Witamy na stronie parafii św. Wawrzyńca w Strzelcach Opolskich

Mury Miasta

Mury Miasta

W dobie średniowiecza przez Strzelce przebiegał stary szlak handlowy Wrocław--Opole-Kraków. U wlotu do miasta na zachodzie stanęła Brama Opolska, u wylotu Brama Krakowska.
Bramy były zbudowane w kształcie szyi przerzuconej przez fosę miejską. Mury miasta biegły od Bramy Krakowskiej do dzwonnicy (w pobliżu kościoła parafialnego), a dalej za starym kościołem – czyli przez teren, gdzie teraz stoi nowa świątynia – ogród farny, do Bramy Opolskiej. Stąd przez plac kościoła pw. Bożego Ciała do zamku. Rolę umocnień miejskich od strony południowej spełniał zamek strzelecki, za którym rozciągały się rozległe bagna. Stawy i bagna otaczały miasto od południa i zachodu, dlatego też w tym miejscu wykopanie głębokiej fosy okazało się zbyteczne. Stanowiła ona natomiast ważny element umocnień miasta od strony północnej i wschodniej, pozbawionych naturalnych przeszkód w dostępie do grodu.

W latach 1816-25, z powodu rozbudowy drogi Opole-Bytom, linia murów miejskich została przerwana. Dziś istnieją jedynie fragmenty muru średniowiecznego – naprzeciw kościoła pw. Bożego Ciała przy ulicy Opolskiej oraz od strony północnej – przy zabytkowej baszcie obok kościoła pw. św. Wawrzyńca.

Kontakt

  • ul. Kołłątaja 9, 47-100 Strzelce Opolskie
  • parafia@parafia-strzelce.pl
  • +48 77 461 24 42
  • PKO BP SA O/Strzelce Opolskie nr 19 1020 3714 0000 4102 0007 8600