Witamy na stronie parafii św. Wawrzyńca w Strzelcach Opolskich

Ogłoszenia XXXII Niedziela Zwykła 12.11.2023

Zapoznaj się z ogłoszeniami duszpasterskimi na najbliższy tydzień.

XXXII NIEDZIELA ZWYKŁA (12 LISTOPADA)

• Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym. W tym roku naszą solidarność z mieszkań-cami Bliskiego Wschodu.
• Bóg zapłać za ofiary złożone w ramach kolekty, przelane na konto czy złożone w kancelarii. Dobrodziejów naszej parafii polecamy opiece Matki Boskiej Śnieżnej. Konto parafialne: PKO BP SA O/Strzelce Opolskie nr 19 1020 3714 0000 4102 0007 8600. Dziękujemy także za dary na stół plebanij-ny.
• Kolekta na potrzeby Parafii. Przed kościołem do puszek na pomoc Kościołowi w Potrzebie.
• Dziękujemy Firmie Z-Szkło p. Tomasza ZIEMBY za naprawę okna w kotłowni kościoła.
• Zakończyliśmy prace brukowania alejek cmentarnych. Firmie Globetter p. Adama PANDLA dziękujemy za wykonanie prac. Koszt – 115 tys. PLN. Bóg zapłać wszystkim Ofiarodawcom.
• Dziękujemy Kołu Mniejszości Niemieckiej w Strzelcach Opolskich, ofiarodawcom i młodzieży, zaangażowanej w przygotowanie spotkania ze św. Marcinem.
• Prasa katolicka jest wyłożona przy wyjściu z kościoła (cena 10 zł).

PONIEDZIAŁEK – WSPOMNIENIE ŚW. BENEDYKTA, JANA, MATEUSZA, IZAAKA I KRYSTYNA, PIERW-SZYCH MĘCZENNIKÓW POLSKI. DZIEŃ FATIMSKI (13 LISTOPADA)

• O godz. 16.30 w kościele spotkanie klas VI przygotowujących się do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania.
• O godz. 18.30 RÓŻANIEC FATIMSKI.

WTOREK – WSPOMNIENIE BŁ. MARII LUIZY MERKERT, DZIEWICY (14 LISTOPADA)

• O godz. 16.30 w domu katechetycznym spotkanie klas VIII przygotowujących się do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania
• O godz. 16.30 w domu katechetycznym spotkanie klas VII (PSP 1) przygotowujących się do przyjęcia Sakra-mentu Bierzmowania.

ŚRODA – DZIEŃ POWSZEDNI (15 LISTOPADA)
CZWARTEK – ŚWIĘTO ROCZNICY POŚWIĘCENIA KOŚCIOŁA KATEDRALNEGO W OPOLU (16 LISTOPADA)

• O godz. 16.30 w domu katechetycznym spotkanie klas VII (PSP 4 i PSP 7) przygotowujących się do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania.
• O godz. 16.30 próba Scholii Dziecięcej w domu katechetycznym.
• O godz. 18.00 Msza św. szkolna. Przed nią okazja do spowiedzi.

PIĄTEK – WSPOMNIENIE ŚW. ELŻBIETY WĘGIERSKIEJ, ZAKONNICY (17 LISTOPADA)

• Po Mszy św. wieczornej w kościele spotkanie z rodzicami dzieci przygotowujących się do przyjęcia I Komunii Świętej w roku 2024 (wykład, ogłoszenia dla rodziców, spotkanie z fotografem).
• O godz. 19.00 spotkanie Oazy młodzieżowej w domu katechetycznym.

SOBOTA - WSPOMNIENIE BŁ. KAROLINY KÓZKÓWNY, DZIEWICY I MĘCZENNICY (18 LISTOPADA)

• O godz. 13.00 Msza św. dożynkowa w Księżym Lesie.
• Od godz. 17.00 okazja do spowiedzi św.
• W każdą sobotę o godz. 16.00 zapraszamy do domu katechetycznego młodzież i dorosłych na próbę chóru.
• O godz. 17.30 nabożeństwo do Matki Bożej Śnieżnej.

XXXIII NIEDZIELA ZWYKŁA (19 LISTOPADA)

• W niedzielę 19 XI br. obchodzić będziemy VII Światowy Dzień Ubogich, któremu towarzyszyć będzie hasło: „Nie odwracaj twarzy od żadnego biedaka” (Tb 4, 7). Pragniemy w tym dniu zapro-sić mieszkańców do wspólnej integracji z osobami potrzebującymi i wymagającymi pomocy. Z tej okazji, zostanie o godz. 10.15 odprawiona uroczysta Msza św. w intencji osób ubogich, bezdom-nych, starszych i innych wymagających pomocy. Po każdej Eucharystii odbędzie się również zbiórka do puszek z przeznaczeniem na wsparcie funkcjonowania w okresie zimowym Punktu „Przytulisko” przy ul. M. Prawego 30b. „Przytulisko” jest miejscem, w którym osoby potrzebują-ce wsparcia mogą skorzystać z doraźnej pomocy. Po Mszy św. o godz. 10.15 zapraszamy na słodki poczęstunek do Klubu Senior+.
• O godz. 17.30 Nabożeństwo niedzielne.
• Kolekta na potrzeby parafii.
• W kolejne niedziele listopada Oaza po Mszach o godz. 9.00 i 10.15 będzie rozprowadzała ka-lendarze adwentowe (nie tylko dla najmłodszych, także dla dorosłych). Zachęcamy w ten sposób do duchowego przygotowania się na Boski Adwent.
• 21 XI br. (wtorek) o godz. 19.30 w salkach parafialnych spotkania dla młodzieży (po Bierzmowaniu) pragnącej pogłębić swoje relacje z Panem Bogiem i spotkać się między sobą. Zapraszamy chętnych i prosimy rozpropagować zaproszenie wśród znajomych i kolegów.
• Przedświąteczne odwiedziny chorych i starszych parafian – 16 XII br. od godz. 8.30.
• Prosimy o segregację odpadów na cmentarzu parafialnym w wyznaczonych do tego miejscach. Zadbajmy, by większe odpadki były składowane do odpowiednich kontenerów, a nie małych koszy.

Drogim Parafianom i Gościom życzymy, aby spotkanie ze Zbawicielem przy Stole Eucharystycznym i przy stole w domach rodzinnych umocniło Was i Wasze rodziny w miłości, jedności i pokoju. Boża Śnieżna – módl się za nami!

Kontakt

  • ul. Kołłątaja 9, 47-100 Strzelce Opolskie
  • parafia@parafia-strzelce.pl
  • +48 77 461 24 42
  • PKO BP SA O/Strzelce Opolskie nr 19 1020 3714 0000 4102 0007 8600