Witamy na stronie parafii św. Wawrzyńca w Strzelcach Opolskich

Dofinansowanie projektu pn. „Remont zabytkowych obiektów sakralnych w Strzelcach Opolskich” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014–2020: Oś Priorytetowa V - Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego
Działanie 5.3 - Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego
Poddziałanie 5.3.1. - Dziedzictwo kulturowe i kultura
Nr umowy o dofinansowanie: RPOP.05.03.01-16-0007/16-00
Lider projektu: Parafia Rzymskokatolicka Św. Wawrzyńca w Strzelcach Opolskich, ul. Kołłątaja 9, 47–100 Strzelce Opolskie
Partner projektu: Gmina Strzelce Opolskie, pl. Myśliwca 1, 47–100 Strzelce Opolskie
 
 
logo fundusze

Historia miasta

Strzelce Opolskie rozwinęły się z pierwotnej osady targowej, o której pierwsze wzmianki pojawiają się w dokumentach w XIII wieku. Nazwa osady, później miasta, wywodzi się od strzelców – łowców książęcych, urządzających w okolicy łowy. Lokacja ...

Mury Miasta

W dobie średniowiecza przez Strzelce przebiegał stary szlak handlowy Wrocław--Opole-Kraków. U wlotu do miasta na zachodzie stanęła Brama Opolska, u wylotu Brama Krakowska.Bramy były zbudowane w kształcie szyi przerzuconej przez fosę miejską. M...

Ratusz

Pierwsze informacje na temat ratusza można odnaleźć w dokumentach z 1581 roku. W listopadzie 1754 roku został on zniszczony w czasie pożaru. Siedziba władz miejskich została odbudowana cztery lata później. W XVII i XVIII wieku obok ratusza fun...

Pomnik myśliwca na Rynku

Historia pomnika nierozerwalnie wiąże się z pochodzeniem nazwy miasta – Strzelce. Jedna z wersji utrzymuje, że miasto zawdzięcza swą nazwę zamieszkującym na tych terenach w średniowieczu strzelcom książęcym, myśliwym, którzy w strzeleckich las...

Baszta

W dobie średniowiecza, kiedy powstające miasto zostało obwarowane murami obronnymi, to obok kościoła parafialnego św. Wawrzyńca i obok ówczesnego cmentarza katolickiego, postawiono także basztę w celach obronnych – datowaną na XV stulecie. Dop...

Ruiny zamku

Najstarsze wiadomości o zamku (castrum strelecense) pochodzą z 1303 roku.Prawdopodobnie gród książęcy był usytuowany w tym miejscu, gdzie obecnie znajdują się ruiny zamku. Trudno dziś jednoznacznie odpowiedzieć, czy nastąpiło to przez wzmocnie...

Park

Historia strzeleckiego parku sięga początków XIX wieku. Wówczas zamek był własnością hrabiego Andrzeja Marii Renarda, który wysłła swego ogrodnika – Schmidta do Londynu, abyporobił plany i przeprowadził studia krajobrazowe tamtejszych parków. ...

Wieża Ischl

Wieża Ischl, wzniesiona w czasie kształtowania strzeleckiego parku, znajduje się na jego południowych krańcach. Obecnie jest zabezpieczona i przygotowana do odbudowy. Kto wie – może kiedyś znów będzie jedną z ciekawszych budowli w Parku Renard...

Kościół pw. św. Barbary

Szczególne miejsce wśród zabytków na terenie miasta zajmuje drewniany kościółek św. Barbary, ulokowany na cmentarzu katolickim i datowany na 1505 rok. Znajduje się przy rozwidleniu dróg do Opola i Krapkowic. W XVII wieku kościółek całkowicie ...

Kościół pw. Bożego Ciała

Kościół ewangelicki powstał w latach 1825–26 wg planów Ernesta Samuela Friebla, z fragmentarycznym wykorzystaniem propozycji Krzysztofa Worbsa. Przy pracach projektowych brał udział m.in. K. F. Schinkel. Wieżę kościoła wybudowano około 1888 r...

Kościół pw. św. Wawrzyńca

Wybudowanie kościoła katolickiego pod wezwaniem św. Wawrzyńca należy datować przed 1290 roku, kiedy to odnotowany został pierwszy znany proboszcz strzelecki Mikołaj. W roku 1697 kościół otrzymał nowy główny ołtarz. Świątynia ucierpiała w listo...

Brama Zamkowa

Mieszcząca się przy ulicy Zamkowej zabytkowa brama, prowadząca do zamku i parku, jest jednym z niewielu elementów pozostałych z dawnych włości rodziny Renardów. Przez lata strasząca swoim wyglądem, została niedawno gruntowanie odremontowana i ...

Kaplica parafialna

Za dzwonnicą znajduje się dawna kaplica przedpogrzebowa. Budowla została wzniesiona pod koniec XIX wieku w nietypowej formie świątyni egipskiej. Wnętrze zdobi między innymi metalowy strop pseudokasetonowy. Zabytek w latach 2022–23 został podda...

Dom parafialny

Przy ulicy Parafialnej 2 znajduje się jeden z najmniej znanych zabytków miasta, mimo faktu, iż należy on do najstarszych budowli w Strzelcach Opolskich.Jego historia sięga drugiej połowy XVIII wieku. Wówczas budowla została wzniesiona jako dom...

Browar

Budynek dawnego browaru w Strzelcach Opolskich należy do największych tego typu budowli na Śląsku. Został zbudowany na przełomie XIX i XX wieku. Był główną siedzibą browaru Steinitz, w której znajdowały się słodownia,warzelnia, suszarnia i kot...

Masztalarnia

Idąc na spacer – od strony zamku – w głąb małego parku spotykamy masztalarnię, czyli dawną stajnię. Gdy w 1815 r. hrabia Andrzej Maria Renard objął Strzelce w dziedziczne władanie to jego zainteresowanie, obok rozwoju przemysłu w tym regionie ...

Budynek Więzienia

Budynek więzienia przy obecnej ulicy Karola Miarki powstał w drugiej połowie lat osiemdziesiątych XIX wieku. Choć dziś pełni funkcję, dla której został wzniesiony, to nadal należy do ciekawych budowli architektonicznych  miasta

Kontakt

  • ul. Kołłątaja 9, 47-100 Strzelce Opolskie
  • parafia@parafia-strzelce.pl
  • +48 77 461 24 42
  • PKO BP SA O/Strzelce Opolskie nr 19 1020 3714 0000 4102 0007 8600