Witamy na stronie parafii św. Wawrzyńca w Strzelcach Opolskich

Ogłoszenia XXI Niedziela Zwykła 27.08.2023

Zapoznaj się z ogłoszeniami duszpasterskimi na najbliższy tydzień.

NIEDZIELA – XXI NIEDZIELA ZWYKŁA (27 SIERPNIA)

• O godz. 11.30 Msza św.: Do Boskiej Opatrzności za wstawiennictwem Matki Bożej Śnież-nej i św. Wawrzyńca z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże w posłudze duszpaster-skiej w naszej parafii w intencji nowych księży wikariuszy: Kamila BANIA i Łukasza KAUFA.
• Kolekta na potrzeby Parafii.
• Dziękujemy Wspólnocie Błogosławieństw i uczestnikom czuwania przy relikwiach św. Teresy z Lisieux.
• Trwają prace na cmentarzu (brukowanie alejek). Przepraszamy za niedogodności z tym związane.
• W tym tygodniu kancelaria parafialna czynna jeszcze w trybie wakacyjnym.
• Bóg zapłać także za ofiary złożone w ramach kolekty, przelane na konto czy złożone w kancelarii. Dobrodziejów naszej parafii polecamy opiece Matki Boskiej Śnieżnej. Konto parafialne: PKO BP SA O/Strzelce Opolskie nr 19 1020 3714 0000 4102 0007 8600. Dziękujemy także za dary na stół plebanijny (szczególnie narzeczonym, solenizantom i jubilatom).
• Przy wyjściu z kościoła wyłożony jest Gość Niedzielny (cena 10 zł).


PONIEDZIAŁEK – WSPOMNIENIE ŚW. AUGUSTYNA, BISKUPA I DOKTORA KOŚCIOŁA (28 SIERPNIA)

• Urodziny ks. prałata Józefa MROCHENIA. Msza św. w Jego intencji o godz. 18.00.

WTOREK – WSPOMNIENIE MĘCZEŃSTWA ŚW. JANA CHRZCICIELA (29 SIERPNIA)

• 14. rocznica konsekracji biskupa opolskiego Andrzeja CZAI.

ŚRODA – DZIEŃ POWSZEDNI (30 SIERPNIA)
CZWARTEK – DZIEŃ POWSZEDNI (31 SIERPNIA)
PIĄTEK – WSPOMNIENIE BŁ. BRONISŁAWY, DZIEWICY, PATRONKI DIECEZJI OPOLSKIEJ. PIERWSZY PIĄTEK MIESIĄCA (1 WRZEŚNIA)

• Urodziny ks. Kamila BANIA. Msza św. w Jego intencji o godz. 18.00.
• O godz. 9.00 Msza św. w intencji żyjących i ++ Weteranów z Powiatu Strzeleckiego.

SOBOTA – PIERWSZA SOBOTA MIESIĄCA (2 WRZEŚNIA)

• 49. rocznica śmierci ks. kanonika Michała SOBEJKO (1885-1974). Spoczywa na naszym cmentarzu parafialnym. 10 VII 1910 r. w katedrze lwowskiej został wyświęcony na kapłana przez abp. Józefa Bilczewskiego. W 1926 r. otrzymał probostwo parafii miejskiej Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Horodence (na Pokuciu) w obwodzie stanisławowskim. Angażował się w czasie wojny w organizowanie pomocy uchodźcom, prześladowanym przez okupantów. 6 XII 1945 r. jako ekspatriant z wieloma innymi mieszkańcami Horodenki wyjechał transportem przesiedleńczym na Zachód. Trafił do administratury apostolskiej Śląska Opolskiego. Od 25 I 1946 r. pracował jako wikariusz parafii Kępnica (dekanat Nysa), od 24 II 1951 r. jako proboszcz. Od 23 II 1946 r. został kapelanem zakonu żeńskiego sióstr Elżbietanek. Po przeniesieniu do Strzelec Opolskich, od 15 X 1951 r. pełnił funkcję kapelana szpitala w Strzelcach Opolskich. W 1967 r. przeszedł na emeryturę.
• Od godz. 8.30 odwiedziny chorych i starszych parafian.
• O godz. 14.30 nabożeństwo Pierwszej Soboty Miesiąca w kościele Bożego Ciała.
• Od godz. 17.00 okazja do spowiedzi św.
• O godz. 17.30 nabożeństwo do Matki Bożej Śnieżnej (można przynieść intencje modlitewne zapisane na karteczkach, proszę wziąć ze sobą obrazki z modlitwa do MB Śnieżnej). Polecane intencje modlitewne, które dotychczas były wyczytywane w czasie Mszy świętych będą powierzane Bogu w czasie tych nabożeństw. W czasie Eucharystii będziemy polecać jedynie intencje wynikłe z sytuacji losowych (np.: wypadek, niespodziewana operacja).
• O godz. 19.00 nauka przedchrzcielna w domu katechetycznym.
• W kościele Bożego ciała w każdą sobotę w godz. 20.00-22.00 okazja do wspólnej modlitwy.
• W Sanktuarium na Górze Świętej Anny - Pielgrzymka Kobiet.

XXII NIEDZIELA ZWYKŁA (3 WRZEŚNIA)

• Kolekta na seminarium duchowne i inne instytucje diecezjalne.
• O godz. 7.45 Msza św. w 1. rocznicę śmierci.
• O godz. 16.00 w kościele Bożego Ciała spotkanie formacyjne Franciszkańskiego Zakonu Świeckich.
• Na Górze św. Anny dziękczynienia św. Annie za uproszenie daru potomstwa. O 11.30 Msza św. dziękczynna w Grocie Lourdzkiej, a po niej błogosławieństwo rodzin.
• W kościele seminaryjno-akademickim św. Jadwigi Śląskiej w Opolu o godz. 14.00 spotkanie (zgłoszonych w kancelarii) srebrnych jubilatów małżeńskich z Księdzem Biskupem.
• W poniedziałek (4 IX) o godz. 16.30 Msza św. na rozpoczęcie nowego roku szkolnego dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych z poświęceniem przyborów szkolnych. Od godz. 16.00 okazja do spowiedzi. O godz. 18.00 w Msza św. na rozpoczęcie nowego roku szkolnego dla młodzieży szkół średnich. Od godz. 17.30 okazja do spowiedzi. Zapraszamy także rodziców i nauczycieli. Msza św. szkolna w tym roku szkolnym – jak co roku – w czwartki o godz. 18.00.
• Dożynki parafialne: 10 IX br. Msza św. o godz. 14.00. Zapraszają sołectwa: Adamowice i Nowa Wieś.
• Nasza tradycyjna pielgrzymka na obchody kalwaryjskie Podwyższenia Krzyża Świętego na Górze św. Anny w dniach 15-17 IX br. Zapisy w kancelarii. Dojazdy i przyjazdy (codziennie) i wyżywienie - we własnym zakresie (bez noclegów na miejscu).
• W dniach 29-30 VIII 2023 r. (wtorek-środa) na Górze Świętej Anny - doroczna Pielgrzymka Liturgicznej Służby Ołtarza.
• 8 IX br. w Opolu Dzień Katechety i Nauczyciela oraz uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego.
• Jednodnodniowa pielgrzymka autokarowa do Lichenia – 16 IX br. Szczegóły na plakacie.

• Do wieczności odeszli: Śp. Wanda JACHEĆ (l. 73, ul. Dąbrowskiego); Śp. Józef WELTROWSKI (l. 66, Pl. Targowy); Śp. Józef ZIAREK (l. 77, ul. B. Jankowskiego, pogrzeb: czwartek (31 VIII), godz. 11.00); Śp. Kazimierz STRZAŁKOWSKI (l. 90, ul. Kupiecka, pogrzeb: piątek (1 IX), godz. 11.00). Wieczny odpoczynek…

• Drogim Parafianom i Gościom życzymy, aby spotkanie ze Zbawicielem przy Stole Eu-charystycznym i przy stole w domach rodzinnych umocniło Was i Wasze rodziny w miło-ści, jedności i pokoju. Matko Boża Śnieżna – módl się za nami!

Kontakt

  • ul. Kołłątaja 9, 47-100 Strzelce Opolskie
  • parafia@parafia-strzelce.pl
  • +48 77 461 24 42
  • PKO BP SA O/Strzelce Opolskie nr 19 1020 3714 0000 4102 0007 8600