Witamy na stronie parafii św. Wawrzyńca w Strzelcach Opolskich

Ogłoszenia XI Niedziela Zwykła 18.06.2023

Zapoznaj się z ogłoszeniami duszpasterskimi na najbliższy tydzień.

NIEDZIELA – XI Niedziela Zwykła (18 CZERWCA)

• Kolekta na cele remontowo-inwestycyjne. Przed kościołem zbiórka do puszek na Wydział Teologiczny.
• O godz. 17.30 nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa.
• Bóg zapłać także za ofiary złożone w ramach kolekty, przelane na konto czy złożone w kancelarii. Dobrodzie-jów naszej parafii polecamy opiece Matki Boskiej Śnieżnej. Konto parafialne: PKO BP SA O/Strzelce Opolskie nr 19 1020 3714 0000 4102 0007 8600. Dziękujemy także za dary na stół plebanijny (szczególnie narzeczonym, solenizan-tom i jubilatom). Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w tak piękny przebieg dawnej oktawy Bożego Ciała: dziewczynkom za sypanie płatków kwiatów, chłopcom za niesienie sztandarków, mężczyznom za niesienie bal-dachimu, p. Agnieszce Ślązak i rodzicom zaangażowanych dzieci, ministrantom za podjętą gorliwie służbę oraz tym, którzy przygotowali kwiaty i ołtarze na procesje. Ks. Józef dziękuje za przekazane życzenia w rocznicę świę-ceń kapłańskich. Bóg zapłać chórowi „Canticum novum” i parafialnej Odnowie w Duchu Świętym za poprowadzo-ny w piątek Wieczór Uwielbienia.
• O godz. 16.30 w kościele Bożego Ciała adoracja kształtowana przez obrońców życia.
• Przy wyjściu z kościoła wyłożony jest Gość Niedzielny (cena 10 zł, można wrzucać do skarbon kościelnych).


PONIEDZIAŁEK – DZIEŃ POWSZEDNI (19 CZERWCA)

• 66. rocznica urodzin ks. Wolfganga JOŚKI i 63. rocznica święceń kapłańskich ks. radcy Joachima DEMBONCZYKA. Msza św. w ich intencji o godz. 18.00.
• Gmina Strzelce Op. i parafia św. Wawrzyńca warsztaty z programem profilaktycznym „Jestem O.K.” (10.07-28.07.2023 r. w godz. 9.00 – 15.00 w Domu Parafialnym). Zgłoszenia dzieci z Gminy Strzelce Op. z klas 1-6 w kancelarii od poniedziałku. Zgłoszone dzieci powinny uczestniczyć w zajęciach przez cały czas ich trwania.


WTOREK – WSPOMNIENIE ŚW. ALOJZEGO GONZAGI, ZAKONNIKA (20 CZERWCA)

• 36. rocznica święceń kapłańskich proboszcza ks. prałata Rudolfa NIESZWIECA. Msza św. w jego intencji o godz. 18.00.
• O godz. 19.00 w domu katechetycznym spotkanie wszystkich uczestników parafialnej pielgrzymki do Austrii, Włoch i Słowenii.

ŚRODA – WSPOMNIENIE NMP OPOLSKIEJ (21 CZERWCA)


CZWARTEK – DZIEŃ POWSZEDNI (22 CZERWCA)

• O godz. 18.00 Msza św. na zakończenie roku szkolno-katechetycznego. Zapraszamy wszystkich uczniów z rodzicami, nauczycieli i pracowników oświaty.

PIĄTEK – DZIEŃ POWSZEDNI. DZIEŃ OJCA (23 CZERWCA)

• O godz. 17.30 nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa.
• O godz. 18.00 Msza św. za żyjących i zmarłych ojców.
• O godz. 18.45 adoracja z możliwością skorzystania z modlitwy wstawienniczej. Zaprasza Odnowa w Duchu Świętym.
• O godz. 19.00 spotkanie Oazy kończące ten rok formacyjny.


SOBOTA – UROCZYSTOŚĆ NARODZENIA ŚW. JANA CHRZCICIELA (24 CZERWCA)

• Od godz. 17.00 okazja do spowiedzi św.
• O godz. 17.30 nabożeństwo do Matki Bożej Śnieżnej (można przynieść intencje modlitewne zapisane na kar-teczkach, proszę wziąć ze sobą obrazki z modlitwa do MB Śnieżnej). Polecane intencje modlitewne, które dotych-czas były wyczytywane w czasie Mszy świętych będą powierzane Bogu w czasie tych nabożeństw.
W czasie Eucharystii będziemy polecać jedynie intencje wynikłe z sytuacji losowych (np.: wypadek, niespodzie-wana operacja).

XII NIEDZIELA ZWYKŁA (25 CZERWCA)

• Kolekta na cele Parafii.
• O godz. 17.30 nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa.
• W FOTO-STUDIO HEXA przy pl. Żeromskiego odbiór filmu i zdjęć z Uroczystości I Komunii Świętej.
• W kancelarii parafialnej rozpoczynamy przyjęcie zgłoszeń (do 10 VIII) na wrześniowe Pielgrzymki Srebrnych (3 IX, godz. 14.00) i Złotych (10 IX, godz. 14.00) Jubilatów Małżeńskich. W zgłoszeniu prosimy podać: imiona i nazwisko, adres z numerem telefonu oraz datę i miejsce zawarcia ślubu kościelnego. Na podane przez Jubilatów adresy zostaną wysłane indywidualne zaproszenia.
• Młodzież zapraszamy do skorzystania z wakacyjnych wydarzeń proponowanych przez Duszpasterstwo Młodzieży „Ławka” oraz rekolekcji oazowych prowadzonych przez opolski Ruch Światło-Życie. Szczegóły na plakatach oraz u ks. Daniela.
• 21 VI Dyrekcja, nauczyciele oraz uczniowie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Op. serdecznie zapraszają wszystkich na 14 Międzydiecezjalny Turniej Piłkarski o Puchar Św. Jacka, który odbę-dzie się na stadionie sportowym Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Strzelcach Op. (ul. Strzelców Bytomskich 2a).
• Nabożeństwo do NMP Królowej Pokoju odbędzie się w poniedziałek 26 VI.
• Do wieczności odeszli: śp. Grzegorz DRZEWIECKI (l. 49, ul. Kraków, dawniej w Strzelcach Op., ul. A. Asnyka); śp. Edward KUNACH (l. 78, ul. J. Rychla; pogrzeb: wtorek, godz. 9.00); śp. Marianna FERENS (l. 87, ul. Sosnowa; pogrzeb: wtorek, godz. 11.00); śp. Krystyna CHWIŁOWICZ (l. 76, ul. Nefrytowa 7; pogrzeb wtorek, godz. 13.00
w kościele Podwyższenia Krzyża Św., pochówek na cmentarzu komunalnym). Wieczny odpoczynek…
• Drogim Parafianom i Gościom życzymy, aby spotkanie ze Zbawicielem przy Stole Eucharystycznym i przy stole w domach rodzinnych umocniło Was i Wasze rodziny w miłości, jedności i pokoju. Matko Boża Śnieżna – módl się za nami!

Kontakt

  • ul. Kołłątaja 9, 47-100 Strzelce Opolskie
  • parafia@parafia-strzelce.pl
  • +48 77 461 24 42
  • PKO BP SA O/Strzelce Opolskie nr 19 1020 3714 0000 4102 0007 8600