Witamy na stronie parafii św. Wawrzyńca w Strzelcach Opolskich

Ogłoszenia XXXIII Niedziela Zwykła 19.11.2023

Zapoznaj się z ogłoszeniami duszpasterskimi na najbliższy tydzień.

XXXIII NIEDZIELA ZWYKŁA (19 LISTOPADA)

• VII Światowy Dzień Ubogich pod hasłem: „Nie odwracaj twarzy od żadnego biedaka” (Tb 4, 7). Zapraszamy mieszkańców do wspólnej integracji z osobami potrzebującymi i wymagającymi pomocy. O godz. 10.15 uroczysta Msza św. w intencji osób ubogich, bezdomnych, starszych i innych wymagających pomocy. Po każdej Eucharystii zbiórka do puszek z przeznaczeniem na wsparcie funkcjonowania w okresie zimowym Punktu „Przytulisko” przy ul. M. Prawego 30b. „Przytulisko” jest miejscem, w którym osoby potrzebujące wsparcia mogą skorzystać z doraźnej pomocy. Po Mszy św. o godz. 10.15 zapraszamy na słodki poczęstunek do Klubu Senior+.
• Bóg zapłać za ofiary złożone w ramach kolekty, przelane na konto czy złożone w kancelarii. Dobrodziejów naszej parafii polecamy opiece Matki Boskiej Śnieżnej. Konto parafialne: PKO BP SA O/Strzelce Opolskie nr 19 1020 3714 0000 4102 0007 8600. Dziękujemy także za dary na stół plebanijny.
• Prasa katolicka jest wyłożona przy wyjściu z kościoła (cena 10 zł).

PONIEDZIAŁEK – WSPOMNIENIE ŚW. RAFAŁA KALINOWSKIEGO, PREZBITERA (20 LISTOPADA)

• W kancelarii parafialnej można nabywać opłatki i kalendarze.

WTOREK – WSPOMNIENIE OFIAROWANIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY (21 LISTOPADA)

• O godz. 19.30 w salkach parafialnych spotkania dla młodzieży (po Bierzmowaniu) pragnącej pogłębić swoje relacje z Panem Bogiem i spotkać się między sobą. Zapraszamy chętnych i prosimy rozpropagować zaproszenie wśród znajomych i kolegów.

ŚRODA – WSPOMNIENIE ŚW. CECYLII, DZIEWICY I MĘCZENNICY. PATRONKI MUZYKI KOŚCIELNEJ (22 LISTOPADA)

• Msza św. Do Boskiej Opatrzności, przez wstawiennictwo św. Cecylii, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i Boże błogosławieństwo w intencji Chóru, Scholi Dziecięcej, Scholi Dominikańskiej i naszych organistów oraz o zdrowie i Boże błogo-sławieństwo dla ich rodzin, a także o radość życia wiecznego dla ++ organistów i członków chóru i scholii - w piątek (24 XI br. o godz. 18.00.

CZWARTEK – DZIEŃ POWSZEDNI (23 LISTOPADA)

• O godz. 16.00 Msza św. z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i błogosławieństwo Boże w intencji Właścicieli i Pracowników Grupy ADAMIETZ oraz ich rodzin i zmarłych, a także za żyjących i zmarłych Pracowników byłego AGROMETU i wszystkich Gości.
• O godz. 16.30 próba Scholii Dziecięcej w domu katechetycznym.
• O godz. 18.00 Msza św. szkolna. Przed nią okazja do spowiedzi.

PIĄTEK – WSPOMNIENIE ŚWIĘTYCH MĘCZENNIKÓW ANDRZEJA DUNG-LAC, PREZBITERA I TOWARZYSZY (24 LISTOPADA)

• Po Mszy św. wieczornej Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym zaprasza na adorację Najświętszego Sakramentu
• O godz. 19.00 spotkanie Oazy młodzieżowej w domu katechetycznym.

SOBOTA – DZIEŃ POWSZEDNI (25 LISTOPADA)

• O godz. 10.oo zbiorka ministrantów
• Od godz. 17.00 okazja do spowiedzi św.
• W każdą sobotę o godz. 16.00 zapraszamy do domu katechetycznego młodzież i dorosłych na próbę chóru.
• O godz. 17.30 Nabożeństwo do Matki Bożej Śnieżnej.
• O godz. 19.00 Nabożeństwo i Msza św. ku czci Matki Boskiej Królowej Pokoju.

NIEDZIELA – UROCZYSTOŚĆ JEZUSA CHRYSTUSA, KRÓLA WSZECHŚWIATA (26 LISTOPADA)

• Podczas Mszy św. o godz. 10.15 przyjęcie nowych ministrantów i ustanowienie nowych lektorów.
• O godz. 11.30 Msza św. za żyjących i ++ Pracowników Kolei – PKP.
• O godz. 17.30 Nabożeństwo niedzielne.
• Kolekta na potrzeby parafii.
• W kolejne niedziele listopada Oaza po Mszach o godz. 9.00 i 10.15 będzie rozprowadzała kalendarze adwentowe (nie tylko dla najmłodszych, także dla dorosłych). Zachęcamy w ten sposób do duchowego przygotowania się na Boski Adwent.
• Przedświąteczne odwiedziny chorych i starszych parafian – 16 XII br. od godz. 8.30.
• Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego w Strzelcach Opolskich organizuje pielgrzymkę do Fatimy w dniach 4-11 III 2024. Informacje na plakatach. Zapisy w kancelarii parafialnej (ul. Bursztynowa 5 - zaliczka 500 PLN).
• Tych, którzy chcieliby ofiarować choinki do dekoracji kościoła - prosimy o zgłaszanie tego w kancelarii parafialnej. Apelujemy także jak co roku, do dobrych serc Parafian i Gości o fundowanie roratnich nagród dla dzieci.
• Prosimy o segregację odpadów na cmentarzu parafialnym w wyznaczonych do tego miejscach. Zadbajmy, by większe odpadki były składowane do odpowiednich kontenerów, a nie małych koszy.
• Do wieczności odszedł: Śp. Norbert KAŁUŻA (l. 57, ul. Kamienna). Wieczny odpoczynek…

Drogim Parafianom i Gościom życzymy, aby spotkanie ze Zbawicielem przy Stole Eucharystycznym i przy stole w domach rodzinnych umocniło Was i Wasze rodziny w miłości, jedności i pokoju. Boża Śnieżna – módl się za nami!

Kontakt

  • ul. Kołłątaja 9, 47-100 Strzelce Opolskie
  • parafia@parafia-strzelce.pl
  • +48 77 461 24 42
  • PKO BP SA O/Strzelce Opolskie nr 19 1020 3714 0000 4102 0007 8600