Witamy na stronie parafii św. Wawrzyńca w Strzelcach Opolskich

Dofinansowanie projektu pn. „Remont zabytkowych obiektów sakralnych w Strzelcach Opolskich” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014–2020: Oś Priorytetowa V - Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego
Działanie 5.3 - Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego
Poddziałanie 5.3.1. - Dziedzictwo kulturowe i kultura
Nr umowy o dofinansowanie: RPOP.05.03.01-16-0007/16-00
Lider projektu: Parafia Rzymskokatolicka Św. Wawrzyńca w Strzelcach Opolskich, ul. Kołłątaja 9, 47–100 Strzelce Opolskie
Partner projektu: Gmina Strzelce Opolskie, pl. Myśliwca 1, 47–100 Strzelce Opolskie
 
 
logo fundusze
Masztalarnia

Masztalarnia

Idąc na spacer – od strony zamku – w głąb małego parku spotykamy masztalarnię, czyli dawną stajnię. Gdy w 1815 r. hrabia Andrzej Maria Renard objął Strzelce w dziedziczne władanie to jego zainteresowanie, obok rozwoju przemysłu w tym regionie i hodowli owiec, było ukierunkowane również na hodowlę koni. Renard hodował konie pełnej krwi w stadninie w Olszowej, założonej w 1825 roku, i znanej w całej Europie. Hodowano w niej konie wyjazdowe i do konnej jazdy. W stajni w Strzelcach hrabia trzymał 50 koni, w tym sprowadzane z Anglii ogiery pełnej krwi, z przeznaczeniem na tory wyścigowe.

Kontakt

  • ul. Kołłątaja 9, 47-100 Strzelce Opolskie
  • parafia@parafia-strzelce.pl
  • +48 77 461 24 42
  • PKO BP SA O/Strzelce Opolskie nr 19 1020 3714 0000 4102 0007 8600