Witamy na stronie parafii św. Wawrzyńca w Strzelcach Opolskich

Ogłoszenia XXXI Niedziela Zwykła 5.11.2023

Zapoznaj się z ogłoszeniami duszpasterskimi na najbliższy tydzień.

 XXXI NIEDZIELA ZWYKŁA (5 LISTOPADA)

• Gościmy w naszej wspólnocie Siostrę Służebniczkę z Leśnicy – S. M. Anuncjatę, która po każdej Mszy św. przybliży nam istotę i znaczenie istnienia Rodziny bł. Edmunda. Wspólnota ta jest obecna w naszej Parafii.
• Dziękujemy uczestnikom nabożeństw październikowych. Dziękujemy członkom parafialnej rady duszpasterskiej za kwestę na utrzymanie cmentarza. Zebraliśmy 13 320 PLN i 15 euro. Dziękujemy za pamięć i modlitwę za tych, którzy odeszli, za troskę o groby i ofiary z racji wypo-minek.
• O godz. 15.00 Msza św. chrzcielna.
• Do 8 XI o godz. 17.15 w kościele parafialnym różaniec za zmarłych polecanych w wypomin-kach. Można składać jeszcze wypominki.
• P. dr Edycie BEM dziękujemy za przygotowanie spotkania w domu katechetycznym w sprawie strojów pierwszokomunijnych.
• Bóg zapłać za ofiary złożone w ramach kolekty, przelane na konto czy złożone w kancelarii. Dobrodziejów naszej parafii polecamy opiece Matki Boskiej Śnieżnej. Konto parafialne: PKO BP SA O/Strzelce Opolskie nr 19 1020 3714 0000 4102 0007 8600. Dziękujemy także za dary na stół plebanijny, strzeleckiej PKS za umożliwienie mieszkańcom dotarcia na cmentarz komunalny.
• Prasa katolicka jest wyłożona przy wyjściu z kościoła (cena 10 zł).

PONIEDZIAŁEK - DZIEŃ POWSZEDNI (6 LISTOPADA)
WTOREK - DZIEŃ POWSZEDNI (7 LISTOPADA)
ŚRODA – DZIEŃ POWSZEDNI (8 LISTOPADA)
CZWARTEK – ŚWIĘTO ROCZNICY POŚWIĘCENIA BAZYLIKI LATERAŃSKIEJ (9 LISTOPADA)

• O godz. 16.30 próba Scholii Dziecięcej w domu katechetycznym.
• O godz. 18.00 Msza św. szkolna. Przed nią okazja do spowiedzi. Po Eucharystii spotkanie ze św. Marcinem i tradycyjne rogaliki (dzięki DFK Strzelce Opolskie). Dzieci prosimy o przyniesienie lampionów (mogą być ad-wentowe).

PIĄTEK – WSPOMNIENIE ŚW. LEONA WIELKIEGO, PAPIEŻA I DOKTORA KOŚCIOŁA (10 LISTOPADA)

• O godz. 19.00 spotkanie Oazy młodzieżowej w domu katechetycznym.

SOBOTA - WSPOMNIENIE ŚW. MARCINA Z TOURS, BISKUPA. NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI (11 LISTOPADA)

• O godz. 9.00 Msza św. w intencji Ojczyzny.
• Od godz. 17.00 okazja do spowiedzi św.
• W każdą sobotę o godz. 16.00 zapraszamy do domu katechetycznego młodzież i dorosłych na próbę chóru.
• O godz. 17.30 nabożeństwo do Matki Bożej Śnieżnej.

XXXII NIEDZIELA ZWYKŁA (12 LISTOPADA)

• Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym. W tym roku naszą solidarność z mieszkań-cami Bliskiego Wschodu.
• O godz. 17.30 Nabożeństwo niedzielne.
• Kolekta na potrzeby parafii
• W kolejne niedziele listopada Oaza po Mszach o godz. 9.00 i 10.15 będzie rozprowadzała ka-lendarze adwentowe (nie tylko dla najmłodszych, także dla dorosłych). Zachęcamy w ten sposób do duchowego przygotowania się na Boski Adwent.
• Spotkania młodzieży przygotowującej się do bierzmowania odbędą się w: poniedzia-łek 13 XI oraz we wtorek 14 XI. Konkretne godziny spotkań zostaną podane w przyszłym tygo-dniu.
• W sobotę 18 XI br. o godz. 13.00 Msza św. dożynkowa w Księżym Lesie.
• W niedzielę 19 XI br. obchodzić będziemy VII Światowy Dzień Ubogich, któremu towarzyszyć będzie hasło: „Nie odwracaj twarzy od żadnego biedaka” (Tb 4, 7).
• Prosimy o segregację odpadów na cmentarzu parafialnym w wyznaczonych do tego miejscach. Zadbajmy, by większe odpadki były składowane do odpowiednich kontenerów, a nie małych koszy.
• Do wieczności odszedł: Śp. Henryk HABER (l. 76, zam. przy ul. Marka Prawego). Wieczny odpoczynek…

Drogim Parafianom i Gościom życzymy, aby spotkanie ze Zbawicielem przy Stole Eucharystycznym i przy stole w domach rodzinnych umocniło Was i Wasze rodziny w miłości, jedności i pokoju. Boża Śnieżna – módl się za nami!

Kontakt

  • ul. Kołłątaja 9, 47-100 Strzelce Opolskie
  • parafia@parafia-strzelce.pl
  • +48 77 461 24 42
  • PKO BP SA O/Strzelce Opolskie nr 19 1020 3714 0000 4102 0007 8600