Witamy na stronie parafii św. Wawrzyńca w Strzelcach Opolskich

Ogłoszenia XVI Niedziela Zwykła 23.07.2023

Zapoznaj się z ogłoszeniami duszpasterskimi na najbliższy tydzień.

XVI NIEDZIELA ZWYKŁA (23 LIPCA)  

• Dziś przypada III Światowy Dzień Dziadków i Osób Starszych. Temat: „Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie”.
• Kolekta na potrzeby Parafii.
• O godz. 17.30 Nabożeństwo Niedzielne ku czci św. Krzysztofa z błogosławieństwem kierowców i poświęceniem pojazdów. Ofiara kierowców składana przy poświęceniu pojazdów przeznaczona jest na wsparcie misjonarzy z naszej diecezji.
• O godz. 18.00 Msza św. w intencji kierowców.
• Odpust ku czci św. Anny Samotrzeciej na Górze św. Anny.
• W okresie wakacyjnym (26 VI — 1 IX) kancelaria parafialna czynna popołudniu jedynie we wtorki i czwartki. Dyżury poranne – bez zmian. Okazja do Sakramentu Pokuty i Pojednania – w ciągu tygodnia od ok. 6.30 do 7.15 oraz około pół godziny przed wieczorną Mszą Świętą, w soboty także od godz. 17.00. W niedziele zazwyczaj w czasie Mszy św. o godz. 6.45, 7.45 i 11.30.
• Bóg zapłać także za ofiary złożone w ramach kolekty, przelane na konto czy złożone w kancelarii. Dobrodziejów naszej parafii polecamy opiece Matki Boskiej Śnieżnej. Konto parafialne: PKO BP SA O/Strzelce Opolskie nr 19 1020 3714 0000 4102 0007 8600. Dziękujemy także za dary na stół ple-banijny (szczególnie narzeczonym, solenizantom i jubilatom).
• Dziękujemy wszystkim za wykonane prace przy wszystkich obiektach parafialnych.
• Przy wyjściu z kościoła wyłożony jest Gość Niedzielny (cena 10 zł).
 

PONIEDZIAŁEK – WSPOMNIENIE ŚW. KINGI, DZIEWICY (24 LIPCA)

• W kancelarii parafialnej zapisy na 47. Opolską Pieszą Pielgrzymkę na Jasną (nasza „2 niebieska” wy-rusza 14 VIII z Opola).
 

WTOREK – ŚWIĘTO ŚW. JAKUBA, APOSTOŁA (25 LIPCA)

• Wspomnienie św. Krzysztofa, patrona kierowców.
• O godz. 19.00 nabożeństwo i Msza Święta ku czci NMP Królowej Pokoju.
 

ŚRODA – UROCZYSTOŚĆ ŚW. ANNY, MATKI NMP, GŁÓWNEJ PATRONKI DIECEZJI OPOLSKIEJ (26 LIPCA)

• O godz. 7.00 Msza Święta w intencji mieszkańców Sołectwa Mokre Łany.
• Dodatkowa Msza Święta o godz. 9.00.
 

CZWARTEK - WSPOMNIENIE ŚW. JOACHIMA, OJCA NMP (27 LIPCA)

PIĄTEK – WSPOMNIENIE ŚW. SZARBELA MAKHLUFA, PREZBITERA (28 LIPCA)

• Józef Makhluf urodził się w miejscowości Biga Kafra w Libanie w roku 1828. Po wstąpieniu do zakonu libańskich maronitów przyjął imię Szarbel. Wyświęcony na prezbitera, pragnąc żyć w ścisłej samotności i osiągnąć wyższą doskonałość, z klasztoru w Annaja odszedł na pustynię, gdzie służył Bogu przez niezwykle surowe życie, nieustanne posty i modlitwy. Zmarł 24 grudnia 1898 roku. 5 grudnia 1965, na zakończenie So-boru Watykańskiego II, został on beatyfikowany przez Pawła VI. 9 października 1977 Paweł VI kanonizował św. Szarbela. Do jego grobu odby-wają się liczne pielgrzymki, a uzdrowienia za jego przyczyną są czytelnym znakiem Bożej działalności we współczesnym świecie. Relikwie Świę-tego znajdują się między innymi w Sanktuarium św. Jana Pawła II w Łagiewnikach.

 

SOBOTA - WSPOMNIENIE ŚWIĘTYCH MARTY, MARII I ŁAZARZA (29 LIPCA)

• Od godz. 17.00 okazja do spowiedzi św.
• O godz. 17.30 nabożeństwo do Matki Bożej Śnieżnej (można przynieść intencje modlitewne zapisane na karteczkach, proszę wziąć ze sobą obrazki z modlitwa do MB Śnieżnej). Polecane intencje modlitewne, które dotychczas były wyczytywane w czasie Mszy świętych będą powierzane Bogu w czasie tych nabo-żeństw. W czasie Eucharystii będziemy polecać jedynie intencje wynikłe z sytuacji losowych (np.: wypadek, niespodziewana operacja).
 

XVII NIEDZIELA ZWYKŁA (30 LIPCA)

• Kolekta na potrzeby Parafii.
• O godz. 17.30 Nabożeństwo Niedzielne.
• Odpust ku czci Świętych Joachima i Anny w Dziewkowicach. Suma odpustowa o godz. 11.00
• Do niedzieli 6 VIII br. w PSP nr 1 trwa wakacyjny obóz dla osób niepełnosprawnych, organizowany przez Stowarzyszenie KTPSI z Kluczborka. Cała Grupa będzie dzisiaj na Mszy św. o godz. 10.15 i dziękuje nam za gościnność, ale też zachęca do pomocy wolontariuszy w wieku od lat 15. wzwyż. Szczególnie mile widziani są chłopcy. Chętnych prosimy o zgłoszenie się do zakrystii po Mszy św.
• W kancelarii przyjmujemy zgłoszenia (do 10 VIII) na wrześniowe Pielgrzymki Srebrnych (3 IX, godz. 14.00) i Złotych (10 IX, godz. 14.00) Jubilatów Małżeńskich. W zgłoszeniu prosimy podać: imiona i nazwisko, adres z numerem telefonu oraz datę i miejsce zawarcia ślubu kościelnego. Na podane przez Jubilatów adresy zostaną wysłane indywidualne zaproszenia.
• Decyzją Księdza Biskupa Opolskiego z dniem 23 VIII posługę w naszej parafii zakończą ks. An-drzej Glinka i ks. Daniel Jaszczyszyn. Ks. Andrzej od 24 VIII będzie proboszczem w parafii Wniebo-wzięcia NMP w Biedrzychowicach. Ks. Daniel od 24 VIII będzie wikariuszem w parafii św. Wacława w Krzanowicach. W tym samym dniu posługę w naszej parafii podejmą ks. Kamil Bania (dotychcza-sowy wikariusz w parafii NSPJ w Kluczborku) oraz ks. Łukasz Kauf (dotychczasowy wikariusz w parafii Narodzenia NMP w Głubczycach).
 
• Do wieczności odeszli: Śp. Zbigniew MUSZYŃSKI (l. 71, Rynek); Śp. Łucja POPANDA (l. 85, ul. Nowowiejska); Śp. Elżbieta PANEK (l. 88, ul. W. Świerzego). Wieczny odpoczynek…
 
• Drogim Parafianom i Gościom życzymy, aby spotkanie ze Zbawicielem przy Stole Eucharystycznym i przy stole w domach rodzinnych umocniło Was i Wasze rodziny w miłości, jedności i pokoju. Matko Boża Śnieżna – módl się za nami!

 

Kontakt

  • ul. Kołłątaja 9, 47-100 Strzelce Opolskie
  • parafia@parafia-strzelce.pl
  • +48 77 461 24 42
  • PKO BP SA O/Strzelce Opolskie nr 19 1020 3714 0000 4102 0007 8600