Witamy na stronie parafii św. Wawrzyńca w Strzelcach Opolskich

Ogłoszenia XVII Niedziela Zwykła 30.07.2023

Zapoznaj się z ogłoszeniami duszpasterskimi na najbliższy tydzień.

XVII NIEDZIELA ZWYKŁA (30 LIPCA)  

• Kolekta na potrzeby Parafii. Z błogosławieństwa kierowców i poświęcenia pojazdów ku czci św. Krzyszto-fa zebraliśmy 2 200 PLN i 15 euro. Ofiara kierowców przeznaczona jest na wsparcie misjonarzy z naszej diecezji. Serdecznie wszystkim dziękujemy.
• Odpust ku czci Świętych Joachima i Anny w Dziewkowicach. Suma odpustowa o godz. 11.00.
• O godz. 17.30 Nabożeństwo Niedzielne.
• Do niedzieli 6 VIII br. w PSP nr 1 trwa wakacyjny obóz dla osób niepełnosprawnych, organizowany przez Stowarzyszenie KTPSI z Kluczborka. Cała Grupa będzie dzisiaj na Mszy św. o godz. 10.15 i dziękuje nam za gościnność, ale też zachęca do pomocy wolontariuszy w wieku od lat 15. wzwyż. Szczególnie mile widziani są chłopcy. Chętnych prosimy o zgłoszenie się do zakrystii po Mszy św.
• W okresie wakacyjnym (26 VI — 1 IX) kancelaria parafialna czynna popołudniu jedynie we wtorki i czwartki. Dyżury po-ranne – bez zmian. Okazja do Sakramentu Pokuty i Pojednania – w ciągu tygodnia od ok. 6.30 do 7.15 oraz około pół godzi-ny przed wieczorną Mszą Świętą, w soboty także od godz. 17.00. W niedziele zazwyczaj w czasie Mszy św. o godz. 6.45, 7.45 i 11.30.
• Bóg zapłać także za ofiary złożone w ramach kolekty, przelane na konto czy złożone w kancelarii. Do-brodziejów naszej parafii polecamy opiece Matki Boskiej Śnieżnej. Konto parafialne: PKO BP SA O/Strzelce Opolskie nr 19 1020 3714 0000 4102 0007 8600. Dziękujemy także za dary na stół plebanijny (szcze-gólnie narzeczonym, solenizantom i jubilatom).
• Przy wyjściu z kościoła wyłożony jest Gość Niedzielny (cena 10 zł).
 

PONIEDZIAŁEK – WSPOMNIENIE ŚW. IGNACEGO Z LOYOLI, PREZBITERA (31 LIPCA)

• W kancelarii parafialnej zapisy na 47. Opolską Pieszą Pielgrzymkę na Jasną Górę, do naszej ”niebieskiej 2” (wyjście 14 sierpnia z Opola; opłata za znaczek pielgrzymkowy – 70 zł, transport bagażu – 60 zł, płatne w Opolu). Pielgrzymka będzie miała zwyczajny charakter (noclegi, wyżywienie, itd.). Ponadto wszystkie osoby nieletnie pielgrzymujące bez rodziców bądź opiekunów prawnych powinny mieć pisemną zgodę tychże na udział w pielgrzymce. Przez naszą parafię pielgrzymka przej-dzie w środę 16 sierpnia.
 
WTOREK – WSPOMNIENIE ŚW. ALFONSA MARII LIGUORIEGO, BISKUPA I DOKTORA KOŚCIOŁA (1 SIERPNIA)
• Rozpoczynamy sierpień - tradycyjnie miesiąc trzeźwości w naszym kraju.

 ŚRODA – DZIEŃ POWSZEDNI (2 SIERPNIA)
• Odpust Porcjunkuli, związany z postacią św. Franciszka z Asyżu. Warunkiem jego uzyskania jest wzbudzenie właściwej intencji, stan łaski uświęcającej, modlitwa w intencjach wyznaczonych przez papieża oraz nawiedzenie parafialnego kościoła. Odpust ten można uzyskać 2 sierpnia, albo w niedzielę poprzedzającą, albo w przyszłą niedzielę tj. 6 sierpnia. Skorzystajmy z tej nadzwyczajnej łaski darowania kar doczesnych za grzechy odpuszczone w sakramencie pojednania, a jeszcze przez nas nienaprawione.
 

CZWARTEK – PIERWSZY CZWARTEK MIESIĄCA (3 SIERPNIA)

• O godz. 18.00 Msza Święta za zmarłych z końca czerwca i w lipcu.
• O godz. 19.30 w klasztorze Wspólnoty Błogosławieństw adoracja Najświętszego Sakramentu. Temat spotkania: „Prawda nas wyzwoli”.
• Rekolekcje i pielgrzymka osób niesłyszących na Górze św. Anny w dniach 3-6 VIII 2023 r. Szczegóły na plakacie.


 PIĄTEK – WSPOMNIENIE ŚW. JANA MARII VIANNEYA, PREZBITERA. PIERWSZY PIĄTEK MIESIĄCA (4 SIERPNIA)

• Dzień diecezjalnego dzieła modlitwy w intencji kapłanów.

 

SOBOTA – PIERWSZA SOBOTA MIESIĄCA (5 SIERPNIA)

• Od godz. 17.00 okazja do spowiedzi św.
• O godz. 17.30 nabożeństwo do Matki Bożej Śnieżnej (można przynieść intencje modlitewne zapisane na karteczkach, proszę wziąć ze sobą obrazki z modlitwa do MB Śnieżnej). Polecane intencje modlitewne, które dotychczas były wyczytywane w czasie Mszy świętych będą powierzane Bogu w czasie tych nabo-żeństw. W czasie Eucharystii będziemy polecać jedynie intencje wynikłe z sytuacji losowych (np.: wypadek, niespodziewana operacja).
• O godz. 19.00 katecheza chrzcielna w salkach katechetycznych.

 

NIEDZIELA – ŚWIĘTO PRZEMIENIENIA PAŃSKIEGO (6 SIERPNIA)

• O godz. 7.45 Msza św. w 1. rocznicę śmierci.
• O godz. 15.00 Msza chrzcielna.
• O godz. 17.30 Nabożeństwo Niedzielne.
• Kolekta na potrzeby seminarium duchownego oraz instytucje diecezjalne.
• Spotkanie modlitewne Franciszkańskiego Zakonu Świeckich o godz. 16.00 w kościele Bożego Ciała.
• Pielgrzymka Motocyklistów na Górę św. Anny. Szczegóły na plakacie.
• Odpust ku czci Matki Bożej Anielskiej w Prudniku-Lesie. Szczegóły na plakacie.
• Tegoroczny odpust ku czci św. Wawrzyńca będziemy obchodzili w niedzielę, 13 sierpnia (suma o godz. 11.00). Kaznodzie-ją odpustowym będzie ks. Adrian ADAMIK, misjonarz, obecny proboszcz Parafii Św. Floriana w Wysokiej.
• Odpustowe odwiedziny chorych i starszych parafian w sobotę 12 sierpnia br. Prosimy o zgłaszanie tej prośby w kancelarii parafialnej w godzinach urzędowania (także telefonicznie).
• Uroczystości patronalne ku czci św. Jacka w Kamieniu Śląskim w dniach 12-14 VIII 2023 r. Szczegóły na plakatach.
• W kancelarii przyjmujemy zgłoszenia (do 10 VIII) na wrześniowe Pielgrzymki Srebrnych (3 IX, godz. 14.00) i Złotych (10 IX, godz. 14.00) Jubilatów Małżeńskich. W zgłoszeniu prosimy podać: imiona i nazwi-sko, adres z numerem telefonu oraz datę i miejsce zawarcia ślubu kościelnego. Na podane przez Jubila-tów adresy zostaną wysłane indywidualne zaproszenia.
• P. Krystyna KOWALSKA zaprasza 14 VIII o godz. 15.00 do ogrodu parafialnego na II wspólne wykona-nie bukietów z okazji Uroczystości Wniebowzięcia NMP. Datki za bukiety przeznaczone będą na ugoszcze-nie pielgrzymów.
• W Uroczystość Wniebowzięcia NMP (15 VIII) o godz. 11.30 Msza św. dziękczynna za posługę w nasze parafii ks. Andrzeja GLINKI, a w niedzielę 20 VIII o godz. 11.30 Msza św. dziękczynna za posługę w naszej parafii ks. Daniela JASZCZYSZYNA. Nowych wikariuszy: ks. Kamila BANIA i ks. Łukasza KAUFA przywi-tamy w niedzielę 27 VIII na Mszy św. o godz. 11.30.
• Do wieczności odszedł: Śp. Janusz FROELICH (l. 54, Księży Las). Wieczny odpoczynek…

• Drogim Parafianom i Gościom życzymy, aby spotkanie ze Zbawicielem przy Stole Eu-charystycznym i przy stole w domach rodzinnych umocniło Was i Wasze rodziny w miło-ści, jedności i pokoju. Matko Boża Śnieżna – módl się za nami!

Kontakt

  • ul. Kołłątaja 9, 47-100 Strzelce Opolskie
  • parafia@parafia-strzelce.pl
  • +48 77 461 24 42
  • PKO BP SA O/Strzelce Opolskie nr 19 1020 3714 0000 4102 0007 8600