Witamy na stronie parafii św. Wawrzyńca w Strzelcach Opolskich

Park

Park

Historia strzeleckiego parku sięga początków XIX wieku. Wówczas zamek był własnością hrabiego Andrzeja Marii Renarda, który wysłła swego ogrodnika – Schmidta do Londynu, aby
porobił plany i przeprowadził studia krajobrazowe tamtejszych parków.

park2

Pomnik Ceres w „dużym parku” przed I wojną światową

Zakładanie parku rozpoczęto w 1832 roku. Najpierw powstał tzw. „mały park”, na południe od siedziby hrabiego. Obecna ul. Parkowa odgradza go od obszaru dużo młodszego, zwanego „dużym parkiem”. Obok zamku znajduje się wzgórze (tzw. „góra kasztanowa”), powstałe przy okazji tworzenia stawów. Tzw. „góra świątyni” także powstała w sposób sztuczny.
Drzewa wyciągano z korzeniami z okolicznych lasów (należących do majątku). Piękniejsze okazy transportowano nawet z lasów lublinieckich. Doskonałe warunki glebowe, ich pielęgnacja po zasadzeniu spowodowały, że większość tych drzew rośnie po dzień dzisiejszy. Obszar parku wynosi 62 ha. Całość prac, założenie alejek i zalesienie grup zagajnikowych zajęło ok. 25-30 lat. W małym parku rośnie wiele zabytkowych drzew, np. srebrny klon, wielkolistna lipa, cisy, tulipanowce, miłorząb, platany; a ponadto: sosny, dęby, klony, graby, biały buk, biała topola. W dużym parku spotykamy m.in. kasztany, białe buki, wierzby, amerykańskie białe jodły.

Pośrodku stawu jest wyspa, gdzie stada dzikiego ptactwa znajdują swoje schronienie. Nieco dalej widzimy domek myśliwego (tzw. leśniczówka). Na „górze świątyni” przed laty stał pawilon
w stylu greckim. Stąd obserwujemy rozległe łąki i grupy zagajników (tzw. remizy). Każdego roku przeprowadzano znaczne przecinki drzewostanu, aby tworzyć miejsca pod nowe nasadzenia.

park2
Fragment tzw. „dużego parku” na dawnej pocztówce

Rokrocznie sadzono tysiące drzew i krzewów, wzbogacając park o nowe gatunki. Ścieżki i dróżki, co pewien czas były odnawiane. Park i dziś stanowi osobliwość botaniczną, historyczną i turystyczną. W ostatnich latach powstał m.in. mostek nad stawem, fontanny, tor saneczkowy, jak również kawiarnia, dzięki czemu miejsce to stało się jeszcze bardziej atrakcyjne. Rozmach przeprowadzonych prac w parku i jego uroda czynią go atrakcją miasta i całej Ziemi Strzeleckiej.

park2

Park latem i jesienią

Kontakt

  • ul. Kołłątaja 9, 47-100 Strzelce Opolskie
  • parafia@parafia-strzelce.pl
  • +48 77 461 24 42
  • PKO BP SA O/Strzelce Opolskie nr 19 1020 3714 0000 4102 0007 8600