Witamy na stronie parafii św. Wawrzyńca w Strzelcach Opolskich

Ogłoszenia XXIII Niedziela Zwykła 10.09.2023

Zapoznaj się z ogłoszeniami duszpasterskimi na najbliższy tydzień.

 XXIII NIEDZIELA ZWYKŁA (10 WRZEŚNIA)

• O godz. 14.00 Msza św. dożynkowa. Tegorocznym gospodarzem dożynek są sołectwa Adamowice i No-wa Wieś, które serdecznie zapraszają wszystkich na Eucharystię i festyn dożynkowy (boisko w Nowej Wsi). Program na plakacie.
• O godz. 17.30 Nabożeństwo Niedzielne.
• Kolekta na potrzeby Parafii. Przed kościołem - do puszek na Wydział teologiczny w Opolu.
• O godz. 16.00 w kościele Podwyższenia Krzyża Świętego na Osiedlu wprowadzenie kanoniczne nowego proboszcza ks. Dariusza FLAKA.
• Trwają prace na cmentarzu (brukowanie alejek). Przepraszamy za niedogodności z tym związane.
• W tym tygodniu kancelaria parafialna czynna normalnie.
• Bóg zapłać także za ofiary złożone w ramach kolekty, przelane na konto czy złożone w kancelarii. Do-brodziejów naszej parafii polecamy opiece Matki Boskiej Śnieżnej. Konto parafialne: PKO BP SA O/Strzelce Opolskie nr 19 1020 3714 0000 4102 0007 8600. Dziękujemy także za dary na stół plebanijny (szcze-gólnie narzeczonym, solenizantom i jubilatom).
• Przy wyjściu z kościoła wyłożony jest Gość Niedzielny (cena 10 zł).
• W kościele seminaryjno-akademickim św. Jadwigi Śląskiej w Opolu o godz. 14.00 spotkanie (zgłoszo-nych w kancelarii) złotych jubilatów małżeńskich z Księdzem Biskupem.
• Początek (do 16 IX br.) XIII Tygodnia Wychowania, któremu towarzyszy hasło „Wspólnota słuchająca i ewangelizująca”, nawiązujące do zwołanego przez papieża Franciszka Synodu o synodalności. Zob.: www.tydzienwychowania.pl.

PONIEDZIAŁEK – DZIEŃ POWSZEDNI (11 WRZEŚNIA)
WTOREK – DZIEŃ POWSZEDNI. WSPOMNIENIE NAJŚWIĘTSZEGO IMIENIA MARYI (12 WRZEŚNIA)
ŚRODA – WSPOMNIENIE ŚW. JANA CHRYZOSTOMA, BISKUPA I DOKTORA KOŚCIOŁA. DZIEŃ FATIMSKI (13 WRZEŚNIA)

• O godz. 18.30 Różaniec Fatimski.

CZWARTEK – ŚWIĘTO PODWYŻSZENIA KRZYŻA ŚWIĘTEGO (14 WRZEŚNIA)

• O godz. 18.00 Msza św. szkolna. Od godz. 17.30 okazja do spowiedzi.

PIĄTEK – WSPOMNIENIE NMP BOLESNEJ (15 WRZEŚNIA)

• O godz. 10.00 Msza św. w intencji uczestników tegorocznej Ślubowanej Parafialnej Pielgrzymki na obchody Odpustu Podwyższenia Krzyża Świętego na Górze św. Anny. Po Eucharystii rozpoczęcie pielgrzymki. Zapisy w kancelarii. Dojazdy i przyjazdy (codziennie) i wyżywienie - we własnym zakresie (bez noclegów na miejscu). Pielgrzymkę poprowadzi ks. Kamil.

SOBOTA – WSPOMNIENIE ŚWIĘTYCH MĘCZENNIKÓW KORNELIUSZA, PAPIEŻA, I CYPRIANA, BISKUPA (16 WRZEŚNIA)

• Początek kwartalnych dni modlitw za dzieci, młodzież i wychowawców.
• Pielgrzymka Narodów do sanktuarium Maria Hilf w Zlatých Horach zaprasza Duszpasterstwo Mniejszości Narodowych i Etnicznych w Opolu. Pielgrzymkę poprowadzą księża biskupi: bp Martin David z Ostrawy i bp Rudolf Pierskała. Jej central-nym punktem będzie Msza św. o godz. 11.00. Poprzedzi ją nabożeństwo w trzech językach - polskim, czeskim i niemieckim o godz. 9.30, a zakończy nabożeństwo maryjne o godz. 14.00.
• Dzień Wspólnoty Ruchu Światło-Życie w kościele seminaryjno-akademickim w Opolu. Rozpoczęcie o godz. 14.00, za-kończenie ok. godz. 17.00. W programie: Msza św., świadectwa z rekolekcji wakacyjnych i agapa. Zaproszenie skierowane jest do wszystkich członków Oazy (Domowy Kościół, wspólnoty młodzieżowe).
• O godz. 10.00 w salkach spotkanie ministrantów. Zapraszamy wszystkich chętnych.
• O godz. 10.oo w salkach spotkanie Marianek. Zapraszamy chętne dziewczynki.
• Od godz. 17.00 okazja do spowiedzi św.
• O godz. 17.30 nabożeństwo do Matki Bożej Śnieżnej (można przynieść intencje modlitewne zapi-sane na karteczkach, proszę wziąć ze sobą obrazki z modlitwa do MB Śnieżnej). Polecane intencje modli-tewne, które dotychczas były wyczytywane w czasie Mszy świętych będą powierzane Bogu w czasie tych nabożeństw. W czasie Eucharystii będziemy polecać jedynie intencje wynikłe z sytuacji losowych (np.: wy-padek, niespodziewana operacja).
• W kościele Bożego ciała w każdą sobotę w godz. 20.00-22.00 okazja do wspólnej modlitwy.

XXIV NIEDZIELA ZWYKŁA (17 WRZEŚNIA)

• Kolekta na remonty obiektów diecezjalnych i konserwację zabytków sakralnych.
• O godz. 17.30 Nabożeństwo Niedzielne.
• O godz. 16.30 w kościele Bożego Ciała adoracja kształtowana przez obrońców życia.
• Około godz. 18.00 przy ul. Dolińskiej przywitanie pielgrzymów z Góry Świętej Anny. Potem przejście ul. Mickiewicza, Opolską, Rynkiem i Kołłątaja do kościoła. Prosimy o liczny udział.
• O godz. 11.15 Suma odpustowa w parafii Podwyższenia Krzyża Świętego na Osiedlu.
• Diecezjalna Pielgrzymka Dzieci Maryi na Górę Świętej Anny - 22-24 IX 2023 r. (dla rejonu duszpaster-skiego Opole i Kluczbork). Towarzyszyć jej będzie hasło zaczerpnięte ze ŚDM w Lizbonie: „Maryja wstała i poszła z pośpiechem” (Łk 1, 39). Zgłoszenia przyjmowane są przez formularz na stronie internetowej.
• Dożynki diecezjalne - w niedzielę 24 IX br. na Górze Świętej Anny. Suma dożynkowa o godz. 11.00.
• VIII Ogólnopolska Pielgrzymka Apostolatu Margaretka - sobota 14 X br. do Sanktuarium św. Jana Paw-ła II oraz Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach. Gościem specjalnym będzie kard. Stanisław Dziwisz.

• Do wieczności odeszła: Śp. Elfryda BEM (l. 84, ul. Miodowej); Śp. Marta CZACHOR (l. 74, ul. Jan-kowskiego, pogrzeb w Stanisławie Górnym, data pogrzebu jeszcze nie ustalona Wieczny odpoczynek…


• Drogim Parafianom i Gościom życzymy, aby spotkanie ze Zbawicielem przy Stole Eucharystycznym i przy stole w domach rodzinnych umocniło Was i Wasze rodziny w miło-ści, jedności i pokoju. Uczniom i pracownikom Oświaty - dobrego wejścia w nowy rok szkolny. Matko Boża Śnieżna – módl się za nami!

Kontakt

  • ul. Kołłątaja 9, 47-100 Strzelce Opolskie
  • parafia@parafia-strzelce.pl
  • +48 77 461 24 42
  • PKO BP SA O/Strzelce Opolskie nr 19 1020 3714 0000 4102 0007 8600