Witamy na stronie parafii św. Wawrzyńca w Strzelcach Opolskich

Ogłoszenia XXVIII Niedziela Zwykła 15.10.2023

Zapoznaj się z ogłoszeniami duszpasterskimi na najbliższy tydzień.

XXVIII NIEDZIELA ZWYKŁA (15 PAŹDZIERNIKA)

• XXIII Dzień Papieski pod hasłem «Św. Jan Paweł II Cywilizacja Życia». Przed kościołem tradycyjna zbiórka na Dzieło Nowego Tysiąclecia, a chór parafialny Canticum novum i Schola Dziecięca rozprowadzają kremówki (6 zł/sztuka). Dochód z tego przeznaczony na funkcjonowanie chóru i wyjazdy wakacyjne dzieci.
• Kolekta inwestycyjno-remontowa.
• O godz. 17.30 Nabożeństwo Różańcowe. O godz. 17.30 Nabożeństwo Różańcowe. Biskup opolski Andrzej Czaja zwraca się do wszystkich wiernych Kościoła opolskiego z serdeczną prośbą o modlitwę w intencji Pierwszej Sesji XVI Zwyczajne-go Zgromadzenia Ogólnego Synodu, która odbywa się w Rzymie. Prosi, aby we wszystkich parafiach październikową modlitwę różańcową ofiarować w intencji Ojca Świętego Franciszka, wszystkich uczestników obrad synodalnych, a zwłaszcza w intencji polskiej delegacji. Zachęcamy wszystkich do udziału w codziennych nabożeństwach różań-cowych o godz. 17.30. Za odmówienie różańca można uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami.
• W godz. 16.30 w kościele Bożego Ciała adoracja prowadzona przez obrońców życia.
• Dziękujemy p. Adamowi PORADZIE za zastępstwo w funkcji kościelnego.
• Panom: Arnoldowi KOZIOŁ, Alfredowi SOLGA i Andrzejowi SKRZYPCZYKOWI dziękujemy za naprawę ogrodzenia cmentarza parafialnego.
• Ks. proboszcz dziękuje Parafialnej Radzie Duszpasterskiej i wszystkim naszym parafianom za słowa wsparcia, kondolencje, modlitwę i udział w pogrzebie jego mamy Łucji. Dziękuje także naszym ministrantom za służbę w czasie uroczystości pogrzebowych.
• Bóg zapłać także za ofiary złożone w ramach kolekty, przelane na konto czy złożone w kancelarii. Dobrodziejów naszej parafii polecamy opiece Matki Boskiej Śnieżnej. Konto parafialne: PKO BP SA O/Strzelce Opolskie nr 19 1020 3714 0000 4102 0007 8600. Dziękujemy także za dary na stół plebanijny (szczególnie narzeczonym, solenizantom i jubilatom).
• Przy wyjściu z kościoła wyłożony jest Gość Niedzielny (cena 10 zł).

PONIEDZIAŁEK – UROCZYSTOŚĆ ŚW. JADWIGI ŚLĄSKIEJ, GŁÓWNEJ PATRONKI ŚLĄSKA (16 PAŹDZIERNIKA)

• 7. rocznica kanonizacji św. Jose Sancheza del Rio (1913-1928), uczestnika powstania Cristeros w Meksyku, męczennika. Dzięki naszemu mieszkającemu w Meksyku diakonowi Michałowi Domagale posiadamy relikwie tego Świętego. Po każdej Mszy św. będzie możliwość ich uczczenia.
• 45. rocznica wyboru papieża Jana Pawła II.

WTOREK – WSPOMNIENIE ŚW. IGNACEGO ANTIOCHEŃSKIEGO, BISKUPA I MĘCZENNIKA (17 PAŹDZIERNIKA)
ŚRODA – ŚWIĘTO ŚW. ŁUKASZA, EWANGELISTY (18 PAŹDZIERNIKA).

• O godz. 18.00 Msza św. w intencji lekarzy, pielęgniarek, farmaceutów, fizjoterapeutów i pracowników służby zdrowia.

CZWARTEK – DZIEŃ POWSZEDNI (19 PAŹDZIERNIKA)

• O godz. 18.00 Msza św. szkolna. Od godz. 17.30 okazja do spowiedzi.
• O godz. 16.30 w domu katechetycznym próba scholii dziecięcej. Zapraszamy wszystkich chętnych.

PIĄTEK – WSPOMNIENIE ŚW. JANA KANTEGO, PREZBITERA (20 PAŹDZIERNIKA)

• Po Mszy św. adoracja z modlitwą wstawienniczą prowadzona przez Odnowę w Duchu Świętym.
• Nie będzie spotkania Oazy młodzieżowej.
• O godz. 19.00 w kościele Podwyższenia Krzyża Świętego Dekanalne Czuwanie dla młodzieży. Tematyka spotkania dotyczyć będzie tematu misji, a konferencję wygłosi wieloletni misjonarz a obecnie proboszcz tej parafii - ks. Dariusz FLAK.

SOBOTA – DZIEŃ POWSZEDNI (21 PAŹDZIERNIKA)

• O godz. 10.00 w salkach spotkanie ministrantów. Zapraszamy wszystkich chętnych.
• Od godz. 17.00 okazja do spowiedzi św.
• W każdą sobotę o godz. 16.00 zapraszamy do domu katechetycznego młodzież i dorosłych na próbę chóru.
• O godz. 17.30 nabożeństwo do Matki Bożej Śnieżnej.

XXIX NIEDZIELA ZWYKŁA (22 PAŹDZIERNIKA)

• Niedziela Misyjna. Gościć będziemy tradycyjnie OO. Oblatów, którzy wygłoszą Słowo Boże i rozprowadzać będą ka-lendarze.
• Liczenie wiernych obecnych na Mszach św. i przystępujących do Komunii św.
• O godz. 17.30 nabożeństwo różańcowe.
• Kolekta na misje.
• Zbliża się Uroczystość Wszystkich Świętych i czas naszej szczególnej pamięci o tych, którzy odeszli do Domu Ojca. W Kancelarii Parafialnej można od poniedziałku (16 X br.) składać wypominki. Dziękujemy za pamięć i modlitwę za zmar-łych oraz za złożone w tej intencji ofiary. Kartki na wypominki wyłożone będą w przedsionku kościoła i w kancelarii.
• W dniach 28 X – 4 XI br. peregrynacja relikwii bł. Rodziny Ulmów w diecezji opolskiej. Szczegóły na plakacie.
• Do wieczności odeszli: Śp. Przemysław BLASK (l. 34, ul. Dworcowa); Śp. Waldemar NOWAK (l. 58, l. Krakow-ska); Śp. Stanisław KITA (l. 81, ul. Karola Miarki, pogrzeb: poniedziałek (16 X br.), godz. 11.00). Wieczny odpoczynek…

Drogim Parafianom i Gościom życzymy, aby spotkanie ze Zbawicielem przy Stole Eucharystycznym i przy stole w domach rodzinnych umocniło Was i Wasze rodziny w miłości, jedności i pokoju. Boża Śnież-na – módl się za nami!

Kontakt

  • ul. Kołłątaja 9, 47-100 Strzelce Opolskie
  • parafia@parafia-strzelce.pl
  • +48 77 461 24 42
  • PKO BP SA O/Strzelce Opolskie nr 19 1020 3714 0000 4102 0007 8600