Witamy na stronie parafii św. Wawrzyńca w Strzelcach Opolskich

Ogłoszenia XXIV Niedziela Zwykła 17.09.2023

Zapoznaj się z ogłoszeniami duszpasterskimi na najbliższy tydzień.

 XXIV NIEDZIELA ZWYKŁA (17 WRZEŚNIA)

• O godz. 17.30 Nabożeństwo Niedzielne.
• O godz. 16.30 w kościele Bożego Ciała adoracja kształtowana przez obrońców życia.
• Około godz. 18.00 przy ul. Dolińskiej przywitanie pielgrzymów z Góry Świętej Anny. Potem przejście ul. Mickiewicza, Opolską, Rynkiem i Kołłątaja do kościoła. Prosimy o liczny udział.
• Kolekta inwestycyjno-remontowa na potrzeby Parafii.
• Początek Kwartalnych Dni Modlitw za uczniów i wychowawców.
• Dziękujemy sołectwom Adamowice i Nowa Wieś za zorganizowanie parafialnych dożynek, a wszystkim uczestnikom - za udział.
• Trwają prace na cmentarzu (brukowanie alejek). Przepraszamy za niedogodności z tym związane.
• W tym tygodniu kancelaria parafialna czynna normalnie.
• Bóg zapłać także za ofiary złożone w ramach kolekty, przelane na konto czy złożone w kancelarii. Dobrodziejów naszej parafii polecamy opiece Matki Boskiej Śnieżnej. Konto parafialne: PKO BP SA O/Strzelce Opolskie nr 19 1020 3714 0000 4102 0007 8600. Dziękujemy także za dary na stół plebanijny (szczególnie narzeczonym, solenizantom i jubilatom).
• Przy wyjściu z kościoła wyłożony jest Gość Niedzielny (cena 10 zł).

PONIEDZIAŁEK – ŚWIĘTO ŚW. STANISŁAWA KOSTKI, ZAKONNIKA, PATRONA POLSKI (18 WRZEŚNIA)

• O godz. 18.00 Msza św. przez wstawiennictwo św. Stanisława Kostki, patrona dzieci i młodzieży - w intencji naszych dzieci i młodzieży.

WTOREK – DZIEŃ POWSZEDNI (19 WRZEŚNIA)

• 35. rocznica urodzin ks. Daniela Jaszczyszyna.

ŚRODA – WSPOMNIENIE ŚWIĘTYCH MĘCZENNIKÓW ANDRZEJA KIM TAEGON, PREZBITERA, PAWŁA CHONG HASANG I TOWA-RZYSZY (20 WRZEŚNIA).
CZWARTEK – ŚWIĘTO MATEUSZA, APOSTOŁA I EWANGELISTY (21 WRZEŚNIA)

• O godz. 18.00 Msza św. szkolna. Od godz. 17.30 okazja do spowiedzi.

PIĄTEK – DZIEŃ POWSZEDNI (22 WRZEŚNIA)

• O godz. 19.00 w domu katechetycznym spotkanie Oazy młodzieżowej.
• W dniach 22-24 IX br. w parafii św. Jana Pawła II w Opolu - rekolekcje dla pracowników ochrony zdrowia. Rekolekcje poprowadzi o. Seba-stian Wiśniewski OMI. Szczegółowy program plakacie.

SOBOTA – WSPOMNIENIE ŚW. PIO Z PIETRELCINY, PREZBITERA (23 WRZEŚNIA)

• O godz. 10.00 w salkach spotkanie ministrantów. Zapraszamy wszystkich chętnych.
• Od godz. 17.00 okazja do spowiedzi św.
• W każdą sobotę o godz. 16.00 zapraszamy do domu katechetycznego młodzież i dorosłych na próbę chóru.
• O godz. 17.30 nabożeństwo do Matki Bożej Śnieżnej (można przynieść intencje modlitewne zapisane na kartecz-kach, proszę wziąć ze sobą obrazki z modlitwa do MB Śnieżnej). Polecane intencje modlitewne, które dotychczas były wyczytywane w czasie Mszy świętych będą powierzane Bogu w czasie tych nabożeństw. W czasie Eucharystii będziemy polecać jedynie intencje wynikłe z sytuacji losowych (np.: wypadek, niespodziewana operacja).
• W kościele Bożego ciała w każdą sobotę w godz. 20.00-22.00 okazja do wspólnej modlitwy.
• O godz. 11.00 w Kadłubie kanoniczne wprowadzenie nowego proboszcza ks. Damiana Stańka.

XXV NIEDZIELA ZWYKŁA (24 WRZEŚNIA)

• Kolekta na remonty obiektów diecezjalnych i konserwację zabytków sakralnych.
• O godz. 17.30 Nabożeństwo Niedzielne.
• Na Górze św. Anny dożynki diecezjalne. Suma dożynkowa o godz. 11.00.
• W poniedziałek 26 IX br. o godz. 10.00 w domu katechetycznym spotkanie Krucjaty Wyzwolenia Człowieka.
• Spotkanie młodzieży przygotowującej się do bierzmowania: w poniedziałek 25 IX o godz. 16.30 kl. 6 i 7. We wtorek 26 IX o godz. 16.30 kl. 8.
• Odwiedziny starszych i chorych parafian w sobotę 30 IX br. Zgłoszenia (także telefonicznie) w kancelarii w godzinach urzędowania.
• W sobotę 30 IX br. o godz. 19.00 w kościele parafialnym Wieczór ze Św. Tereską. Zaprasza Wspólnota Błogosła-wieństw.
• W środę 4 X br. nasza Autokarowa Parafialna Pielgrzymka na Jasną Górę. Rozpoczęcie w kościele o godz. 8.30 potem wyjazd autokarami z Rynku. Msza św. przed Cudownym Obrazem o godz. 11.00. Droga Krzyżowa na wałach o godz. 14.00. Powrót ok. godz. 16.00. Koszt – 35 zł. Zapisy w kancelarii.
• W dniach 6-8 X br. nauki przedmałżeńskie (bez poradni rodzinnej). Zapisy od 25 IX br.
• W niedzielę 22 X br. odbędzie się liczenie wiernych.
• VIII Ogólnopolska Pielgrzymka Apostolatu Margaretka - sobota 14 X br. do Sanktuarium św. Jana Pawła II oraz Boże-go Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach. Gościem specjalnym będzie kard. Stanisław Dziwisz.
• W niedzielę 1 X br. na Górze św. Anny XXXIV Pielgrzymka Hodowców i Miłośników Gołębi Pocztowych. O godz. 9.00 zbiórka na Rajskim Placu i przejście na Mszę Świętą o godz. 10.00 do Groty Lourdzkiej. W sobotę 30 IX o godz. 18.00 w bazylice Msza św. w intencji zmarłych hodowców.
• W niedzielę 1 X br. na Górze św. Anny Pielgrzymka Orkiestr Kalwaryjskich.
• W środę 13 IX br., w 89. roku życia, w 66. roku kapłaństwa oraz w 43. roku posługi biskupiej zmarł bi-skup Jan Wieczorek, emerytowany biskup gliwicki. W latach 1981-1992 pełnił posługę biskupa pomocniczego diecezji opolskiej.

• Do wieczności odeszli także: Śp. Marta CZACHOR (l. 74, ul. Jankowskiego); Śp. Michał PASIUT (l. 84, zam. Kry-nica-Zdrój); Śp. Stanisław BURATOWSKI (l. 78, ul. J. Rychla); Śp. Danuta CHRAPKOWSKA-KOSICKA (l. 90, Rynek). Wieczny odpoczynek…

Drogim Parafianom i Gościom życzymy, aby spotkanie ze Zbawicielem przy Stole Eucharystycznym i przy stole w domach rodzinnych umocniło Was i Wasze rodziny w miłości, jedności i pokoju. Boża Śnież-na – módl się za nami!

Kontakt

  • ul. Kołłątaja 9, 47-100 Strzelce Opolskie
  • parafia@parafia-strzelce.pl
  • +48 77 461 24 42
  • PKO BP SA O/Strzelce Opolskie nr 19 1020 3714 0000 4102 0007 8600