Witamy na stronie parafii św. Wawrzyńca w Strzelcach Opolskich

Ogłoszenia Święto Przemienienia Pańskiego 06.08.2023

Zapoznaj się z ogłoszeniami duszpasterskimi na najbliższy tydzień.

NIEDZIELA – ŚWIĘTO PRZEMIENIENIA PAŃSKIEGO (6 SIERPNIA)

• O godz. 15.00 Msza chrzcielna.
• O godz. 17.30 Nabożeństwo Niedzielne.
• Kolekta na potrzeby seminarium duchownego oraz instytucje diecezjalne.
• Spotkanie modlitewne Franciszkańskiego Zakonu Świeckich o godz. 16.00 w kościele Bożego Ciała.
• Pielgrzymka Motocyklistów na Górę św. Anny. Szczegóły na plakacie.
• Odpust ku czci Matki Bożej Anielskiej w Prudniku-Lesie. Szczegóły na plakacie.
• Ks. Andrzejowi i czcicielom Matki Boskiej Królowej Pokoju – dziękujemy za udział w pielgrzymce do Medjugorje.
• Dziękujemy p. dr Edycie Bem za organizację i uczestnikom – za udział w pielgrzymce do sanktuariów Austrii, Włoch i Słowenii.
• Dziękujemy wolontariuszom, którzy pomagali na wakacyjnym obozie dla osób niepełnosprawnych, or-ganizowanym przez Stowarzyszenie KTPSI z Kluczborka.
• Dziękujemy Wspólnocie Błogosławieństw i uczestnikom adoracji w I Czwartek Miesiąca
• W okresie wakacyjnym (26 VI — 1 IX) kancelaria parafialna czynna popołudniu jedynie we wtorki i czwartki. Dyżury po-ranne – bez zmian. Okazja do Sakramentu Pokuty i Pojednania – w ciągu tygodnia od ok. 6.30 do 7.15 oraz około pół godzi-ny przed wieczorną Mszą Świętą, w soboty także od godz. 17.00. W niedziele zazwyczaj w czasie Mszy św. o godz. 6.45, 7.45 i 11.30.
• Bóg zapłać także za ofiary złożone w ramach kolekty, przelane na konto czy złożone w kancelarii. Do-brodziejów naszej parafii polecamy opiece Matki Boskiej Śnieżnej. Konto parafialne: PKO BP SA O/Strzelce Opolskie nr 19 1020 3714 0000 4102 0007 8600. Dziękujemy także za dary na stół plebanijny (szcze-gólnie narzeczonym, solenizantom i jubilatom).
• Przy wyjściu z kościoła wyłożony jest Gość Niedzielny (cena 10 zł).

PONIEDZIAŁEK – DZIEŃ POWSZEDNI (7 SIERPNIA)

• W kancelarii parafialnej zapisy na 47. Opolską Pieszą Pielgrzymkę na Jasną Górę, do naszej ”niebieskiej 2” (wyjście 14 sierpnia z Opola; opłata za znaczek pielgrzymkowy – 70 zł, transport bagażu – 60 zł, płatne w Opolu). Pielgrzymka będzie miała zwyczajny charakter (noclegi, wyżywienie, itd.). Ponadto wszystkie osoby nieletnie pielgrzymujące bez rodziców bądź opiekunów prawnych powinny mieć pisemną zgodę tychże na udział w pielgrzymce. Przez naszą parafię pielgrzymka przejdzie w środę 16 sierpnia około godz. 9.30. Tak jak co roku postaramy się godnie przyjąć pielgrzymów. Zapraszamy do włączenia się w to dzieło przez przyniesienie (w środę 16 VIII rano) artyku-łów spożywczych, ciasta, owoców, napojów. O godz. 7.00 zapraszamy do domu katechetycznego wszystkie chętne Panie do pomocy w przygotowaniu posiłku. Prosimy o przyniesienie stosownych narzędzi (noże, deski). O godz. 10.30 msza św. w intencji pielgrzymów.

WTOREK – WSPOMNIENIE ŚW. DOMINIKA, PREZBITERA (8 SIERPNIA)

• Św. Dominik urodził się pomiędzy rokiem 1171 a 1173 w Caleruega, w ówczesnym królestwie Kastylii (dzisiejsza Hiszpania). Wywodził się z bogatej rodziny Gusmano (Guzmán). Odebrawszy staranne i wszechstronne wykształcenie, Dominik podjął studia przy katedrze w Palencji, zgłębiając filozofię i teologię. Dziesięć lat później przyjął święcenia kapłańskie. Około roku 1206, kiedy to Kościołowi katolickiemu na terenach po-łudniowej Francji zagrażała herezja albigensów i waldensów, Dominik, widząc to zagrożenie, podjął działalność misjonarską. Niestety, mimo wysiłków, zupełnie bezskuteczną. Wędrówki od miasta do miasta, od wioski do wioski, płomienne kazania, w których głosił prawdziwą Dobrą Nowinę, nie przynosiły rezultatu. Heretycy wprawdzie podziwiali ascetyzm i gorliwość Dominika, ale obstawali przy swoim. W styczniu 1218 r. św. Dominik przybył do Bolonii i zamieszkał wraz z braćmi w klasztorze przy kościele pw. Oczyszczenia Najświętszej Panny Maryi, wówczas znajdującym się poza murami miasta. Wobec potrzeby większej siedziby, w 1219 r. św. Dominik osiadł na stałe w klasztorze San Nicolò delle Vi-gne, na którego miejscu stoi obecna bazylika Dominikanów. Tutaj św. Dominik osobiście przewodniczył dwóm pierwszym zgromadzeniom ogól-nym, mającym na celu zdefiniowanie podstawowych praw Reguły. Tutaj też 6 sierpnia 1221 r. Święty zmarł i został pochowany. Kanonizował go 13 lipca 1234 r. papież Grzegorz IX.

ŚRODA – ŚWIĘTO ŚW. TERESY BENEDYKTY OD KRZYŻA, DZIEWICY I MĘCZENNICY, PATRONKI EUROPY (9 SIERPNIA)

• Edyta Stein urodziła się we Wrocławiu w roku 1891. Wychowana w religii żydowskiej, przez kilka lat nie bez dużych kłopotów znakomicie wykładała filozofię. Przez chrzest otrzymała nowe życie w Chrystusie i przybrawszy imię Teresa Benedykta od Krzyża, kontynuowała je we wspólnocie karmelitanek bosych, do których wstąpiła w Kolonii. Z powodu prześladowania Żydów przez niemieckich faszystów schroniła się w klasztorze Echt w Holandii. Aresztowana w roku 1942, została przewieziona do obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu i tam zagazowana w dniu 9 sierpnia tegoż roku.

CZWARTEK – ŚWIĘTO ŚW. WAWRZYŃCA, DIAKONA I MĘCZENNIKA, PATRONA NASZEJ PARAFII (10 SIERPNIA)

• O godz. 9.00 Msza św. odpustowa w intencji żyjących Parafian i Gości.
• Wawrzyniec był diakonem Kościoła rzymskiego. Poniósł śmierć męczeńską podczas prześladowania za cesarza Wale-riana, w czternaście dni po śmierci papieża Sykstusa II, którego umęczono razem z czterema diakonami. Nad grobem św. Wawrzyńca cesarz Konstantyn Wielki zbudował bazylikę. Kult świętego Męczennika już w IV wieku rozpowszechnił się w Kościele. Był on w starożytności i średniowieczu jednym z najbardziej popularnych świętych. To szczególny pa-tron ubo-gich, piekarzy, kucharzy i bibliotekarzy. Wzywano go na pomoc w czasie pożarów i w chorobach reumatycznych.
• W dniach 10-13 VIII na Górze św. Anny Wielki Odpust Kalwaryjski ku czci Wniebowzięcia NMP. Pro-gram na plakacie.

PIĄTEK – WSPOMNIENIE ŚW. KLARY, DZIEWICY (11 SIERPNIA)

• Wraz ze św. Franciszkiem św. Klara dała początek wielkiej rodzinie zakonu franciszkańskiego. Oboje byli niezrównanym przykładem du-chowej przyjaźni i radykalnie ewangelicznego życia. Święta, mistyczka i założycielka kontemplacyjnego zakonu klarysek, jest m.in. patronką dziennikarzy i pracowników telewizji. Klara urodziła się w Asyżu w roku 1193. Idąc w ślady św. Franciszka założyła zakon żeński oparty na jego Regule. Zmarła 11 sierpnia 1253 r. w klasztorze św. Damiana w Asyżu.

SOBOTA – DZIEŃ POWSZEDNI (12 SIERPNIA)

• Odpustowe odwiedziny chorych i starszych parafian od godz. 8.30. Prosimy o zgłaszanie tej prośby w kancelarii parafialnej w godzinach urzędowania (także telefonicznie).
• Od godz. 17.00 okazja do spowiedzi św.
• O godz. 17.30 nabożeństwo do Matki Bożej Śnieżnej (można przynieść intencje modlitewne zapi-sane na karteczkach, proszę wziąć ze sobą obrazki z modlitwa do MB Śnieżnej). Polecane intencje modli-tewne, które dotychczas były wyczytywane w czasie Mszy świętych będą powierzane Bogu w czasie tych nabożeństw. W czasie Eucharystii będziemy polecać jedynie intencje wynikłe z sytuacji losowych (np.: wy-padek, niespodziewana operacja).
• Początek uroczystości patronalnych ku czci św. Jacka w Kamieniu Śląskim. Szczegóły na plakatach.

XIX NIEDZIELA ZWYKŁA. ODPUST PARAFIALNY (13 SIERPNIA)

• Nasz odpust parafialny. Słowo Boże wygłosi i uroczystej Sumie (o godz. 11.00) przewod-niczyć będzie ks. Adrian ADAMIK, misjonarz, obecny proboszcz Parafii Św. Floriana w Wy-sokiej. Msze św. o godz. 6.45 (w jęz. niemieckim), 8.00, 9.30, 11.00 (suma) i 18.00 oraz o 7.00 (szpital) i 9.00 (Księży Las). Serdecznie wszystkich zapraszamy.
• O godz. 17.30 Nieszpory odpustowe.
• O godz. 18.45 Różaniec Fatimski.
• Kolekta na potrzeby parafii.
• W kancelarii przyjmujemy zgłoszenia (do 10 VIII) na wrześniowe Pielgrzymki Srebrnych (3 IX, godz. 14.00) i Złotych (10 IX, godz. 14.00) Jubilatów Małżeńskich. W zgłoszeniu prosimy podać: imiona i nazwi-sko, adres z numerem telefonu oraz datę i miejsce zawarcia ślubu kościelnego. Na podane przez Jubila-tów adresy zostaną wysłane indywidualne zaproszenia.
• P. Krystyna KOWALSKA w imieniu Róż Różańcowych i Margaretek zaprasza 14 VIII o godz. 15.00 do ogrodu parafialnego na II wspólne wykonanie bukietów z okazji Uroczystości Wniebowzięcia NMP. Datki za bukiety przeznaczone będą na ugoszczenie pielgrzymów.
• W Uroczystość Wniebowzięcia NMP (15 VIII) o godz. 11.30 Msza św. dziękczynna za po-sługę w naszej parafii ks. Andrzeja GLINKI, a w niedzielę 20 VIII o godz. 11.30 Msza św. dziękczynna za posługę w naszej parafii ks. Daniela JASZCZYSZYNA. Nowych wikariuszy: ks. Kamila BANIA i ks. Łukasza KAUFA przywitamy w niedzielę 27 VIII na Mszy św. o godz. 11.30.

• Do wieczności odeszli: Śp. Bożena SZABLEWSKA (l. 50, ul. Krakowska); Śp. Irena HAJDUK (l. 61, ul. Dębowa); Śp. Wanda KAPELA (l. 82, ul. Krakowska); Śp. Danuta KORNAŚ (l. 64, ul. A. Mic-kiewicza, pogrzeb: wtorek (8 VIII), godz. 11.00); Śp. Bernard WILK (zmarł w Niemczech, dawniej Strzelce Op., ul. Ujazdowska, pogrzeb: środa (9 VIII), godz. 11.00); Śp. Maria POPANDA (l. 74, ul. M. Prawego, pogrzeb: sobota (12 VIII), godz. 12.00). Wieczny odpoczynek…

Drogim Parafianom i Gościom życzymy, aby spotkanie ze Zbawicielem przy Stole Eu-charystycznym i przy stole w domach rodzinnych umocniło Was i Wasze rodziny w miło-ści, jedności i pokoju. Matko Boża Śnieżna – módl się za nami!

Kontakt

  • ul. Kołłątaja 9, 47-100 Strzelce Opolskie
  • parafia@parafia-strzelce.pl
  • +48 77 461 24 42
  • PKO BP SA O/Strzelce Opolskie nr 19 1020 3714 0000 4102 0007 8600