4. Za + Guido PASTUSZKA (10).
5. Do Boskiej Opatrzności za wstawiennictwem Matki Bożej Śnieżnej i św. Wawrzyńca z podziękowaniem za otrzyma-ne łaski, z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i błogosławieństwo Boże w intencji Hansa LATTKA z okazji 85. rocz-nicy urodzin oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie.
6. Za ++: męża Alfreda, syna Andrzeja SMOLAREK, rodziców Gertrudę i Konrada, braci Kurta i Józefa WRÓBEL, szwagrów Józefa, Reinholda i Jerzego, teściów Różę i Pawła SMOLAREK oraz ++ z rodzin SMASOCH-MANDOK.

Kontakt

  • ul. Kołłątaja 9, 47-100 Strzelce Opolskie
  • parafia@parafia-strzelce.pl
  • +48 77 461 24 42
  • PKO BP SA O/Strzelce Opolskie nr 19 1020 3714 0000 4102 0007 8600