Witamy na stronie parafii św. Wawrzyńca w Strzelcach Opolskich

Ogłoszenia XIII Niedziela Zwykła 2.07.2023

Zapoznaj się z ogłoszeniami duszpasterskimi na najbliższy tydzień.

NIEDZIELA – XIII Niedziela Zwykła (2 LIPCA)

• Kolekta na seminarium duchowne i potrzeby Parafii. O godz. 7.45 Msza św. w 1. rocznicę śmierci. O godz. 15.00 Msza św. chrzcielna.
• W okresie wakacyjnym (26 VI — 1 IX) kancelaria parafialna czynna będzie popołudniu jedynie we wtorki i czwartki. Dyżury poranne – bez zmian.
• O godz. 17.30 nabożeństwo niedzielne.
• Bóg zapłać także za ofiary złożone w ramach kolekty, przelane na konto czy złożone 
w kancelarii. Dobrodziejów naszej parafii polecamy opiece Matki Boskiej Śnieżnej. Konto pa-rafialne: PKO BP SA O/Strzelce Opolskie nr 19 1020 3714 0000 4102 0007 8600. Dziękujemy tak-że za dary na stół plebanijny (szczególnie narzeczonym, solenizantom i jubilatom). Bóg zapłać za sobotnią możliwość odwiedzin chorych i starszych parafian. Kolejne odwiedziny odbędą się 12 VIII, tj. w przeddzień odpustu parafialnego. Dziękujemy Lodziarni „Urszulka” za zasponsorowanie lodów dzieciom, które były zaangażowane w uroczystości Bożego Ciała, Strzeleckiej Spółdzielni Socjalnej za przygotowanie poczęstunku na dekanalne czuwanie młodzieży, Zakładowi Pogrzebowemu Re-gat za wykoszenie trawy na cmentarzu parafial-nym.
• Na Górze Świętej Anny pielgrzymka dzieci. Msza św. w grocie o godz. 10.00.
• Przy wyjściu z kościoła wyłożony jest Gość Niedzielny (cena 10 zł, można wrzucać do skar-bon kościelnych).
 

PONIEDZIAŁEK – ŚWIĘTO ŚW. TOMASZA APOSTOŁA (3 LIPCA)

I CZWARTEK MIESIĄCA. WSPOMNIENIE BŁ. MARII TERESY LEDÓCHOWSKIEJ (6 LIPCA)

• O godz. 19.30 we Wspólnocie Błogosławieństw adoracja Najświętszego Sakramentu; temat wieczoru: „O życiu duchowym”.
 

I PIĄTEK MIESIĄCA (7 LIPCA)  

I SOBOTA - WSPOMNIENIE ŚW. JANA Z DUKLI, PREZBITERA (8 LIPCA)

• Od godz. 17.00 okazja do spowiedzi św.
• O godz. 17.30 nabożeństwo do Matki Bożej Śnieżnej (można przynieść intencje modlitew-ne zapisane na karteczkach, proszę wziąć ze sobą obrazki z modlitwa do MB Śnieżnej). Pole-cane intencje modlitewne, które dotychczas były wyczytywane w czasie Mszy świętych będą powierzane Bogu w czasie tych nabożeństw. W czasie Eucharystii będziemy polecać jedynie intencje wynikłe z sytuacji losowych (np.: wypadek, niespodziewana operacja).
 

XIV NIEDZIELA ZWYKŁA (9 LIPCA)

• Kolekta na cele Parafii.
• O godz. 17.30 nabożeństwo niedzielne.
• W FOTO-STUDIO HEXA przy pl. Żeromskiego odbiór filmu i zdjęć z Uroczystości I Komunii Świętej.
• Gmina Strzelce Op. i parafia św. Wawrzyńca warsztaty z programem profilaktycznym „Jestem O.K.” (10 VII-28 VII. w godz. 9.00 – 15.00 w Domu Parafialnym). Nie ma już wolnych miejsc.
• 47. Opolska Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę wyruszy w tym roku 14 VIII z Opola. Będzie miała ona już zwyczajny charakter (noclegi, wyżywienie, itd.) Zapisy do „2 niebieskiej” 
w kancelarii parafialnej od 10 VII.
• W kancelarii przyjmujemy zgłoszenia (do 10 VIII) na wrześniowe Pielgrzymki Srebrnych (3 IX, godz. 14.00) i Złotych (10 IX, godz. 14.00) Jubilatów Małżeńskich. W zgłoszeniu pro-simy podać: imiona i nazwisko, adres z numerem telefonu oraz datę i miejsce zawarcia ślubu kościelnego. Na podane przez Jubilatów adresy zostaną wysłane indywidualne zaproszenia.
• Decyzją Księdza Biskupa Opolskiego z dniem 23 VIII posługę w naszej parafii zakończą ks. Andrzej Glinka i ks. Daniel Jaszczyszyn. Ks. Andrzej od 24 VIII będzie proboszczem w parafii Wniebowzięcia NMP w Biedrzychowicach. Ks. Daniel od 24 VIII będzie wikariuszem w parafii św. Wacława w Krzanowicach. W tym samym dniu posługę w naszej parafii podejmą ks. Kamil Bania (dotychczasowy wikariusz w parafii NSPJ w Kluczborku) oraz ks. Łukasz Kauf (dotychczasowy wikariusz w parafii Narodzenia NMP w Głubczycach).

 

• Do wieczności odeszli: śp. Anna SZYBIAK (l. 83, ul. K. Miarki); śp. Józef HASTEROK (l. 64, ul. Łąkowa); śp. Kamil CICHOŃ (l. 21, Belgia, dawniej: Strzelce Op., ul. Wyszyńskiego; pogrzeb: czwartek, godz. 10.00). Wieczny odpoczynek…
 
• Drogim Parafianom i Gościom życzymy, aby spotkanie ze Zbawicielem przy Stole Eucharystycznym i przy stole w domach rodzinnych umocniło Was i Wasze rodziny w miłości, jedności i pokoju. Matko Boża Śnieżna – módl się za nami!

 

Kontakt

  • ul. Kołłątaja 9, 47-100 Strzelce Opolskie
  • parafia@parafia-strzelce.pl
  • +48 77 461 24 42
  • PKO BP SA O/Strzelce Opolskie nr 19 1020 3714 0000 4102 0007 8600