Witamy na stronie parafii św. Wawrzyńca w Strzelcach Opolskich

Ogłoszenia XXVII Niedziela Zwykła 8.10.2023

Zapoznaj się z ogłoszeniami duszpasterskimi na najbliższy tydzień.

XXVII NIEDZIELA ZWYKŁA (8 PAŹDZIERNIKA)

• O godz. 17.30 Nabożeństwo Różańcowe. Biskup opolski Andrzej Czaja zwraca się do wszystkich wier-nych Kościoła opolskiego z serdeczną prośbą o modlitwę w intencji Pierwszej Sesji XVI Zwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Synodu, która odbywa się w Rzymie. Prosi, aby we wszystkich parafiach paź-dziernikową modlitwę różańcową ofiarować w intencji Ojca Świętego Franciszka, wszystkich uczestników obrad synodalnych, a zwłaszcza w intencji polskiej delegacji. Zachęcamy wszystkich do udziału w na-bożeństwie różańcowym. W naszym kościele - codziennie o godz. 17.30. Za odmówienie ró-żańca można uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami. W zakrystii znajduje się li-sta, na którą mogą się zapisywać grupy i wspólnoty modlitewne do prowadzenia tych nabo-żeństw.
• Dziękujemy panom Aleksandrowi KROPIELNICKIEMU i Krzysztofowi DOBROWOLSKIEMU za napra-wę oświetlenia w kościele.
• Dziękujemy księżom i uczestnikom autokarowej pielgrzymki na Jasną Górę, a Wspólnocie w Duchu Świętym - za pierwszopiątkową adorację.
• Kolekta na potrzeby Parafii.
• Trwają prace na cmentarzu (brukowanie alejek). Przepraszamy za niedogodności z tym związane.
• Bóg zapłać także za ofiary złożone w ramach kolekty, przelane na konto czy złożone w kancelarii. Do-brodziejów naszej parafii polecamy opiece Matki Boskiej Śnieżnej. Konto parafialne: PKO BP SA O/Strzelce Opolskie nr 19 1020 3714 0000 4102 0007 8600. Dziękujemy także za dary na stół plebanijny (szcze-gólnie narzeczonym, solenizantom i jubilatom).
• Na Górze św. Anny Pielgrzymka Myśliwych.
• Przy wyjściu z kościoła wyłożony jest Gość Niedzielny (cena 10 zł).

PONIEDZIAŁEK – DZIEŃ POWSZEDNI (9 PAŹDZIERNIKA)
WTOREK – DZIEŃ POWSZEDNI (10 PAŹDZIERNIKA)
ŚRODA – DZIEŃ POWSZEDNI (11 PAŹDZIERNIKA).
CZWARTEK – DZIEŃ POWSZEDNI (12 PAŹDZIERNIKA)

• O godz. 18.00 Msza św. szkolna. Od godz. 17.30 okazja do spowiedzi.
• O godz. 16.30 w domu katechetycznym próba scholii dziecięcej. Zapraszamy wszystkich chętnych.

PIĄTEK – WSPOMNIENIE BŁ. HONORATA KOŹMIŃSKIEGO, PREZBITERA. WSPOMNIENIE MATKI BOSKIEJ Z FATIMY (13 PAŹDZIERNIKA)

• Po wieczornej Mszy św. w kościele Różaniec Fatimski. Nie będzie Nabożeństwa Różańcowego o godz. 17.30.
• O godz. 19.00 w domu katechetycznym spotkanie Oazy młodzieżowej.

SOBOTA – DZIEŃ POWSZEDNI (14 PAŹDZIERNIKA)

• Dzień Nauczyciela. O godz. 18.00 Msza św. w intencji nauczycieli, katechetów, pracowników oświaty i uczniów naszej parafii.
• O godz. 10.00 w salkach spotkanie ministrantów. Zapraszamy wszystkich chętnych.
• Od godz. 17.00 okazja do spowiedzi św.
• W każdą sobotę o godz. 16.00 zapraszamy do domu katechetycznego młodzież i dorosłych na próbę chóru.
• O godz. 17.30 nabożeństwo do Matki Bożej Śnieżnej.

XXVIII NIEDZIELA ZWYKŁA (15 PAŹDZIERNIKA)

• XXIII Dzień Papieski pod hasłem «Św. Jan Paweł II Cywilizacja Życia». Przed kościołem tradycyjna zbiórka na Dzieło Nowego Tysiąclecia, a chór parafialny Canticum novum i Schola Dziecięca roz-prowadzać będą kremówki (6 zł/sztuka). Dochód z tego przeznaczony na funkcjonowanie chóru i wyjazdy wakacyjne dzieci.
• O godz. 17.30 nabożeństwo różańcowe.
• Kolekta inwestycyjno-remontowa.
• W godz. 16.30 w kościele Bożego Ciała adoracja prowadzona przez obrońców życia.
• W niedzielę 22 X br. odbędzie się liczenie wiernych.
• Na Górze św. Anny Pielgrzymka Żywego Różańca. Szczegóły na plakacie.
• Na górze św. Anny także Dzień Dziecka Utraconego. Szczegóły na plakacie
• Do wieczności odeszli: Śp. Zofia MALIK (l. 85, ul. Opolska); Śp. Janusz BUGAJCZYK (l. 88, ul. Krakowska); Śp. Zbigniew TOMANIAK (l. 54, ul. J. Rychla); Śp. Adrian CZOK (l. 56, ul. Dębowa, po-grzeb: poniedziałek (9 X br.), godz. 14.00). Wieczny odpoczynek…

Drogim Parafianom i Gościom życzymy, aby spotkanie ze Zbawicielem przy Stole Eucha-rystycznym i przy stole w domach rodzinnych umocniło Was i Wasze rodziny w miłości, jedności i pokoju. Boża Śnieżna – módl się za nami!

Kontakt

  • ul. Kołłątaja 9, 47-100 Strzelce Opolskie
  • parafia@parafia-strzelce.pl
  • +48 77 461 24 42
  • PKO BP SA O/Strzelce Opolskie nr 19 1020 3714 0000 4102 0007 8600