Witamy na stronie parafii św. Wawrzyńca w Strzelcach Opolskich

Ogłoszenia XXIX Niedziela Zwykła 22.10.2023

Zapoznaj się z ogłoszeniami duszpasterskimi na najbliższy tydzień.

XXIX NIEDZIELA ZWYKŁA (22 PAŹDZIERNIKA)

• Niedziela Misyjna. Początek Tygodnia Misyjnego. Gościmy tradycyjnie OO. Oblatów, którzy głoszą Słowo Boże i rozprowadzają kalendarze.
• Wspomnienie św. Jana Pawła II.
• Liczenie wiernych obecnych na Mszach św. i przystępujących do Komunii św.
• O godz. 17.30 Nabożeństwo Różańcowe. O godz. 17.30 Nabożeństwo Różańcowe. Biskup opolski Andrzej Czaja zwraca się do wszystkich wiernych Kościoła opolskiego z serdeczną prośbą o modlitwę w intencji Pierwszej Sesji XVI Zwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Synodu, która odbywa się w Rzymie. Prosi, aby we wszystkich parafiach paź-dziernikową modlitwę różańcową ofiarować w intencji Ojca Świętego Franciszka, wszystkich uczestników obrad sy-nodalnych, a zwłaszcza w intencji polskiej delegacji. Zachęcamy wszystkich do udziału w codziennych nabo-żeństwach różańcowych o godz. 17.30. Za odmówienie różańca można uzyskać odpust zupełny pod zwy-kłymi warunkami.
• Kolekta na misje.
• Ks. Łukasz dziękuje Parafialnej Radzie Duszpasterskiej i wszystkim naszym parafianom za słowa wsparcia, kondolencje, modlitwę i udział w pogrzebie jego ojca Bernarda.
• Dziękujemy młodzieży i księżom za udział w Dekanalnym Czuwaniu w kościele na Osiedlu.
• Bóg zapłać także za ofiary złożone w ramach kolekty, przelane na konto czy złożone w kancelarii. Dobrodziejów naszej parafii polecamy opiece Matki Boskiej Śnieżnej. Konto parafialne: PKO BP SA O/Strzelce Opolskie nr 19 1020 3714 0000 4102 0007 8600. Dziękujemy także za dary na stół plebanijny (szczególnie narzeczonym, solenizantom i jubila-tom).
• Przy wyjściu z kościoła wyłożony jest Gość Niedzielny (cena 10 zł).
• 15 X br. minął termin składania deklaracji do I Komunii Świętej w roku 2024. Rodziców, którzy tego nie zrobili, prosimy, by dokonali zgłoszenia dziecka do 29 X 2023 r.

PONIEDZIAŁEK – DZIEŃ POWSZEDNI (23 PAŹDZIERNIKA).
WTOREK – DZIEŃ POWSZEDNI (24 PAŹDZIERNIKA)
ŚRODA – DZIEŃ POWSZEDNI (25 PAŹDZIERNIKA)

• O godz. 19.00 Nabożeństwo i Msza św. ku czci Matki Bożej Królowej Pokoju.

CZWARTEK – DZIEŃ POWSZEDNI (26 PAŹDZIERNIKA)

• O godz. 18.00 Msza św. szkolna. Od godz. 17.30 okazja do spowiedzi.
• O godz. 16.30 w domu katechetycznym próba scholii dziecięcej. Zapraszamy wszystkich chętnych.

PIĄTEK – DZIEŃ POWSZEDNI (27 PAŹDZIERNIKA)

• Po wieczornej Mszy św. (ok. 18.30) na plebanii spotkanie Parafialnej Rady Duszpasterskiej.
• O godz. 19.00 spotkanie Oazy młodzieżowej.

SOBOTA – ŚWIĘTO ŚWIĘTYCH APOSTOŁÓW SZYMONA I JUDY TADEUSZA (28 PAŹDZIERNIKA)

• Od godz. 8.30 odwiedziny chorych i starszych parafian. Zapisy w kancelarii (tel. 77 461 24 42).
• O godz. 9.00 zapraszamy wszystkich chętnych do sprzątania kościoła św. Barbary na cmentarzu i jego otoczenia - przed Uroczystością Wszystkich Świętych. Prosimy przynieść stosowne narzędzia (miotły, wiaderka, ścierki, grabki, itp.).
• O godz. 10.00 w salkach spotkanie ministrantów. Zapraszamy wszystkich chętnych.
• O godz. 18.00 Msza św. za + ks. Józefa SZPEKA, ówczesnego opiekuna Liturgicznej Służby Ołtarza naszej Parafii. Intencja ofiarowana przez byłych Ministrantów.
• Od godz. 17.00 okazja do spowiedzi św.
• W każdą sobotę o godz. 16.00 zapraszamy do domu katechetycznego młodzież i dorosłych na próbę chóru.
• O godz. 17.30 nabożeństwo do Matki Bożej Śnieżnej.
• Początek peregrynacja relikwii bł. Rodziny Ulmów w diecezji opolskiej. Zakończenie 4 XI br. Szczegóły na plakacie.

XXX NIEDZIELA ZWYKŁA (29 PAŹDZIERNIKA)

• O godz. 17.30 nabożeństwo różańcowe.
• Kolekta na potrzeby Parafii.
• Zbliża się Uroczystość Wszystkich Świętych i czas naszej szczególnej pamięci o tych, którzy odeszli do Domu Ojca. W Kancelarii Parafialnej można składać wypominki. Dziękujemy za pamięć i modlitwę za zmarłych oraz za złożone w tej intencji ofiary. Kartki na wypominki wyłożone będą w przedsionku kościoła i w kancelarii. W dniach 2-8 XI br. o godz. 17.15 w kościele parafialnym nabożeństwa różańcowe za zmarłych polecanych w wypominkach. Zatroszczmy się o groby naszych zmarłych, ale również o ich zbawienie. Zachęcamy do zyskiwania odpustów za zmarłych. Warunki: modlitwa Ojcze nasz, Wierzę i dowolna modlitwa w intencjach Ojca Świętego, stan łaski uświęcającej i przyjęcie Komunii świętej. Wierni, którzy nawiedzą cmentarz w dniach od 1 do 8 XI br. i spełnią powyższe warunki mogą uzyskać każdego dnia odpust zupełny za zmarłych. Dzię-kujemy za utrzymanie porządku na cmentarzu parafialnym. Śmieci z cmentarza prosimy składać tylko w wyznaczo-nych miejscach do odpowiednich pojemników.
• Odpust parafialny w Szymiszowie. Suma odpustowa o godz. 11.00 (redemptorysta o. Mirosław LIPOWICZ).
• Do wieczności odeszli: Śp. Stanisław KITA (l. 81, ul. Karola Miarki); Śp. Kazimierz ŻUK (l. 85, ul. Kamienna); Śp. Erwin JYS (l. 84, ul. Krakowska); Śp. Jadwiga DYBAŁ (l. 88, ul. Krakowska); Śp. Patryk BIELECKI (l. 35, ul. A. Mickiewicza, pogrzeb: wtorek (24 X br.), godz. 13.00); Śp. Piotr JABŁOŃSKI (l. 46, ul. J. Rychla, pogrzeb: środa (25 X br.), godz. 13.00). Wieczny odpoczynek…

Drogim Parafianom i Gościom życzymy, aby spotkanie ze Zbawicielem przy Stole Eucharystycznym i przy stole w domach rodzinnych umocniło Was i Wasze rodziny w miłości, jedności i pokoju. Boża Śnieżna – módl się za nami!

Kontakt

  • ul. Kołłątaja 9, 47-100 Strzelce Opolskie
  • parafia@parafia-strzelce.pl
  • +48 77 461 24 42
  • PKO BP SA O/Strzelce Opolskie nr 19 1020 3714 0000 4102 0007 8600