Witamy na stronie parafii św. Wawrzyńca w Strzelcach Opolskich

Ogłoszenia XX Niedziela Zwykła 20.08.2023

Zapoznaj się z ogłoszeniami duszpasterskimi na najbliższy tydzień.

NIEDZIELA – XX NIEDZIELA ZWYKŁA

• O godz. 11.30 Msza św. dziękczynna za posługę w naszej parafii ks. Daniela JASZCZYSZYNA.
• Kolekta na cele remontowe i inwestycyjne.
• Dziękujemy wszystkim, którzy aktywnie przysłużyli się w przygotowaniu i przebiegu naszego od-pustu parafialnego.
• Dziękujemy Różom Różańcowym, Margaretkom i Dobrodziejom za wykonanie bukietów z okazji Uroczystości Wniebowzięcia NMP.
• Dziękujemy ks. Danielowi i uczestnikom Pielgrzymki Opolskiej z „Niebieskiej Dwójki”. Dzięku-jemy także Strzeleckiej Policji.
• Dziękujemy wszystkim Dobrodziejom oraz Paniom i Panom zaangażowanym w ugoszczenie na-szych pielgrzymów tu na miejscu i na trasie.
• Ks. Andrzej dziękuje za modlitwę, wyrazy wdzięczności i udział w Mszy św. dziękczynnej.
• Ks. Joachim dziękuje za modlitwę, wyrazy wdzięczności, życzenia i udział w Mszy św. urodzino-wej.
• Trwają prace na cmentarzu (brukowanie alejek). Przepraszamy za niedogodności z tym związane.
• W okresie wakacyjnym (26 VI — 1 IX) kancelaria parafialna czynna popołudniu jedynie we wtorki i czwartki. Dyżury poranne – bez zmian. Okazja do Sakramentu Pokuty i Pojednania – w ciągu tygodnia od ok. 6.30 do 7.15 oraz około pół godziny przed wieczorną Mszą Świętą, w soboty także od godz. 17.00. W niedziele zazwyczaj w czasie Mszy św. o godz. 6.45, 7.45 i 11.30.
• Bóg zapłać także za ofiary złożone w ramach kolekty, przelane na konto czy złożone w kancelarii. Dobrodziejów naszej parafii polecamy opiece Matki Boskiej Śnieżnej. Konto parafialne: PKO BP SA O/Strzelce Opolskie nr 19 1020 3714 0000 4102 0007 8600. Dziękujemy także za dary na stół ple-banijny (szczególnie narzeczonym, solenizantom i jubilatom).
• Przy wyjściu z kościoła wyłożony jest Gość Niedzielny (cena 10 zł).

PONIEDZIAŁEK – WSPOMNIENIE ŚW. PIUSA X, PAPIEŻA (21 SIERPNIA)
WTOREK – WSPOMNIENIE NMP, KRÓLOWEJ (22 SIERPNIA)
ŚRODA – DZIEŃ POWSZEDNI (23 SIERPNIA)
CZWARTEK – ŚWIĘTO ŚW. BARTŁOMIEJA, APOSTOŁA (24 SIERPNIA)

• O godz. 20.00 przywitanie relikwii św. Teresy z Lisieux w kościele. Możliwość indywidualnej modlitwy przed relikwiarzem. O godz. 24.00 Msza św. Po Eucharystii pożegnanie relikwiarza.
• Na Górze św. Anny początek Odpustu Kalwaryjskiego (do 27 VIII) ku czci Aniołów Stróżów.

PIĄTEK – DZIEŃ POWSZEDNI (25 SIERPNIA)

• O godz. 19.00 nabożeństwo i Msza św. ku czci NMP Królowej Pokoju.

SOBOTA – UROCZYSTOŚĆ NMP CZĘSTOCHOWSKIEJ (26 SIERPNIA)

• Dodatkowa Msza św. o godz. 9.00.
• Od godz. 17.00 okazja do spowiedzi św.
• O godz. 17.30 nabożeństwo do Matki Bożej Śnieżnej (można przynieść intencje modlitewne zapisane na karteczkach, proszę wziąć ze sobą obrazki z modlitwa do MB Śnieżnej). Polecane inten-cje modlitewne, które dotychczas były wyczytywane w czasie Mszy świętych będą powierzane Bogu w czasie tych nabożeństw. W czasie Eucharystii będziemy polecać jedynie intencje wynikłe z sytua-cji losowych (np.: wypadek, niespodziewana operacja).

XXI NIEDZIELA ZWYKŁA (27 SIERPNIA)

• O godz. 11.30 Msza św.: Do Boskiej Opatrzności za wstawiennictwem Matki Bożej Śnieżnej i św. Wawrzyńca z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże w posłudze duszpasterskiej w naszej parafii w intencji nowych księży wikariuszy: Kamila BANIA i Łukasza KAUFA.
• Kolekta na potrzeby parafii.
• W sobotę 2 IX od godz. 8.30 odwiedziny chorych i starszych parafian. Prosimy o zgłaszanie tej prośby w kancelarii parafialnej w godzinach urzędowania (także telefonicznie).
• Dożynki parafialne: 10 IX br. o godz. 14.00.


• Do wieczności odeszli: Śp. Grażyna STACHOWIAK (l. 71, Gliwice); Śp. Wanda JACHEĆ (ul. Dąbrowskiego, pogrzeb: poniedziałek (21 VIII), godz. 11.00); Śp. Józef WELTROWSKI (l. 66, Pl. Targowy, pogrzeb: poniedziałek (21 VIII), godz. 13.00). Wieczny odpoczynek…

Drogim Parafianom i Gościom życzymy, aby spotkanie ze Zbawicielem przy Stole Eucharystycznym i przy stole w domach rodzinnych umocniło Was i Wasze rodziny w miłości, jedności i pokoju. Matko Boża Śnieżna – módl się za nami!

Kontakt

  • ul. Kołłątaja 9, 47-100 Strzelce Opolskie
  • parafia@parafia-strzelce.pl
  • +48 77 461 24 42
  • PKO BP SA O/Strzelce Opolskie nr 19 1020 3714 0000 4102 0007 8600